Jongeren en omgaan met drugs 1 r AUDIO EN TELECOM M0NTEUR ADVISEUR/VERKOPER PR0FESSI0NELE VIDEOJPRESENTATIES CHAUFFEUR BEZ0RGDIENST 0VERIGE VACATURES M/V video preview maasstad maasstad horoscoop gezond wel maasstad puzzel CORRECT GAAT UITBREIDEN HIFIVERK0PER COMPUTER VERK0PER TELECOM VERK0PER TELEF0NISCHE VERK0PER VACATURELIJN 010-4.618.618 Deeerste,debeste met denieuwste films! mm I mm* Mm Woensdag 12 juli 2000 REGIO - In de puberteit (12 tot 18 jaar) verandert er veel voor jongeren. Ze maken in die periode een snelle licha- melijke en geestelijke ont- wikkeling door. Hun gevoe- lens en gedrag veranderen. Ze proberen een eigen per- soonlijkheid te worden. Jon geren gaan zich meer richten op hun leeftijdsgenoten. DETOUR VAM S)AA£..- J SALOPS' Top 10 met het nieuw aangekochte pand aan de Ceintuurbaan 117 (ruim 3000 m2) grenzend aan ons bestaande pand Correct Business Electronics aan de Ceintuurbaan 111. De magazijnen van de Ceintuurbaan 111 verhuizen naar het nieuwe pand waardoor Correct Business Electronics na een flinke verbouwing ruim 3000 m2 erbij krijgt. Voor deze uitbreiding zoeken wij nieuwe collega's M N Een technicus die eindverantwoordelijk is voor de audio en telecom reparatie afdeling met een sterk gevoel voor kwaliteit binnen een team van technisch specialisten. Een adviseur in de zakelijke markt voor professionele video editing-broadcast- en projectie systemen die wensen omzet in oplossingen. Een chauffeur met een servicegerichte instelling en affiniteit met elektronische apparatuur die na de installatie een duidelijke gebruikersuitleg kan verzorgen. Spreekt een van deze functies u aan neem dan contact op met de afdeling Human Resources tel. 010-4.618.618 en vraag naarde heerH.KIingeof schrijf een sollicitatiebrief met C.V. naar: Correct b.v. t.a.v. Human Resources Postbus 3566 3003 AN Rotterdam. Als televisieserie is South Park een enorm succes. Jongeren over de hele wereld kijken naar de avonturen van tekenfilmfiguren Stan, Eric, Kenny en Kyle. De makers van South Park hebben nu speciaal voor het witte doek een bioscoopfilm gemaakt. Het moet gezegd: vele malen grover dan de televisieserie, maar ook leuker. Het draait allemaal om de Canadese film Asses of Fire, waarin woorden als 'fuck' en 'ass' vaker voorkomen dan 'de' en 'het'Als de kinderen in het dorp stiekem de bioscoop in glip- pen en het taalgebruik uit de film over gaan nemen, beginnen hun ouders een hetze tegen de makers. Het conflict ontaardt zelfs in een oorlog met Canada. South Park: bigger, longer uncut is grof, maar het kost weinig moeite de onderliggende boodschap eruit te halen. Southpark-bedenkers Trey Parker en Matt Stone stellen de vrijheid van meningsuiting aan de kaak, en censuur, waarmee zij ook regelmatig te maken hebben. Na vijf minuten South Park: bigger, longer uncut heb je al zo vaak het woordje 'fuck' gehoord dat menig goede-smaak-bewaarder de video al zal stopzet- ten. Wie wel verder kijkt ziet vooral veel flauwe grappen, die echter wel leuk zijn. Zo wordt Sadam Hussein afgebeeld als het seksslaafje van de duivel, en zit bij de voorste linie van het Amerikaanse leger geen enkele blanke soldaat. Grof, beledigend maar erg grappig. Voor de liefhebbers van de televisieserie. Wie de grove en flauwe humor van de serie niet kan waarderen, kan ook de film beter in de videotheek laten staan. Vincent Wernke Ram Je kind komt ziek thuis, de buur- vrouw moet naar het ziekenhuis gebracht worden of je schoonvader staat onverwacht op de stoep. Stel je je plannen makkelijk bij of blijf je hardnekkig je zin doordrijven. De kwaliteit van deze week hangt juist daarvan af. Stier De Stier rondt deze week zijn of haar werkzaamheden met succes af, waarna het goed rusten is. Je gaat heerlijk onderuit zakken en genieten van het mooie weer. Je koestert je in de warmte en gebor- genheid van het gezin of nodigt wat goede vrienden uit. Tweelingen Je trekt de grote wijde wereld in op zoek naar nieuwe leerzame erva- ringen. In letterlijke zin kan dat be- tekenen dat je een reis boekt naar een exotisch oord. In figuurlijke zin kan het betekenen dat je enorm veel interessante mensen ontmoet waar je een hoop van kunt leren. Kreeft Je bent nogal wisselend in je stem- mingen. Je kunt in een uitgelaten bui je met lichaam en ziel op iets storten. Er hoeft echter maar ie- mand scheef te kijken of een kriti- sche noot te plaatsen en het is ge- daan met die gedrevenheid. Leeuw Je stralende zon ligt wat verscho- len achter een dikke mist. Je bent moe en zondert je af van de buiten- wereld. Het liefst zou je de hele dag slapen. Het lukt je deze week maar niet om iemand te imponeren met je geweldige kwaliteiten. Maagd Heb je de laatste tijd je sociale con- tacten wat laten verslonzen. Het wordt hoog tijd die lijntjes weer eens wat aan te trekken. De goeie oude tijd bloeit weer helemaal op door een toevallige ontmoeting met een oude bekende. Een be- staande vriendschap wordt deze week veel persoonlijker. Weegschaal Je weigert je op je werk nog langer als voetveeg te laten behandelen. Je slaat goed hard met de vuist op tafel of bruit behoorlijk van je af. Je eist meer waardering en respect van je collega's, want dat heb je wel verdient. Schorpioen Een vervelende verstopping kan je week behoorlijk verpesten en dat heb je voornamelijk aan jezelf te danken. Je kunt maar moeilijk je verdriet, onvrede en gekwetste ge- voelens loslaten en dat is een van de grootste veroorzakers van je li- chamelijke klachten. Boogschutter De grote wijde wereld lonkt en daar kun je maar moeilijk weer- stand tegen bieden. Samen met een goede vriend of vriendin ga je het avontuur tegemoet. Dat kan een wilde kanotocht betekenen, een dagje winkelen of een cursus para- chutespringen. Steenbok In je vaste relatie kunnen wat span- ningen ontstaan. Jullie kunnen als twee kemphanen tegenover elkaar staan en met modder naar elkaar gooien. Of de hartstocht tussen jul lie tweeen laait op en zorgt voor een intense seksuele spanning. Je partner is wat humeurig en snel op zijn of haar teentjes getrapt. Waterman Je bent toe aan wat lol en plezier in het leven en dat vind je niet op je werk. Ga d'r eens uit en laat de boel de boel. Je hebt zo van die momenten in een relatie dat je weer heerlijk verliefd op elkaar bent. Deze week is dat zo. Vissen je bent op zoek naar een plekje in huis waar je heerlijk op jezelf kunt zijn. Steek eens wat meer tijd in het contact met je familie, zij kunnen een grote steun voor je zijn in moeilijkere tijden. Je oudste kind heeft het momenteel erg zwaar. Bel voor een uitvoerige horo scoop 0900-202.7006 (1 gulden per minuut) In deze fase wordt er druk geexpe- rimenteerd met van alles: uiterlijk, seksualiteit, roken, drinken en drugs. Tegen grenzen aanlopen, ervaringen opdoen is van belang om een eigen persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen. De meeste jongeren die experimenteren met drank en drugs houden daar na verloop van tijd mee op, of gaan het op een verantwoorde manier gebruiken. Er zijn ook jongeren die wel doorgaan met gebruik. Het kan zijn dat ze een tijd behoorlijk veel gebruiken. Ook dat kan over- gaan, bijvoorbeeld als iemand een baan vindt of een relatie krijgt. Jongeren experimenteren om gren zen te verkennen of ervaringen op te doen. Natuurlijk speelt ook de invloed van vrienden en vriendin- nen mee. Het is belangrijk om tot een bepaalde groep te behoren. En dan is 'nee' zeggen soms moeilijk. Jongeren met weinig zelfvertrou- wen zijn gevoeliger voor groeps- druk. Voor de experimenteerfase moet u het onderwerp niet uit de weg gaan: vertel ook eens iets over uw eigen gebruik. Het onderwerp 'verslaving' kunt u toelichten aan de hand van iets waaraan uw kind verslingerd is, bijvoorbeeld televi- sie of computerspelletjes. Geef het goede voorbeeld: als u om de paar minuten een sigaret op- steekt. staat u zwak als u uw kind afraadt om te roken. Als u laat zien dat u van alcohol geniet door het met mate te gebruiken, kan uw kind daar een voorbeeld aanne- men. Als u zelf teveel gebruikt heeft, praat daar dan over. Uw kind zal u extra waarderen om uw eer- lijkheid. Bevorder zelfstandigheid en zelfvertrouwen door uw kind opdrachten/taken te geven die pas- sen bij de leeftijd. Geef op zijn tijd complimenten. Leer uw kind 'nee' te zeggen tegen anderen. Het leven heeft fijne en leuke kan- ten, maar ook moeilijke. Voor jon geren die dit niet hebben ervaren, kan gebruik van genotmiddelen extra riskant zijn. Het kan een soort schijngeluk opleveren en overmatig gebruik en afhankelijk- heid tonen. Geef uw mening. Geef regels en stel grenzen. Wees con sequent. Regels en grenzen geven houvast en laten zien dat u in uw kind gei'nteresseerd bent en er aan- dacht voor heeft. Nieuwsgierig- heid bij jongeren is nodig willen ze zich ontwikkelen. Het is niet erg zinvol een experimenterende jon- gere meteen als verslaafde te zien. Gebruik van genotmiddelen kan ook voorkomen uit verveling. heid in de hand werken. Zorg dat u zelf voldoende weet van de midde- len. Dit praat makkelijker. U staat niet met uw mond vol tanden. Pro- beer niet te veroordelen en kom niet met dreigementen en verbod. Dit werkt averechts. Wat wel kan helpen, is vanuit uw bezorgdheid en betrokkenheid praten. Ook de ik-vorm is hierin belangrijk. Blijf aandacht geven en betrokken- Help uw kind zonodig bij het inde- len van vrije tijd. Als uw kind het experiment voor- bij is, kan dat drie dingen beteke nen: De lol is er af en de aandacht gaat weer ergens anders heen. Uw kind gebruikt nog wel, maar op een zodanige manier dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Het kan ook zijn dat uw kind zodanig overmatig is gaan gebruiken dat het risico's loopt. Het middel wordt dan gebruikt om onprettige gevoelens zoals verveling, onze- itlustratie: Marco van der Wielen kerheid, boosheid en verdriet niet te hoeven ervaren. Het zou natuurlijk handig zijn als er een lijst bestond met alle moge- lijke signalen van riskant of pro- blematisch gebruik. Maar zo'n lijst is er niet. En als dat wel zo was, dan nog zouden een heleboel sig nalen net zo goed ergens anders op kunnen wijzen. Bijvoorbeeld op verliefdheid, problemen op school, psychische problemen. Het is dus ook 'gevaarlijk' om zo'n lijstje te gebruiken. Belangrijk is dat u let op gedragsveranderingen. Hoe gaat het op school? Maakt uw kind een vrolijke indruk? Of is het juist wat neerslachtig? Houdt het zich nog bezig met hobby's/sport? Heeft uw kind lichamelijke klach ten? Worden vrienden verwaar- loosd? Gebruikt uw kind alcohol en of andere drugs als genotmiddel of als middel om nare gevoelens niet meer te hoeven voelen? Voor meer informatie: Er is een speciale ou- derbrochure ontwikkeld door het Trimbos-in- stituut. U kunt deze gratis aanvragen: 0900- 1995 (22 ct. per minuut). Voor informatie over alcohol belt u de alcoholinfolijn: tel. 0900- 5002021 (22 ct. per minuut). Voor informatie over roken: tel. 0900-9390 (22 ct. per minuut) en over gokken: tel. 010-240.47.47. Informa tie over verslaving, Boumanhuis afdeling Pre- ventie: tel. 010-272.33.86. Voor ouders met problematisch gebruikende kinderen is er een speciale serie avonden. Boumanhuis. Meer in formatie: telefoon 010-414.54.93. Bron:Trimbos-instituut P&P M0905 68 5 49 12 48 29 14 63 62 33 65 28 50 HORIZONTAAL: 1 nevelig; 6 ri- sico; 12 bondig; 14 bijwoord; 16 discjockey; 18 zorgzaam; 19 pers. vnw.; 20 kijker; 22 voorz.; 23 voorz.; 24 maaltijd; 25 warme wind; 27 godin; 29 zintuig; 31 wreed heersei32 vruchtje; 34 kol; 36 zangstem; 37 afgemat; 38 vluchtige stof; 40 ogenblik; 41 gril; 42 wolpluisje; 43 waterdoor- latend; 46 vr. munt; 48 kunstwerk; 49 insekt; 51 lieve; 53 graansoort; 55 horige; 56 getroffen; 58 pau- sennaam; 59 bergplaats; 60 pi. in N.-Brabant;61 briefopaanhef; 63 namelijk; 64 voorz.; 66 bijbeldeel; 67 beroep; 69 zangnoot; 70 mid- daggebed; 71 loven; 73 stumperd; 74 muziekgroep. VERTIKAAL: 2 pers. vnw.; 3 re- kenopgave; 4 zetel; 5 hetzelfde; 7 verh. huid; 8 sinterklaaspop; 9 naaldboom; 10 klaar; 11 wereld- taal; 13 troep; 15 vruchtje; 17 fi- deel; 19 bloem; 21 gepelde gerst; 24 tweest. muziekstuk; 26 stop; 27 vlaktemaat; 28 nauw; 30 aarzeling; 31 naaigerei; 32 buis; 33 familie- lid; 35 greppel; 37 vogel; 39 noodsein; 44 rangtelw.; 45 zuivel- produkt; 47 duin; 48 ik; 49 zeker; 50 toekomstig; 52 dwarshout; 54 schenken; 55 zangnoot; 57 sluit- ijzer; 59 schrijver; 60 evenzo; 62 wond; 63 orgaan; 65 keurig; 67 roerbakpan; 68 hert; 70 tegen- woordig; 72 vervoermij. Oplossing cryotogram 328 HORIZONTAAL: 3 opvoeren; 8 droogstoppel; 10 ademtest; 12 uit; 13 sikkel; 15 $lechte; 16 plat; 17 gelijk; 18 deler; 20 eetplaats; 21 panlatten. VERTICAAL: 1 volop; 2 krop; 4 poststempel; 5 nel; 6 groepschake- laar; 7 boetekleed; 9 vastbesloten; 11 kunstgreep; 14 waard; 19 en tree. k/AAR KOOP oe Die EPO? Vakantietijd: tijd om te luieren, te spelen en om te le- zen. Daarom wat suggesties voor vakantieboeken voor de jeugd. De tijger in Altijd tijger van Jose Stroo Marijke ten Cate helpt graag de andere dieren in het bos met hun proble men. Maar op een gegeven moment is hij daar erg moe van geworden; hij is aan vakantie toe. Of de dieren zon- der de tijger kun nen leest u in dit prentenboek voor kinderen vanaf on- geveer 5 jaar. Hoe overleef ik mijn vakantie? Is de pakkende titel van een boek voor kinderen vanaf 10 jaar van Francine Oomen. Jonas en Rosa zijn met hun ouders op va kantie op Corsica. Ze vervelen zich stierlijk dus gaan ze stiekem samen op stap. Alles leuk en aardig totdat ze merken dat ze verdwaald zijn, dan begint pas het echte over- leven. Wilt u als volwassene ook eens een jeugdboek lezen dan is Gaten van Louis Sachar een aanrader. Stan ley wordt door een misverstand naar Camp Green Lake, een straf- kamp voor jongens, gestuurd. An ders dan de naam doet vermoeden ligt dit kamp midden op een enor- me zandvlakte waar de jongens als straf kuilen moeten graven. De di- recteur zegt dat dit zinloze werk in de brandende zon hun karakter vormt, maar dit blijkt niet de wer- kelijke reden te zijn. Langzamer- hand komt Stanley er achter wat de w: echte reden is. Met al dat zand en hete zon een prima boek voor op een regenachtige camping. Veel lees-, luier- en speelplezier! 1Kent Haruf - Het lied van de vlakten 2. Boris Starling - Storm 3. J.J.Voskuil - Reisdagboek 1981 4. Bart Middelburg - De Godmother 5. Erik Hazelhoff Roelfzema - Op jacht naar het leven 6. Susan Madison - De kleur van hoop 7. J.A. Blaauw - De Puttense moordzaak 8. Bjorg Vik - Late liefde 9. Judith Michael - Een vlinder van jade 10. Kader Abdolah - Spijkerschrift Maasstad publiceert tweewekelijks de po- pulaire top 10 collectie van de Gemeente Bi- bliotheek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvallend boek uit de collectie. De catalogus van de bibliotheek op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl. sel kanaal 28+ *Geervliet kanaal 10 *Goudswaard kanaal 2 *'s-Gravendeel kanaal 2 *Heenvliet kanaal 10 *Heinen- oord kanaal 2 *Hekelingen kanaal 10 *Hellevoetsluis kanaal 10 *Hoek van Holland kanaal 48 *Krimpen aan den Ijssel kanaal 50 - *Maasdam kanaal 2 *Klaaswaal kanaal 2 *Maassluis kanaal 48 *Mijnsheerenland kanaal 2 *Nieuw-Beijerland kanaal 2 *Nieuwer- kerk a/d IJssel kanaal 28 *Numans- Rotterdams Dagblad TV, kortweg dorp kanaal 2 *Oostvoorne kanaal 10 RDTV, is een kabelkrant die te zien is op alle kabelnetten in Rot- *Puttershoek kanaal 2 *Ridderkerk ka- terdam en wijde omgeving. Elke naal 3 *Rockanje kanaal 10 *Rotterdam dag, zeven dagen in de week, en 24 kanaal 10 *Rozenburg kanaal 10 uur per dag, worden actuele ge- 'Schiedam kanaal 28+ *Simonshaven beurtenissen vaak uit uw eigen kanaal 10 *Spykemsse kanaal 10 *Strij- en kanaal 2 *Tinte kanaal 10 *Vierpol- omgeving snel via de kabel in uw ^eis j,anaaj jq *viaardingen kanaal 4 huiskamer gebracht.In onderstaan- *westmaas kanaal 2 *Zuid-Beijerland de plaatsen kunt u RDTV via uw kanaal 2 *Zuidland kanaal 10 *Zwarte- kabelnet ontvangen. waal kanaal 10 *Abbenbroek kanaal 10 *Bergschen- Voor meer infonnatie of voor ad- hoek kanaal 4 *Binnenmaas kanaal 2 verteren op RDTV kunt u bellen *Brielle kanaal 10 *Capelle aan den IJs- met 010 4004.285. CORRECT BREIDT UIT EN ZOEKT COLLEGA'S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 21