t iv/'aM MUSEUMPARK HOLIDAY ON ICE Gouden disco, decadente luxe en chill-out room in De Doelen Aardig idee The Love Letter strandt in matige uitwerking 11 188S3tciCl pop stad m a* mmmwrrrmMEE mmmmmmmmmm preview m uitgaans agenda Rotterdam Zomerpodium 0 (0) Q Modern en stijlvol uitgaan tijdens Dance-event Xclusive H S w SS S3 O 6—1 g 5 EL ess ftS s5 M ZONDAG 27 AUGUSTUS Rtitbr^ali 3 8 t/m 12 november irdams Dagblad WEAR ROTTERDAM - Steven Spielberg is een hele roman- tische man. Tenminste, hij houdt van romantische films. Zelf maakte hij ooit Always, een romantisch drama over bluspiloten. Met zijn bedrijf Dreamworks maakt de film maker vooral lawaaiige spek- takelfilms. Zijn romantische kant komt echter boven in The Love Letter, een film die werd geproduceerd door zijn vrouw Kate Capshaw, die te- vens de hoofdrol speelt. EXCURSIES FESTIVALS/ MANIFESTATIES MUZIEK DIVERSEN THEATER Mfe V 48 V Hi MM. "i fnkhel de heyrnr cnathan colesStewart walker billy nastysteve rachmad ROTTERDAM - Het wil maar geen zomer worden. Terassenweer is het in ieder geval nog steeds niet. Naar binnen dan maar. Zo kun je zaterdag vanaf 22.00 uur terecht in Rotown voor het strijkwartet Fourplay. Geen klassieke werken, maar wel hele bijzondere uitvoe- ringen van Metallica, Beastie Boys, The Police, The Beatles en nog veel meer. Kaarten voor dit bijzondere Australische kwartet kosten drie rijksdaalders. Zondag op hetzelfde podium aflevering twee van Rondje Rotterdam. Deze keer komt Cheech Wizard langs voor een optreden. Alom geroemd, maar nog steeds niets doorgebro- ken. Aanvang 22.00 uur en kaarten kosten drie rijksdaalders. In Nighttown donderdag een stu- dentenparty, vrijdag Future... en zaterdag Sunburst Nighttown: Factor 5. Het enige optreden deze week aan de West Kruiskade vindt dinsdagavond plaats. Dan staat Bu- ju Banton op het podium van Nighttown. Hij is een van de grote artiesten in de Jamaicaanse ragga en dancehall. Hij zwaait inmiddels de scepter als de meest vooraan- staande stem vanuit de ghetto- jeugd. Aanvang 21.00 uur in de grote zaal van Nighttown. Kaarten kosten 35 gulden. Baroeg houdt het rustig deze week met alleen De Metal Inquisitie op vrijdag. Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. In de Hollywood Music Hall op donderdag en vrij dag een Schuimparty, terwijl zater dag een Mega dance party is. Toch nog genoeg mogelijkheden om een zomergevoel te krijgen. ROTTERDAM - Wegens hetslechte weermoest worden uitgeweken naar de Laurenskerk, maar het zomerfestival Rotterdam Zingt! was er niet minder sfeervol door. Het publiek zong de smartlappen van onder meer Beun, de Haas co's en De Sjantellies mee. Op de foto presentator Keimpe de Jong met een van de deelnemers die meedongen naar de 'Mooiste Snik Trofee'. foto: Dick Sluijter DAAR KO/1A JI »E lflfERELD TECEI s* IJ3 |aaa9 M £|3 £gj M *TI!N ARTIEST:LEEFTIJ0: DOE MEE AAN DE KINDERUITMARKT KUNSTKLEURPLAATI KLEUR DE FLYER IN EN NEEM HEM MEE NAAR DE KINDERUITMARKT OP 27 AUGUSTUS •HotXAND (_AStNO Acht weken lang, elk weekend programma's in het Museumpark. Dat is kort omschreven het Rotter dam Zomerpodium dat nog tot 27 augustus duurt. Het gezelligste on- Verkrijgbaar bij: ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur zaterdag 09.00-14.00 uur Westblaak 180 Tel 010-4004206 lUtCOCfUf DCNTS derdeel van Zomerpodium speelt zich af op zondagmiddag in de ro- mantische Rozentuin van het Mu seumpark. Tussen 14.00 en 19.00 uur voeren artiesten de bezoekers mee over alle wereldzeeen. Tege- lijkertijd kunnen kinderen tot 17.00 uur deelnemen aan de speci- ale kinderateliers, waar naar harte- lust gemusiceerd en geknutseld kan worden. Komende zondag ko- men onder meer dansgroep Viva Mexico en muziekgroep Rabasa langs. Zaterdag 22 juli organiseert de Zuid-Hollandse Popunie boven- dien een speciale party, in het ka- der van de tentoonstelling Jong! in het Schielandshuis. Deze Jong! Dance Night duurt van 20.00 tot 23.00 uur. Het Rotterdam Zomer podium is gratis toegankelijk in het Museumpark. Op 27 augustus is er een bijzonder Kinderuitmarkt in het Museumpark. Ook deze markt maakt deel uit van Rotterdam Zo merpodium. Woensdag 19 juli 2000 XQ57 door Vincent Wernke ROTTERDAM - Terwijl veel instellingen een zomer- stop houden, presenteert De Doelen een serie Cool Sum mer Nights. Een serie van concerten en feesten voor een zo breed mogelijke groep jongeren. Aanstaande zater dag staat de derde aflevering op het programma: dance- event Xclusive. Modern en stijlvol uitgaan in de bijzon dere entourage van het con cert- en congresgebouw. Roger en John Olivieira waren een keer in De Doelen toen het gesprek op de serie Cool Summer Nights kwam. Toen was het idee voor hun dance-event Xclusive snel gebo- ren. „Xclusive wil niet zeggen dat we alleen de elite binnen willen hebben", verklaart Roger de naam van het feest.Alleen mensen wil len tijdens het uitgaan een exclu- sief gevoel ervaren. De Doelen is een exclusieve locatie, en wij bie- den daar een mooi concept bij." Dit concept bestaat uit drie onder- delen: past, present en future. Het verleden wordt vertegenwoordigd door dj Ben Liebrand, die platen draait van artiesten als Rick Ast- ley, Donna Summer, Snap en Mel Kim. Present wordt verzorgd door djs die nieu we, moderne vor- men van dansmuziek draaien, zo- als two-step en speedgarage. ,,Je ziet dat de muziek weer heel erg veranderd is", lichten de organisa- toren toe. „Het herhalingspatroon - dat in veel housemuziek zat - ont- breekt. Het is creatiever, vrolijker en toegankelijker." Bij deze nieuwe muziek hoort ook een nieuwe vorm van uitgaan. „Het komt uit Londen, en houdt in dat mensen ontsnappen aan de da- gelijkse werkelijkheid door tijdens het uitgaan luxe op te zoeken. Dat betekent bijvoorbeeld dat het heel normaal is om op zulke feesten champagne te drinken. Mensen ge- nieten van de beste dingen des le- vens. Als je normaal twee drankjes op een avond drinkt, waarom zou dat dan geen champagne kunnen zijn?", vraag Roger zich af. Centraal in deze nieuwe vorm van m B M M Roger en John Olivieira: „De Doelen is misschien geen voor de hand liggende locatie voor zo'n feest, maar het maakt wel nieuwsgierig." foto: Dick sluijter uitgaan staat de chill-out - de Futu re-room - waar mensen rustig kun nen zitten en met elkaar praten. John: „Dat is een beetje een hype nu. Het bestaat al langer maar raakt steeds meer ingeburgerd." Roger: „Wij hebben tussen de twee zalen ken we met een aromageur. Dat doen we omdat lekkere geuren het gevoel versterken dat je het naar je zin hebt." Roger: „Mensen heb ben tegenwoordig meer behoefte aan diversiteit. Ze willen niet de hele avond dansen, maar ook even een soort van huiskamer gecre- eerd, ingericht door Moha. Hij heeft zijn eigen avond in Night town en ook meegewerkt aan Jong! Hij stylt de huiskamer, dus ik kan daar nog niet veel over ver- klappen, maar dat het een ervaring wordt is zeker. Bovendien presen teert hij tijdens Xclusive ook zijn nieuwe website." Wat beide broers met hun feest willen bereiken, is dat alle zintui- gen worden geprikkeld. „We heb ben muziek, licht, video, dranken, eten en in de chill-out room wer- rustig kunnen zitten, en praten." Ook dit is weer afkomstig uit het buitenland, geloven de twee. John: „In Londen, Parijs maar ook in Antwerpen bestaat dit al veel lan ger. Qua muziek is Nederland baanbrekend, maar qua uitgaan als geheel bepaald niet het summum. Toch begint deze vorm van uit gaan in Rotterdam langzaam te ko- men. John: „Je ziet het in het Maastheater en Now Wow. Wij hebben meegewerkt aan een feest in het WTC-gebouw, dat werkte heel goed." Roger: „Mensen ko- men voor de kwaliteit. Ze zien dat wij Ben Liebrand hebben, dat roept meteen herinneringen op aan de jaren '80. Naast de mensen die daarvoor komen, heb je ook men- sen die wel eens iets anders willen en mensen die puur voor kwaliteit komen. Als we die drie groepen zaterdag binnen hebben, is ons evenement geslaagd." De locatie zal volgens de organisa- toren een grote aantrekkingskracht uitoefenen: „De Doelen staat voor iets, het is een betrouwbare locatie. Het is misschien geen voor de hand liggende locatie voor zo'n feest, maar het maakt wel nieuws gierig. Dat is de bedoeling. Een mooiere locatie is er niet in het centrum van Rotterdam, die bo vendien goed bereikbaar is." En wat verwachten ze van het feest? „We hopen op duizend bezoekers, dat is het maximum. Het moet een klein en intiem feestje blijven." Xclusive in De Doelen begint za terdag om 23.00 uur. Kaarten kos ten f 47,50 (aan de deur f 60,-) en zijn onder meer verkrijgbaar bij De Doelen en via de ticketbox. door Vincent Wernke Loblolly by the Sea is niet bepaald een opwindend dorp om te wonen. De vrouw op het postkantoor leest alle ansichtkaarten die ze onder ogen krijgt, de brandweerman is tevens klusjesman in het dorp en het meest opwindende evenement is het jaarlijkse vuurwerk. Zo'n dorp. Toch wordt het rustige le- ventje in Loblolly by the Sea ver- stoord als op een dag een liefdes- brief opduikt. Verschillende men- sen denken dat de brief voor hem of haar bedoeld is, terwijl de afzen- der onbekend blijft. Centraal in The Love Letter staat Helen MacFarquhar (Kate Caps- haw). Zij werkt in een boekenwin- kel en is min of meer verstrikt in twee relaties. Zo is daar George (Tom Selleck), die al zijn hele le- de - niet met een naam onderteken- de - brief per toeval onder ogen krijgt, denkt dat hij voor hem of haar bedoeld is. Dat leidt tot een aantal opbloeiende liefdes, maar ook tot misverstanden. Als Helens moeder op een dag na een lange reis terugkeert is de verwarring compleet. Pas dan blijkt van wie en voor wie de brief echt bedoeld ven verliefd op haar is. Het is ech ter nooit wat geworden tussen de twee, maar nu Tom in scheiding ligt groeien de twee naar elkaar toe. Daarnaast is er ook nog de jon- ge Johnny (Tom Everett Scott). Hij werkt tijdens de zomervakantie in de boekwinkel en wordt helemaal verliefd op Helen. De verwarring rond deze liefdes- verhalen wordt nog groter als op een dag een onbekende liefdes- brief wordt gevonden. Iedereen die was, al komen de bewoners van Loblolly daar zelf niet achter. The Love Letter is gebaseerd op het gelijknamige boek van Cathleen Schine. Kate Capshaw was blijk- baar zo onder de indruk van dit boek dat ze besloot het te verfil- men. Met hulp van haar man Ste ven Spielberg en Dreamworks was dat geen enkel probleem. Capshaw werkte mee aan het scenario en de uit Hong Kong afkomstige regis- seur Peter Ho-sun Chan mocht met The Love Letter zijn eerste Ameri- kaanse film maken. Het verhaal van The Love Letter is niet bepaald opwindend. Een en ander is niet echt scherp uitge- werkt waardoor alles een beetje vlak blijft. Bovendien zijn er veel personages die een rol spelen in het verhaal, maar te vluchtig wor den behandeld. Er is wel een aantal leuke momenten, maar sprake van spanning is er zeker niet. Als uiteindelijk bekend wordt van wie de brief is en voor wie hij is bedoeld haal je alleen je schouders op. Het zal wel. Dat deze uitkomst bovendien niet terechtkomt bij de personen die in verwarring werden gebracht door de brief is jammer. Het past wel in het plaatje van de film, waarmee Kate Capshaw een romantische en komische liefdes- geschiedenis voor ogen stond. Dat The Love Letter uiteindelijk niet helemaal is gelukt, is jammer. Het gegeven is leuk, de uitwerking minder. Spielberg had zijn vrouw en haar team wat dat betreft wel- licht meer moeten sturen. Kate Capshaw en Tom Everett Scott zijn verliefd in The Love Letter. Diverse Locaties Rotterdam City safari in de zomer Een ontdek- kingsreis door eigen stad. In de zomer- maanden juli en augustus elke zaterdag. Men maakt kennis met het dagelijks le- ven in de stad. Aanmelden: 010-436 35 67 22jul; 14.00 tot 18.30; meerinforma- tie www.citysafari.nl Arboretum T rompenburg Honingerdijk 86; 010-2330166 Wandeling langs vasteplanten Een des- kundige gids vertelt u alles over de bij zondere planten in de tuin. Ook zijn er veel vastc planten te koop. 23 jul; 14.00; entree f 2,50 wandeling Boompjeskade Schemertour op het water Inschepen partyschip 'Erasmus' 20.00 uur. Tot 23.00 uur rondvaart door de Rotterdam- se haven o.l.v. gids. 26 jul; 19.30 tot 23.00; f 39,- Bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk Dagelijks vertrek vanaf de Boompjeska de met een luxe passagiersschip. Een er varen gids houdt u op de hoogte van alle bezienswaardigheden. Reserveren 010- 218 31 31 t/m 30 sep; 10.45 en 14.15; f 27,50; kinderen t/m 12 jaar f 20,- (incl. entree molen) Party- en Congrescentr. Engels Stationsplein 45; 010-4119551 Rotterdam Car Center 9.45 uur vertrek per touringcar o.l.v. gids voor een kijkje achter de schermen van R' dam Car Cen ter. 11.00 u rondleiding in de fabrieks- hal.20jul; 09.30 tot 13.00;f32,50; door- gang met minimaal25 personen aanmel den Tourbushalte Gooilandsingel Mainport(s) Vertrek per touringcar 10.00 uur naar Rotterdam Airport. Rondrit met de bus op R'dam Airport, daarna rondvaart door de havens. 14.00 uur vertrek naar ECT/Delta Terminal en rondleiding. 27 jul; 09.45 tot 16.30; f 79,50 Maritiem Museum Rotterdam Leuvehaven 1; 010-4132680 De Rotterdamse haven - Milieu en tech- niek 10.30 uur bezoek aan de tentoon stelling Wereldhaven/Havenwereld o.l.v. gids Met partyschip Waterstad, vaartocht door de Rotterdamse haven. 12.30 uur vertrek per touringcar naar de Maasvlakte, rondleiding in de bus over de ECT/Delta Terminal. 25jul; 10.00 tot 15.30; f 77,50 Nieuwe Parkeerterrein Ahoy' Quidam Cirque du Soleil. Quidam is een onmiskenbaare show, met nieuwe, ver- assende elementen. De muziek van Qui dam is intens, dramatisch, en heeft zowel klassieke als moderne invloeden. 12 jul t/m 10 aug (beh. ma); di. t/m vr. 20.00; za. 16.00 en 20.00; zo. 13.00 en 17.00; Voor prijzen bel met nummer 0900- 3001250 Museumpark Rotterdam Zomerpodium Elke zondag middag muziek en dans in de Rozentuin achter Museum Boijmans Van Beunin- gen. De middagen gaan van start met een speciaal kinderprogramma, gevolgd door een zomers muziek- of theaterpro- gramma voor volwassenen. 23 jul; gratis de Doelen Schouwburgplein 50; 010-2171717 Cool Summer Nights Dance-event Xclusive. DJ's Ben Liebrand, Discot- wins, Groovemaster Johnson (UK) Joost van Bellen e.v.a. Zie ook: www.x- clusive.nl 22 jul; 23.00-05.00 Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 15; 010-4131494 Middagpauze-concert Jacques Vinke, piano. 20 jul; 12.45 Middagpauze-concert Gerda v.d. Wens-Somers, viool en Jacques Vinke, piano. 27 jul; 12.45 Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25; 010-4801847 Orgelconcert Anton Doomhein, orgel. 22 jul; 16.00-16.45; eigen bijdrage Jongerencentrum Baroeg Spinozaweg 300; 010-4191232 De Metalen Inquisitie 21 jul Baroeg Draait Door 22 jul Muziek Cafe De Buurman Hilledijk 105:010-4842116 Jamsessie 23 jul; 20.00-23.00 Jazzcafe Dizzy s-Gravendijkwal 129; 010-4773014 Supersessieband Ronald Kool (key boards), Lene te Voortwis (basgitaar), Mark Stoop (slagwerk), Lodewijk van Gorp (vocaal/allsax), Peter Tiehuis (gi- taar). 25 jul; 22.00 Nighttown West-Kruiskade 26-28; 010-4361210 Studentnight 20 en 27 jul Future with Nathan Coles (UK) J. Samuel. 21 jul; 23.00; f 20,- Factor 5 Sunburst @nighttown with Nick K, Edwin Bazen, TIM Oliver Kapp. 22 jul; 23.00; f 20,- Liquid Loungen, chillen, chatten, food en dance op garage, deep house en 2 step hosted by moha Lifestyle Events. 26 jul; 22.00-02.00; free entrance Buju Banton Buju Banton is een van de grote artiesten in de Jamaicaanse ragga en dancehall. 25 jul; 21.00; f 35,- Rotown Nieuwe Binnenweg 19; 010-4362669 Fourplay Een slrijkkwarlet in Rotown? Ja, het is heus. Verwacht echter geen klassieke werken, maar wel hele bijzon dere uitvoeringen van o.a. Metallica, Beastie Boys, The Police, The Beatles, en nog veel meer. 22 jul; 22.00; f 7,50 Rondje Rotterdam: Cheech Wizard 23 jul; 22.00; f 7,50 'LesWorld Opnames van het Radio- programma 'Les' op radio Rijnmond. Tweede aflevering met vanavond ach- tergronden over: World. Uitzenddatum: 27 augustus. 26 jul; 22.00; gratis 't Klooster Afrikaanderplein 7; 010-4231616 So What Een pop- en rockformatie die op een swingende en spetterende manier covers ten gehore brengt. 20 en 27 jul; 20.00 De Boot Barocca Wijnhaven t.o. 61; 010-4332161 DiscoTec DJ Touche, DJ Baggi. 23 jul; 01.00-07.00; f 15,- Wheels of revolution The Clubjock, DJ Edwin. 21 jul; 23.00-08.00; f 15,- Club 2000 DJ Peter G., DJ Jean. 22 jul; 23.00- 09.30; f 17,50 Biauwe Vis Weena-Zuid 33; 010-2134243 Biauwe vis clubavond Met wisselende deejays. 21 en 22jul; 23.00-05.00; f 10,- Easy-cafe Claesde Vrieselaan 113; 010-4761222 African dance night Met DJ Caliente. 22 jul; 22.00-02.00; gratis Backgammon Party Voor meer infor- matie tel: 010-4761222. 24 jul; 20.00- 01.00 Willem Wodka's Jazznight Jazz ver- zorgt door DJ Willem Wodka, 23 jul; 21.00-01.00; gratis Toren Stadhuis Rotterdam Coolsingel 40; 010-4179111 Torenmuziek Beiaardconcert door He- leen van der Weel, stadsbeiaardier van Den Haag. 21 jul; 20.00-21.00 Het Park bij de Euromast Zomerzondag Afrikaanse percussie met Rutu en raya Buba. 23 jul; 15.00 Now Wow Lloydstraat 30; 010-4771074 Nick K. Derek. Prinz. 22 jul; 23.00- 05.00; f 20,- Rozentuin-Museumpark/ong/- dancenight Met veel live-acts. 22 jul; 20.00-23.00; gratis Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25; 010-4801847 Openstelling Paradijskerk Elke week om 14.30 uur geven parochianen van de samenwerkende Oud-Katholieke en Rooms-Katholieke parochies een rond leiding. Hierbij wordt de bezoeker op luchtige wij ze ui tleg gegeven over de ge- boden kunst en het ontstaan ervan in 1720. Tevens zal op ongezette tijden ge- durende de openstellingen het Verhof- stad-orgel bespeeld worden. 22 jul; 14.00 tot 17.00; gratis Recreatiebad Alexander Bramanteplein 2; 010-4201176 Waterspektakel Aktiviteiten zijn op- blaaskussen, teletubbydag, snorkeldag enz.. Daarnakunt u tot 17.30 vrijzwem- men. 20 en 27 jul; 09.30-11.30 Diergaarde Blijdorp van Aersserdaan 49; 010-4431495 (tape)/4431431 Kama Zootra Over het liefdesleven van dieren en planten. Gedurende de hele zo mer kunnen bezoekers meedoen aan een DOEmeeoverparingsrituelen inhetdie- renleven. t/m 3 sep; Gehelc dag door; f 4,-; waarvan f 1,- gaat naar het Bernhar- dine Fonds Kinderboerderij de Kooi Maeterlinckweg 85; 010-4327921 Jeugdvakantiepaspoort De kinderen kunnen terecht om hun stempel te ver- dienen. t/m 27 aug; 08.30-16.30 Hist.Mus. De Dubbelde Palmboom Voorhayen 12; 010-4761533 Activiteit bij Eurogoals Ontwerp je ei gen voetbalshirt. Voor kinderen van 61 m 12jaar.25jul; 14.00;f5,-+entreemu- seum Informatiecentrum Kop van Zuid Stieltjesstraat21; 010-2130101 Rotterdams Jeugdvakantiepaspoort Kinderen vanaf 7 jaar kunnen bij de re- ceptie op vertoon van hun RJV paspoort de Kop van Zuid ontdekkingstocht op- halen. Tijdens deze tocht door het gebied moet je cen aantal gekke serieuze vra- gen oplossen. t/m 18 aug (beh. zo.); ma. t/m vr. 10.00-17.00; za. 12.00-17.00 Ter land ter zee en in de lucht 'Uitpak- kenenWegwezen'. Schrijfjenu in voor het leukste zomerspel op de N ederlandse TV! Bel voor informalie naar: 035- 5395000 en vraag naar Fabian, Margje of Daan. Of stuur een e-mail naar TLTZ @Stokvistv.nl 22 jul Maritiem Buitenmuseum Leuvehaven 50-72; 010-4048072 Stoomslepers Iedere zondagmiddag vaart een stoomsleper voor een tocht over de rivier. 23 jul; 12.00; f 10,-/5,- Spannende verhalen Op een van de schepen van het Maritiem Buitenmuse um, voor kinderen. 26 jul; 14.00; f 5,- (incl. drankje, snoepje en bouwplaat van vuurtoren) Demo-maand: Metaal Demonstraties van lassen, smeden, koken en klinken. 23 jul; 12.00 Maritiem Museum Rotterdam Leuvehaven 1; 010-4132680 KarelDoorman-dag ExtraKarel Door man'- presentatie die alleen deze dag is te zien. Verder een promotieteam met een duiktank en een filmprogramma. 23 jul; 11.00-16.00; gratis, excl. entree mu seum De Molenwei Brammertstraat 10; 010-4280080 Jeugdvakantie paspoort t/m 31 aug Nationaai Schooimuseum Nieuwe Markt la; 010-4045425 Zomer in het Schooimuseum Speciaal voor kinderen leuke workshops in de WerkKlas van het Schooimuseum! t/m 20 aug (beh. ma.); di. t/m za. 10.00- 17.00; zo. 13.00-17.00 Vendu notarishuis Kipstraat 54; 010-4118544 Inboedelveiling Kijkdagen. 21 en 22 jul Inboedelveiling Veilingdagen 24 en 25 jul CNME Wilgenhof Ringdijk 76 Rugzakroute op de Wilgenhof Voor ge- zinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar. Het gezin kan een rugzakje lenen. In de rugzak zitten allerlei materialen waar mee de kinderen natuur opdrachtjes kun nen doen. t/m 3 sep (beh. za.); ma. t/m vr. 9.00-16.00; op zo. (nares.) 13.00-16.00; gratis (f 10,- borg voor het lenen van de rugzak) Vakantiepaspoort t/m 31 aug Activiteitencentrum Zjaak Maria Wesselingstraat 8; 010-2668777 Strand Hoek van Holland - voetballen en volleyballen op het strand!. Voor de leeftijd van 12 tot 15 jaar. 24 jul; 10.30 uur verzamelen bij Metro Alexander; f 10,- pp Beach Volleybal Voor de leeftijd vana 14 jaar. 20 jul; bel voor aanvangstijden 010-2668777; f 5,-pp Dropping! Voor de leeftijd vanaf 16 jaar. 26 jul; Bel voor aanvangstijden 010-2668777; f 15,- pp Goede Herderkerk Kastanjeplein; 010-4612873/0180- 619211 Bridge Open zomercompetitie. Elke avond een prijs en meesterpunten. 20 en 27 jul; 19.45; f 5,-perpaar start Nieuwe Binnenweg, Eendrachts- pl/Mathenesserlaan Wednesday Night Skate toertocht Deze toch staat open voor iedere (roller)ska- ter. De bedoeling van deze tocht is om op een recreatieve manier door Rotterdam te skaten. Er is geen wedstrijdelement aan verbonden. Bij regen zal de tocht niet doorgaan. 26 jul; 19.30 Theater Musica De Lugt 17; 010-4371361 Het Elfje met de Kaplaarzen Met een Jeugdvakantiepaspoort krijgen kinde ren (en ouders) gratis toegang tot een kindertheatervoorstelling. Info en reser- veringen: 0800-0230112 Kinderlheater Kijk Haar Nou. Els het Elfje houdt veel van dansen. Razella de heks houdt daar helemaal niet van en tovert het elfje zwa- re kaplaarzen aan de voeten. 21 jul; 14.00 l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 23