DONDERDAG TUtPAAEUi WRAP EP FAt/TEVflSf Wilt u naxima; var ongel knalkoh'ngen onze migaziji waar talfoze si tienerkaners, bankstellen, w dressoirs en dedeur uit rr 50 PROCENT ZE GAAP l/OOR LACPWEPPEPO CAGE PRfJZEP DE DEUR UfTf VAN 10.00 -17.00 UUR! VAN 10.00- 21.00 UUR! ZfTGROEP E/APPa ESTAA/T TAP/J EEA/GROTE PAL STAAT MET OA/ERSE BAA/PSTELLEA/, LEEEHOEPEA/ EA/ EAUTEUfLS, (A/ LEBER Of STOP, EETPAMERSTOEL BUGSVEP Hoofdweg 18, Capelleaan den Hillelaan 30-39, Rot^rdam-^ 7^fnf!uaal ten/ heur/ge stoeeea/ bepleo/a/g, OR/E~ EA/ TWEEZ/TSBAA/PSTEL /A/ AfMET/A/G 50*50 CM, /A/ Od/ERSE PLEUREA/f ZOEP (/AT/ MET CHROME POTEA/ EA/ ACLEEA/ /A/ OE PLEUREA/ GROEA/ EA/ ORAA/JE (Uitgezonderl de al extreem afgei 1JUNI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 10