k t ■v., m yr\ J y A i X l«r Xr' 1 1 11 233 Jl ■J ft m V V 1' J'* wmm>. iElg F3TE f tizn: i v m itsi f- J LD in Schiedam 4 k \yrZy •,y tui'j ,A\\mn m Hi'1',', jl 'Hi K Het gaat goed met Landsdekker. De spiegel- kast wordt nu niet meer als bedstee gebruikt. En Dr. Robert is er ook mee van de straat. Vandaag geen eindeloze zwerftocht door de havens, maar een echte conferentie op de twaalfde verdieping van de Nippon Tower. Een Imaginair Dagboek gaat op zakenreis! Bouviers Meubelhal, voor de verbouwing! Het Trade Center zelf ziet er ook patent uit, zo in de zondoorschenen ochtendnevel. Geen spoor van kots en bekertjes en andere shit je normaal bij het MDC op de stoep aantreft. 1 TEKST EN TEKENINGEN LD wordt door een lichte duizeling overvallen, een fraktie van een seconde staat hij aan de rand van een massagraf. In de verte ligt het ponton, blinkend als een plaat marmer in het landschap. ■y sV Op dat moment valt het hele beeld in rap tempo uit elkaar. De machtige glazen pui verdwijnt voor een rij met dunne cement bevlekte stalen stempels. De vergadertafel is ineens een deur op twee schragen. /y) -•« 't A v.!. De blonde vrouw verandert langzaam in een werknemer van de bewakingsdienst. roestiqe m I ^1 ■-rT n-, rr, p.I r u i«rv7 trr:\ V/ Vf\ Ht i t *7* Geer verder!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 17