5 Onderzoek naar depressie en angststoornis door WHO maasstad n I I I I I I I I I r i 1 I c 1 1 I Ratten CORRECT GAAT UITBREIDEN COMPUTER VERK0PER VERKOPER C0NSUMENTEN ELECTR0NICA TELEF0NISCHE VERKOPER 0VERIGE VACATURES M/V maasstad video preview BESTE FILM k maasstad horoscoop lezond puzzel bekeken lees tip HIFI VERKOPER LOGISTIEK MEDEWERKER TELECOM VERKOPER VACATURELIJN 010-4.618.618 De eerste, debeste met denieuwste films! tmmwm Academy Awards 1999 AMERICAN BEAUTY Depressie en angststoornis- sen komen in toenemende mate voor. Zij zijn veruit de meest voorkomende psy- chische ziektebeelden. De directe en indirecte kosten van deze aandoeningen zijn zeer hoog. Wat deze consta- tering van de Wereld Ge- zondheids Organisatie WHO betekent voor West- Europa, gaan wetenschap- pelijke instanties in zes West-Europese ianden on- derzoeken. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 ©PSP329 [jyNf]pXA-Pr\p'^jir1 MAAR EEKJ Top 10 mm, met het nieuw aangekochte pand aan de Ceintuurbaan 117 (ruim 3000 nf) grenzend aan ons bestaande pand Correct Business Electronics aan de Ceintuurbaan 111. De magazijnen van de Ceintuurbaan 111 verhuizen naar het nieuwe pand waardoor Correct Business Electronics na een flinke verbouwing ruim 3000 m2 erbij krijgt. Voor deze uitbreiding zoeken wij nieuwe collega's M/V Een verkoper met kennis van zowel consumenten- als de zakelijke computersystemen, die klanten op professionele wijze adviseert Een verkoper met interesse en affiniteit met consumenten electronica die op een professionele manier klanten adviseert overtelevisie, video en audio apparatuur. Een verkoper die klanten via de telefoon adviseert over de verschilende produktgroepen uit het Correct assortiment zoals Consumenten-, Business en Computer electronica. Spreekt een van deze functies u aan neem dan contact op met de afdeling Human Resources tel. 010-4.618.618 en vraag naar de heer H.KIinge of schrijf een sollicitatiebrief met C.V. naar: Correct b.v. t.a.v. Human Resources Postbus 3566 3003 AN Rotterdam. Woensdag 26 Jul! 2000 CORRECT BREIDT UIT EN ZOEKT COLLEGA'S WAARQNPCft§3 In een van de eerste scenes van American Beauty staat de 42- jarige Lester Burn- ham (Kevin Spacey) masturberend onder de douche. „Dit is het hoogtepunt van mijn dag", stelt hij cynisch. De toon van dit cynische kijkje in de Amerikaanse maatschappij is ge- zet. Zijn dochter Ja ne (Thora Birch) heeft een hekel aan haar vader. Een van de redenen daarvan is de manier waarop hij haar vriendinnen onthaalt. Ook zijn huwelijk is bepaald niet gelukkig. Op een dag besluit Les ter zijn leven radi- caal te veranderen. Hij lokt een ontslag uit bij zijn baas, chanteert deze ver- volgens, waarna hij met een gouden handdruk vertrekt. Van het geld koopt hij de auto die hij altijd al wilde hebben, en begint fanatiek le trainen, nadat de verleidelijke vriendin van zijn dochter Angela (Mena Suvari) een tip in die richting had gegeven. Terwijl Lester steeds gelukkiger wordt, nemen zijn vrouw (Annette Be- ning) en zijn dochter het hem niet in dank af. Toch geven zij ook allebei een andere richting aan hun leven. Dit alles heeft uiteindelijk verregaande gevolgen. American Beauty is het filmdebuut van theaterregisseur Sam Mendes. Hij geeft een satirische kijk op de Amerikaanse samenleving, waarin iedereen zich anders voor lijkt te doen dan hij of zij in werkelijk- heid is. Zo speelt een collega van Lesters vrouw voor zijn clienten dat hij een gelukkig huwelijk heeft. Ook buurman, ex- militair Chris Cooper, blijkt heel anders dan hij lijkt, evenals Jane's vriendin Angela die continue opschept over de vele jongens waar ze seks mee gehad zou hebben. Lester is de enige die zich lijkt te verzetten. Zijn omgeving denkt aan een mid- lifecrisis, maar Lester wordt steeds gelukkiger. De kracht van American Beauty zit vooral in de bijzonder cynische humor in de film. Bovendien wordt er heel erg goed geacteerd. Vooral Kevin Spacey maakt indruk. Een film die je absoluut moet zien. Vincent Wernke Ram Ram, je krijgt steeds meer behoefte aafi financiele zekerheid. Maar aan de andere kant trekt het avontuur ook nog steeds aan. Op dit moment vind-je het moeilijk een compro- mis hierin te vinden. In elk geval is het deze week belangrijk op de centjes te letten. Stier Je hebt moeite je draai te vinden. Aan de ene kant zou je dolgraag willen relaxen in de sauna of een modderbad. Aan de andere kant wil je lekker in je eigen huis je cre- atieve kant uitleven. Het contact met je omgeving is momenteel verre van harmonieus. Tweelingen De eerste dagen van de week heb je niet veel behoefte aan contact, tweeling. Onder normale omstan- digheden babbel je er flink op los, maar nu trek je jezelf terug. Je aan- dacht is op je binnenwereld ge- richt. Je vraagt je af wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. Kreeft Er kunnen enige confrontaties ont- staan met vrienden of vriendinnen. Hierdoor zit je minder prettig in je vel. Je wilt je gevoelens hierover wat duidelijker krijgen voor jezelf. Geef je tuin eens een goede voor- jaarsbeurt. Het kan je helpen om je emoties te uiten. Leeuw Deze week ligt de nadruk op je na- tuurlijke drang om jezelf te willen laten zien in de buitenwereld. Vooral opvallen door je gedrag of verschijning. Het gaat je allemaal heel gemakkelijk af. Maar er is ook een serieuze kant aan het leven, die soms zwaar weegt. Maagd Je leeft teruggetrokken de komen- de dagen. Diep van binnen zit er onvrede en je weet niet waar deze vandaan komt. Mogelijk heeft dit te maken met weggestopte emo ties. Sommige gevoelens zullen moeilijk te achterhalen zijn, omdat ze in je onderbewuste spelen. Weegschaal Alle weegschalen houden ervan de harmonie te bewaren en een be- middelende functie te hebben. Nou, dat wordt deze week over- werken weegschaal. Vrienden en/ of vriendinnen roepen je hulp in. Er zijn problemen opgetreden die te maken hebben met hun verleden en zij willen jou als bemiddelaar. Schorpioen Momenteel besteed je teveel aan- dacht aan je maatschappelijk func- tioneren. Daarbij vergeet je je rela- tie, waardoor er enige spanningen kunnen optreden. Ergens dien je veranderingen aan te brengen. Dit kan op je werk zijn, maar ook in je relatie. Onderzoek eens waar de meeste onrust zit. Boogschutter Een heerlijke ontspannende saung zou je momenteel goed doen. Je bent te druk om anderen van jouw zienswijze te voorzien. Je wilt je zelf bewijzen door je mening aan anderen op te dringen, waarbij ook je ongeduldige aard zich aandient. Tijd voor ontspanning dus! Steenbok Je zit een beetje in een zwart gat. Daarom heb je de behoefte wat meer avontuur in je leven te bren gen. Mogelijk zul je deze week een aantal spannende liefdesavontuur- tjes beleven. Het doet je goed. Een van deze personen biedt toekomst- perspectieven in relatieland. Waterman Je kunt geconfronteerd worden met onenigheden binnen gezin en/ of relatie. Je bent erg snel aange- brand momenteel. Probeer eens te achterhalen, waar deze ergernissen vandaan komen. Mogelijk ben je in het verleden bepaalde moeilijk- heden uit de weg gegaan, waar door je nu op de blaren moet zitten. Vissen Het kan zijn beste vissen dat je wat over emotioneel reageert. Je ge voelens zijn in conflict met je ver- stand en daardoor kunnen je daden impulsief zijn. Ga eens na of je misschien teveel ergernissen hebt opgekropt, omdat je altijd de lieve vrede wilt bewaren. Bel voor een uitvoerige horo- scoop 0900-202.7006 (1 gulden per minuut) TX51 Op 23 juni jl. is het onderzoek ES- EMeD 2000 gestart (European Study of Epidemiology on Mental Disorders). Ook Nederland doet mee. SmithKline Beecham, de WHO en de EU zijn sponsor. ESE- MeD is daarmee ook onderdeel van het New Initiative Mental Health 2000 van de WHO. Onder zoek vindt plaats in Nederland, Belgie, Frankrijk, Spanje, Enge- land, Duitsland en Italie. Voor Nederland zit Prof. Dr. Hans Ormel, socioloog/epidemioloog van de universiteit in Groningen in het wetenschappelijk comite. Be- halve naar exacte cijfers wordt ge- zocht naar antwoord op de vraag waarom soms te veel, maar vaak ook te weinig antidepressiva wordt voorgeschreven. Het onderzoek wordt gehouden onder dertigduizend willekeurig gekozen Europeanen van 18 jaar en ouder die niet zijn opgenomen voor genoemde klachten. Ge- vraagd wordt naar klachten als stemmings- en angstproblemen en de gevolgen daarvan voor de kwa- liteit van leven, en naar het gebruik van zorginstanties. Ook wordt getracht een beeld te krijgen van enkele andere aandoe ningen zoals paniekstoornis, plein- vrees, sociale angststoornis, gege- neraliseerde angststoornis, dwang- stoornis en posttraumatische stress-stoornis. De resultaten wor den in de tweede helft van 2001 gepubliceerd. Veel patienten met depressie of angststoornis moeten hun tabletten slikken, ook in de perioden dat zij geen klachten hebben. Omdat deze categorie daar problemen mee heeft, is ze niet erg therapietrouw. Onderzoek hiernaar zorgde voor de ontwikkeling van een speciaal programma, dat patienten ertoe moet brengen toch de voorge schreven medicatie te blijven ge- HORINZONTAAL: 3 Turen naar een sinaasappel? (11); 7 Goed pra- ten (10); 8 Om het gunstiger voor te stellen gaan ze het gebouw zwart maken (9); 12 Beslissings- wedstrijd als slotstuk (6); 13 Bun- delen afremmen (8); 14 Bot scheu- tig (8); 15 Kozijn in de familie (5); 16 Er is een run op die vaag ont- staan (3); 17 In staat zijn om mee te betalen (7); 19 Geliefde brancard voor bijv. een hond (8); 21 Samen bij elkaar (5); 22 Houdt ze het kind vast of niet? (11). VERTIKAAL: 1 Passeerbeweging (15); 2 Streng is in Engeland ver- keerd (5); 4 Bezorgen en dienst- doen (11); 5 Schatmeester(16); 6 Kredietnota (9); 9 Tucht in een tak van wetenschap (10); 10 Aandoen om hem erbij te betrekken (11); 11 Die uitgaven zijn voor de toparti- kelen 1118 Naslagwerk voor de meetkunde (6); 20 Een pijnlijke balk zorgt voor een bepaalde ge- waarwording (4). OPLOSSING M1005 HORIZONTAAL: 1 aas; 3 Est; 6 zee; 9 mok; 12 Ra; 13 beta; 14 welp; 16 OL; 17 hemel; 18 anker; 20 hoed; 22 Midas; 24 leuk; 26 ink; 28 eer; 30 lik; 31 es; 32 koe; 34 ook; 36 te; 37 hoogdravend; 41 wee; 42 au; 43 la; 44 Eos; 46 strandgaper; 511.1.; 53 sol; 54 Lap; 55 de; 56 oom; 58 mol; 60 mir; 61 eter; 63 kaper; 65 vaal; 66 sedan; 68 negen; 70 eg; 72 maat; 73 tien; 74 Ee; 75 rak; 76 sla; 77 enk; 78 mis. VERTIKAAL: 1 archief; 2 Aa; 3 Eem; 4 stem; 5 talie; 6 zwaar; 7 eens; 8 elk; 10 OO; 11 klikken; 13 bed; 15 pel; 17 hek; 19 rel; 21 ons; 23 deur; 25 uit; 27 VOO; 29 moe; 32 koets; 33 egaal; 34 ovaal; 35 kneep; 37 hes; 38 dun; 39 alg; 40 dor; 45 sloeber; 47 rob; 48 drop; 49 pal; 50 verlies; 52 lot; 55 dia; 57 mes; 58 manta; 59 lente; 60 man; 62 rem; 63 kaal; 64 rein; 65 ven; 67 das; 69 gek; 71 ga; 74 ei. Winwoord: GROTONDERZOEKER ARMST£Ok/£... LLtlltiUW. EEN RLE INE STAP VOOR De MEN5HEID- - HISTORlSCHe: WQORDE LENS,' El KID FlETSEAJ POOR Mlj< bruiken. Het programma heet Op- timind en werd onlangs toegelicht door Prof. Dr. G.F. Koerselman, hoogleraar psychiatrie in Utrecht. Momenteel wordt een wetenschap pelijk vergelijkend onderzoek ge- daan tussen de effectiviteit van Optimind en het gebruikelijke be- leid. „Vertrou'wen in de behande- lend arts werkt voor de patient nog het meest motiverend'zegt Koer selman. „En natuurlijk de ervaring dat de medicatie helpt." Maar wanneer een patient merkt dat de tabletten helpen, stopt hij vaak met het innemen. Dat is niet in het belang van een volledige ge- nezing. Medicatie heeft alleen ef fect als de therapie voldoende lang, volgens voorschrift van de voorschrijvend arts, wordt ge- bruikt. Optimind gaat uit van de stelling dat de patient een aantal stadia moet doorlopen om weer gemoti- veerd te worden of te blijven. Mid- dels gedragstherapeutische strate- gieen wordt geprobeerd de patient zover te krijgen dat hij/zij deze the rapie trouw blijft. In enkele stadia is de patient echter niet of nauwe- lijks gemotiveerd. „Wij hopen te- gen het eind van het jaar de resulta ten binnen te krijgen", aldus Prof. Koerselman. „Als het werkt, heb ben we een waardevol instrument om therapietrouw van de patient te verbeteren." Bodyart is nog steeds erg in. Voor al een piercing is nog steeds erg populair. Wie zijn navel of ander lichaamsdeel met een piercing wil versieren moet met een aantal din- gen rekening houden. Zo moet duurt het even voor de wond gene- zen is. Minimaal acht weken niet zwemmen, in de sauna of bad is het beste. Onder de douche moet je hydraterende douchegels vermij- den. Verder moet je de piercing hygienisch behandelen. Zorg dat je schone handen hebt en ontsmet hem drie keer per dag met de chloorhexidine-oplossing, die je meekrijgt als je een piercing laat zetten. Een paar druppeltjes en een beetje draaien. Als je een tongpier- cing neemt moet je bedenken dat alcohol, stress, drugs, slaaptekort en roken de genezing nadelig bei'n- vloeden. Het is dan ook aan te be- velen om dit gedurende tien dagen te beperken. Als je vragen hebt kun je het beste contact opnemen met de zaak waar je de piercing hebt laten zetten of met de GGD. Deze week aandacht voor twee boeken over nogal aparte huisdie- ren: de rat en de fret. De (bruine) rat laat zich kennen als een echt troeteldier. Hij is intelligent, nieuwsgierig, aanhankelijk, zinde- lijk en: brengt geen ziektes over. In het boekje Ratten komt uitgebreid aan de orde wat je moet weten om een rat goed te verzorgen: keuze (denk aan je medebewoners), ver- zorging, voeding, gedrag, voort- planting, gezondheid. Bedenk dat ratten sociale dieren zijn, en dat een rat minstens zes tot acht uur per dag beziggehouden moet wor den! Ze hebben behoefte aan warmte en aandacht; vaak neemt een verzorger zijn rat op of onder zijn kleren mee. Dit boekje legt duidelijk uit dat het houden van ratten niet echt gemakkelijk is, maar wie het goed aanpakt, krijgt van zijn knaagdiertje veel liefde en plezier terug.De fret heeft net als de rat een negatief imago. Hij is su- pernieuwsgierig, dol op kattenk- waad en zijn speels en eigenzinnig. Dat maakt een fret tot huisdier dat je intensief moet verzorgen. Er zijn bijvoorbeeld twee zaken die je een fret alleen met veel geduld kunt af/ aanleren: zindelijk worden en afle- ren te bijten. Dat lukt alleen een volwassene; een fret is niet ge- schikt voor kinderen. In het boekje De Fret wordt keuze, aanschaf, verzorging, huisvesting, gezond heid uitgebreid besproken, zodat u wel overwogen een beslissing over aanschaf kunt nemen. Want goed voorbereid aan een huisdier begin- Ik. JL JL JLdtH nen, voorkomt teleurstellingen. Ratten geschreven door Georg Gassner en De Fret geschreven door Redactie Over Dieren 1Maarten 't Hart - Johann Sebastian Bach 2. Robert Ludlum - De Hades factor 3. Michael Ridpath - Vijandige overname 4. Katie Fforde - Levenslessen 5. Judith Lennox - Schaduwkind 6. Mario Puzo - Omerta 7. Andreas Staikos - Hoge hakken en peterselie 8. Kees van Kooten - Annie 9. Jiskefet - He Lullo 10. Adam Armstrong - Het luipaardspoor Maasstad publiceert tweewekelijks de po- pulaire top 10 collectie van de Gemeente Bi- bliotheek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvallend boek uit de collectie. De catalogus van de bibliotheek op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl. Rotterdams Dagblad TV, kortweg RDTV, is een kabelkrant die te zien is op alle kabelnetten in Rot terdam en wijde omgeving. Elke dag, zeven dagen in de week, en 24 uur per dag, worden actuele ge- beurtenissen vaak uit uw eigen omgeving snel via de kabel in uw huiskamer gebracht.In onderstaan- de plaatsen kunt u RDTV via uw kabelnet ontvangen. *Abbenbroek kanaal 10 *Bergschen- hoek kanaal 4 *Binnenmaas kanaal 2 *Brielle kanaal 10 *Capelle aan den IJs- sel kanaal 28+ *Geervliet kanaal 10 *Goudswaard kanaal 2 *'s-Gravendeel kanaal 2 *Heenvliet kanaal 10 *Heinen- oord kanaal 2 *Hekelingen kanaal 10 *Hellevoetsluis kanaal 10 *Hoek van Holland kanaal 48 *Krimpen aan den Ijssel kanaal 50 - *Maasdam kanaal 2 *Klaaswaal kanaal 2 *Maassluis kanaal 48 *Mijnsheerenland kanaal 2 *Nieuw-Beijerland kanaal 2 *Nieuwer- kerk a/d IJssel kanaal 28 *Numans- dorp kanaal 2 *Oostvoorne kanaal 10 *Oudenhoom kanaal 10 *Ouderkerk a/d Ussel kanaal 50- *Piershil kanaal 2 *Puttershoek kanaal 2 *Ridderkerk ka naal 3 *Rockanje kanaal 10 *Rotterdam kanaal 10 *Rozenburg kanaal 10 *Schiedam kanaal 28+ *Simonshaven kanaal 10 *Spijkenisse kanaal 10 *Strij- en kanaal 2 *Tinte kanaal 10 *Vierpol- ders kanaal 10 *Vlaardingen kanaal 4 *Westmaas kanaal 2 *Zuid-Beijerland kanaal 2 *Zuidland kanaal 10 *Zwarte- waal kanaal 10 Voor meer informatie of voor ad- verteren op RDTV kunt u bellen met 01Q-4004.285.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 17