lasstad sp©r@ ma m ce KTV ■mm sport flitsen [32^ [5(0 Limiet Tweede Regionale-roparunners op weg naar Parijs ill Audio H sH HH SVVSMC mmm Finale NHV-afdelingsbeker Rolstoelers naar PPSC-Feyenoord RWV-wandelsportweekeinde in Schiedam Musis jeugdtrio tweede Vlaardings horeca-voetbaltoernooi J-'L sportnieuws naar de Maaspost Dual Band GSM telefoon Standbytijd 50 uur Beltijd tot 210 minuten geavanceerde functies 1 111 Landelijke dekking Tijdelijk GRATIS entreekosten Voor snelle afhandeling neemt u mee: d U tC h t One geldig legitimate bewijs en bankafschrift All-in 60 All-in 90 p.mnd. 90 min. bellen All-in 180 p.mnd. 180 min. bellen All-in 360 p.mnd. 360 min. bellen FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Teletom §m. Woensdag 31 mei 2000 3 XQ55 3 SCHIEDAM - De beslissingwed- strijd voor promotie naar de hoof- klasse die SVVSMC afgelopen zondag zou spelen tegen Westlan- dia is verplaatst naar donderdag 1 juni. Het veld van Excelsior Maas- sluis werd afgekeurd vanwege de extreme storm en regen. De beslissingswedstrijden van MVV'27 en Zwaluwen konden af gelopen zaterdag wel doorgang vinden. Voor beide Waterweg- clubs was de uitslag echter bedroe- vend. Vertrekkende MVV'27-trai- ner Cor van Hoeven kon de Maas- landse club geen mooi afscheids- cadeau bezorgen. Op het neutrale terrein in Delft werd van Berkel verloren, 2-1. Door dit resultaat mist MVV'27 voor het tweede jaar rij promotie naar de tweede klasse van het zaterdagvoetbal. Treurigheid ook bij het Vlaarding- se Zwaluwen. De eens zo trotse eersteklasser is in twee jaar tijd af- gedaald naar de derde klasse. Het verdict werd beslecht door Rod- ha'76 dat de ploeg van trainer Roel den Hartog met 0-1 versloeg. VLAARDINGEN - Zwemster Wilma van Rijn-Van Hofwegen heeft in het Engelse Sheffield een limiet gezwommen voor de Olym- pische Spelen in Sydney. Enigs- zins ondergesneewd bij de presta- ties van nationaal topper Inge de Bruyn die in korte tijd vier wereld- records zwom, kwam de goedlach- se Vlaardingse tot een tijd van 25,52 seconden op de 50 meter vrije slag. Van Rijn won daarmee de finale waarin ook de erkende Duitse topper Sabine Volker mee- zwom. Door het zwemmen van een per- soonlijke limiet, lijkt een ticket voor Sydney voor Wilma van Rijn veilig gesteld en hoeft zij in ieder geval niet af te wachten, welke es- tafetteteams het NOCNSF naar het zwemtoernooi van de Olympische Spelen gaat uitzenden en of zij hierin een plaatsje krijgt. MAASSLUIS - Het herenteam tot 20 jaar van sportschool Mahoro- kan heeft een tweede plaats be- haald tijdens de Nederlandse team- kampioenschappen. In de Haagse sporthal Overbosch werd de finale verloren van Kenamju uit Haar lem. Na zes partijen was de stand onbeslist, 3-3, maar op punten wonnen de Noord-Hollanders met 30-18. De Mahorokan-ploeg be- stond uit Erik van de Wal, Marcel van Santen, Martin Overbosch, Dennis Meijer, Marc van Marre- wijk, Nicolas Brisson en Walter Beukeboom. Hardlopers te volgen via speciale live internet-site WATERWEG - Een recordaan- tal van 150 teams wordt woens- dag 31 mei om 13.00 uur door burgemeester Opstelten van Rotterdam in gang geschoten voor de negende editie van de Roparun. De karavaan met ruim vierduizend hardlopers en bege- leiders gaat in estafettevorm van Rotterdam naar Parijs. Na de of- ficiele start in het centrum van Rotterdam trekken alle lopers en begeleidende fietsers in gesloten colonne voor een promotie-toer door de havenstad. Daarbij wordt onder meer de altijd weer indrukwekkende rondgang langs de Daniel den Hoedkliniek gemaakt. Aangekomen bij de Ahoy'-hallen begint om 15.00 uur de eigenlijke race tegen de klok. Dan zal ieder team afzon- derlijk via de Hoekse Waard naar Belgie en Frankrijk ver- dwijnen. Het eerste team van de non-stop race over 540 kilometer wordt donderdagavond reeds in de Franse hoofdstad verwacht. De laatste lopers genieten langer van het massale evenement. Hun aankomst wordt vrijdagmiddag 2 mei verwacht. Vanuit de Waterweg-regio zullen ook een aantal teams de kracht- proef proberen te volbrengen. De meesten weten wat hen te wachten staat omdat zij reeds een of meer- dere keren hebben deelgenomen. Zo zijn er de door de wol geverfde ploegen van het Schiedams/Vlaar- dingse Vlietland Ziekenhuis, Uni lever Research Vlaardingen en de regionale Brandweer. Een nieuw- komer is het volledig uit vrouwen bestaande team van Thof Running uit Maasland. Onder de naam de 'Thoffe Meiden' zullen ook zij niet opgeven alvorens Parijs te hebben bereikt. Hoewel het sportieve aspect be- langrijk is, ligt de nadruk bij de Roparun op de sponsoring die on- losmakelijk aan het loopevene- ment verbonden is. Alle deelne- mende teams proberen zoveel mo- gelijk geld bij elkaar voor mensen met kanker bijeen te garen. Daarbij geldt als motto: 'proberen leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. Toen De Roparun gaat woensdag 31 mei om 13.00 uur weer van start in hartje Rotterdam. Peter van der Noord in 1992 de ba sis legde voor dit evenement en met 13 teams 100.000 gulden bij elkaar liep voor een project van de Daniel den Hoedkliniek, zal hij niet hebben kunnen bevroeden welke stormachtige groei zijn idee zou doormaken. In negen jaar tijd is het aantal deelnemende teams dus gegroeid tot 150. En vorig jaar bracht de Roparun 2,9 miljoen gul den op. Dit geld ging onder meer naar de speciale Roparun-afdeling in de Daniel den Hoed Kliniek, va- kantiebungalows Voor kankerpati- enten en diverse projecten in de palliatieve zorg. Een belangrijk nieuw goed doel van de Stichting Roparun is het centrum voor palliatieve zorg 'De Spreng' in Beekbergen. Het plan is om de inrichtingskosten van 500.000 gulden met een deel van de teamopbrengsten te bekostigen. In dit huis kunnen patienten en hun naasten in alle rust en goed ver- zorgd tijdens de laatste levensfase een 'thuis' vinden. De bouw- en personeelskosten van De Spreng komen voor rekening van de over- heid en de Vereniging Het Zonne- huis. De Roparun is inmiddels uitge- groeid van een puur regionaal naar een internationaal evenement. Er zijn teams uit Belgie, Frankrijk, Duitsland en 6en uit Australia. De vorderingen al deze international maar natuurlijk ook van de Water- weg'-hardlopers en hun begelei- ders zijn vanaf 30 mei te volgen op internetsite: http://live.roparun.nl. Live zijn daar onder meer de tus- senstanden bij de verschillende checkpoints, de aankomsttijden en foto's te vinden. Tevens is er een mogelijkheid om teams berichtjes te sturen. 1 Zaterdag' 8 juli zal blijken of de in- spanningen van de atleten en hun Foto Roger van der Kraan begeleiders voldoende zijn ge- weest om de gezamenlijke ambi- ties waar te maken. In Ahoy' wordt dan de totaalopbrengst van 2000 en het team dat daarin het grootste aandeel had, bekend worden ge maakt. Vorig jaar ging Paktank Oil Nederland B.V. met die eer strij- ken. Dit team bracht 128.000 gul den bij gersberg heid als de verdienstelijke num- mers twee en drie. Dit jaar wordt natuurlijk weer gehoopt de record- totaalfiPj,r?^^^9^9iv?orbiij( HANDBAL - De bekerfinales van het NHV-district Rotterdam worden zondag 4 juni gespeeld op het terrein van hv De Hollandiaan in Vlaardin gen. Om 10.30 uur wordt de finaledag gestart met een meisjes C-wedstrijd tussen ASC en Ventura. Daarna volgen om 10.45 uur de meisjes B van DWS en Saturnus, om 11.45 uur de jongens C van HVOS en Helius, om 12.00 uur de jongens B van Helius en DWS, om 13.00 uur de dames A jeugd van DWS en Atomium en om 13.15 uur de heren A jeugd van Snel- wiek en DWS. De grootste publiekstrekkers zijn zoals gewoonlijk de finales voor stan- daardteams. Om 14.30 uur begint de vrouwenfinale Treffers-De Hollandi aan. De mannen van Atomium en ETC spelen hun bekereindstrijd om 16.00 uur. De winnaars bij zowel de mannen- als de vrouwen-senioren plaatsen zich automatisch voor het landelijke bekertoernooi. VOETBAL - De jubileumwedstrijd die PPSC 11 juli speelt tegen Feye- noord is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Speciaal voor hen is een rolstoelvak langs het veld ingericht. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, dienen rolstoelers en hun begeleiders vooraf te reserveren bij Guido van der Wal, (010) 273 19 89: WANDELSPORT - In en rond het Beatrixpark wordt 3 en 4 juni weer ste- vig gewandeld. Een aantal wandelaars van de lange adem proberen dan weer 100 Engelse Mijlen af te leggen of 24 uur aan een stuk door te gaan. Op het parcours van ongeveer 3900 meter worden door de Rotterdamse wandelsportvereniging gelijktijdig ook prestatie-wandeltochten over 50 Engelse Mijlen en 50 en 100 kilometer georganiseerd. Wie wel van wandelen houdt maar niet mee wil doen aan dergelijke duur- wedstrijden, kan zaterdag 3 juni ook terecht tijdens het wandelweekeinde van RWV. Vanaf het sportcomplex van DWS aan de Parkweg in Schie dam worden dan reguliere tochten over 5, 10, 1,5, 25 en 40 kilometer. De parcoursen van deze wandelingen strekken zich via de noordrand van Schiedam en Vlaardingen uit tot aan Maassluis. De 25 en 40 kilometer starten van 9.00 tot 10.00 uur. Op de overige af- standen kan tot 13.00 uur gestart worden. Het inschrijfgeld voor deze re guliere RWV-wandeltochten bedraagt twee gulden. Wandelaars die na af- loop een medaille wensen te ontvangen betalen drie gulden extra. Voor meer informatie kan gebeld worden met Sico en Yvon Wiekeraad, (010) 473 46 74, en Mimi Bindervoet, (010) 416 13 80. BOWLING - Het junioren van Musis Sacrum zijn in de landelijke finale van de nationale jeugdtrioleague als tweede geeindigd. Het Schiedamse drietal moest alleen het team van bowlingcentrum Maaspoort voor laten gaan. VOETBAL - Deltasport organised! zaterdag 4 juni voor de dertiende maal het horeca-voetbaltoernooi. Voor de naar schatting 2500 bezoekers in de Broekpolder is dit elke keer weer een gezellig Vlaardingse voetbal- gebeuren. De verschillende horecagelegenheden spelen om de felbegeer- de wisselbeker die vorig jaar in de finale werd betwist door cafe De Stulp en cafe Zeezicht. Rond het voetbal verzorgt Young Entertainment ter verpozing voor een showprogramma en een aantal attrakties die zowel jong als oud zullen aanspreken. jirjtmi na L-i^riputtOA t SPORT - Sportverenigingen en individuele sporters uit Schiedam, Vlaar dingen en Maassluis worden opgeroepen persberichten, clubbladen, agen da's, etc. op te sturen naar de sportredactie van de Maaspost. Het adres (lijitrypor luidt: Postbps 373, 3100 AJ Schiedam. Dp./eylaclte, gevestigd aan de Over de Vesten 3 in Schiedam, is ook bereikbaar via de telefax, W^j)15 89.,»n^nCT«iw>9V<» i 0 0 0 y/f 7/ ,y ZOETERMEER - Promenade 156 SCHIEDAM - Centrum: Hoogstraat 44 GOUDA - Centrum: Markt 63 - Lekkenburg 39 NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Dorrestein 19 ROTTERDAM - Centrum: Karel Doormanstroat 333 - Oosterhof: Poolsterstraat 43 - Schiebroek: Peppelweg 109 - IJsselmonde: Keizerswaard 40 HOOGVLIET - Binnenban 91 a SPIJKENISSE - Centrum: Stadhuispassage 11 -'t Plateau 27 OUD-BEIJERLAND - Oost-Voorstraat 14 KLAASWAAL - Molendijk 22 MIDDELHARNIS - Zandpad 8 NUMANSDORP - Voorstraat 51 W\rc\\ Prijs- en modetojzigingen I cq. ledoulen voorbehouder Alle aanbiedingen geldig lolang de vooeraad strela. Alle voorgaande aanbiedingen komen hermede le vervaken. U dienl een gddige legitimate le oveitadigen (njbewijs/paspoorl e»l aangevuld mei geldige verbljlsvetgiinning/of VNG-kaart) plus bsnkutscWl 1UB niet ouder dan 1 maand. Voor een aaketijke aansluiting diem u een KvK-oittreksel le overhandigen, niet aider dan 12 maanden mei bijbehotende legilimale van to der lekenbevoegde. de lekenbevoegde mag ook een ander vertegenwoordigbevoegd maken door middel van een machtiging. "Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Pripzen zijn end. BTW en i.cm 1 jang abonnemem. Zolang de voorraad strekl. 4*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 7