<9 CD i 4 000 EEl ?Td3 4 I a a N VIDE# AUDI# KTV Music Force Company: 'muziekoase' in regioTotaalaanbod voor musici, van instrumenten tot begeleiding C# SUPERSTUNT Een men we muziekformule: 6 SIEMENS SIEMENS p.mnd.180 min. GRATIS bellen p.mnd.360 min. GRATIS bellen All-in 90 p.mnd. 90 min. GRATIS bellen SIEMENS MOTOROLA S 90.- BELTEGOED Week 28 MAASPOST WATERWEG - WX02 informatie en inschrijvingen dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur Muziekcentrum 'OpMaat' Schiedam *Vlaardingen Maassluis Hoofdgebouw: Meidoornstr. 30 Vlaardingen Tel.: 010-4709940 ROTTERDAM - Music Force Company is sinds eind verleden jaar het muziekcentrum van de regio aan het worden. Begonnen als muziekwin- kel, hebben Erich Romer, Vladimir Kastelan, Maurice Telussa en Thomas Dippel inmiddels hard aan de uitbreiding van hun activiteiten gewerkt. „We wilden graag in Rotterdam zitten, want dat is toch de muzikale hoofdstad", vindt Romer, „alle stromingen zijn hier vertegenwoordigd. „Music Force Company speelt op die muzikale potentie in door geen gewone muziekwinkel te zijn. Music Force Company regelt verzekering, boekingen en begeleidt musici in de ruimste zin van het woord. Momenteel wordt hard gewerkt aan een studioruimte in het pand, die in September in gebruik zal worden genomen. Ernaast komt een relaxruimte, waar men tussen opnamen door even kan ontspannen en iets kan drinken. Het geheel krijgt een eigen ingang. En ook buiten de Scheepmakershaven werkt Music Force Company aan versterking van het muzikale gebeuren in de regio. Aan de Rotterdamse Oostzeedijk wordt dit jaar een muzikan- tencafe geopend en voor 2001, wanneer Rotterdam Culturele Hoofdstad is, wordt aan de organisatie van een muzikaal evenement gedacht. Een 'muziekoase' kan Music Force Company dan ook met recht worden genoemd. Music Force Company is te vinden aan de Scheepmakershaven 61 in Rotterdam, telefoon (010) 201 04 44. Voor meer informatie op internet: www.music-force.nl Beltijd tot 300 min. ERICSSON vi €5 IS <p> <p y<B<F> S:<fb 4^ NOKIA 4 laatste M0DEUEN 0P=0P ■"nail en Landelijke dekking Tijdelijk 2 maanden GRATIS abonnement Voor snelle afliandeling neemt u mee: geldig legitimatie bewijs en bankafschrifl 50 NOKIA dutchtone S S GSM 900/1800 Dual band Standby tijd tot 110 uur Spreektijd tot 210 min. Gewicht 170 gram EFR Message Service mogelijk Gebruiks- vriendelijk menu Grafisch display 16 vakzaken bij u in de buurtl Muzikaal tintje Hetgewonewerkbeu? f Ga dan naar Vox Humana Allesvoordeprofessionele £7 fj gitaarbouwer: bouwpakketten, halffabrikaten, alle houtsoorten, onderdelen, kortom alles voor je eigen sound. Vraag snel de catalogus aan voor slechts f 15,- giro 140639. Let ook opde bijzondere garantievoorwaarden. Vox Humana Guitar Centre Waalstraat72,3131CS Vlaardinqen Tel. (010) 434 66 28, Fax (010) 248 05 67 De openingstiiden: van Dinsdag t/m Vrijdag 2ot rfo tooO, van 10.00-17.30u. EnZaterdagvan 10.00-17.00u. 1 ue ymrw™™•-••••••■ Sclieepmakerslia v e n 6 1 3 O 1 1 VD Rott e r d a m Telefoon (OlO) 20 1 O 4 4 4 Telefax (OlO) 21 4 1 O 2 5 Dual GSM telefoon 100 uur SMS ontvangen en versturen •C2S i.c.m. ALL-IN 60 GSM telefoon Standby tijd 200 uur Belttjtf tot 270 min. Dual band telefoon Standby tijd 260 uur Beltijd lot 270 min. SMS ontvangen/ versturen Verwisselbare frontjes 3210 3 nN 0 iilfi* GSM dualband telefoon met WAP Tbegangfot internet Dtverse GSM telefoon WAP Dual GSM telefoon Standby tijd 95 uur tot 200 min. GSM telefoon - WAP Tot 18® uur standby min. beltiic 110 gram SMS bertchten Toegang tot Internal SIM application toolkit C 3Si Advanced, voice Memo 8BG-D90 v?:"' vf*^1 GSM telefoon WAP Dual GSM Duat GSM telefoon Standby tijd 55 uur Beltijd tot 270 mln.'Zendten ontvangt faxen, e-mail en bestsnden 7110 Duaf band GSM telefoon Standby- tijd tot 150 uur Gesprekstijd tot 210 minuten MbraCafi 82 gram Trilafarrr EFR spraak- verbetering*v3688 Standby tijd 150 uur Beltijd tot 120 min Vibra Cali 8210 Voice Memo Organizer infemel E-mail 83 gram Cfediteardformaat T9 text i CMDZ5 Super ichtgewfcht T2Xs .c.m. ALL-IN 180 .c.m. ALL-IN 180 i.c.m. ALL-IN 180 dutchtone dutchtone dutchtc Dual band telefoon Standby tijd 260 uur Beltijd tot 270 min. SMS 3210 Dual GSM telefoon Standby tijd 100 uur Beltijd tot 300 min. SMS C25 Band (GSM 900/1800) Standby tijd tot 130 uur Spreektijd tot 3 uur- Sagem MC 912 O O <P (S Na 150.- retour op bank of giro. Prijs- en Rtodefwijzigitgen c.g. zettouten voorbehotfden, Ate asntnedingen geldg zolang de voorraad sirefcL Alle voorgaande aantuecKragen fcomen hierroede te vervallen. U dient een gddige legittatie te overtemdlgen (rijbewjjs/paspoort evt. aangevtiid me» getige verbtpsvergunning/of VNG-kBsrt) plus bankafechrift, riet coder dan 1 msand. Vbor een zakeBjke asnsiuHing (tent u een M-uittreksel te ovecbandigeB. niet coder dsn 12 tnsanden met tsjbehorende iegStatie van em <fer tefcenbevoegde, de fekenbevoegde mag ook een snder vertegenwccrdigbevoegd maker: door rniddel van een machtigmg. "Vraag tsar de voorwaarden in de wicket Prijzeft r|n exct. 8IW en tern, een 1 jarig sbonnement. Zobng de voorrasd strekt. ZOETERMEER - Premomrie 156 - SCHIEDAM - Centrum: Hoogstroat 44 GOUDA - Centum.: Mnrkt A3 - UkketAurg 39- NfEUWERKERK A/D USSEl - Deere.totn 19 ROTTERDAM - Centrum: Karel Doorman stroot 333 - Oetfertiofc Poelsterstraat 43 - SdwAroek: Peppelweg 109 - Ussetmonde: Keixer.waord 40 HOOCVUET - Blnnenban 91a- SPMKEH1SSE - Centrum: Stodlmlspa.ioge 11 -'t Plateau 27 OUD-BEIiERtAND - Oott-Vooritroet 14 KLAASWAAL - Molemfifk 22 - HUMAHSDORP - Voerstreot SI MtDDELHARtHS - Znndpod 8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 13