pr maasstad Deskundig advies van GGD helpt bedorven vakanties voorkomen J vVi IHflflfli i J video preview m maasstad horoscoop maasstad puzzel gezond wel life iiiiii— style 1 lees tip Wt I Break Out! schoolagenda gezond bekeken Anticonceptie: kiezen voor jarenlang gemak De eerste, debeste met denieuwste films! Woertsdag 31 mei 2000 'Jr* A - - IKS! ROTTERDAM - De eerste warme zonnestralen. Einde lijk zijn ze er weer. En daar mee ook de lentekriebels. De een stapt meteen de tuin in om te genieten van de eerste kleuren tussen het groen. De ander begint aan de voor- jaarsschoonmaak of aan het opknappen van de woning. Voor iedereen geldt echter: De zomer is in aantocht. En daarmee ook de zomervakan- tie. Voor wie nog niet ge- boekt heeft wordt het tijd om vakantieplannen te maken. i NICCI FRENCH Onderhuids 1 Top 10 5&EH5 4000 2001 lrsT0p/\ Dick Maas werd in de jaren tachtig gezien als het wonderkind van de Ne- deriandse film. Met De Lift, Flodder en Amsterdamned had hij naam ge- maakt, en de verwachting was dat Maas verder zou groeien naar Holly wood. In de jaren negentig kwam echter de klad in zijn ontwikkeling. Er kwamen nog twee Flodder-films en tientallen afleveringen van de kome- die voor televisie. Maas leek weinig nieuws meer te kunnen bieden. Vorig jaar verscheen zijn eerste bioscoopfilm sinds Flodder 3. Do Not Disturb is een Engelstalige thriller die zich afspeelt in Amsterdam. Het 10 jaar oude Amerikaanse meisje Melissa raakt haar ouders kort na aankomst in een hotel in Amsterdam kwijt. Ze komt terecht op de binnenplaats waar ze ge- tuige is van een moord. Terwijl de moordenaars het op haar voorzien heb- ben, begint ze aan een spannende tocht door Amsterdam. Ze probeert haar ouders terug te vinden, maar doordat ze doof is en niet kan praten is dit be- paald niet makkelijk. Do Not Disturb is voor Nederlandse begrippen een ambitieuze film. Vooral de spectaculaire achtervolging aan het eind van de film mag er zijn. Wie de film ziet kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat Dick Maas aan een herhalingsoefening bezig is. Geen mo ment doet hij moeite om origineel te zijn. Hij verwijst zelfs naar zijn twee eerdere films De Lift en Amsterdamned. Het lijkt zelfs alsof het riooldecor in Do Not Disturb hetzelfde is als dat in Amsterdamned. Bovendien is het beeld dat Maas schept van Amsterdam te clichematig. Vergeleken met zijn succesvolle films in de jaren tachtig, lijkt Dick Maas met Do Not Dis turb een stap terug te doen. Dat hij op dit moment ook nog bezig is met een Amerikaanse remake van zijn eigen De Lift, doet vermoeden dat Maas op dit moment even in een artistiek dipje zitten. Vincent Wernke Ram De welbekende spontaniteit en im- pulsiviteit levert je in combinatie met jouw nieuwsgierigheid een in- teressant weekje op. Je ontmoet mensen die met spiritualiteit en mystiek bezig zijn. Een signaal om eens met je eigen spirituele ont wikkeling aan de slag te gaan. Stier De Stier krijgt de kans om alles wat de zelfexpressie in de weg staat op te ruimen. Je kunt tot de ontdekking komen dat je smaak compleet aan het veranderen is. De meningsverschillen tussen jou en je partner kondigt een nieuwe fase in je relatie aan. Tweelingen In de vaste relatie kan zich een cri sis aandienen, omdat er zich on- derhuids machtsspelletjes afspelen die je relatie ondermijnen. Alle spanningen die zich in de loop der jaren hebben opgebouwd komen boven tafel. Een directe confronta- tie is onvermijdelijk en wenselijk. Kreeft Waak deze week over je gezond- heid. Je kunt letterlijk en figuurlijk met iets in je maag rondlopen. Je kunt helemaal hoteldebotel zijn op iemand die voor jou onbereikbaar blijft. Hij of zij kan al gebonden zijn of misschien zit hij of zij wel in het buitenland. Leeuw Je krijgt te maken met mopperende onderdanen die in opstand komen. Je wilt constant het stralende mid- delpunt zijn en de rest is slechts onderdeel van jouw decor. Daal van je troon af en begeef je eens tussen je medemensen. Het kan je verrassende ontdekking opleveren. Maagd In het hoofd van de analytische Maagd is het een grote chaos. Op het werk kan dat vervelende resul- taten opleveren. Kijk al je werk na op fouten; die zitten er geheid in. Controleer bij de kassa je bonnetje, want de kans is groot dat je meer betaalt dan nodig is. Weegschaal Alle gesprekken zijn indringend en confronterend. Je neemt momen- teel geen genoegen met nietszeg- gende gesprekjes over het weer. De toon van je correspondentie met een familielid in het buiten land verandert wezenlijk. De ja- renlang opgekropte verwijten ko men nu eindelijk op tafel. Schorpioen Het gewone inkomen kan de uitga- ven niet langer dekken. Zet die nieuwe stereotoren maar weer te rug in het schap en ga niet op va- kantie als je het geld niet op de re- kening hebt staan. Je zult eerst moeten bezuinigen op je uitgaven eer je je weer wat kunt permitteren. Boogschutter De Boogschutter is een beetje de weg kwijt. Je hebt nergens meer zin in en niets is meer leuk. Vraag jezelf eens af waarom je zoveel van jezelf moet. En als je dan toch bezig bent probeer dan te achterha- len van wie die dwingende stem is. Steenbok De pauzes op school of op het werk wil je het liefst alleen door- brengen. Je wenst je energie niet te verspillen aan doelloze pietpraatjes met collega's. Zij op hun beurt kunnen je een arrogante kwast vin den. En daarmee kun je het doelwit worden van hun roddelpraatjes. Waterman Het kan een interessant en opwin- dend weekje worden. Je krijgt vol- doende kansen om het saaie dage- lijkse leven te doorbreken en talen- ten aan te boren waarvan je nog geen weet had. Je voelt je weer jong, levendig van geest en vrij van allerlei verplichtingen. Vissen Je slaat een andere weg in die beter past bij zijn of haar levensdoel. Je kunt een goed betaalde baan op- zeggen, omdat je het gevoel hebt dat die niet meer bij je past. Of je kunt van opleiding veranderen, omdat je je niet langer kunt vinden in je huidige studierichting. Bel voor een uitvoerige horo- scoop 0900-202.7006 (1 gulden per minuut) TX51 Reisfolders worden dan ook driftig doorgebladerd. Wat wordt het dit jaar? Zon, zee, cultuur, een warm Europees land, of nog verder, naar een warm tropisch gebied? Als de knoop is doorgehakt en de reis is geboekt, kan de voorpret begin- nen. Want, vakantie is leuk. Va- kantie betekent ontspanning en plezier. Het betekent genieten van andere culturen en andere leef- en eetgewoonten. En het betekent ook zon, zee, strand en een mooie ge- bruinde huid. Niets kan dus meer fout gaan! Of toch? Helaas wordt het genieten tijdens de vakanties maar al te vaak verstoord. Brand- blaren en diarree zorgen ervoor dat de plaatselijke apotheek tijdens de zomerperiode goede zaken doet. En het kan natuurlijk nog erger. Wie onvoorbereid naar een tro pisch oord gaat, kan zijn vakantie soms - door ziekte - met maanden verlengd zie worden. Bij het boeken van een vakantie is het dan ook verstandig om vooraf na te gaan hoe het gesteld is met de hygiene in het land van bestem- ming. En niet minder noodzakelijk is het afsluiten van een goede reis- verzekering en te zorgen voor de juiste inentingen. GGD kan u hel- pen bij de voorbereidingen voor een gezonde reis en verblijf in het buitenland. Tijdens het reizigers- 49 50 53 54 P&P M0605 48 5 64 8 32 25 58 52 75 20 68 17 53 57 61 HORIZONTAAL: 1 kerel; 3 her- kauwer; 8 vr. munt; 11 reeds; 12 achter; 13 verbinding; 14 oude maat; 16 zangnoot; 17 boom- stomp; 20 teler; 22 stuwing; 24 Eng. zilver; 25 hetzelfde; 27 keer; 28 eer; 29 bijb. plaats; 30 slot; 32 heester; 33 per; 34 winterpeil; 36 kanon; 37 kosten koper; 38 riv. in Italie; 39 hemellichaam; 40 scheepsvloer; 41 eetgerei; 43 gods- dienst; 44 uitroep; 45 ggtij; 47 briefaanhef; 49 ongebonden; 51 rapport; 53 voorz.; 55 spil; 56 lar- ve; 57 paradijs; 59 pers. vnw.; 60 maalinrichting; 61 pakken; 63 wal- visbaard; 66 knorrig; 68 Ouder- raad; 69 selenium; 70 eikeschors; OPLOSSING M0505 HORIZONTAAL: 1 Spiegel; 6 Lapland; 12 tram; 14 doel; 15 LS; 17 en; 18 uur; 20 OT; 21 Po; 22 dok; 24 geniaal; 27 wie; 28 Amor; 30 pilav; 31 mees; 32 as; 33 ik; 35 eek; 36 mi; 37 re; 38 Oslo; 40 taxi; 42 gekast; 43 halter; 45 rans; 47 peul; 49 oz.; 51 NT; 52 vel; 54 nu; 55 hu; 56 roet; 58 kanon; 60 raam; 62 ink; 63 jaloers; 65 ram; 66 ze; 67 sa; 68 set; 69 PR; 71 RI; 72 stal; 74 maan; 76 notaris; 77 partner. 72 als onder; 73 lidw.; 74 loopvo- gel; 75 teken; 76 gevuld. VERTIKAAL: 1 dicht; 2 zang- sterh; 3 plat; 4 namelijk; 5 twijg; 6 boom; 7 roer; 9 lof; 10 overeen- komst; 12 maatstaf; 15 grondsoort; 18 eerw. heer; 19 rijksdaalder; 20 moederkip; 21 karaat; 23 24 irri- teren; 26 dyne; 29 bolgewas; 31 weerbarstig; 33 weersgesteldheid; 35 kostuum; 38 kluit; 42 muskie- tennet; 44 nu; 46 wassen; 48 bloemsteel; 50 rund; 51 reistas; 52 echtgenoot; 54 voorz.; 56 vruch- tenpap; 58 wreed heerser; 60 milli liter; 62 nummer; 64 behoeftig; 65 schrijfgerei; 67 wereldtaal; 70 landbouwwerktuig; 71 vogel. VERTIKAAL: 1 soldaat; 2 it.; 3 ere; 4 gang; 5 em.; 7 ad 8 pool; 9 Let; 10 al; 11 droesem; 13 ruilen; 16 soms; 18 unie; 19 raak; 21 pier; 23 KO; 25 ep; 26 a.v.; 27 we; 29 riskant; 31 mixtuur; 34 klant; 36 malen; 38 oer; 39 Oss; 40 tap; 41 iel; 44 horizon; 46 genoeg; 48 summier; 50 zone; 52 vals; 53 loet; 55 haar; 57 EK; 58 ka; 59 nr; 61 ar; 63 jaar; 64 spar; 67 sta; 70 rat; 72 St; 73 li; 74 ma; 75 NN. Winwoord: SPORTVERDWAZING PFl£UU,20>iJ2<jkJ WF£RDROO£.' spreekuur geeft zij adviezen en tips om uw vakantie goed voorbereid tegemoet te gaan. Enkele handige tips: Een goede hygiene is van groot belang. Veel mensen weten inmiddels ook dat het leidingwater niet in alle landen ook drinkwater is. Flessen mine- raalwater worden dan ook keurig aangesleept. Toch vergeet men vaak dat ook ijsblokjes, gemaakt uit leidingwater ziektekiemen kun nen bevatten. Vraag daarom om drinken zonder ijsblokjes. Voor velen is lekker gebruind te- rugkomen van vakantie nog altijd het vakantie-ideaal. De zon is in het zuiden en in de tropische ge- bieden krachtiger dan in Neder- land. Het is daarom belangrijk om de huid geleidelijk aan de zon te la- ten wennen. Daarnaast is het beter om de zon op het heetst van de dag te mijden. Tussen half elf 's och- tends en drie uur 's middags kunt u het beste, zoals de lokale bevol- king, een siesta houden. Een verstandige reiziger sluit bo- venal een goede reisverzekering af. Dat biedt onder meer dekking voor de in het buitenland gemaakte geneeskundige kosten, voor nood- gedwongen extra verblijf en voor medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis in Nederland. Om dubbele dekkingen te voorkomen is het goed vooraf hier uw ziekte- kostenverzekering op na te lezen. Opletten dus. Voor veel gebieden is het noodza kelijk om een aantal inentingen te halen, bijvoorbeeld tegen geel- zucht (hepatitis A) of tyfus. Verder is het goed om na te gaan of er in het vakantiegebied malaria voor- komt, en er dus malariapillen moe ten worden meegenomen. Een deel van de inentingen moet ruim van tevoren worden gegeven. Dit geldt trouwens ook voor bepaalde mala- riatabletten. Een afspraak moet daarom ongeveer zes weken voor vertrek worden gemaakt. Een prettige, onbezorgde reis be gint dus niet alleen bij het reisbu- reau. Zeker voor reislustigen die een verre bestemming op het oog hebben, kan een afspraak op het reizigersspreekuur veel narigheid voorkomen. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio. Anneke Zwagemaker Sociaal Verpleegkundige GGD Zuidhollandse Eilanden DiDi opende op 26 mei een nieuwe winkel in De Grote Lijn in het cen trum van Rotterdam. De uitgebrei- de collectie is verdeeld over twee etages en wordt aangevuld met verschillende modieuze accessoi- res. DiDi heeft een eigen team van ontwerpers, zij houden altijd reke- ning met de 'DiDi-vrouw'; een zelfverzekerde vrouw die comfor- tabele kleding met een modieuze uitstraling weet te waarderen. De zomercollectie bestaat in grote lij- nen uit bloemen- en ruitenprints in zonnige roze tinten, de wat neutra- lere no-nonsense collectie en het vrouwelijke strepen- en denimpak- ket. Kleur is belangrijk, ook bij Di Di, samen met veel extra ele- mentjes. Er wordt gewerkt in ver rassende combinaties (losse topjes over T-shirts of blouses, korte en lange rokken, strakke en wijde broeken) en de materialen zijn soe- pelvallend en comfortabel. Kort- om: laat de zomer maar komen. Rotterdams Dagblad TV, kortweg RDTV, is een kabelkrant die te zien is op alle kabelnetten in Rot terdam en wijde omgeving. Elke dag, zeven dagen in de week, en 24 uur per dag, worden actuele ge- beurtenissen vaak uit uw eigen omgeving snel via de kabel in uw huiskamer gebracht.In onderstaan- de plaatsen kunt u RDTV via uw kabelnet ontvangen. *Abbenbroek kanaal 10 *Bergschen- hoek kanaal 4 *Binnenmaas kanaal 2 *Brielle kanaal 10 *Capelle aan den IJs- sel kanaal 28+ *Geervliet kanaal 10 *Goudswaard kanaal 2 *'s-Gravendeel kanaal 2 *Heenvliet kanaal 10 *Heinen- oord kanaal 2 *Hekelingen kanaal 10 *Hellevoetsluis kanaal 10 *Hoek van Holland kanaal 48 *Krimpen aan den Ijssel kanaal 50 - *Maasdam kanaal 2 *Klaaswaal kanaal 2 *Maassluis kanaal 48 *Mijnsheerenland kanaal 2 *Nieuw-Beijerland kanaal 2 *Nieuwer- kerk a/d IJssel kanaal 28 *Numans- dorp kanaal 2 *Oostvoorne kanaal 10 *Oudenhoorn kanaal 10 *Ouderkerk a/d IJssel kanaal 50- *Piershil kanaal 2 *Puttershoek kanaal 2 *Ridderkerk ka naal 3 *Rockanje kanaal 10 *Rotterdam kanaal 10 *Rozenburg kanaal 10 *Schiedam kanaal 28+ *Simonshaven kanaal 10 *Spijkenisse kanaal 10 *Strij- en kanaal 2 *Tinte kanaal 10 *Vierpol- ders kanaal 10 *Vlaardingen kanaal 4 *Westmaas kanaal 2 *Zuid-Beijerland kanaal 2 *Zuidland kanaal 10 *Zwarte- waal kanaal 10 Voor meer informatie of voor ad- verteren op RDTV kunt u bellen met 010-4004.285. Traditioneel is juni weer de Maand van het Spannende Boek. Ook de bibliotheek besteedt tijdens deze periode extra veel aandacht aan dit populaire genre. In het kader van de Maand van het Spannende Boek deze keer drie tips: Om te beginnen van de schrijver van het geschenkboekje (gratis in de boekhandel bij besteding van f 29,50) David Baldacci de titel Vuil spe'. De schrijver is in korte tijd uitgegroeid tot 66n van de best ver- kochte thrillerauteurs ter wereld en hij schijnt, naar verluidt, graag ge- lezen te worden door de president van de VS Bill Clinton. Over de in- houd: een tot levenslang veroor- deelde man zit al 25 jaar gevangen wegens moord op een kind. Hij weet dat hij schuldig is, maar meer ook niet. Dan krijgt hij een brief waarmee het tegendeel bewezen kan worden. Omdat er inmiddels hooggeplaatste personen bij be- trokken blijken te zijn begint hier- rnee. Een spel op leven en dood. Absoluut een 'must' voor de echte thrillerlezer! De tweede tip betreft: Minette Walters met de titel: De branding. Sommige van haar boeken zijn reeds voor de televisie bewerkt en uitgezonden. De inhoud: het li- chaam van een vrouw spoelt aan op een verlaten kust. Op ongeveer hetzelfde moment wordt, 30 km verderop, een driejarige meisje aangetroffen in de war en alleen. Zij blijkt het dochtertje van de do- de vrouw te zijn. Is de vrouw ver- moord en, zo ja: door wie? Heel beeldend en knap geschreven, echt een aanrader! Tenslotte de nieuwste Nicci French, voor kenners een logische keuze. Nicci French is het pseudo- niem van een echtpaar dat samen literaire thrillers schrijft. Onder- huids beschrijft het leven van drie vrouwen die alledrie een anonieme brief krijgen waarin hun dood wordt aangekondigd. Omdat de politie hun leven binnenste buiten keert, op zoek naar aanwijzingen, komt hun hele bestaan bloot te lig- gen, met alle gevolgen vandien. 1Jamie Oliver - The naked chef 2. Herman Brusselmans - Vergeef mij de liefde 3. Bob Mendes - De kracht van het ijs 4. Heleen van Royen - Gelukkige huisvrouw 5. Harry van Wijnen - De macht van de kroon 6. Baantjer - De Cock en dood door hamerslag 7. Nicci French - Onderhuids 8. Tom Engelshove - Doe maar, het virusboek 9. Faye Kellerman - Jupiters resten 10. Anthony Horowitz - William S. Maasstad publiceert tweewekelijks de po pulaire top 10 collectie van de Gemeente Bi bliotheek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvallend boek uit de collectie. De catalogus van de bibliotheek op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl. spannende af- spraakjes, staat in de agenda alles over onderwerpen als seks, soaps en sterren. Bovendien kun je in de Break Out! schoolagenda je eigen fotosoap schrijven. Voorzie de tekstballonnetjes" van leqke, Beve trf juist heftige tek- sten. Daarmee kun je bovendien vijf- honderd gulden verdienen. Uiter- aard staan in de agenda ook mini- posters van onder meer Five, Britney Spears en de Vengaboys. Verder informatie over verjaardagen van film- popsterren, een voorproefje van de nieuwste Break Out! Dance Party en natuurlijk nog veel meer. De Break Out! schoolagenda is vanaf 1 juni verkrijgbaar op de V &D Schoolcampus. Voor 19,95 is hij te koop. HKfilLt «7 EER 10* for OIjm De schoolvakantie staat voor de deur, maar toch wordt al nagedacht over het volgend schooljaar. De agenda is immers een van de zaken waar leerlingen mee bezig zijn. Een van de vele honderden agen da's die inmiddels in de winkels verkrijgbaar zijn, is die van het jongerenblad Break Out! Naast veel ruimte voor het huiswerk en De meeste vrouwen kunnen zwan- ger worden vanaf hun tienerjaren totdat ze bijna vijftig zijn. Het kie zen van een anticonceptiemiddel is gedurende die periode veeleer een dynamisch proces dan een eenma- lige beslissing. Vrouwen kunnen om verschillende redenen wisselen van anticonceptiemiddel. Ener- zijds door hun ervaringen met een bepaalde methode of de opvattin- gen daarover. Anderzijds kunnen ook hun behoeften in de loop der jaren veranderen. Zelf kiezen De laatste jaren is er een trend om anticonceptiemiddelen te ontwik- kelen die tegemoet komen aan de individuele behoeften van vrou wen. Deze behoeften blijken te veranderen tijdens verschillende fases van hun leven. Keuzevrijheid is een zeer belangrijk punt gewor- den bij het verstrekken van anti conceptiemiddelen. Het geven van voorlichting en informatie over het gebruik van anticonceptiemidde len is van groot belang om tot een weloverwogen keuze voor een be- paald voorbehoedmiddel te ko men. Een ideaal anticonceptiemid del moet zeer betrouwbaar zijn, vrij van bijwerkingen en niet sto- rend bij het vrijen. Er komen steeds meer keuzemogelijkheden waarvan de effectiviteit niet meer afhankelijk is van dagelijkse han- delingen van de vrouw of haar partner. Een zeer recente innovatie op dit gebied is Implanon, dat in Nederland werd ontwikkeld. Daar mee kunnen vrouwen nu kiezen voor een gebruiksvriendelijk en lang werkend anticonceptiemiddel in de vorm van een hormoonhou- dend staafje. Dit kleine, zeer buig- zame kunststof staafje heeft de grootte van een lucifer en wordt net onder de huid in de bovenarm van de vrouw ingebracht. Het mag er maximaal drie jaar blijven zit ten. Daarmee hoeven vrouwen niet meer dagelijks een pil te slikken. Het staafje kan natuurlijk op elk gewenst tijdstip worden verwij- derd, bijvoorbeeld als u zwanger wilt worden. De bestaande vrucht- baarheid van de vrouw keert snel en volledig terug. Jarenlang gemak Sinds de introductie van het hor- moonhoudend staafje hebben vrouwen een nieuw alternatief voor hun anticonceptie. Het staafje geeft vrouwelijk progestageen af en wordt onder lokale verdoving ingebracht net onder de huid aan de binnenkant van de bovenarm van de vrouw. U kunt het niet zien zitten maar wel voelen. Net als bij orale anticonceptiva die alleen pro gestageen bevatten, kan de men- struatie bij het gebruik van dit voorbehoedmiddel minder worden of helemaal uitblijven. Anderzijds kunnen bloedingen ook juist vaker voorkomen. Voor een periode van drie jaar biedt het staafje een zeer effectieve anticonceptieve be- scherming, omdat er geen eisprong optreedt. Dit, in combinatie met het feit dat de anticonceptieve wer- king onafhankelijk is van de ge- bruikerstrouw van de vrouw, maakt dat dit middel een bescher- ming tegen zwangerschap biedt die hoger is dan de bestaande me- thoden. Om te weten of boven- staande methode ook voor u ge- schikt is, kunt u het beste contact met uw huisarts opnemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 27