Zui we m 99 maaqstari beroemd om de hoek maasstad politie Ru i mtel ij ke kwal iteitsprijs voor Zuid-Holland DE ZOMER 0PRUIMING VAN CORRECT 130 WATT INB0UW RDS AUT0RADI01 CD-SPELER 4X40 WATT 220 WATT INBOUW NAVIGATIE SYSTEEM MET CD-SPELER RADAR DETECTOR 2X180 WATT EINDVERSTERKER VEILIG POOKJE Si <>9 CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.618 FAX: 010-4.186.270 Cursus Fluitenkruid bij OpMaat Gezond blijven op reis Pokken- vaccinatie mini Mr- Art.nr. 90861 JVC m- Art.nr. 90419 1 llJlJilil fetrllwl Voor een gratis drankje treedt Hennie den Braasem op als Sugar Lee Hooper, buurvrouw Elly Monteban is haar grootste fan. REGIO - Gedurende de zo- mermaanden stelt Maasstad iedere week een 'bekende uit de buurt' voor aan de rest van de Regio. Deze week gaat de- ze reeks van bijzondere men- sen van start met de Sugar Lee Hooper van Zuidwijk, Hennie Den Braasem. Man bedreigt winkelpersoneel Man aangehouden na diefstal Auto in de brand Inbraak in bedrijfspand Man verlaat plaats van ongeval Honderden opruimingsaanbiedingen in beeld, geluid, computers en software zijn ftink afgeprijsd. Het gaat om apparatuur van alle bekende merken, soms zonder doos, demonstratiemodellen met soms een klein krasje of alfeen een beetje stoffig. Alle apparatuur staat demonstratieklaar opgesteld en wordt verkocht met volfedige Correct garantie. NEEM GRATIS MEE DE CORRECT SUMMERSALEKRANT Boordevol aanbiedingen op het gebied van computers, software, hifi, video, foto, car stereo en telecommunicate. PI0NEERTS-G1615INB0UW AUTOLUIDSPREKERS Autoluidsprekers met een 16 cm dual-conus speaker en een belastbaarheid van 130 Watt max. Compleet met afdekkap en aansluitsnoeren. Inbouw diepte 4.4 cm. PERPAAR SUMMERSALE1NCL. BTW EXCLUSIEF BTW 67.23 JVC KD-S 757 AUTO-CD SPELER Fraai vormgegeven auto-CD-speler met 3D LCD display en RDS radio met 18xFM en 6xMG voorkeuzes. De ingebouwde versterker levert een vermogen van 4x40 Watt en is verder voorzien van een loudness- regeling en gescheiden toonregeling voor heldere klanken. Voorzien van nachtverlichting en afneem- baar front. SUMMERSALE 1NCL. BTW EXCLUSIEF BTW 339.- KENWOOD KENWOOD KFC-6908 4-WEG 220-WATT LUIDSPREKER Prima 4-weg speaker systeem 6x9 inch geschikt voor hoedenplank montage. Voor versterkers tot 200 Watt. Frequentie bereik 28 Hz -28.000 hz. Inbouwdiepte 8,3 cm. SUMMERSALE INCL. BTW PERPAAR EXCLUSIEF BTW 169.36 m >r-cmwRfmz ur 1 i| BLAUPUNKT BLAUPUNKTTRAVELPILOT RNS149 AUT0RADI0/NAVIGATIE SYSTEEM MET CD-SPELER Het betrouwbare navigatiesysteem van Blaupunkt brengt u veilig en snel op de plaats van bestemming. 0m het reiscomfort te vergroten is het systeem ook voor- zien van een RDS-tuner met 24 voorkeuze zenders en een programmeerbare CD- speler. Verder een loudness- regeling en equaliser Uitgangsvermogen: 4x35 Watt. SUMMERSALE INCL. BTW -29997- EXCLUSIEF BTW 1871.48 ROADIE EU 500 PORTABLE RADAR DETECTOR De "Roadie" is de slimste en de enige die onder de 500 gulden de 3 Nederlandse frequenties plus laser voor en achter waarneemt. Uitgerust met een "two-way" laserdetectiesysteem. Gemakkelijk te plaatsen tegen de voorruit. SUMMERSALE INCL. BTW EXCLUSIEF BTW 399.15 Aoneer PIONEER GMX-722 EINDVERSTERKER Krachtige 2x180 Watt booster voor een uitstekend luistergenot in de auto. Ook mono (1x480W) te schakelen voor aansturing van de subwoofer. 77997- SUMMERSALE INCL. BTW EXCLUSIEF BTW 339.58 &9T- Art SONY RM-X4 SAFETY COMMANDER Dit handige bedieningspookje, geplaatst op het stuurkolom van uw auto, draagt bij aan een verkeersveilige bediening van uw Sony autoradio. SUMMERSALE INCL. BTW EXCLUSIEF BTW 21.27 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. 3-WEG 100 WATT JBL GTP-93 INBOUW AUTO LUIDSPREKER 3-Weg inbouwluidspreker met een belastbaarheid tot 100 Watt maximaal. Compleet met frontroosters en aansluitmateriaal. Inbouwdiepte i van 7.5 cm. ALLEEN ZATERDAG 15 JULI VAN 17.00-18.00 UUR [-2997- Art.nr. 70022 EXCLUSIEF BTW 85.- V WATERWEG - Bij Muziek- centrum OpMaat is het nu ook zomervakantie. Na de zomer wordt er onder ande- re gestart met de bijzondere cursus Fluitenkruid, een dwarsfluitcursus voor kin- deren van 7 jaar. Speciaai voor kleinere kinderen wordt gebruik gemaakt van de juniordwarsfluit. Met het principe horen, lezen en spe- len worden de belangrijkste aspecten van het fluitspel behandeld. De cursus Flui tenkruid duurt acht weken en kost fl. 125,-, inclusief de huur van het instrument. Speciaai voor mensen die in een orkest of ensemble spe- len en voor wie het al een tydje geleden is dat ze fluit- lessen hebben gehad is er de opfriscursus d warsfluit. De opfriscursus fluit wordt in groepsverband gegeven. De prijs is fl. 100,- tot 21 jaar, fl. 117,50 vanaf 21 jaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Op Maat, tel. 470 99 40 (na 28 augustus). Woensdag 12 juli 2000 o WATER WEG - De Gezond- heidswijzer van de GGD Nieuwe Waterweg Noord besteedt in de zomermaan- den aandacht aan het onder- werp infectieziekten. Goede voorlichting over infectie ziekten en het nemen van de nodige voorzorgsmaatrege- len wordt dan ook steeds be- langrijker. In de Gezond- heidswijzer van de GGD is een informatietafel inge- richt. De folder 'Gezond op reis' brengt de kosten in beeld wanneer inentingen op afspraak bij de GGD plaats vinden. Bijkomend voordeel is dat uit onder- zoek is gebleken dat de GGD-Vlaardingen een van de goedkoopste van Neder- land is. De Gezondheidswij- zer is iedere werkdag ge- opend van 09.30 tot 15.30 uur en bevindt zich op de begane grond van de GGD aan de Van Hogendorplaan 501 (naast station Vlaardin- gen-Oost). S".- .4.-V* W. Dick Sluijter foto: door Wouter Scheepstra „Het is als een grap begonnen en eigenlijk is het nog steeds een grap", vertelt Den Braasem (54). „Mijn dochter ging vier jaar gele den trouwen. Ze wilde Sugar Lee Hooper op haar bruiloft, maar dat was natuurlijk veel te duur. 'Waar- om doe jij het niet', vroeg ze aan mij. Ik heb toen een jurk, schoenen en een gladde badmuts gekocht. Figuurlijk lijk ik ook op Sugar Lee. Op de bruiloft was ik onherken- baar. Sindsdien word ik regelmatig uitgenodigd voor feesten. Den Braasem vraagt geen geld voor haar act. Gratis drank is vol- doende. „En daar maak ik natuur lijk wet gebruik van." Buurvrouw Elly Monteban (65), gaat vaak mee naar de optredens van Sugar Lee. Samen zitten ze in de kitscherige woonkamer van Den Braasem. Overal hangen, liggen en staan zi- geunerprulletjes. Lege hoekjes zijn opgevuld met bosjes nepbloemen. En een Mona Lisa aan de muur mag niet ontbreken. „Elly houdt ook van een lekker drankje", ver telt Den Braasem, waarna ze plot- seling stopt met praten en haar keel schraapt. ,,Ik heb een droge strot. Even een slokje water nemen ho6r; daar worden we niet dronken van." Als de keel gespoeld is laat Den Braasem een videoband zien van een optreden. „Ik moet er wel bij zeggen dat ik hier aardig dronken was", zegt ze haast verontschuldi- gend. Een halflege kroeg ver- schijnt op het televisiescherm. De als Sugar Lee Hooper verkleedde Den Braasem -met gladde bad muts- playbackt O'hwat ben je mooi'. „Ik ben live niet om aan te horen", legt ze uit. Sugar Lee loopt tussen de mensen door: deelt zoenen uit, omhelst mannen en aait kinderen over de bol. „Ik vind me eige er zo afschuwelijk uit zien", geeft Den Braasem commentaar. „Kijk, er komt gewoon een pluk haar onder mijn badmuts van- daan." Buurvrouw Monteban troost haar: „Ach, je loopt er niet altijd zo bij." ,,Ik ben een vreselijke flapuit en heb overal maling aan", vertelt Den Braasem. „Als ik wat op heb kan ik zo idioot doen. Op mijn vijf- tigste verjaardag had ik ook een lekker slokkie op. Ik heb me toen omgekleed als piraat en stond bo- venop een stoel te springen. Mijn zusters probeerden me nog tegen te houden. 'Hennie dadelijk val je', schreeuwden ze me toe. 'Wat kan mij dat nou verrotten', riep ik te- rug. Het stond allemaal op de film. Toen ik het terug zag dacht ik: 'je bent ook een imbeciel he'." Twaalf jaar geleden is Den Braas em gescheiden. ,,Mijn man kon er niet goed tegen als ik wat dronk. Ik weet nog wel dat we op een feest van de hondenvereniging waren. Ik had wat gedronken en stond op een tafel te dansen. Hij begon te schreeuwen: 'Vuile gek, debiel, kom van die tafel afIk schreeuw- de terug: 'Jij bent een debiel'. We gingen terug naar huis. Van kwaadheid ging hij hard rijden. Rijdt hij de sloot in! Het leek net een film. Ik moest keihard lachen. 'Wat lach je nou', riep hij. 'Moet ik dan gaan huilen of zo', riep ik terug. Iemand van de hondenver eniging heeft ons met zijn auto uit de sloot getrokken. We hebben da- gen ruzie gehad. Het was een droogkloot kun je wel zeggen." Buurvrouw Monteban houdt ook wel van een drankje. „Te oud, ik ben toch niet te oud voor een glaasje bier." Samen met Den Braasem heeft ze al heel wat mee- gemaakt. „Laatst gingen we van de ene kroeg naar de andere. We lie- pen op onze kousen over straat; de schoenen in de hand. We hadden overal maling aan. Of we dronken waren? Dat viel best mee. We kon- den nog kroegen vinden." Als de dames uitgaan wordt er regelmatig gedanst. ,,Maar alleen als we wat op hebben, anders kunnen we het niet", lacht Monteban. ,,We heb ben een tijdje geleden staan zingen in een kroeg. We zongen:Vuile huichelaar, pak jij je koffers maarEn ik kan al he- lemaal niet zingen. Ik heb meer staan gillen." „Kijk Hennie, alles wat we zeggen wordt opgeschreven", zegt Mon teban. „Wat moeten de mensen wel niet van ons denken als ze de Maasstad lezen." Den Braasem: „Ach Elly, ze weten toch al dat we gek zijn." SCHIEDAM - De thermo meter heeft plaatsgemaakt voor de pokkenvaccinatie in de vitrines van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Te zien zijn bij voor beeld de ou- de entingsboekjes en de zo- genaamde pokkenbriefjes die nodig waren om te wor den toegelaten tot de lagere school. Ook zijn er diverse naalden, pennen en mesjes te zien waarmee de entstof werd toegediend. In de serie 'Geneeskunst van 150 jaar geleden' worden telkens voorwerpen getoond die vroeger werden gebruikt in de gezondheidszorg. De ko- mende drie maanden is de geschiedenis van de inentin gen tegen pokken te zien. Azie en Afrika werden jaren geteisterd door pokkenepi- demieen. Patienten die de ziekte overleefden waren door littekens voor het leven getekend. Door oorlogen en het toenemend handelsver- keer verspreidde de ziekte zich door Europa. De medici merkten al spoedig op dat iemand slechts eenmaal in zijn leven pokken kon krij- gen. Zij streefden er naar deze ziekte onder gunstige omstandigheden te doen plaatsvinden. In Turkije wa ren de pokkenvrouwtjes bij- voorbeeld bekend die smet- stof van pokkenlijders bij gezonde mensen in wondjes smeerden. De plattelandsdokter Ed ward Jenner (1749-1823) merkte dat de pokken niet opkwamen bij mensen die als kind bij het melk drin- ken koepokken hadden ge had. Het was hem toen dui- delijk dat koepokken ook een levenslange ongevoelig- heid teweeg brachten, een verschijnsel dat bij melk- meisjes algemeen bekend was. Toen hij zijn eigen zoontje op die manier had ingeent, bleek het kind in- derdaad ongevoelig voor de pokken. Deze manier van in- enten noemde hij vaccinatie. In Nederland mochten de kinderen in de negentiende eeuw niet naar school zon- der pokkenbriefje. Na de Tweede Wereldoorlog was vaccinatie in het gebruikelij- ke entschema opgenomen. Op 8 mei 1980 heeft de WHO de wereld vrij van pokken verklaard. Daarmee is de pokkenvaccinatie be- eindigd. SCHIEDAM - In een woning aan de Lange Haven is maandagmiddag een 32-jarige Schiedammer aangehouden. De man had even daarvoor in een slijterij in de Hoogstraat gedreigd een personeelslid te slaan met een fles. De man was in de winkel om een fles drank te kopen, maar had niet ge- noeg geld bij zich. Toen het personeelslid de man daarop wees, werd hij agressief. Hij bedreigde het winkelpersoneel en verliet vervolgens de win kel. De man is vandaag voorgeleid aan de officier van justitie. SCHIEDAM - Twee mannen hebben maandagmiddag tijdens hun bezoek aan een fotozaak op de Hoogstraat geprobeerd een videocamera te stelen. Rond vier uur vroegen ze een personeelslid of ze de camera mochten be- kijken. Toen de mannen het ding in handen hadden namen ze de benen. Een personeelslid zette de achtervolging in en wist een van de twee, een 17-jarige Rotterdainmer, aan te houden. SCHIEDAM - Op de 's-Gravelandseweg stond in de nacht van maandag op dinsdag een auto in de brand. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Twee auto's die in de buurt van de brandende auto ston- den hebben mogelijk schade opgelopen. Brandstichting wordt niet uitge- sloten. Een nader onderzoek volgt. SCHIEDAM - In een bedrijfspand aan de Conradstraat is tussen zaterdag- avond 19.30 uur en maandagochtend 07.15 uur ingebroken. Het kantoor en de kantine werden doorzocht. Uit de kantine werd een geldkistje mee- genomen. SCHIEDAM - De-politie trof zondagochtend op de kruising Vlaardinger- straat/Vellevest een auto aan die tegen een betonnen opslagbak voor strooizand was aangereden en daarbij aanzienlijke schade had opgelopen. Omdat de bestuurder niet meer bij zijn voertuig aanwezig was, werd een nader onderzoek ingesteld. Na een onderzoek in de omgeving werd de be stuurder, een 49-jarige Schiedammer, op de Stadhouderslaan aangetroffen en aangehouden. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt wegens het verlaten van een plaats van het ongeval. WATERWEG - Stichting Dorp, Stad Land zal in 2000 voor de tweede keer een prijs voor 'Ruimtelijke kwaliteit' uitreiken. Deze prijs zal worden uitgereikt aan de ontwerpers, initiatiefnemers of makers van het beste pro ject van de afgelopen jaren, gerealiseerd in Zuid-Holland (met uitzonde- ring van Rotterdam en Den Haag). Een jury bestaande uit een stedebouw- kundige, een architect, twee representanten uit de gemeenten en een verte- genwoordiger van de pers, zal op de dag van de uitreiking uit 10 tot 15 no- minaties het beste bouwplan kiezen. Voor nominatie komen in principe al- le gerealiseerde projecten in dit gebied in aanmerking die boven de mid- delmaat uitsteken. Dorp, Stad Land adviseert de meeste kleine en mid- delgrote gemeenten in Zuid-Holland en krijgt per jaar zo'n 15.000 bouw- aanvragen ter advisering voorgelegd. Deze varieren in grootte van een dakkapel tot woningbouw- of bedrijvencomplexen maar ook van de in- richting van een woonstraat tot grootschalige 'vinex'projecten. De mede- werkers van de welstands- en monumentencommissie van Dorp, Stad Land zullen de voorgedragen projecten door middel van een voorselectie schiften, waarna een dertigtal projecten overblijven. Hieruit worden de nominaties geselecteerd. De uitreiking van de Ruimtelijke Kwaliteitsprijs Zuid-Holland 2000 vindt plaats in het najaar. De jury zal een maand eer- der de nominaties bekend maken. CORRECT CAR ELECTRONICS 79 399 .nr. 66959 199 A t ■«>-'»" It 33&S J ~>i I'jEV. i LUi- 2199 Art.nr. 70693 469 Art.nr. 68560 Art.nr. 90870 399 nr. 60004 25 SUMMERSALE INCL. BTW WINKELOPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag van 9.30-18.00 uur, vrijdag van 9.30-21.00 uur en zaterdag van 9.00-18.00 uur. Iedere eerste zondag v.d. maand geopend van 12.00-17.00 uur. ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF DEWETTELUKE VERWIJDERINGSBIJDRAGE BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Crooswijk. VISA JmeriSnI EXPRESS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 6