■y\ maasstad K Bouman Meubelen centrum van wonen 2000 geworden Grote interieur bij Burchthuys Burchthuys ujorot kfeyrJocvOtr TOTALE LEEGVERKOOP LAGERWAARD Woonboulevard Capelle haalt straatartiesten op niveau binnen shopping saw Schiedamse woonspecialist Ton van de Berg voeltzich thuis op iedere vloer Afdelingen karaktervol vernieuwden woonthema's uitgediept mrtep ^Wj fesign rvm Ik knifj qroocj hindereru. SCHIEDAM - Eigenlijk dekt de vlag de lading maar ten dele, want Van de Berg's Tapijt Corner heeft heel wat meer in huis dan de uitge- breide collecties in tapijten: laminaat, vinyl, lamellen, gordijnen en zonweringen. „Alles voor op de vloer en voor het raam", zoals eige- naar Ton van de Berg zijn verschillende collecties noemt. En alle segmenten woninginrichting worden in de royaal bemeten show room vertegenwoordigd door zowel de grote namen als ook de minder bekende, maar zeker ook goede merknamen. Bij aankoop van een nieu we zitcombinatie uit de prachtige collectie van Burchthuys, krugt u van ons het prachtige inruilbe- drag van f 150,- per aan- gekochte zitplaats. Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22 n bind Ulout in goede kanden. UW kcipster wegens verbouwing slaapkamer-afdeling Auping Treco J Vrooms Hoop Ideens HO Hulsta Redactie: Dennis Captein Telefoon 010-4004485 Snelle levertijd is grote kracht „Zo hebben we voor ieder budget een passende vloerbedekking of raamdecoratie en daarom hebben wij zoveel verschillende doel- groepen in ons klantenbestand." Waarbij Van de Berg over het fin- gerspitzengefiihl beschikt om alle klanten het juiste advies te geven en hen te begeleiden maar een te- vreden koop, waar ze jaren ple- zier van hebben. „Wanneer de mensen hier in de winkel voor ad vies of een bestelling komen, gaan we altijd eerst zelf opmeten, geven advies over de verschillen de soorten vloerbedekking en leg- gen vervolgens ook alles zelf." Zo gaat het bij de vloeren en zo gaat het bij de fraaie gordijnen en andere zonwerende raamdecora- ties. Want Van de Berg is van veel markten 'thuis' en verstaat al meer dan dertig jaar zijn vak als een specialist, in zijn enthousias- me zoon Jan meenemend die met vaste tred in de voetsporen van vader is getreden. Wanneer je al zo lang goed werk levert dan ver- spreid je naam zich als een olie- vlek. „Zelfs vanuit Apeldoorn, Breda, Noordwijk en Haarlem blijven klanten ons trouw. We hebben verschillende klanten die we al door het hele land gevolgd zijn. Gaan ze verhuizen, hupsa- kee, Van de Berg zorgt wel voor een mooie nieuwe vloer, gordij nen en zonweringen." Grote kracht van het bedrijf is de snelle levertijd: wie op maandag een keuze maakt, loopt aan het eind van die week op de nieuwe vloerbedekking. Vloerbedekking met verschillende mogelijkheden. „Het laminaat is de laatste jaren sterk verbeterd, terwijl de prijzen gelijk bleven. Zo hebben we nu, naast het verlijmen van de delen, het clicksysteem waarbij de delen in elkaar geklikt worden en daar- door met een volgende verhuizing zo weer meegenomen kunnen worden. Ook het vaste tapijt is aantrekkelijker geworden, een goede kwaliteit geeft geen enkel probleem meer, is gedegen en vlekafstotend." Van de Berg kan uren praten, over zijn mooie collecties gor- dijnstoffen en over z'n vloeren. Dat is nu eenmaal zijn grote pas- sie, al meer dan dertig jaar. Ton van de Berg's Tapijt Corner is te vinden aan de 's-Gravenland- seweg 620 in Schiedam. Voor meerinformatie: 010^1730717. KRALINGSE VEER - Een beetje van alles is een beetje van niets, vond Bouman-directeur Meube len, Rien van Buuren. Twee jaar geleden gaf hij het startsein voor een grondige vernieuwing van zijn gehele bedrijf, waarbij de diverse Woonthema's in grotere collecties werden uitgediept. Onlangs werd het slotstuk van de totale verbou- wing, de hypermoderne leerstudio, feestelijk geopend. „Natuurlijk verwacht je veel be- langstelling wanneer er een nieuwe afdeling geopend wordt. Maar de toeloop naar onze nieuwe leerstu dio The Art of Leather was wel heel groot." Het was dan ook niet alleen de nieuwe, hypermoderne leerstudio waar de vele liefhebbers van wonen op af kwamen, Bou man Meubelen heeft in twee jaar tijd een totale restyling van al haar afdelingen, verspreid over twee verdiepingen, op indrukwekkende wijze gerealiseerd. Alle verschil lende, uitgediepte woonthema's staan nu gescheiden van elkaar en in een geheel eigen sfeer opge- steld. Stap je bij Bouman binnen, dan sta je vrijwel meteen in de boutique Beau Monde, een aanrader om even 'stil te staan'. Wat een keus, de vele accessoires garanderen, ondanks de aantrekkelijke prijzen, exclusiviteit. „Juist een enkel, met zorg gekozen accessoire doet een meubel nog mooier tot z'n recht komen en geeft een persoonlijk ca chet aan elk interieur." Om het de bezoekers gemakkelijk te maken, is er een routing uitgezet over de stijlvolle houten vloer. Zo ben je er straks, wanneer je weer bij de Boutique Beau Monde ein- digt, zeker van niets overgeslagen te hebben. Op de begane grond treffen we een uitgebreid aanbod in verschillende stijlen: designmeubelen van mid den tot hoger segment, veelvuldig uitgevoerd in blanke houtsoorten als kersen, ahorn en het Ameri- kaanse maple. De meubelen zijn dikwijls ontworpen door beroemde Europese ontwerpers. Hoogtepunt op de begane grond is ongetwijfeld de zojuist geopende moderne leer studio The Art of Leather, waar Italiaans topdesign stijlvol samen- vloeit met ultiem zitcomfort. Op de eerste verdieping, te berei- ken met trap of lift, stappen we vanzelf de speels neergezette en chique winkelstraat in, compleet met bankjes, planten, straatlanta- rens et cetera, en waar je al wande- lend kunt afslaan naar de verschil lende woonwinkels. In de winkels vinden we verschillende uitgediep te woonthema's als Country House, Royal Classic, Sfeervol wonen, Fauteuil Plaza, Slaapthea- ter en er is een winkel waarin twee bijzondere stijlkamers zijn inge- richt, waaronder publiekstrekker de Captains Room. Iedere winkel heeft een eigen identiteit en is on- derverdeeld in een aantal toonka- mers, die compleet zijn ingericht in de stijl en sfeer van de aldaar ge- presenteerde meubelen. Sluitstuk van de winkelstraat is het schitterende slaaptheater, met on- der meer een immense teststudio van Eastborn, de indrukwekkende Auping Vision studio, dertig com pleet ingerichte slaapkamers en veertig losse linnenkasten. Je hoeft er de ogen niet te sluiten om te dro- men, sprookjesachtig mooi! Wie enkele maanden geleden nog bij Bouman Meubelen rondwan- delde, zal nu constateren dat veel collecties alweer vervangen zijn. „We zijn er trots op dat we aJle nieuwe collecties uit Keulen, Amerika en het Verre Oosten al binnen hebben, heel vroeg dit jaar! Gaande de veelvuldige verbouwin- gen heeft Bouman ook maar me teen buurman Trendhopper mee genomen op de weg der vernieu wing: ook deze winkel voor 'totaal wonen' is geheel gerestyled en uit gebreid in vernieuwende collec ties. Bouman Meubelen heeft in twee jaar tijd een huzarenstuk geleverd en met een eigen visie op wonen een exclusieve wooncultuur neer- gezet. Of het nu een totaal meuwe slaapkamer, een moderne lederen fauteuil, stijlvol accessoire of Amerikaanse eethoek betreft, wat u ook zoekt: Begin bij Bouman Meubelen, ga vooral ook elders kijken, vergelijk en dan ziet Bou man u vanzelf wel weer terug. Een markant bedrijf in het Kralingse Veer. Dat zich in haar bijna hon- derd jarig bestaan niet verankerd heeft in verschraalde tradities, maar steeds nadrukkelijker evalu- eert naar een interieurspeciaalzaak. Bouman Meubelen is te vinden aan de Usselmondselaan 175 te Rotter dam, Kralingse Veer. Er is een ei gen parking aanwezig. Voor meer informatie:010-2842111. CAPELLE Twaalf pmfemu>- nek mem* eo mebma tetfcn 4 juBi tew i2M m 17 M Our HlletUs gekte If stmt) mt met het wtttkekfuk puWkk van Woowhoatevard Capelle. Het bvtrefi een wervelend spefe- takel, de hele boulevard is beslag zal mimn Diverse stcltioper?. frefekesi bij <fe tnprtges van de Wfxmbmkv&rd sk numkeht van het publiek. Vertkt zollen owlet andcrc ff>ngicur», mtobmm, eemki- fiefMSf*. chfwm met baiionrten. mimeApeleti m ievemie mad" (welders ucte de presence geven, Het pubhek moet verder mkt* aiflg iumden met verschillende hflarisehc animalieacts ett een Mir die vlatnmert spuwt, degettv *ltk! en op een sptjketbed ligt. ROTTERDAM - Woontoren De Admiraal is gelegen aan de Admi- raliteitskade in Kralingen. Deze 78 meter hoge unieke zichtlocatie vanaf de Maasboulevard wordt binnen afzienbare tijd omgeturnd tot woontoren. Het gebouw, waar in de 62 luxe koopappartementen zich bevinden, ligt aan het Boeren- gat. Het uitzicht vanuit alle appar- tementen is onnavolgbaar. Aan de zuidkant heeft men een riant uit zicht over de Maas en de Kop van Zuid. In het westen liggen het Noorder Eiland en de vele markan- te bruggen, evenals het Witte Huis en de skyline van het centrum. Het project de Admiraal bestaat uit woningen, kantoren, winkels, showrooms en een bijbehorende parkeergarage, alle op eigen grond. De woontoren is hiervan een markant onderdeel. De Admi raal wordt een statig, robuust com plex dat perfect past in de sfeer van het chique Kralingen. De woningen in dit project worden gerealiseerd confrom de eisen van deze tijd: herkenbaarheid, privacy en kwaliteit gecombineerd met luxe ruimte en comfort. De 62 ap- partementen in de woontoren zijn gelegen op de vierde tot en met 26ste verdieping, met de hoofden- tree aan de Admiraliteitskade. Op het binnenterrein achter de woon toren zal een eigen parkeergarage met een geautomatiseerd toe- gangssyteem in de parkeerbehoef- te voorzien. De diverse woningty- pen varieren qua indeling en heb ben een gebruiksoppervlak van circa 115 vierkante meter tot circa 190 vierkante meter. Op de begane grond komt een commerciele ruimte en op de eerste tot en met derde verdieping worden kantoren gerealiseerd. De Admiraal betreft in principe twee projecten. 62 Luxe koopap partementen in een woontoren en twin tig luxe koopappartementen in een beduidend lager gebouw aan de Oostzeedijk. Het woongebouw waarin de twintig luxe koopappar- tement zich bevinden, is gelegen langs de Oostzeedijk te Kralingen en maakt dus ook deel uit van het complex de Admiraal. Noordwaart kijkt men uit op het oude Kralin gen, richting de Kralingse Plas en het Kralingse Bos. Aan de zuidzij- de heeft men een rustiek uitzicht op de bijzondere daktuin van de achtergelegen parkeergarage. De locatie heeft via de Oostzeedijk en de Maasboulevard een goede een snellle aansluiting op de ruim te van snelwegen rond Rotterdam. De twintig woningen in het ge bouw, met de hoofdentree aan de Oostzeedijk, zijn gelegen op de eerste tot en met vierde verdieping en zijn bereikbaar via galerijen langs de zuidgevel. Op het binnen terrein achter het woongebouw zal een eigen parkeergarage met een geautomatiseerd toegangssysteem in de parkeerbehoefte voorzien. De zes verschillende woningtypen va rieren qua indeling en hebben een gebruiksoppervlak van circa 97 vierkante meter tot circa 139 vier kante meter. Mensen die meer informatie willen hebben over het project of zich willen inschrijven voor een de ap- partementen, kunnen contact op- nemen met Bureau Drs. H. van Herk, De Linie 3a, 2905 AX te Ca pelle aan den IJssel. Telefoon: 010-4503066. Fax: 010-4421152. adverteren? telefoon: 010-4004463 r inruilactie Heeft u niets in te ruilen, dan maken wjj uw aankoop toch exi interessant wonen slapen mm Bij Rotterdam kiest u op de A16 ring-oost afslag Kralingen (afrit nr. 26). Onder aan de afslag richting Kralingen. Dan Alexanderpolder aanhouden. Let op de redame op de lantaarnpalen. ...want (tinderen zijn goud- B eerlijk In hun ootdeel j Je knjjrt goed. of niet. Hfj Wont Rotnbotct laten wij feinderen ziehzetf zijn. Ule vangen ze op in een speeiaal fein- derkoekje en zot- gen dat ze zlek tkuis voelen. iJUjimi is uw Coiffure uw all-in kapsalon U WNt>T ON ze SOLONS IN: Lhfeeffeerk-Centn a/d Ussei.-Kof)erwtek Tiotterdom-Sudokia Krim|>en a/d Usset-Crlm|)ftnlu>f Sekiedow-Nootd Cafelle a/d JJs«el-SeI>o/fevaaf "Rotterdam-Ommoord "Rotterdam-Oo«terkof ffendrlk Ido- TZotterdam-QlexpndetpfAder T^attetdam-4 y QmJbaelvt •Zuidfdetn EXCLUSIEVE MEUBELEN BIJ ROTANHUIS OOS ROTAN,PlTR!E'f OOK KOlONfAIJ: Meubelen tajOOK grote COILECT1E Hemelvaartdag. zondag 4 juni en 2s Pinksterdag open van 12.00-17.00 uur. Al 35 jaar uw Rotan- en Manouspecialist voor geheel Nederland. Het adres voor sfeervol wonen (bij metrostation Gerdesiaweg) F. Ruysstraat 54-56-55-57-65-67, 3061 MG Rotterdam. Tel. 010-4520949 Fax 4527876 50 tot 70 KANAALWEG 39-53 CAPELLE A.D. IJSSEL TEL 010-4507466

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 21