lasstael woj Stl rric Reijnhout neemt als wethouder afscheid van een 'fraaie gekke stad' 'Het Japan Centre is geen grap en ook geen luchtkasteel' IS I EL Btmetsyniljp "*f24,9Sr,^ krant netel telefmkosten! Reijnhout tegen Hafkamp: 'Zo, vanavond de laatste keer he?' Annie MG Schmidtdag Woensdag 17 mei 2000 yysyyEy XQ52 maasstad kerk maasstad weekbladen SCHIEDAM Anneke Meijer levert haar brief in waarin ze haar wethouderschap formeel bevestigt. Foto Roger van der Kraan Wn burert vnenden colSega's famine bekenden onbekenden in een wereldstad met een wereldkrant. SCHIEDAM - De mezzo-sopraan Mieke van Laren verzorgt zaterdag 20 mei het inloopconcert in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is vrij. Afghaanse vrouwen Maaspost niet ontvangen? Bij onderstaande adres- sen kunt u de Maaspost alsnog ophalen. Snuffelmarkt Vergaderen Braderie Podium Rolantino's Harmonia Vrij dansen Kinderkunst Disco Info-avond (FiberspeedJ VIA bART J Hervormde gemeente Grote kerk, Lange Kerkstraat. zo 10.00 uur: ds. A.J. Lamping, zo 17.00 uur: ds. F. Hoek. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur: ds. G. de Lang. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur: mw A. Breugem. De Ark, Hargplein. 10.00 uur, ds J. Sosef. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. 10.00 uur: ds. W.R. van Wieren. Schieland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur: ds C.A. Philipse. Gereformeerde Bond CSG Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan om 10.00 uur. Grote Kerk om 17.00 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 10.30 uur: ds. P.A. Strating. 16.30 uur: br. H.P. Kool. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-Laan. 09.30 uur: ds. S. Otten. 16.00 uur: ds. A.G. Boogaard. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur: hr. B. van Hoek. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. 09.30 uur. D. Kool L. Remmers- waal. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. za 18.30 uur. D. Kool L. Rem- merswaal. zo 11.00 uur. D. Kool L. Rem- merswaal. Parochiekerk St. Jan de Doper- Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zo 10.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. zo 10.30 uur: gezongen euch. vie- ring. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur: euch. viering. zo 10.15 uur: hoogmis. RK Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. 10.00 uur: euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur: ds. L.H. van der Bilt. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur eredienst, vr 20.00 uur bidstond en za 19.30 uur jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 en 17.00 uur: ds. N. van de Want. wo 19.45 uur: ds. N. van de Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur: kapt en mevr. A. Plai- sier. Pinkerstergemeente Morgen- stond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. 't Paxhuis, za 19.30 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. za 17.30 uur en zo 10.00 uur. Kerk der zevendedags Adventis- ten Magnalia Dei Kerk. za 10.00 uur, predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk. Elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: P. Eillebrecht Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: R. van der Velden Telefoon 010-4738322 F. Breekweg Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010 - 4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. van derKnaap J. Teunissen CHEF-REDACTIE: Ft. Mulder Telefoon 010-4004491 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. SCHIEDAM - 'Bijna een hele liberaal' (Will van Wijk). 'Een halve PvdA-er' (Menno Siljee). 'Een kundige politicus' (Judith Boertjens). De politieke partij- en lieten afgelopen maandag tijdens een speciale raadsverga- dering vrijwel geen kritische geluiden horen over Adri Reijnhout die na een periode van tien jaar als wethouder af scheid van Schiedam heeft ge- nomen. Alleen de SP typeerde Reijnhout als 'een plastische chirurg die in Schiedam z'n sporen en littekens heeft nage- laten'. De langverwachte motie van Gemeentebelangen om Reijnhout nog twee jaar te la- ten aanblijven -met Anneke Meijer als vijfde fulltimewet- houder- haalde het niet. De mo tie werd alleen ondersteund door het AOV en Gemeentebe langen. Het CDA zorgde misschien wel voor de grootste verrassing door hun eigen fractievoorzitter Paul van Mansum als wethouder voor te dragen. Christine Lepidis-Das- kalakis zei het nog steeds zeer vreemd te vinden dat het CDA - toch de derde partij in de raad- twee jaar geleden tijdens de colle- geonderhandelingen nauwelijks een rol van betekenis heeft mo- gen spelen. Daarom schoof het. CDA Van Mansum naar voren, zodat er nieuwe collegeonderhan- delingen zouden kunnen worden gevoerd. Maarten Reuderink (PvdA) betwijfelt of Van Mansum een versterking zou kunnen zijn voor het college. Of iemand anders van het CDA: in de top 10 van de verkiezing van het beste raadslid van Schiedam dat enkele weken geleden door het Rotterdams Dagblad werd ge- organiseerd, zat geen enkele CDA-er. Er werd nog wel meer gestookt tijdens de speciale raadsvergade- ring. Door Judith Boertjens van GroenLinks bijvoorbeeld die zei het te waarderen dat Reijnhout zich gewoon aan de gemaakte af- spraak heeft gehouden en zich niet heeft laten verleiden door'de politieke spelletjes en het gestook nog 'enkele zorgpuntjes' aan. In de tweede helft van de jaren ze- ventig heeft Schiedam de kapitale Wethouder Adri Reijnhout ruimt voor de laatste keer zijn papieren op. Volgende weekzit hij aan de overkant, in een gewone raadszetel. van een niet nader te noemen po litieke partij'. Reijnhout bekeek het schouwspel vanuit zijn wethouderszetel met enig vermaak. Knikte bevesti- gend toen Henk Me- taal van Ge meentebe langen de zin uitsprak 'Inmiddels weten we dat de heer Reijnhout graag nog twee jaar zijn werk wil voortzet- ten'. Maar zei later in zijn af- scheidsspeech nog eens: 'af- spraak is afspraak' Reijnhout stipte in zijn speech fout gemaakt om de uitbreiding van de stad stil te leggen. Het ge- volg was dat jonge Schiedam- mers geen woning in de stad kon- den vinden, en Schiedam de rug toekeerden. In korte tijd dtfalde het inwonertal van 83.000 naar 69.000, wat meteen zijn weerslag had op de winkels in de stad. ,,De slechte positie van Schiedam in dit deel van de regio is voor een deel door ons zelf veroorzaakt' concludeerde Reijnhout. De stad ('een gekke en fraaie stad') moet er voor waken om door het niet nemen van be- sluiten of door maken van verkeerde be- sluiten weer dezelfde fout te maken. Wanneer er nu in Groenoord en Nieuwland niet wordt ingegrepen, krijgt Schie dam later de rekening gepresen- teerd. „Neem uw verantwoorde- lijkheid en herstel onze broze sa- menleving." Foto Roger van der Kraan Reijnhout weersprak verder het beeld dat het college van B en W 'geen team zou zijn', een conclu- sie uit de zelfanalyse die de ge meente Schiedam vorig jaar heeft gemaakt. Ook is er nooit sprake geweest van een crisisachtige sfeer in B en W, zei Reijnhout die wel toegaf dat het college enige sturing kan gebruiken. Als afscheidscadeu wil Reijnhout dat er iets wordt gedaan aan de positie van de bewoners van de molenaarswoning bij de Noord- molen die veel geleden hebben door de aanleg van het Spinhuis- pad: „Probeer daar eens iets aan te doen." Door Jalmar Teunissen SCHIEDAM - De verf van sou- venirwinkel Guerickes Schie dam is nog nat, de speciaal ont- worpen Schiedamse molenbon- bons met jenevercanache zijn half gesmolten en de ruimte oogt nog wat leeg. Maar de organisa- tie van de Kunstestafette in Schiedam zit daar totaal niet mee. Want hoe wel de Kunstesta fette afgelopen zaterdag pas offi- cieel in Schiedam van start is ge- gaan, lijkt het Schiedamse pro ject al redelijk geslaagd. Het the- ma dit jaar is 'communicatie', niet echt een thema waarvan je denkt 'zo! Dat is spannend!' Maar Peter Hellemons en Mar cel Warmenhoven hebben na het echec van Ed en Ellis in Schie dam (twee jaar geleden alweer) - wat nog het meest leek op een ge- dateerde Koot en Bie met een gastrol voor politicus Theo H.B. Schoenmakers- er toch nog wat leuks van weten te maken. De Hoogstraat, 13 mei, even voor- bij de Knaakwinkel. Een uur of drie in de middag. De Kunstesta fette is in Schiedam net voor ge opend verklaard. Een roodbruin verbrande Schiedammer met kin- derwagen loopt nietsvermoedend richting de Koemarkt, blik op on- De organisatoren van de Kunstestafette, verzameldin PandPaulus. Foto Roger van der Kraan eindig en komt bijna in botsing met Peter Hellemons (beeldend kunstenaar) en Reinier Scheeres (burgemeester) die beiden even stilstaan om het groepje kunst- minnnenden achter hen de gele- genheid te geven om de toch wel bijzondere Schiedamse sfeer op te snuiven. De reactie van de winke- lende Schiedammer volgt vlot: „Errug gezellig dat jullie hier mid den op straat stilstaan. Maar zou je het Rotterdams Dagblad Is sponsor van het Dunya-festlval. Rotterdams Dagblad Bel 0800 0642 voor een proefabonnement. Het Dunya Festival vindt plaats op 27 en 28 mei me wel gewoon door kunnen laten gaan? Dank je wel hoor!" „Dit is typisch Schiedams", zegt Hellemons geruststellend tegen het groepje dat met hem een speciale kunstroute door de binnenstad van Schiedam loopt. De tocht begint bij souvenirwinkel Guerickes Schiedam nadat de Kunstestafette door gedeputeerde Dekker van de provincie Zuid- Holland geopend is. „U kunt mij volgen als u zin heeft'zegt Helle mons buiten bij Guerickes Schie dam dat de kracht van de stad laat zien met bijzondere souvenirs. Even later wijst hij naar de over kant, naar Laxithan Asian Market. Past naadloos bij het 'nog in ont- wikkeling zijnde Japan Centre' dat volgens burgemeester Scheeres de tongen in Schiedam behoorlijk los- maakt: „Ik ga wel eens bij het bord staan om mijn oor te luister te leg gen. Wat er ook van waar moge zijn, een grap is het niet en ook geen luchtkasteel. Het is een Spie gel om ons de mogelijkheden van Schiedam te laten zien." Hellemons met drie borrelglaasjes in de hand: „En hier is het Gat van Bolmers waar het Japan Centre zou kunnen verrijzen, zestig meter hoog. „Dat kan hier makkelijk hoor", zegt Scheeres droog. ..Compleet met sushibars, en hier SCHIEDAM - Afghaanse vrou wen die in contact willen komen met andere Afghaanse vrouwen kunnen contact opnemen met de Vereniging van Afghaanse Vrou wen 'Rabe-i-Balkhi' (Rib). Ribi tracht op te komen voor de rechten van de Afghaanse vrouwen in Ne- derland en een spreekbuis te zijn voor de onderdrukte Afghaanse vrouw in het algemeen. Corres- pondentie met de afdeling Rotter dam is mogelijk via het adres van de Rib: postbus 707, 2300 AS Lei den. kan ook de afgebrande poffertjes- kraam in", vervolgt Hellemons terwijl hij het Gat van Bolmers oversteekt „Boven u moet u zich nu het gebouw voorstellen." Het groepje loopt over de Broers- veld richting Hoogstraat. „Dames en heren, dit is helemaal Guericke zonder dat hij een vinger heeft uit- gestoken", zegt Hellemons. „Een typisch Schiedams cafe naast een Kaapverdiaans restaurant en een Turkse pizzeria." De Nieuwe Passage doemt op: vol- op mogelijkheden om heerlijk chi- que te winkelen. Er is echter een probleem: een kwart van de Schie- dammers leeft onder de armoede- grens, legt Hellemons uit. Die kun nen zich echt geen flonkerende diamant bij Chiqi Cheri veroorlo- ven. ,,Je kunt rustig zeggen dat het grote hunkeren met de Nieuwe Passage begonnen." Dan volgt de Hoogstraat, het toetje van de culturele stadsroute, waar volgens Hellemons de cultuur heerst van Op is Op! Weg is Weg! De leegstaande panden moeten volgens Hellemons worden be- schouwd als 'kansen en mogelijk heden'. Daarin kunnen best wel leuke snuisterijwinkeltjes en eet- tentjes zoals in de Brusselse Ma- rollenwijk, jammer dat het Cen- trummanagement daar niets in ziet. Want hoe moet je je als stad onder- scheiden? Niet met eenheidsworst als Halfords, Xenos en de Wibra, meent Hellemons, die winkels vind je immers in alle steden. Ver- volgens begint het 'grote bunke- ren' in Pand Paulus: pangsit, sushi en loempia's, gadegeslagen door de 'Japanese investments scouts' op de muur. Laatste nieuws: de prijs van de Molenbonbons is inmiddels ge- daaldvanfl. 17,50 naar de specia le prijs van fl. 12,50. Sigarenmagazijn van de Boor, Groenetaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plusmarkt van der Meer, Mgr. Nolenslaan 460 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 Maas Kadothiek Floogstraat 168 SCHIEDAM - De jaarlijkse snuf felmarkt van het Hervormd Kerk- koor vindt zaterdag 20 mei plaats van 10.00 tot 16.00 uur in de tuin van de Grote Kerk. SCHIEDAM - Het Emancipatie Centrum organiseert van 30 mei tot en met 4 juli een cursus verga deren. Aan bod komen het kritisch lezen van stukken, beleid maken en het formuleren van een eigen mening. Kosten zijn fl. 75,-. De cursus wordt gegeven op dinsdag van 09.15 tot 11.15 uur in het Ge bouw aan het Broersveld. Opge- ven via nummer 473 45 45. SCHIEDAM - In Woon- en Zorg- centrum Thurlede wordt zaterdag 20 mei een braderie/rommelmarkt gehouden. Er zijn live optredens, cabaret en een sing along. De rom- melmarkt duurt van 10.00 tot 16.00 uur. SCHIEDAM - In het Podium Cafe treedt vrijdag 19 mei de band Doo- Doo's Coffee op. De band maakt een mix van funk, punk, jazz en psychedelica. Aanvang is 22.00 uur, toegang gratis. Zaterdag 20 mei wordt er een line dance de- monstratie gegeven vanaf 17.00 uur. SCHIEDAM - Het project Muziek en Handicaps wordt vrijdag 2 juni voor de vierde keer gehouden in het Theater a.d. Schie. Het evene- ment wordt georganiseerd door de Stichting Rolantino's en zal wor den gepresenteerd door Marnix Kappers. Naast de Rolantino's tre- den ook De Buddy's, Ad van Op- stal (Maaslandse Jantje Koop- mans) en Annie de Reuver Hans Somers op. SCHIEDAM - Harmonia ontvangt donderdagavond 18 mei Mildred Everaars die helderziende waarne- mingen doet via waskaarten. De avond wordt georganiseerd in wijkcentrum Nieuwland aan het dr. Wibautplein 165. Aanvang is 20.00 uur, entree fl. 8,50. SCHIEDAM - Voor cursisten en oud-cursisten is er woensdag 31 mei vrij salsa- en rumdadansen van 21.00 tot 23.00 uur in de T. Oem- straat. Toegang: fl. 5,-. Meer info: Roos Crama, tel. 426 77 02. SCHIEDAM - Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 maken al twee jaar kunst in wijkcentrum De Erker onder de naam Kunstgreep. Deze kinderen stellen hun werk nu ten- toon onder de titel Kijk Maar! De ingelijste werken kunnen ook ge- huurd worden. Particulieren beta- len vijftien gulden, instellingen fl. 35,-en bedrijven fl. 150,-per jaar. De tentoonstelling duurt van 19 mei tot 2 juni. Voor meer info kan worden gebeld met De Erker, tel. 426 77 67. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Blauwe Brug is vrijdag 19 mei van 21.00 tot 23.00 uur weer een Crazy Friday Fever Disco voor jongeren van dertien tot en met zeventien jaar. Het thema is dit keer South Park. Toegang is er alleen voor pasjeshouders. De entree bedraagt fl. 2,50. Pasjes kunnen worden aangevraagd bij de Blauwe Brug, tel, 247 04 64. SCHIEDAM - De afdeling Nieu we Waterweg Noord van het Ast- ma Fonds organiseert dinsdag 23 mei een voorlichtingsbijeenkomst in het Vlietland Ziekenhuis aan de Burgemeester Knappertlaan 25. Het thema van de bijeenkomst is: het gebruik en belang van medicij- nen bij luchtwegklachten. Een longarts en een apotheker houden een inleiding. De bijeenkomst be gint om 20.00 uur. De toegang is gratis, net als de koffie en thee. SCHIEDAM - Ook in Schiedam wordt zaterdag 20 mei de geboor- tedag van Annie MG Schmidt ge- vierd. Bij Boekhandel van Leeu- wen kunnen kinderen meedoen aan een tekenwedstrijd. Zaterdag kan een bianco tekenblad worden opgehaald. In een bijgeleverde fol der staat een verhaal over juffrouw Knoops en Lot. Het verhaal moet door de kinderen afgemaakt wor den. En daarvan kunnen zij een te- kening maken. Van de twee win- nende tekeningen zullen ieder vijf placemats worden gemaakt. De te- kenvellen kunnen tussen 20 en 24 mei worden afgehaald en tussen 31 mei en 3 juni kunnen ze hier wor den ingeleverd. De winnaar wordt op 7 juni bekend gemaakt. dew*-, mmifiMMW. (exctusief huur kabelmodem) 1j Wilt u meer informatie over FiberSpEBd. kijk dan op www.fiberspeed.nl. bel 010 - 240 39 01 of stuur een e-mail naar: info@fiberspeed.nl Interne! Services Volgens het NOS-journaal (en die vertrouw ik) bestaan er sterke aanwijzingen dat de Gemeente Enschede toestemming gaf voor de opslag van vuurwerk in containers in plaats van bunkers. Dit tegen het advies van het ministerie van Defensie. Zaterdagavond stoud de burgemeester van Enschede 'vreemd te stoethaspelentoen naar de vergunning werd gevraagd. 'De ver- gunning was verleend en dus in orde'. Nog gisteren wist zijn plaatsvervanger de wethouder te melden dat 'de zaak nogal inge- wikkeld lag met die vergunning'. Dit alles op de vraag van nieuws- lezeres Pia Dijkstra: dat die vergunning toch eenvoudig was op te zoeken?' Zijn antwoord 'dat alles niet zo eenvoudig was' is welbeschouwd niet eens zo gek. Maar om je daar achter te verschuilen is niet nauwkeurig maar laf. Fouten maken we allemaal en waarschijnlijk hebben ze daar in En schede eenfatale fout begaan. Dan is het wel erg cynisch dat de de politiek wel zeurt over het al of niet samenvoegen van de steden En schede en Almelo. Maar weten of een bedrijfbrandgevaarlijk is, we ten of de vergunning terecht is uitgegeven of dat containers als brandbommen buiten staan, ho maar. Zelf word ik buitengewoon treurig als eerst slachtoffers zie en pal erna zo'n 'hotemetot' die het zo goed weet te vertellen. Alsje leest, ziet en hoort hoe de pers in een paar dagen allerlei blunders boven water haalt, dan denk je hoe bestaat het. Bovendien kan het dan niet anders of je denkt aan je eigen situatie en dat van familie, vrienden, buren en jouw eigen wijk. Het simpelefeit dat praktisch niemand wist van die 'bommidden in een woonwijk, roept veel vragen op. Hoe is dat in Schiedam geregeld? En in de Botlek of in de hele Rijn- mond? Wie weet precies wat op bedrijfsterreinen met of zonder ver gunning precies gebeurt? Wie controleert dat en is die controle wel effectief? En vooral: Wie zorgt er eigenlijk voor ons als dit soort dingen kunnen gebeuren? Frank Willemse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 3