[1 fnaasstad Wibi Soerjadi eindigt seizoen in De Doelen RENE FR0GER EURO 2000 in Rotterdam meer dan voetbal alleen Matthew Perry overtuigt niet in komedie The Whole Nine Yards Derde Zondagsmarkt van Rotterdamse Kunstdagen preview uitgaans agenda rdamsDagblad 0L a I l^lQwwlOU De Doelen 12 augustus ROTTERDAM - Over ruim een week begint EURO 2000. Rotterdam is stad waar op 2 juli de finale gespeeld wordt. Maar er gebeurt meer in de Maasstad. Verschillen- de instellingen organiseren tentoonstellingen of andere activiteiten die in het kader van EURO 2000 staan. Foto- grafte, film, muziek, litera- tuur, sport en spel, er is van alles en nog wat te beleven de komende maanden. Een overzicht van de activiteiten. Exposities Muziek si Sport en spel Film Diversen ROTTERDAM - Wat doe je als je ontdekt dat je nieuwe buurman een beruchte huur- moordenaar is, die tientallen moorden op zijn geweten heeft? Tandarts Nicholas Os- eransky (Matthew Perry) raakt helemaal in paniek. En dat is precies wat je niet moet doen, want als je in paniek raakt kun je niet meer helder denken. Voor je het weet heb je je dan helemaal in de nes- ten gewerkt. DANS EXCURSIES FESTIVALS/ MANIFESTATIES MUZIEK DIVERSEN THEATER ■MM r Dinsdag 30 mei 2000 #ir ROTTERDAM - Baroeg heeft ko- mend weekeinde eeri overvol pro- gramma. Dat begint op Hemel- vaartsdag met Planet Xspeciaal bedoeld voor liefhebbers van vir- tuoze muziek. Het voorprogramma wordt verzorgd door het Brabantse Cirrha Niva. De eerste band begint om 21.00 uur en de entree bedraagt twee tientjes. En na de Metalen In- quisitie op vrijdag (aanvang 20.00 uur, toegang gratis) is het op zater- dag tijd voor een Alternatieve Dansavond met Eboman. Deze dj/ vj betreedt om 22.00 uur het podi um, maar de avond duurt tot 4.00 uur. Toegang: 15 gulden. Een dag later is er een Gothic Sun day in Baroeg. Om 16.00 uur gaan de deuren open. Er zijn diverse vi deo's te zien, stands te bezoeken en natuurlijk zijn er diverse acts. Enkele namen: het Finse Medieval Art, Soil Eclipse uit Amerika en Two Witches eveneens uit Finland. Dj's xxx en eLeL zorgen voor de muzikale omlijsting. Het weekend wordt afgesloten op dinsdagavond met een dubbeloptreden van Leatherface en Brains no More. Om 21.00 uur begint het optreden. Kaarten kosten een tientje. In Rotown donderdag A.D.D. met Deniz. Aanvang 19.00 uur, toe gang gratis. Zaterdag Vive la Fete met onder meer Danny (dEUS), Els Pynoo en dj Godeville. „Onge- compliceerde pretpop. Serge Gainsbourgh, Vanessa Paradis en Plastic Bertrand door de blender", aldus het persmateriaal. Zondag om 15.00 uur Take 4. Eni-less ver- zorgt tussen de lunch en het avond- eten de triphopste klanken. Toe gang is gratis. Diezelfde avond Endless Groove, absoluut geen on- bekende in Rotterdam. Het begint om 22.00 uur en de toegang is an- dermaal helemaal gratis. In Nighttown deze week onder meer de voorstelling 'Het Licht van Leonardo Luce', over onder- bewustzijn, techniek en wilde fan- tasieen. Te zien op 31 mei en 1 juni vanaf 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50. Hip-hop ontmoet hardrock in Crazy town. Metal-punk uit de harde, independent hoek gecombi- neerd met rap-metal. Aanvang 21.00 uur en kaarten kosten een tientje. Een dag later Unexpected: Scent Sencibility met onder meer Eric Denz da Denz en Mon- nE. Woensdag 7 juni tenslotte van af 21.00 uur Venice. Deze band eet, drinkt en ademt Crosby, Stills Nash en doet daarom ook den- ken aan The Eagles. Kaarten kos ten 25 gulden. ROTTERDAM - Meesterpia- nist Wibi Soeijadi komt met een speciaal extra Solorecital naar Rotterdam. Op donderdag 8 juni zal hij in de Grote Zaal van De Doelen de muzieklief- hebbers in Rotterdam weer in vervoering brengen met een zeer romantisch Lenteprogram- ma. Het bijzondere programma zal bestaan onder meer uit de Grande Sonate Pathetique van Beethoven, Carnaval van Schu mann en werken van Chopin en Liszt. Een bij uitstek zeer ge- schikt programma voor iedere muziekliefhebber zowel jong en oud. Dat Wibi Soerjadi een speciale band heeft met Rotterdam weet iedereen. In de Maasstad ligt dan ook een hele geschiedenis van muzikale gebeurtenissen van Wibi Soerjadi, Het begon allemaal toen hij pas elf jaar oud was met de Rotterdamse Pianodriedaagse. Op Koningin- nedag 1992 speelde hij in Rot- terdain/Overschie voor H.M. Koningin Beatrix en Z.K.H. Prins Claus voor het eerst de door hemzelf gecomponeerde 'Koninginnedagparafrase'. Ter gelegenheid van de opening van de Erasmusbrug speelde hij op de brug zelf eveneens voor het koninklijk paar zijn Eras mus-par afrase' Het is dan ook niet verwonder- lijk dat hij speciaal nog 66n keer voor het einde van het seizoen De Doelen heeft uitgekozen om een reeks van drie concerten te openen. Het wordt een extra feestelijke afsluiting van het seizoen. Te zien in de grote zaal van De Doelen op donderdag 8 juni om 20: 15 uur. Prijzen 50,- Pas65 45,- Jongeren tot en met 25 jaar 25,-. Mor- matie en reserveringen: 0800- 0231428 of 010-217.17.17. westblaak 1 SO postbus 1 60S C3000 lor rotterclam DAAR ICOAA JE DE IIVERELD TEGEIM ROTTERDAM - De Rotterdamse Kunstdagen vinden dit jaar voor de derde keer plaats. Dit festival op het gebied van beeldende kunst zoekt het publiek op. De marktdag van de Kunstdagen op het Binnen- rotteplein vindt plaats op zondag 4 juni en is een van de Zomerfesti- vals. De Zondagsmarkt is erop ge- richt kunst niet slechts te tonen, maar mensen er via persoonlijke ontmoetingen bij te betrekken. De Marktdag is het zomerfestival van de ontmoeting/interactie tus sen kunst/kunstenaars en publiek. Midden tussen de mensen wil zij Kaarten 73,- 60,50 Verkrijgbaar bij: ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur zaterdag 09.00-14.00 uur Westblaak 180 Tel 010-4004206 de diversiteit en de relevantie van de huidige kunstproductie commu- niceren. De kunstdagen hebben als symbool een paddestoel. Waar en wanneer paddestoelen opduiken is altijd weer een verrassing. Onder de grond echter gaat het proces van vertakken en samensmelten der mycelia onverdroten voort. Tijdens de Marktdag van de Rot terdamse Kunstdagen staan zo'n dertig kramen met kunstenaars. Varierend van de naturalistische aquarellist tot de conceptuele kun- stenaar die de kraam tot kunst ver- heft. Dit alles tussen de kaasverko- per en de kraam van de dierenwin- kel. De marktbezoeker wordt on- verwacht met 'kunst' en 'kunste naars' geconfronteerd, de kunst- liefhebbers vinden hun 'kunst'. Kunstenaars staan normaliter niet op deze wijze bij hun werk 'alsof het handel is' waarbij ze discussies aan moeten gaan met een vaak ver- wonderd publiek. Op het evenemententerrein van de Zondagsmarkt wordt een kunste- naarsdorp ingericht rond het terras van Carlo Ladage, bestaande uit een informatiemarkt, doe-centrum, animatietheater rond een drie me ter hoge 'kunstboom' en 'wolken in station Blaak'. Maar er is nog veel meer te beleven op zondag 4 juni op het Binnenrotteplein in het centrum van Rotterdam. XQ57 Eurogoals; Europees voetbal in Rotterdam, is een expositie waar- in de Europese successen te zien zijn van Feyenoord, Sparta en het Nederlands elftal tussen 1960 en 2000. Sfeervolle actiefoto's, kran- tenkoppen, bijzondere voetbal- spullen en televisiefragmenten. Te zien tot 27 augustus in: Museum De Dubbelde Palmboom, Voor- straat 13-15. Informatie: 010- 217.67.09. Holland-Belgie, Belgie-Holland is een fototentoonstelling van elf Nederlandse en elf Belgische foto- grafen. De foto's tonen de passie die voetbal teweeg brengt, van top- clubs tot cafeploegen, van suppor ters tot sportwetenschappers, van damesvoetbal tot jeugdopleiding. Te zien tot augustus in het Neder lands Foto Instituut (NFI), Witte de Withstraat 63. Informatie: 010- 213.20.11 ofwww.nfi.v2.nl. Iedereen z'n eigen voetbal gaat over de relatie tussen voetbal en beeldende kunst. In deze gevari- eerde tentoonstelling met schilde- rijen, sculpturen, installaties en vi- deoprojecties figureren naast inte- ressante onbekende kunstenaars grote namen als Willi Baumeester, Andy Warhol en Marlene Dumas. Van 9 juni tot 20 augustus te zien in de Kunsthal, Westzeedijk 341. Informatie: www.kunsthal.nl. Nighttown organiseert op 29 en 30 juni en 1 juli een Vj Dj Battle, een dance-party met als thema voetbal. Dit komt tot uiting in ge- luidscollages met voetbalgeluiden, "tiahwSi. November 7,1999 in Dendermonde KAVD - K Torhout2-0/derde klasse. foto: Hans van der Meer voetbalbeelden en voetbaldecor. Dj' en vj's worden uitgedaagd voetbalelementen te gebruiken en samen te laten smelten. Te zien in Nighttown, West-Kruiskade. Music without Frontiers is de of- ficiele afsluiting van EURO 2000 in Rotterdam. Dit spektakel is een integratie van licht, geluid, bewe- ging, theater, vuurwerk en televi- sie. Topartiesten als Andrea Bocel- li, Renee Fleming en Lara Fabian zullen optreden, evenals het Rot terdam^ Philharmonisch Orkest onder leiding van Valery Gergiev. De toegang voor dit spektakel op de Maas op 1 juli is gratis. De Pingei, de open Rotterdamse kampioenschappen penalty's ne- men en stoppen, is al volop bezig. De finale zal plaatsvinden op 24 juni op het Schouwburgplein. De toegang is gratis. Kick Wilstra tafelvoetbaltoer- nooi, is een tafelvoetbalcompetitie waarvan op zaterdag 1 juli de fina le plaatsvindt op het Informatie- plein van de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat. Vanaf juni vindt daar tevens een Kick Wil- stra-tentoonstelling plaats, met ori- ginele tekeningen van deze strip van Henk Sprenger. Europapleinen zijn feestelijke ac tiviteiten met sport, cultuur en me dia als ingredienten. De activitei ten vinden plaats op verschillende pleinen in de stad tussen 10 juni en 2 juli. De toegang is gratis. Theater Lantaarn/Venster, Gou- vernestraat 133, vertoont in juni en juli een groot aantal voetbalfilms, afgewisseld met oude Polygoon journaals en archieffilms. Op plei nen in verschillende wijken komt vervolgens een openluchtbioscoop met unieke films en de mogelijk- heid om de wedstrijden van EURO 2000 te vertonen. Informatie: ww- w.lan taam-venster.nl. Hard Gras voor Oranje is be doeld om bezoekers uit Rotterdam en omstreken op te warmen en het oranjegevoel middels diverse kunstuitingen te bevorderen. Het programma bestaat uit voordrach- ten van schrijvers, dichters en ca- baretiers, interviews met voetbal- lers en coaches, afgewisseld met nederpop. Te zien op 1 juni in De Doelen, Schouwburgplein. Infor matie: www.doelen.nl. Manifestatie Het Stadion gaat over de culturele en architectoni- sche aspecten van de sport. Er is onder meer een tentoonstelling waarin aspecten van stadions op ware grootte worden nagebouwd, en foto's en videobeelden, maquet- tes, spelletjes en interactieve doe- installaties te zien zijn. De mani festatie is bedoeld voor een groot publiek en duurt van 7 juni tot en met 31 augustus. Posterproject 75B is een kunst- en cultuurproject van een serie posters met als thema voetbal. De posters worden in Rotterdam op- gehangen. Het doel is delen van de stad om te dopen tot openbare ex- positieruimtes. 48|g. mSHkk Matthew Perry, Bruce Willis en Amanda Peet in de komedie The Whole Nine Yards. door Vincent Wernke Maar dat is eigenlijk precies de be- doeling van regisseur Jonathan Lynn. Want paniek levert grappige situaties op. Dat is mooi meegeno- men, want zijn film The Whole Ni ne Yards is immers een komedie. En dus raakt de stuntelige Nicholas - Oz voor bekenden - in paniek als hij ontdekt dat zijn nieuwe buur man de huurmoordenaar Jimmy 'de tulp' Tudeski (Bruce Willis) is. In mil voor strafvermindering heeft deze Jimmy zijn voormalige werkgever - maffiabaas Gogolak - verraden. Diens zoon is daarom nogal kwaad op Jimmy, en vastbe- sloten hem om zeep te helpen. Nicholas schrikt zo van de reputa- tie van zijn nieuwe buurman, dat hij meteen wil verhuizen. Zijn vrouw (Rosanna Arquette) wil daar echter niets van weten. Dank- zij haar vader zitten zij in de schul- den. Omdat op het hoofd van hun nieuwe buurman een flinke prijs staat, haalt ze Nicholas over naar Chicago te gaan om de maffiafa- milie in te lichten over de verblijf- plaats van hun voormalige werk- nemer. De stuntelige tandarts raakt in Chicago echter verzeild in een bizar spelletje, waarna niet alleen het leven van Jimmy op het spel staat, maar ook dat van diens vrouw (Natasha Henstridge) en Nicholas zelf. Zoals verwacht, eindigt dit corn- plot in een kat en muis spelletje rond het huis van Jimmy. Daarbij worden naast de genoemde perso- nen ook nog de grote en dubieuze huurmoordenaar Frankie Figs (Mi chael Clarke Duncan), Jill (Aman da Peet), de assistente van Nicho las - die zelf ook huurmoordenaar wil worden, en een undercovera- gent ingeschakeld. Het oogt alle maal wat knullig, en eigenlijk is het dat ook. De verschillende per sonages jagen allemaal op elkaar, en zijn allemaal bang om ver- moord te worden. Uiteindelijk is het niet verrassend wie het er le- vend vanaf brengen. The Whole Nine Yards moet gedra- gen worden door hoofdrolspelers Matthew Perry - die we kennen als Chandler uit de populaire comedy Friends - en Bruce Willis. Beiden kunnen echter niet overtuigen. Vooral Perry komt niet tot het ni veau dat we in Friends van hem gewend zijn. In de bijrollen zien we onder meer Michael Clarke Duncan, die niet verder komt dan zijn imposante postuur, terwijl Na tasha Henstridge en Amanda Peet vooral mooi moeten zijn. The Whole Nine Yards blijft daardoor een heel vlakke komedie, die ner- gens boven de middelmaat uit- stijgt. Comedy-acteurs van televi- sie mislukken riogal eens op het witte doek. Matthew Perry sluit zich met deze film voorlopig bij deze stelling aan. Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 kleine zaal Bronkhorst Jongewaard SOUL. Truus Bronkhorst danst samen net 7 mannen en 3 vrouwen in solo's duetten, trio's of kwartet- ten. 1 t/m 3 jun; 20.30; f 22,-; cjp/p65/r'dam pas f 18,- Theater Zuidplein Zuidplein 60-64; 010-4816500 grote zaal De Kas slotfestival SKVR i.s.m. Theater Zuidplein. Afsluiting van het amateurdans- podium. 4 jun; 14.30-18.00; f 7,50 2 Pack Jongerentheatervoorstelling door HUSH HUSH HUSH. Dansspektakel over jongeren, hun cultuur, hypes en trends. 2 en 3 jun; 20.15; f 15,- Lantaren/V enster Gouvernestraat 133; 010-2772277 Gorilla meets Bambie door Bambie en Lie- ber Gorilla. Vijf mensen zijn op zoek naar ie- mand anders en treffen elkaar bij toeval in een ruimte. 8 jun; 21.00; f 15,-; 1/v pas f 10,- Eindexamen prestaties Rotterdamse Dans- academie Zoals ieder jaar presenteert Thea ter Lantaren/Venster eindexamenwerk van studenten van de Rotterdamse Dansacade- mie. 2 en 3 jun 6 en 7 jun; 20.00 LI21.30 L2; LI f 15,-; 1/v pas f 10,-; L2 f 5,- Creadans De Klerk Schiestraat 16-18 The - Dansant Dansen voor iedereen. In het kader van 'Meedoen in Rotterdam', een ge- zellige the-dansant. Echt ouderwets dansen op de muziek van een live-orkestje. 4 jun; 14.00-17.00; f 5,- Boompjeskade Schemertour op het water Inschepen par- tyschip 'Erasmus'. Opstapplaats Boompjes kade. 20.00 uur vertrek o.l.v. een gids van In- dustrieel Toerisme. Tot 23.00 uur rondvaart door de Rotterdamse haven. 7 jun; 19.30 tot 23.00; f 39,- Bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk Dage- lijks vertrek vanaf de Boompjeskade met een luxe passagiersschip. Door een ervaren gids wordt u op de hoogte gehouden van alle be- zienswaardigheden. 1 jun t/m 30 sep; 10.45 en 14.15;f27,50;kinderent/m 12jaarf20,- (incl. entree molen) Party- en Congrescentr. Engels Stationsplein 45; 010-4119551 F ruitlerminal Rotterdam/Seabrex ih)\moc- ting met een gids van Industrieel Toerisme in Restaurant Engels. 10.00 uur vertrek per tou- ringcar voor een kijkje achter de schermen. 7 jun; 09.45 tot 12.15; f 32,50 De mens achter de chemie Rotterdam - Per- nis Ontmoeting met een gids van Industrieel Toerisme in Restaurant Engels. 09.15 uur vertrek per touringcar naar Pemis. O.a. rond- rit over het terrein van Shell Raffuiaderij Per- nis. 7 jun; 09.00 tot 12.30; f 39,50 Tourbushalte Gooilandsingel Mainport(s) Vertrek per touringcar naar Rotterdam Air port. Rondrit met de bus op R'dam Airport, daarna naar Parkkade, ontmoeting met een gids van Industrieel Toerisme. Rondvaart door de havens daarna vertrek naar ECT Delta Terminal en rondleiding. 8 jun; 09.45 tot 16.30; f 79,50 Maritiem Museum Rotterdam Leuvehaven 1; 010-4132680 Haven achter de schermen Bezoek aan ten toonstelling Wereldhaven/Havenwereld. Daarna per touringcar voor een kijkje achter de schermen in het havengebied met rondrit. 2 jun; 10.00 tot 13.30; f 37,50 Haven Rotterdam vanaf het water Vertrek met partyschipWaterstad'. Rondvaart door de havens van Rotterdam o.l.v. een gids van Industrieel Toerisme. Bezoek aan de ten toonstelling Wereldhaven/Havenwereld. 4 jun; 10.30; f 42,50 de Doelen Kruisstraat 2; 010-2171717 Hard Gras voor Oranje Voetbalfeest voor vaders en zonen (en moeders en dochters na tuurlijk). Middagprogramma met o.a.: Paul de Leeuw, Lebbis Janssen, Wilfried de Jong, penalty schieten met Oscar Moens, etc. Avondprogramma vanaf 20.15 uur. 1 jun; Dagkaart f 35,-; Avondkaart f 40,-; kind, tot 12 jr f 15,- Delfshaven Zomerzondag Kunst, antiek en curiosa binnen en buiten, muziek vanaf de bruggen en op straat. 4 jun; 12.30-16.30 de Doelen Schouwburgplein 50; 010-2171717 grote zaal Music for the millions Radio Symfonie Or kest o.l.v. Janos Furst m.m.v. Viviane Hag- ner, viool. 2 jun; 19.30; f 32,50; cjp/p65/ r'dam pas f 22,50; tot 16 jaar f 10,- Matineeconcerten op zondagmiddag Rot- terdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Valery Gergiev m.m.v. Groot Omroepkoor. Char lotte Margiono, sopraan, Zlata Bulycheva, mezzosopraan. 3 en4jun; 19.30; zo. 14.15; f 75,-/50,-/30,-; cjp/p65/r'dam pas f70,-/45,-/ 25,- Wibi Soerjadi Werken van Beethoven, Cho pin en Liszt. 8 jun; 20.15; f 50,-; cjp/p65/ r'dam pas f 45,-; t/m 25 jaar f 25,- Luxor Theater Kruiskade 10; 010-4138326 Cuby and The Blizzards 'Dancing Bear'. 3 jun; 20.00; f 40,-/35,-; cjp/p65/r'dam pas f 35,-/30,- Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 grote zaal Die Zauberflote van W.A. Mozart. Nationa- le Reisopera en Amsterdam Baroque Or chestra. t/m 7 jun (niet op 1 en 5 jun); 20.15; zo. 14.30; f90,-/72,-/58,-; cjp/p65/r'dam pas f 72,-/58,-/58,- Theater't Kapelletje v.d. Sluijsstraat 176; 010-2430303 The Joy of Notes ZodiakTheaterproducties. Een muzikaal programma samengesteld en begeleid door Rubijanto Soetanto. 7 en 8 jun; 20.30; f 15,-; reserveren 010-2430303 Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 15; 010-4131494 Middagpauze-concert Orgelconcert door leerling Koninklijk Conservatorium. 8 jun; 12.45 Johannes Sebastian Bach Wereldrijke can- tates. Hieke Meppelink sopraan, Patrick van Goethem, countertenor, Otto Bouwknegt, te nor, Charles van Tassel, bas. Laurens-Bach- orkest. Laurenscantorij4jun; 14.30; f 35,-; cjp/p65/r'dam pas f 30,-; t/m 12 jr f 10,- Orgelpauze-concertEricQuisl. 2 jun; 12.45- 13.15; eigen bijdrage Jongerencentrum Baroeg Spinozaweg 300; 010-4191232 Entombed (S death 'n Toll) The Haunted (S death). 7 jun; 21.00 Leatherface (UK punk). Brains no more (NL betonpunk). 6 jun; 21.00; f 10,- De Metalen Inquisitie Alle smaken metalca- fe. DJ's Pim Pjotr. 2 jun; 20.00; gratis Planet A (US melodieuze metal supergroup met leden Dream Theater. 1 jun; 21.00; f 20,- Alternatieve Dansavond presents: Eboman (NL breakbeat video-editing). DJ's Ne- verm @nd serious. 3 jun; 20.00; f 15,- Gothic Sunday part I A cybergothic event with market/movies/fooddrink acts/bands. 18.00 uur; Medieval Art (SF gothic metal), 19.30 uur; Soil Eclipse (US cybergothic), 21.00 uur; Two Witches (SF gothic). 4 jun; 16.00; f 15,- Ia77fafp ni77V ■s-Gravendijkwal 129; 010-4773014 Barclay Dance Blend Extra concert. DJ Mi chel de Hey, Prafiil (dwarsfluit), Indra van Hal (viool) 8 jun; 23.00 Annelies de Jong Quintet Annelies de Jong (piano), Ed Verhoef (gitaar), Ben van Dun- gen (saxen), Taco Niepwenhuizen Segaar (contrabas), Steve Altenberg (slagwerk). 6 jun; 22.00 Bluessocieteit L'Esprit Wendeldijk 25; 010-4835082 Double Husk Rhythm Blues. 3 jun; 22.00; f 7.50; leden f 4,- Bluesjamsessie Opgeven bij Gerard 010- 4848530.4 jun; 21.00; gratis Wijkgebouw de Esch Rijnwaterstraat 7-23; 010-4520520' Seniorendag De Esch Met Annie de Reuver en Hans Somers. 7 jun; 10.00; f 7,50; inch thee/koffie lunch en drankje Maastheater Boompjes 751; 010-4134091 Bimbo Complex Thema: Latino Paradise. 4 jun; 23.00-05.00; f 12,50 Heineken Barkeepersgala Alwaar de hore- ca-medewerkers uit 'tout Rotterdam' hun longen uit het lijf zingen met de onvolprezen Maastheater huisband. en. 1 jun; 22.00; gra tis Rotterdam TheaterWest Westzeedijk 513; 010-4766586 Ida Kelarova Romano Rat Zinderend concert met zigeunermuziek. 7 jun; 20.30; f 20,- Theater't Kapelletje v.d. Sluijsstraat 176; 010-2430303 Schatten van Noord met een open podium Diverse talenten uit Rotterdam Noord. Let op aankondigingen in weekbladen over aan- vangstijden en toegangsprijzen. 2 t/m 4 jun R'dams Centrum voor Theater Mathenesserdijk 293; 010-4773891 Presentatie van de regie stages van de leer- lingen van de opleiding spel en regie. 4 jun; 12.00; f 11,- Ned. Architectuurinstituut Museumpark25; 010-4401200 Nota Belvedere: Kennis Cultuurhistorische informatie zou, volgens de Nota Belvedere, een inspiratiebron moeten zijn voor ontwer- pers. 5 jun; 20.00-22.30; gratis; reserveren noodzakelijk Een werelds hotel Bijna vakantie... Benjij al onder de pannen? Kom langs en bouw je ei gen hotel. 4 jun; 14.00-16.00; f 7,50; kinde- ren 4 t/m 15 jr f 4,-; tot 4 jaar gratis Het stadion van je dromen Dozen vol lego staan er op je te wachten. Maak met de blok- ken je eigen favoriete stadion. 4 jun; 14.00- 16.00; f 7,50; kinderen 4 t/m 15 jr f 4,-; tot 4 jaar gratis Nota Belvedere; Toekomst De slotavond gaat over de toekomst en de praktische bete- kenis van de Nota Belvedere. 6 jun; 20.00- 22.30; gratis; reserveren noodzakelijk Binnenrotte: Rotterdamse Kunstdagen Rot terdamse kunstenaars laten in het openbaar zien hoe hun kunstwerken tot stand komen. 4 jun; gratis Delfshaven: Delfshavense Zomerzondag Kunst, antiek en curiosa binnen en buiten op kramen langs het water en muziek in vele vormen vanaf de bruggen en op straat. 4 jun; 12.00-17.00 Maritiem Buitenmuseum Leuvehaven 50-72; 010-4048072 Stoomslepers Iedere zondagmiddag vaart een stoomsleper voor een tocht over de rivier. 4 juni; 12.00; f 10,-/5,- OperatieLichtmatroos Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen het diploma Lichtma- troos halen. Een maritieme route over het museumterrein voert langs het hijsen van zei- len, dek schrobben, vlag schilderen, tros wer- pen. 1 jun; 12.00; f 7,50 (inch diploma) Spannende verhalen Op een van de schepen van het Maritiert) JBuu imuseum. voor lun- deren. 7 jun; 14.00; I S)- (inch drankje, snoepje crvbou >laat v an vuurtoren) Oostzeedijk Harleydag 2 jun Open Ateliers Piekstraat 15; 010-2909100 Digidag Op een instructieve wijze kunnen amateur-fotografen die (nog) geen digitale ervaring hebben, in een gevarieerd dagpro- gramma kennis maken met alle aspecten van digitale fotografie en beelbewerking. 3 jun; 10.00-16.00 CNME Wilgenhof Ringdijk 76 Rugzakroute op de Wilgenhof Voor gezin- nen met kinderen van 6 tot 12 jaar. Het gezin kan een rugzakje lenen. In de rugzak zitten allerlei materialen waarmee de kinderen na- tuur opdrachtjes kunnen doent/m 3 sep (beh za.); ma. t/m vr. 9.00-16.00; op zo. (na res.) 13.CK)-16.(X); gratis (f 10,- borg voor het le nen van de rugzak) Schaapscheerdersfeest Oude ambachten. 7 jun; 13.00 O.T. Theater a/d Mullerpier Sint-Jobsweg 3; 010-4769029 Het ongeluk (Camus deja vu) van Erik- Ward Geerlings. Onafhankelijk Toneel. Een schrijver krijgt een auto-ongeluk en wordt geconfronteerd met een mogelijk leven na het ongeluk en beelden uit het verleden. t/m 10jun (beh. ma.); 20.00; zondag 16.00; f 25,- cjp/p65/r'dam pas f 22,50; stud./schol. f 15,- Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 kleine zaal Bang van niet Rottedams Wijktheater. Ze- ven vrouwen vertellen hun verhaal aan een journaliste die een tv-documentaire maakt. 6 en 7 jun; 20.30; f 5,- Bigi Famiri Rotterdams Wijktheater. Een Surinaamseoma wordt 65 jaar. 8jun; 20.30;f 5,- Bonheur Eendrachtsstraat 79; 010-4046716 Serendipity 10 Onder de titel 'De Ballade van het trieste cafe een programma over de liefde. Voor meer informatie: www.bon- heur.nl 5 t/m 10 jun; 18.30; f.35,-; cjp/p65/ r'dam pas f 30,-; studenten f 25,- Jeugdtheater Hofplein Westzeedijk 469; 010-2435050 Assepoester Assepoester gaat voor de twee- de maal, met nagenoeg dezelfde spelers, in premiere. Met o.a. 36 leerlingen en Nicolaas Duin aan de vleugel. 2 t/m 4 jun; 19.00; zo. 14.00; f 17,50; t/m 16 jaar f 12,50 Lantaren/V enster Gouvernestraat 133; 010-2772277 De tweeling zwijgt De eeneiige tweeling Ju ne en Jennifer Gibbons weigeren contact met de buitenwereld. Ze sluiten zich op in hun ka- mer waar ze hun eigen wereld creeren. 1 jun; 21.00; f 15,-; met korting f 10,- Greek naar Steven Berkoff. Tg Monk. Mis- schien gaat het over zinloos geweld. Over pulptelevisie en kinderporno. over achter- buurten en asielzoekersangst. 6 en 7 jun; 21.00 Wijkgebouw de Focus Oude Watering 324; 010-4790470 De aarde is van iedereen Dizz's Kids thea ter. Voor de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. 7 jun; 15.00; f 3,50 Wijkgebouw Het Peil Marinus Bolkplein 7; 010-4208643 Cor kraai in de wolken Max Verstappen, poppentheater. Voor de leeftijd van 6 t/m 10 jaar 7 jun; 14.00; f 5,- St. Dini's Poppenrijk Koninginneweg 1 B; 010-4795260 Kikkeris verliefd Naar het verhaal van Max Velthuijs. Een tafelspel waarbij de kinderen meespelen. Vanaf 4 jaar. 7 jun; 13.30; f 10,- incl. een hapje en een drankje Welterusten...Kleine Beer Een poppenspel speciaal voor peuters. Met veel versjes en be- weging. Naar het verhaal van Martin Wad- dell en Barbara Firth. Vanaf 2 jaar. 7 jun; 10.00; f 10,- incl. een drankje en een hapje Kikker is verliefd Naar het verhaal van Max Velthuijs. Een tafelspel waarbij de kinderen meespelen. Vanaf 4 jaar. 4 jun; 11.00; f 10,- incl. een hapje en een drankje St. Droomtheater Beukelsdijk21 a; 010-4778171 De Pythiade Thema: Oude Grieken. Vertel- voorstellingen in combinatie met akti viteiten op het Henegouwerplein. Voor alle leeftij- den. 7 jun; 13.30-15.00; f 5,-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 35