maasstad weekbladen Liever parkeerterrein dan Opstandingskerk ONTWIKKELEN 8c AFDRUKKEIM Kortingen Aledia^Atarkt t Westlands bedrijf kent geen SLA mmsimmmmms i Onvrede bewoners Nieuwland rs m rcAi M BOUMAN Ontwikkelen Afdrukken in98 Schiedamse viskraam in de prijzen to is Be KM pas Honing! Rotterdam Bad, douche of douche- bad? Bewoners vrezen overlast bij redding kerk maaspost Abnormaal goedkope foto's 48 uur service 10xl5glans groot. Liggend naakt 'waarschijnlijk' bezit van joodse familie m Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals VIDE#AUDI# KTV< op showroommodellen en volop scherpe aanbiedingen! Opgeteld -mark t VERSE MOSSELEN SISIDIV. SMAKEN RIBKARBONADE Kunstwerk Mullican hersteld Toch gondelvaart? 6 weken voor 33-,- Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -12 juli 2000 7e Jaargang nr 28 over devesten 3 3116 ad schiedam SCHIEDAM - Een meerderheid van de direct omwonenden van de Opstandingskerk wil helemaal niet dat de monumentale kerk van de slopersbal wordt gered. Ze hebben geen trek in een nieuwe periode van overlast, na-de aanleg van de metro en de vele nieuwbouwprojecten in Nieuwland. Het liefst willen de bewoners dat de kerk gesloopt wordt; daarvoor in de plaats moet een parkeerterrein komen. Die conclusie blijft over na de informatie-avond van afgelopen woensdag in wijkcentrum Wibautplein. Slechts enkele bezoekers namen het op voor de Opstandingskerk. OP EEN HOLLETJE NAAR FOTO KLEIN MET JE ROLLETJE NZ V 1/ [P per film 36 opnamen de beste[ 798 v/ado.2kiloI A 98 3 flessen a 1,5 literti per kgI Ua PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT VAN DER MEER DELICATESSEN MAZDA PENNING! Wie anders! Van 11.00 tot 17.00 uur. Olympiaweg 44a, telefoon 010-4791944. "i: Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Dat is een korting van maar liefst 50%. Vul snel de bon In Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) 1 Schiedam Wethouder Aad Wiegman, die de drukbezochte avond voorzat, zei van tevoren dat de mening van de omwonenden zwaar zal meewegen in de uiteindelijke beslissing over het lot van de kerk. De toelichting van Carel Beke namens Holland Management Holding (de groep van George Toth) en de Schiedam- se ondememer Perry van der Ree op hun plannen voor een nieuw ge- bruik van de Opstandingskerk, konden rekenen op veel scepsis onder de bezoekers van de infor matie-avond. De verzekering van Beke dat wan- Gratis iwdexprintl Vandaag gebracht morgen klaar! Voelbaar beter papier Kwaliteitsgarantie! Mat of glanzend! klein cn o/ jU /o MEUBELEN IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (010) 284 2111 De mooiste meubelen voor de laagste prijs, maar u moet er wel snel bij zijn, want op op! WORD JE EVEN STIL VAN Alleen kleinbeeld kleurennegatiet film Rotterdam-Centrum Rotterdam 2 Binnenwegplein W.C.-Alexandrium Tel: 010 433 50 00 Tel: 010 286 38 88 VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal neer de plannen van Toth door- gaan, er slechts sprake zal zijn een geringe parkeerdruk, werd niet door het publiek geloofd. Toth wil in de Opstandingskerk zijn hoofd- kwartier vestigen, samen met een architectenbureau. Daarnaast is er in de kerk ruimte voor een verlos- kundigenpraktijk, een podium voor bijvoorbeeld een toneelgezel- schap en mogelijkheden voor het houden van bedrijfspresentaties. ,,Beke zegt dat er maar twintig mensen in de kerk komen werken, maar hij vergeet dat ondernemers zoveel mogelijk bezoekers wil len", zei een man die in de Burge- meester Honnerlage Gretelaan woont. Hij denkt dat vooral de be drijfspresentaties voor een enorme parkeerdruk in de wijk zal gaan zorgen: „Er is in de omgeving maar heel weinig parkeergelegen- heid, al die bezoekers moeten toch ergens parkeren?' Beke sprak dit tegen, alleen 'heel selecte gezelschappen' zullen als de plannen van Toth worden goed- gekeurd de presentaties van bedrij- ven uit het voormalige Oostblok bij gaan wonen. Het plan van Perry van der Ree om in de Opstandings kerk een partycentrum te gaan be- ginnen, stuitten op nog meer verzet van de omwonenden. Kinderen kunnen 's nachts niet meer slapen door al die startende en wegrijden- de auto's", zei een directe omwo- nende van de Opstandingskerk. En dalijk lopen er allemaal stomdron- ken mensen over straat." „Wel- nee", zei Van der Ree, „dat is een vooroordeel. „Nee, dat is de reali- teit", antwoordde de bewoner. Wiegman zei tegen het einde van de avond toe v66r het definitieve besluit nog een keer terug te ko men 'om aan te geven wat het col lege wil'. Hij zei verder dat hij op een braakliggend terrein achter de kerk zo snel mogelijk noodpar- keerplaatsen zal realisteren. Een man wilde het laatste woord: „Denk nou eens aan je bewoners, gemeente. En maak eens wat af. Ik denk dat je vanavond dan een heel ander gesprek zou hebben gehad." (lie verder de binnenpagina) SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM - Hetzat de organisatie van't Maasboulevardfeest weer eens niet mee het afgelopen weekeinde. De regen kwam met bakken uit de hemel, zodat het openluchtspektakel zich grotendeels onder tentzeil moest afspelen. Het weer deed een enorm beroep op het improvisatievermogen van organisatie en publiek, maar de gezelligheid had er niet echt veel onder te lijden. Dat er minder bezoekers waren dan andere jaren was geen verrassing. Meer over't Maasboulevardfeest binnen in deze krant. ^oto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Op de toonbank staat een beker, uitgereikt door de winkeliers van het Broersvest. Achter de toonbank staan een man en een vrouw die rustig ha- ringen schoonmaken; de vrouw rechts pakt lachend de haringen in. Het humeur in de haringkraam op de hoek Broersvest/Lange Kerk- straat is uitstekend, en dat mag ook wel. Want de haringkraam scoorde 'goed' bij de gevreesde haringtest van het Algemeen Dagblad: „Vers van het mes, uitstekende haring. Rood op de graat, fris, zilt. Klasse. De kraam die volgens het keur- team van het AD lijkt te stammen uit de tijd van Fred Flinstone, ver- dient de kwalificatie 'goed'. „Bij tastisch harinkje te serveren op 6.8 de haring. een buitentemperatuur van 31 gra- graden", schrijft het keurteam die Winnaar van de test werd't Vispa- den slaagt men er toch in een fan- een negen gaf voor de smaak van leis in Hoek van Holland. BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Internetprovider Kabelfoon lijkt te kampen met een ernstig imagoprobleem. Het bedrijf heeft een nieuw kabelmo- dem aangekondigd, maar de abonnees van de Westlandse provider hebben de nieuwe ap- paratuur niet met gejuich ont- vangen. Kabelfoon garandeert namelijk nog steeds geen snelle verbinding, hoewel zij wel recla me maakt met de tekst 'Met een Internet-abonnement bij Kabel foon bent u verzekerd van een betrouwbare verbinding. Goed. Snel. En goedkoop'. Tegelijkertijd stelt het bedrijf in haar algemene voorwaarden dat men nimmer aansprakelijk is voor gebreken in de verbindingen. En de Kabelfoon gebruikers zijn het zat om te betalen voor een product zonder garantie. Het Westlandse bedrijf kondigde afgelopen week in haar eigen informatieblad 'Ha! Kabel' een nieuw type kabelmo- dem aan. Het nieuwe modem werkt volgens een standaard die in Amerika is ontwikkeld. Komend najaar zullen de eerste modems be- schikbaar zijn. De vereniging Ka belfoon Gebruikersgroep vreest echter met grote vrezen. „Toen de huidige apparatuur in 1996 in ge- bruik genomen werd, was iedereen enthousiast. Inmiddels heeft Ka belfoon zoveel abonnees dat het netwerk de grote drukte niet meer aan lijkt te kunnen'aldus Jan van der Lee, voorzitter van de vKGG. „Nieuwe modems halen even wat druk van de ketel, maar een even- wichtige verdeling is er volgens ons niet." De gebruikersgroep heeft meerdere malen met Kabel foon om de tafel gezeten, maar ziet geen effect van de ideeen die de in- ternetters voorleggen. De internet- aanbieder kan geen goede verbin ding garanderen, en acht een SLA (Service Level Agreement) niet zinvol. Daarom lijkt de kans van slagen ook met de nieuwe appara tuur minimaal. De directie zegt desgevraagd dat 'de beschikbare capaciteit door de gebruikers ge- deeld wordt'. En dus: hoe meer abonnees Kabelfoon heeft, des te langzamer wordt de verbinding. Daarmee zijn de grootste proble- men samengevat. „Onze testen to- nen aan dat vrijwel elke abonnee 's nachts een voortreffelijke verbin ding heeft. Maar in de avonduren is het niet vooruit te branden. We vermoeden dat Kabelfoon te veel abonnees op het netwerk toelaat", zegt van der Lee. verigens wordt het nieuwe kabel- modem alleen in het Westland en Maassluis geintroduceerd. ,,Over de beschikbaarheid in andere ge- bieden en over de termijnen valt op dit moment nog niets concreets te zeggen", vertelt directiesecretaris Hans van der Giessen in de nieuwsgroepen. Internetgebruikers in Schiedam zijn daarom voorlo- pig nog niet geholpen met de uit- breidingen. SCHIEDAM - Het kunst werk van Matt Mullican op het Stadserfplein is inmid dels hersteld. Aan dit kunst werk werd tijdens de winter een constructiefout ontdekt waardoor alle natuurstenen tegels langzaam van de sok- kel afvielen. De aannemer, Marcus uit Schiedam- vond een oplossing voor het pro- bleem. Met een nieuwe lijm- laag is een nieuwe partij Franse tegels op de sokkel vastgemaakt. In het relief van Mullican zijn symbolen te vinden die terugkomen op het Stadserfplein. De sym bolen zijn verbonden met typisch Schiedamse elemten. Afgebeeld zin de platte- grond van het Huis te Rivie re, het distilleerproces, de doorsnede van een Schie damse molen, de kaart van Schiedam zoais die in 1869 is gemaakt en de plattegrond van het Theater aan de Schie. De grijze band die door het mozalek loopt, geeft de plattegrond weer van de voorhof van het oude Huis te Riviere die zich on der het plein bevindt. SCHIEDAM - Het Alge meen Ouderenverbond (AOV) wil tijdens de Bran- dersfeesten een alternatieve Gondelvaart organiseren. Hiervoor wil fractievoorzit- ter Catelijne Raaphorst de Schiedamse scoutingvereni- gingen benaderen, alsmede de watersportverenigingen. Ze zegt hierbij te rekenen op ondersteuning van burge- meester Reinier Scheeres die tijdens de laatste verga- dering van Algemene en Economische Zaken onder steuning heeft toegezegd. Ook vorig jaar is de Gondel vaart niet door gegaan; de vrijwilligers konden het werk dat de voorbereidin- gen met zich meebrengt, niet meer opbrengen. TVPlSCK IT/11.IMRS THLATOZ. ALS 'T H1) VI2A46T,.. SCHIEDAM - Het olieverfschil- derij Liggend Naakt van de Ne- deriandse kunstenaar Jan Sluij- ters (1881-1957) behoort volgens het Stedelijk Museum niet alleen 'mogelijk', maar 'zelfs waar schijnlijk' toe aan een joodse fa milie. Dat stelt het Stedelijk Mu seum in een reactie op het artikel dat vorige week in de Maaspost is verschenen. A.S. Z0NDAG OPEN! LI Let op alleen Wooning in Rotterdam is zondag open. Het schilderij is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers - samen met tal van andere kunstob- jecten -naar Duitsland vervoerd. Na de oorlog is het schilderij te- rechtgekomen bij de Stichting Ne- derlandsch Kunstbezit die een re- gistratie heeft gemaakt van alle kunstobjecten die tijdens de bezet- ting door de Duitsers is geroofd en geconfisqueerd. De SNK slaagde er niet in de rechtmatige eigenaar te achterhalen; het Stedelijk Muse um kreeg het schilderij in 1967 in langdurig bruikleen. Eelke Muler, werkzaam voor het Bureau Herkomst Gezocht van de Inspectie Cultuurbezit van het mi- nisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, doet momenteel onderzoek naar het schilderij dat Sluijterin 1911 heeft gemaakt. Het schilderij is momenteel in een de pot opgeslagen. Hans Bonke heeft de rest van de collectie van het Ste delijk Museum onderzocht; het Stedelijk wil nog deze week een persbericht over het conceptrap- port van Bonke naar buiten bren- gen met de voomaamste conclu- sies. KORTIIMG! 0 J3, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement*. (6 weken voor slechts 31,-) Voorl:m/v Nr: Plaats: Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1