maasstad Friese band De Kast speelt in De Doelen m HOLIDAY ON ICE Farelly's hebben Jim Carrey in de hand in Me, myself Irene uitgaans agenda preview Rotterdam Zomerpodium Salsa en Tumbamuziek, veel gedans en een tropische sfeer tijdens Zomercarna val Woensdag 26 juli 2000 ROTTERDAM - De Friese band De Kast geeft op zater dag 29 juli een concert in De Doelen. Dit optreden vindt plaats in het kader van de se- rie Cool Summer Nights. Sinds hun debuutsingle 'Raak' uit 1996 is De Kast uitgegroeid tot een van de meest populaire bands van Nederland. 8 t/m 12 nov< rdams Dagblad ROTTERDAM - De Farelly Brothers hebben een reputa- tie hoog te houden. Met hun eerdere films Kingpin, Dumb Dumber en There's some thing about Mary vestigden zij naam als slapstickfilmers met een voorliefde voor plat- te humor. Toch bewezen ze ook subtieler werk te kunnen maken, zoals ze bewezen met het door hen geschreven Out side Providence. Met Me, myself Irene zijn ze terug op vertrouwd terrein. Deze keer is de humor allemaal echter net wat subtieler en gestroomlijnder. EXCURSIES FESTIVALS/ MANIFESTATIES MUZIEK DIVERSEN r n ill IWIs IWil lMl£ ROTTERDAM - Eindelijk is het dan zover, dit weekend brengt Rio de Janeiro alweer voor de zestien- de keer een bezoek aan de maas stad. Hoewel op straat de Caribi- sche muziek de boventoom voert, zijn elders ook andere muziekstij- len te bewonderen. Zo speelt in Rotown op zaterdag de band Handsome 3some. De Rotterdam- mers Matto, Marcel en Arjo waren reeds op verschillende zomerfesti- vals, zoals Lowlands en Zap Na tion, te beluisteren. Dit mede naar aanleiding van hun succesvolle de- buutalbum Listen.to/ handsome3some. De liedjes die zij vanaf 22.00 uur ten gehore zullen brengen, bevatten veelal een mix van dance-samples en gitaarpop- liedjes. Entree bedraagt fl. 7,50. Baroeg houdt het vrijdag afwisse- lend. Iedereen die verzoekjes heeft, kan naar hartelust favoriete nummers aanvragen en zelfs zijn eigen cd's meenemen. Aanvang 20.00 uur, de toegang is gratis. In Nighttown is donderdag een stu- dentenparty, vrijdag Future., en zaterdag is er weer een Sunburst Nighttown. Dit maal is Factor 4. aan de beurt. Dit om het zomerge- voel wat buiten volop aanwezig is, ook binnen te voelen. De Holly wood Music Hall brengt haar be- zoekers aan de vooravond van het zomercarnaval liever in een soort van winterstemming. Donderdag en vrijdag wordt er na- melijk een merry x-mass party ge- houden. Wie alvast wil afkoelen voordat het warme en zwoele car- naval begint, is daar aan het juiste adres. De jongens van De Kast De Kast heeft al vele hoogtepunten op haar naam staan. Met de eerder- genoemde single 'Raak' was de eerste top 10 hit een feit. In juni 1997 vond het eerste megaconcert van de band plaats in het Abe Len- stra Stadion in Heerenveen. Dank- zij dit concert ontstond de live-sin gle 'In Nije Dei', tot op heden de grootste hit van De Kast. In 1998 werd de Friese band beloond met een TMF Award en een Edison. Eind 1998 verscheen bovendien de live-cd 'De kast Live', opgenomen tijdens het indrukwekkende Lem- mer-concert. Het jaar 2000 begon met het voor- lopig laatste hoogtepunt: twee con- certen in het Arnhemse Gelredo- me. Ruim honderdduizend mensen zagen De Kast daar aan het werk. Bovendien stond 'Hart van mijn gevoel' hoog genoteerd in de hit- lijsten en onlangs verscheen de li- ve-registratie van het gelredome- concert. In De Doelen zal de Friese band enkele van hun grootste hits spelen en een selectie van recente- re nummers. Kaarten zijn onder meer verkrijg- baar bij Bespreekbureau Rotter- dams Dagblad en De Doelen, tele- foon 010-217.17.17. DAAR KOAfl JE DE UVERELD TECEN Ook dit jaar belooft Solero Zomer carnaval weer een groots zomer- feest te worden. Gekleed in de vro- lijke en gekleurde Caribische kos- tuums creeren de deelnemers, on der aanvoering van de 21-jarige Monique Feijen, Koningin Solero Zomercarnaval 2000, een Rio de Janeiro in het centrum van Rotter dam. De 16de editie van de straat- parade, met een lengte van 2,5 ki- lomter, vertrekt zaterdag 29 juli om 13.00 uur van het Leuvehoofd. Vervolgens trekt de stoet over de Schiedamsedijk, de Witte de With- straat, Museumpark, Nieuwe Bin- nenweg (14.45 uur), Karel Door- Verkrijgbaar bij: ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur zaterdag 09.00-14.00 uur Westblaak 180 Tel 010-4004206 De 21-jarige Monique Feijen voert als Koningin Solero Zomercarnaval 2000 de Straatparade aan. foto: Dick Sluijter manstraat, Weena (15.35 uur), Coolsingel, Churchillplein (16.10 uur) en vervolgens weer over de Schiedamsedijk terug naar het Leuvehoofd. Nadat de straatparade is afgelopen, is het einde van het feest echter nog niet in zicht. Op verschillende podia, op het Chur chillplein en de Coolsingel, treden tot in de laatste uurtjes verschillen de bekende artiesten uit de Caribi sche muziekscene op. Traditiege- trouw zal de avond voor het feest de Warming Up plaatsvinden. Dit wordt verzorgd door een drietal brassbands die zich via verschil lende routes een weg door de bin- nenstad banen, waar ze elkaar uit- eindelijk rond 21.00 uur treffen bij het podium op het Churchillplein. XQ57 In het atelier van carnavalsgroep Freedom Birds verricht Ivan Chirinos de laatste handelingen aan de kostuums. door Bina Ayar ROTTERDAM - -Het cen trum van Rotterdam veran- dert zaterdag zes uur lang in een carnavalsparadijs. Bijna veertig groepen lopen mee in een optocht die wordt geken- merkt door Salsa en Tumba- muziek, veel dans en een tro- pische sfeer. De voorberei- dingen voor dit zomercarna val zijn al enige tijd in voile gang. In het atelier van top- groep Freedom Birds aan het Mathenesserplein, wordt de- ze dagen hard gewerkt aan het maken van de kostuums die in het feest een belangrij- ke plaats in nemen. Tot diep in de nacht wordt genaaid, geplakt en gedanst. De voor- bereidingen nemen soins maanden in beslag. „Maar de laatste dagen voor het carnaval zijn de gezelligste," ver- zekert Ivan Chirinos, leider van de oudste carnalavalsgroep van Rot terdam. De Freedom Birds een multiculturele carnavalsgroep, was een van de eerste die in Rotterdam aan het spektakel deelnam. Al 13 jaar danst Freedom Birds met the- ma's varierend van 'Zon en Wind' tot 'Vlinderspin' en 'Hagedis' in de optochten. Meestal met groot succes overigens, want de dertig vrije vogels vallen elk jaar weer in de prijzen. Vorig jaar wist Free dom Birds met 'Dansende Vulka- nen' zelfs de eerste prijs in de wacht te slepen. „De oprichting van de groep was eigenlijjk een beetje een grap van een goede vriend van mij," vertelt Chirinos. „Hij wilde gewoon iets leuks doen met het zomercarnaval, zo is het gekomen." De twee man- nen hadden bovendien zojuist de mode-academie voltooid. Die cre- ativiteit komt bij het ontwerpen en maken van de vaak theatrale kos- de Tiffany-lampen, werd voorna- melijk in Amsterdam ingekocht. Het outfit bestaat uit paarse, roze, witte en licht- en donkergroene hoepelrokken van drie lagen met daarop witte colbertjes met glitter- epauletten in de kleuren van de 'glas in lood-lampen'. „Bij een collega thuis zag ik de lampen te- gen geheel witte muren staan, toen tuums uitstekend van pas, weet Chirinos die sinds het overlijden van diens vriend zes jaar geleden, alleen met de leiding is belast. „Ik ben afgestudeerd op bruidskle- ding, maar daar heb ik na mijn stu- die weinig mee gedaan. Ik stop al mijn creativiteit en fantasie nu in de carnavalskostuums," zegt de groepsleider die in het dagelijks le- ven als psychiatrisch verpleegkun- dige werkt. Het ontwerpen en voorbereiden begint al in decem- ber. „Dan begin ik na te denken over mogelijke ontwerpen, stoffen en de inkopen die ik moet doen." Om voor de roze/rode creaties van vorig jaar de juiste stof te vinden, reisde hij onder meer naar Thai land en Venezuela. „Ik hoop dat ik ook een keer in India inkopen kan doen, daar hebben ze echt geweldi- ge stoffen," zegt hij met een dro- merige glimlach. De stof voor de kleurrijke kos tuums van dit jaar, gei'nspireerd op was ik meteen geboeid." De lam pen zelf wil hij liever niet in huis te hebben, zegt Chirinos lachend. „Maar de kleuren en de kleine vor- men zijn geweldig charmant." De hoofdtooi is gemaakt van door- zichtig glas. Bij de creaties is ver- der veelvuldig gebruik gemaakt van diverse kleuren kant. Chirinos besteed met plezier zijn vrije uren en soms een extra eigen centje aan het feest. „Het carnaval is er bij ons eigenlijk met de paple- pel ingegoten," lacht de van oor- sprong Antiliaanse ontwerper. De dertig mannen en vrouwen van Freedom Birds komen geregeld bij elkaar om te oefenen voor optre- dens tijdens diverse culturele eve- nementen als het Dunja festival, Internationale Vrouwendag, fees- ten en bruiloften. De groep werkt tevens mee aan theatervoorstellin- gen en trad eerder op bij kunstope- ningen in onder andere het muse um voor Volkenkunde in Rotter dam. Daarmee worden onder meer de kostuumontwerpen bekostigd. „We werken met een vrij krap budget en dat is wel jammer." Aan het zomercarnaval, van oor- sprong een feest van Antilianen, doen in totaal 22 culturen mee. „Het is echt een multicultureel feest, en wij sluiten ons daarbij graag aan," zegt de groepsleider. Naast een groot aantal Antilianen dansen ook Nederlanders, Colom- bianen, Surinamers, Fransen en Dominicanen in de groep. „Het is heel leuk voor Nederlanders om aan onze feestcultuur te proeven, voor de Zuid-Amerikanen is het een feest van herkenning." De meeste leden doen al langer dan tien jaar mee, terwijl dit jaar ook zeven nieuwelingen meedoen. „Iedereen heeft een eigen taak, ie dereen doet dat waar hij of zij goed in is." Aan alle leden wordt hoge eisen gesteld. „Wij streven echt naar perfectie, het is wel leuk om te zien hoe iedereen een verfijnd ge voel voor detail ontwikkelt." Van te voren wordt gezond gegeten en alcohol is tijdens de optocht uit den boze. De muziek tijdens de parade wordt verzorgd door de Surprise band uit Tilburg. De Tumbako- ning, Rolindo Dortalino, die op de Antillen deze titel won met de bes- te carnavalscompositie, zal ook zingen bij de groep. „Er wordt zaterdag veel gedanst,' belooft Chirinos. „Het wordt ge- woonweg genieten." Voorlopig wordt nog hard gewerkt aan de kostuums. „De laatste dagen voor het feest zijn de gezelligste, maar het absolute hoogtepunt is de para de. En die gaat veel te snel voor- bij." door Vincent Wernke Net als in Dumb Dumber is de hoofdrol in Me, myself Irene weggelegd voor Jim Carrey. Hij weet wel raad met de humor van de Farelly Brothers met zijn onge- looflijke gezichtsmimiek en grap- penmakerij. Probleem is vaak dat Carrey zich teveel laat gaan, waar- door de humor niet meer leuk, en eerder irritant wordt. In deze film echter bewijzen zowel de Farelly's als Carrey dat ze gegroeid zijn sinds hun eerdere samenwerking. Daardoor is Me, myself Irene be- ter dan Dumb Dumber. Carrey speelt Charlie, een zacht- aardige motoragent, die trouwt met zijn jeugdliefde. Vanaf het huwe- lijk sluit Charlie zijn ogen voor el- ke tegenslag. Zijn vrouw gaat vreemd met de donkere chauffeur van hun bruidsauto. Als zij negen maanden later bevalt van een drie- ling met een donkere huidskleur, reageert Charlie heel nuchter: niet alle kinderen lijken op hun ouders. Vanaf het moment dat z'n vrouw er definitief met haar minnaar van- Hoofdrolspeler Jim Carrey in Me, myself Irene. door gaat, ziet het hele dorp hem als een loser. Zijn gezag als agent is hij kwijt. Boos worden doet hij niet. Alle woede kropt hij op. Dat verandert als Hank om de hoek komt kijken, een tweede persoon- lijkheid die in Charlie's lichaam huist. Deze Hank is heel wat min der tolerant dan Charlie en zoekt om het minste geringste ruzie. Als Charlie opdracht krijgt de veroor- medicijnen kwijtraakt, en zowel Charlie als Hank verliefd worden op de mooie Irene. Zoals gezegd bevat Me, myself Irene een groot aantal geslaagde grappen. Zoals die waarin Charlie naast zijn vrouw zit die ligt te be- vallen, en de kinderen een donkere huidskleur blijken te hebben.Of de scene waarin Charlie en Hank met elkaar vechten, en Jim Carrey dus deelde Irene (Renee Zellweger) te escorteren naar haar woonplaats, komen ze door zijn gespleten per- soonlijkheid behoorlijk in de pro- blemen. Zeker omdat Charlie zijn met zichzelf vecht. Dit soort ge slaagde momenten worden afge- wisseld door flauwe of platte sce nes. Zo zijn de scenes met Char lie's drie zoons - drie enorme ne- gers, die elke zin beginnen of ein- digen met fuck - niet altijd even geslaagd of grappig. Desondanks hebben de Farelly's de touwtjes strakker in handen dan veel andere regisseurs van Jim Carrey. Dat komt Me, myself Irene zeker ten goede. En hoewel Jim Carrey de ster is, wordt de show in deze film gestolen door Renee Zellweger. Ze speelt zeker niet haar beste rol ooit, maar weet net als in vorige films de harten van het publiek te stelen. Dat komt vooral door haar lieve en aandoen- lijke uitstraling, waarmee ze eerder het hart stal van Tom Cruise in Jer ry Maguire. In een komedie waar in het louter draait om grappenma- kerij en platheid, is dat een zegen. Mede daarom is Me, myself Ire ne geslaagd. Diverse Locaties Rotterdam City safari in de zomer Een ontdek- kingsreis door eigen stad. In de zomer- maanden juli en augustus elke zater dag. Men maakt kennis met het dage lijks leven in de stad. Aanmelden: 010- 436 35 67 29 jul; 14.00 tot 18.30; meer informatie www.citysafari.nl Boompjeskade Schemertour op het water Inschepen partyschip 'Erasmus' 20.00 uur. Tot 23.00 uur rondvaart door de Rotter- damse haven o.l.v. gids. 2 aug; 19.30 tot 23.00; f 39,- Bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk Dagelijks vertrek vanaf de Boompjes kade met een luxe passagiersschip. Een gids houdt u op de hoogte van alle be- zienswaardigheden. t/m 30 sep; 10.45 en 14.15; f27,50; kinderen t/m 12jaarf 20,-; reserveren 010-218 3131 Conradstraat BloemenveilingHollandinNaaldwijk Ontmoeting met een gids van Industri- eel Toerisme en vertrek per touringcar. Rondleiding langs de verschillende veilingactiviteiten. 10.30 u vertrek naar bloemen- of plantenkweker. Be zoek aan kas/kweker. 28 jul; 07.30 tot 12.45; f 54,50 TourbushalteGooilandsingei Mainport(s) Vertrek per touringcar tour naar Rotterdam Airport. Rondrit met de bus op R'dam Airport, daarna rondvaart door de havens met ms. Jori- na. 14.00 u vertrek naar ECT/Delta Terminal en rondleiding. 27 jul; 09.45 tot 16.30; f 79,50 Maritiem Museum Rotterdam Leuvehaven I; 010-4132680 Haven achter de schermen Bezoek aan tentoonstelling Wereldhaven/Ha- venwereld o.l.v. gids. 11.00 vertrek per touringcar voor een kijkje achter de schermen in het havengebied met rond rit. 28 jul; 10.00 tot 13.30; f 37,50 Nieuwe Parkeerterrein Ahoy' Quidam Cirque du Soleil. Quidam is een onmiskenbaare show, met nieuwe, verassende elementen. De muziek van Quidam is intens, dramatisch, en heeft zowel klassieke als modeme invloe- den. t/m 10 aug (beh. ma); di. t/m vr. 20.00; za. 16.00 en 20.00; zo. 13.00 en 17.00; Voor prijzen bel met nummer 0900-3001250 Centrum van Rotterdam Warming Up Straatparade Zomercar naval 2000 Langs djie verschillende routes banen de drie brassbands zich een weg door de stad om voor de nodi- ge opschudding te zorgen. 28 jul; 19.00; gratis Straatparade Zomercarnaval Het hoogtepunt van het feest! Meer dan 2300 mensen nemen deel aan de straat parade die een lengte heeft van 2,5 km. De deelnemers zijn gekleed in hun vro- lijkste en gekleurdste Caribische kos tuums om zo een Rio de Janeiro te cree ren midden in de stad, onder.begelei- ding van live orkesten en DJ's. Laatste informatie is te zien opww wsolerozo- mercarnaval.com 29 jul; 13.00; gratis Museumpark Rotterdam Zomerpodium Elke zon- dagmiddag muziek en dans in de Ro- zentuin achter Museum Boijmans Van Beuningen. De middagen gaan van start met een speciaal kinderprogram- ma, gevolgd door een zomers muziek- of theaterprogramma voor volwasse- nen. 30 jul; gratis de Doelen Schouwburgplein 50; 010-2171717 grote zaal Cool Summer Nights De Kast. I.s.m. Let's make music, zie ook: www.lets- makemusic.nl 29 jul; 20.15; f 57,50/ 45,-; cjp/p65/r'dam pas f 47,50/32,50 Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 15; 010-4131494 Middagpauze-concert Gerda v.d. Wens-Somers, viool en Jacques Vinke, piano. 27 jul; 12.45 Middagpauze-concert 3 aug; 12.45 Zomerorgelconcert Bas de vroome, organist van de Oude Kerk Delft. 2 aug; 15.00; f 10,-; cjp/p65/r'dam pas f 7,50 Oude- of Peigrimvaderskerk Aelbrechtskolk 20; 010-4774156 Torenmuziek Beiaardconcert door Freek Bakker, stadsbeiaardier van Nij- kerk. 29 jul; 14.00-15.00 Jongerencentrum Baroeg Spinozaweg 300; 010-4191232 De Metalen Inquisitie 28 jul Baroeg Draait Door 29 jul Muziek Cafe De Buurman Hilledijk 105; 010-4842116 Jamsessie 30 jul; 20.00-23.00 Jazzcafe Dizzy s-Gravendijkwal 129; 010-4773014 Ed Verhoefjfs Edition Ed Verhoeff (gitaar), Ben van Dongen (saxen), Lu cas van Merwijk (slagwerk), Boude- wijn Lucas (basgitaar). 1 aug; 22.00 Nighttown West-Kruiskade 26-28; 010-4361210 Studentnight 27 jul en 3 aug Factor 4 Sunburst @nighttown Met dj's Frederik (The Fuse), San, Fly en Ardy Beesemer. 29 jul; 23.00; f 20,- Future... With Michel de Hey. 28 jul; 23.00; f 15,- LiquidbyMoha Lifestyle 2 aug; 22.00- 02.00; free entrance Rotown Nieuwe Binnenweg 19; 010-4362669 Rondje Rotterdam: Handsome 3Some Het houdt niet op, de derde in een serie van vier. ook nationaal bewonderd om hun capaciteiten en met een totaal nieuw geluid, hebben wij vernomen. 29 jul; 22.00; f 7,50 Omar Ka&Fula Band NL/Senegal3 aug; 22.00; f 7,50 't Klooster Afrikaanderplein 7; 010-4231616 So What Een pop- en rockformatie die op een swingende en spetterende ma- nier covers ten gehore brengt. 27 jul en 3 aug; 20.00 De Boot Barocca Wijnhaven t.o. 61; 010-4332161 DiscoTec DJ Touche, DJ Baggi. 30 jul; 01.00-07.00; f 15,- Wheels of revolution DJ Edwin, DJ Baggi. 28 jul; 23.00-08.00; f 15,- Club 2000 DJ Niko, The Clubjock, DJ Peter G. 29 jul; 23.00-09.30; f 17,50 Blauwe Vis Weena-Zuid 33; 010-2134243 Blauwe vis clubavond Met wisselende deejays. 28 en 29 jul; 23.00-05.00; f 10,- Casino Rotterdam Weena 624; 010-2068206 Trendy Disco Show 3 aug; 20.00 Trio Canyon Ladies Day: Quinboco International, over lichaamsverzor- ging. 2 aug; 20.00-01.00 Easy-cafe Claes de Vrieselaan 113; 010- 4761222 African dance night Met DJ Caliente. 29 jul; 22.00-02.00gratis Backgammon Party Voor meer infor matie tel: 010-4761222. 31 jul; 20.00- 01.00 Willem Wodka's Jazznight Jazz ver- zorgt door DJ Willem Wodka, 30 jul; 21.00-01.00; gratis Het Park bij de Euromast Zomerzondag Arabische muziek met Rachid Amazigh en Zafer en Hasan. 30 jul; 15.00 Kapei Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1; 010-2975000 Lunchpauzeconcert Bert den Hertog (Bach). 2 aug; 12.30-13.00 Maastheater Boompjes 751; 010-4134091 Glitter Glamour Special Met Wip- neus en Pirn. 28 jul; 22.00; f 20,- vvk. f 25,- aan de deur Now Wow Lloydstraat 30; 010-4771074 MTCParty NOWLas Vegas trip blvd, Zoe Noa, Remy, Per, Lacroix (Paris). WOW; Saint Tropez intensiv club, Wannebeastar/Gloss, Roog Rose, Brian S. 29 jul; 23.00-06.00; f 55,- Rozentuin-Museumpark/owg.'- dancenight Met veel live-acts. 30 jul; 20.00-23.00; gratis Rotterdam TheaterWest Westzeedijk 513; 010-4766586 Bert Lindsey Gospel en spiritual-pro- gramma. 28 jul; 20.30; f 20,- Feyenoord Stadion Olympiaweg 50; 010-4929444 Open Dag Om 11.00 uur buitenpro- gramma met diverse attracties/rondlei- dingen. Het.. Stadionprogramma met de presentatie van de selectie begint om 13.00 uur. Om 15.00 uur gaat het bui- tenprogramma verder met o.a. handte- keningensessies 2 aug; 11.00; gratis Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25; 010-4801847 Openstelling Paradijskerk Elke week om 14.30 uur geven parochianen van de samenwerkende Oud-Katholiekeen Rooms-Katholieke parochies een rondleiding. Hierbij wordt de bezoeker op luchtige wijze uitleg gegeven over de geboden kunst en het ontstaan ervan in 1720. 29 jul; 14.00 tot 17.00; gratis Recreatiebad Alexander Bramanteplein 2; 010-4201176/ 4205904 Waterspektakel Aktiviteiten zijn op- blaaskussen, teletubbydag, snorkeldag enz.Daarna kunt u tot 1730 vrij zwem- men. 27 jul; 09.30-11.30 Waterspekta kel Met daarna vrijzwemmen tot 17.30. 3 aug; 10.30-11.30 Diergaarde Blijdorp van Aerssenlaan 49; 010-4431495 (tape)/4431431 Kama Zootra Over het liefdesleven van dieren en planten. Gedurende de hele zomer kunnen bezoekers mee doen aan een DOEmee over paringsri- tuelen in het dierenleven. t/m 3 sep; Ge- hele dag door; f 4,-; waarvan f 1,- gaat naar het Bernhardine Fonds Kinderboerderij de Kooi Maeterlinckweg 85; 010-4327921 Jeugdvakantiepaspoort De kinderen kunnen terecht om hun stempel te ver- dienen. t/m 27 aug; 08.30-16.30 Hist.Mus. De Dubbeide Paimboom Voorhaven 12; 010-4761533 Rondleiding voor volwassenen 30 jul; 14.00; entree museum Informatiecentrum Kop van Zuid Stieltjesstraat 21; 010-2130101 Rotterdams Jeugdvakantiepaspoort Kinderen vanaf 7 jaar (tot lOjaarbege- leiding verplicht) kunnen bij de recep- tie op vertoon van hun RJ V paspoort de Kop van Zuid ontdekkingstocht opha- len. t/m 18 aug (beh. zo.); ma. t/m vr. 10.00-17.00; za. 12.00-17.00 Maritiem Buitenmuseum Leuvehaven 50-72; 010-4048072 Stoomslepers Iedere zondagmiddag vaart een stoomsleper voor een tocht over de rivier. t/m 1 sep (beh. zo.); 12.00; f 10,-; kind, f 5,- Spannende verhalen Op een van de schepen van het Maritiem Buitenmuse um. 2 aug; 14.00; f 5,- (incl. drankje, snoepje en bouwplaat van vuurtoren) Demo-maand: Houtjes en touwtjes 30 jul; 12.00 De Molenwei Brammertstraat 10; 010-4280080 Jeugdvakantie paspoort t/m 31 aug Plaswijckpark C.N.A. Looslaan 23; 010-4181836 SchminktheaterDe speeltuin van Plas wijckpark is al enige tijd klaar. Dat de nieuwe speeltuin een succes is, kunnen .we afleiden aan de vele vrolijke gezich- ten. Elke zondag schminktheater. 30jul Nationaal Schoolmuseum Nieuwe Markt la; 010-4045425 Zomer in het Schoolmuseum Speciaal voor kinderen leuke workshops in de WerkKlas van het Schoolmuseum! t/m 20 aug (beh. ma); di. t/m za. 10.00- 17.00; zo. 13.00-17.00 CNME Wilgenhof Ringdijk 76; 010-4223977 Rugzakroute op de Wilgenhof Voor gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar. Het gezin kan een rugzakje lenen. In de rugzak zitten allerlei materialen waar mee de kinderen natuuropdrachtjes kunnen doen. t/m 3 sep (beh. za); ma. tl mvr. 9.00-16.00; op zo.(nares.) 13.00- 16.00; gratis (f 10,- borg voor het lenen van de rugzak) Vakantiepaspoort t/m 31 aug Goede Herderkerk Kastanjeplein; 010-4612873/0180- 619211 Bridge Open zomercompetitie. Elke avond een prijs en meesterpunten. 27 jul en 3 aug; 19.45; f 5,- per paar start Nieuwe Binnenweg Wednesday Night Skate toertocht De ze toch staat open voor iedere (roller) skater. De bedoeling van deze tocht is om op een recreatieve manier door Rot terdam te skaten. Er is geen wedstrijd- element aan verbonden. Bij regen zal de tocht niet doorgaan. 2 aug; 19.30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 25