maasstad 'Fado is weemoedig en blij maar altijd recht uit het hart' Depressiviteit is vaak zelf te overwinnen 299 DE Z0MER 0PRUIMING VAN CORRECT DRAADL00S SYSTEEM NUMMERHERKENNING EN BEANTW00RDER DIRECT BELLEN MET 75.- BEL TE GOED RADIO MET CD-SPELER 140 WATT LUIDSPREKER NAVIGATIE AUT0RADI0 EINDVERSTERKER CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.618 FAX: 010-4.186.270 Boksschoolhouder organiseertPortugese muziekavond Tuinieren Programma's van ZOS- radio Riagg start cursus 'in de put, uit de put' mr Macnat r MaGnat tSkfcr Woensdag 26 juli 2000 XQ53 Honderden opruimingsaanbiedingen in beeld, geluid, computers en software zijn fiink afgeprijsd. Het gaat om apparatuur van alle bekende merken, soms zonder doos, demonstratiemodelien met soms een klein krasje of alleen een beetje stoffig. Alle apparatuur staat demonstratieklaar opgesteld en wordt verkocht met voliedige Correct garantie. CORRECT ERKEND INB0UWSTATI0N In het professionele SMC erkende inbouwstation biedt Correct deskundige inbouwfaciliteiten voor car electronics. ,359 SIEMENS SIEMENS 2000-S HANDSET Standaard uitbreidings hand set voor draadloze DECT- systeem. Geheugen voor 5 laatste gebelde nummers. Leverbaar in terracotta. SUMMERSALEINCL. BTW EXCLUSIEF BTW 169.36 SIEMENS SIEMENS GIGASET-2015 DIGITALE DRAADLOZE TELEF00N Aan te vullen met max. 6 handsets waardoor er een digitale telefooncentrale ontstaat. Clip zorgt ervoor dat u kan zien wie er belt voor u opneemt. Voorzien van beantwoorder met 2 meldteksten. SUMMERSALE INCL. BTW EXCLUSIEF BTW 339.57 TELF0RT M-3588 GSMTELEF00N Met Telfort kunt u overal in Nederland bellen en bereik- baar zijn. In alle vrijheid, dus zonder verplichting of vaste maandelijkse lasten. Het pakket bestaat uit: een GSM telefoon met een bel te goed (pre-paid) kaart. Tijdelijk met 75.- bel te goed. SUMMERSALE INCL. BTW Telfort EXCLUSIEF BTW 84.26 SONY CDX-4270R AUT0RADI0 CD-SPELER Door de grote draaiknop voor het volume is de radio ook tijdens het rijden goed te bedienen. De ingebouwde versterker heeft een vermogen van 4x40 watt en met de D-Bass wordt het laag extra geaccentueerd. De RDS-radio en de CD-speler kunt u stil laten schakelen. SUMMERSALE INCL. BTW EXCLUSIEF BTW 339.57 MAGNAT LS-693140 WATT 6X9" INB0UW LUIDSPREKERS Magnat combineert een goede geluidsweergave met een voordelige prijs. Het 3 weg- systeem zorgt voor een evenwichtige weergave, ook bij laag vermogen versterkers. SUMMERSALE INCL. BTW PERPAAR199C- EXCLUSIEF BTW 84.26 PHILIPS/VDO CAR SY-440 NAV-RADIO-CD (RC-959) Bestaant uit RC-959 navigatie-radio, CD-speler, RDS-verkeer- Info-tuner, matrix-display, afneembaar-front met daarachter CD-speler, ingebouwde versterker van 4x35Watt, navigatie- unit, CD-Rom-speler en GPS-antenne. Beschikbare CD-Rom-kaarten: Neder land, Belgie/Luxenburg, Duitsland en Frankrijk (lie de France). SUMMERSALE INCL. BTW 4999.- EXCLUSIEF BTW 2126.81 f^ioneer PIONEER GMX-924 EINDVERSTERKER Krachtige 4x130 Watt booster voor een uitstekend luistergenot in de auto. Ook mono (2x300 watt) te schakelen voor aansturing van de subwoofer. jm- SUMMERSALE INCL. BTW EXCLUSIEF BTW 492.77 i Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. MAGNATPROJECT SUB-10 SUBWOOFER BOX Subwoofer met een diameter van 25 cm voor in de auto die zorgt voor een krachtige bassweergave. Belastbaar tot 400 Watt. Kast afmeting: 36x55x32 cm. ALLEEN ZATERDAG 29 JULI VAN 17.00-18.00 UUR jj>ER STUK-599T- Art.nr. 61441 EXCLUSIEF BTW 254.47 VISA Toen zangeres Mariza en gitarist Jorge Fernando begonnen te zingen verdween alles om Wim de Haan heen. „Dat was zo mooi, zo ontroerend...Vrijdag 25 augustus treden ze in Schiedam op. Foto Roger van derKraan Door Frank Willemse SCHIEDAM - Boksschoolhou der Wim de Haan is al jaren een groot Fado-liefhebber. Op va- kantie in Portugal bezocht hij het muziekrestaurant van Lissa- bon; 'Senhor Vinho'. Na het op- treden van Maria de Fe, die De Haan van de plaat kende, kwa- men twee 'onbekende' artiesten op. Hij viel van verbazing van zijn stoel: „Zo mooi, zo ontroe rend, ik vergat alles om mij heen." Na het optreden sprak hij met de gitarist en toen Holland ter sprake kwam, zei de gitarist iets van 'Concertgebouw Am sterdam'. Blijkt dat orkest vol- gend jaar naar Nederland te ko- men voor een tournee. Maar De Haan is Amsterdam voor. Van- daag heeft hij de contracten ge- tekend, zodat zangeres Mariza en gitarist Jorge Fernando op 25 augustus in het Rijnmondhotel optreden. Wim de Haan (71) is trots dat hij dit voor mekaar heeft gekregen. Deze twee artiesten zijn volgens de documentatie in hun geboorteland Portugal de absolute top. Zo doet de stem van de 27-jarige zangeres Mariza (Reis Nunes) denken aan de wereldberoemde Fado-zangeres Amalia Rodrigues. Haar aparte verschijning, ze is geboren in Mo zambique, en gebaren zijn bijna re- ligieus te noemen. En werkt vol gens De Haan betoverd en magne- tiserend op het publiek. Tijdens haar optreden kreeg zij het publiek zo ver om zachtjes mee te zingen. „Je kon een speld horen vallen en de obers hielden stil", vertelt hij nog gei'mponeerd. Maar ook de stevige of 'Forte' nummers be- heerst zij. Daarmee treed Mariza rechtstreeks in de voetsporen van de helaas overleden Rodrigues. De concerten die Mariza/Fernando met orkest in 2001 in Nederland gaan geven, zegt iets over de kwa- liteit van deze artiesten. De tournee van volgend jaar zal te zien zijn in zalen als Vredenburg, de Frits Phi- lipszaal in Eindhoven en de Oos- terpoort in Groningen. Ook een be- wijs dat Wim de Haan 'goede oren' heeft en dat het een top Fado- orkest betreft. Maar hoe krijgt hij ze dan al eerder naar Schiedam? In gesprekken na het optreden in de Vinho-club vertelde de manager dat Mariza en Fernando in augus tus een kleine tournee in Belgie maken. „Via het impressariaat heb ik het voor elkaar gekregen dat zij rechtstreeks vanuit vlieghaven Brussel eerst naar Schiedam ko- men", legt De Haan uit. „Dan tre den ze hier op, slapen in het Rijn mondhotel en gaan de volgende dag de Belgische tournee maken." Hiermee heeft Schiedam in het Rijnmondhotel de primeur van het eerste optreden in Nederland. „En", zegt De Haan lachend „Rot- terdam en Oporto zijn in 2001 de culturele hoofdsteden van Europa; maar Schiedam neemt alvast een voorproefje in 2000 met dit optre den." Jorge Fernando is geboren in Lis- boa en vanaf zijn 16e beroeps Fa- do-zanger en gitarist. Hij was ja- renlang vaste begeleider van Ama lia Rodrigues. Sinds 1985 staan zijn nummers op de Portugese hit parade en zijn cd's worden veel verkocht. Ook treedt hij op als pro ducer maar hij is vooral als tekst- en muziekschrijver de meest ge- zongen en uitgevoerde fado-artiest van zijn tijd. Fado (spreek uit als fadoe) is een speciale Portugese muzieksoort. Deze muziek wordt weleens de blanke bluesmuziek genoemd. Het is sterk ritmische muziek waarbij op gitaren en de violin (een soort mandolin) wordt gei'mproviseerd. Muziek en teksten zijn een mix van Afrikaanse, Moorse en Portu gese stijlen. De 'echte' fado is volksmuziek ontstaan in de drukke volkswijken van Lissabon zoals Alfama en Mourania. De teksten gaan over alledaagse onderwerpen zoals armoe, liefde en (on)geluk. „Fado is vaak weemoedig dan plots weer opgetogen en blij" ver telt De Haan, die met zijn vriendin Tini nummers meezingt. „En hoe- wel ik maar een heel klein beetje Portugees speek, voel je toch aan waar zo'n nummer over gaat. Het is eerlijke muziek; zo recht uit het hart." Vrijdag 25 augustus om 20.00 uur treden Mariza en Jorge Fernando met orkest op in het Rijnmondho tel, Nieuwlandplein 2 in Schiedam, tel. 473 86 66. Kaarten afl. 50,-te reserveren bij Wim de Haan, te lefax 473 46 48. WATERWEG - Steeds meer mensen die een tuin bezitten gaan beseffen dat je eigen- lijk van een heleboel dingen wel 'iets meer dan een beet je' verstand moet hebben om de groene oase achter of rond je huis tot een succes te kunnen maken. De onafhan- kelijke consumentenorgani- satie GreenCard organiseert sinds enkeie jaren een aantal cursussen, waaronder 'Tui nieren voor beginners'. In feite dus een basiscursus, die behalve voor pure beginne- lingen ook heel nuttig is voor wie al enige tijd tuiniert maar toch best nog wat ex tra kennis zou willen verga- ren. Zo'n cursus gaat 11 Septem ber van start bij Groencen- trum Staelduinsebosch aan de Schaapherderweg 15 in Ridderkerk. De andere cur- susavonden zijn 18, 25 Sep tember en 2, 9 oktober van 19.30 tot 22.00 uur. De meest essentiele aspecten komen gedurende de 'oplei- ding' aan de orde: tuininde- iing, renovatie, snoeien, in- richten van de vastenplan- tenborders, aanleg en on- derhoud van de vijver en de zorg voor het gazon. Wie meer wil weten kan voor in- formatie en/of deelneming GreenCard in Berkel en Ro- denrijs bellen: 51200 99. SCHIEDAM - De ZOS-Ra- dio (Ziekenomroep) is in de zomermaanden op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur met het programma ZOS op zaterdag te beluisteren via kanaal 91.5 fm op het Schie- damse kabelnet. Vanaf 26 augustus gaat het winter- programma ZOS op zater dag weer van start met de volgende programma-on- derdelen: 10.00 tot 13.00 uur: ZOS - Ochtend-editie 13.00 tot 15.00 uur: ZOS - Middag-editie 15.00 tot 17.00 uur: Schie- dams-Palet. Buiten deze live uitzendin- gen is ZOS-Radio 24 uur per dag te beluisteren met lichte middle of the road muziek op hetzelfde kanaal 91.5 fm. WATERWEG - De maatschap- pij verandert. Alles moet groter, sneller en mooier. Presteren is het sleutelwoord, succes is een must. Voor gevoelens is geen plaats meer. Steeds meer mensen lopen op de toppen van hun te- nen om de wereld om hen heen bij te houden. Stress is dan ook een meer en meer oprukkend verschijnsel. Wanneer men te lang met die stress blijft lopen kan dit uiteindelijk leiden tot de pressiviteit. In veel gevallen kun nen mensen zelf verandering in hun situatie aanbrengen. Daar- om start de Riagg Rijnmond Noord West in oktober de cursus 'In de put, uit de put'. De cursus, die de deelnemers leert om hun depressieve gevoelens te over winnen is bedoeld voor volwasse- nen tot zestig jaar die kampen met somberheid of licht depres sieve klachten. Op dit moment kampen ongeveer 500.000 Nederlanders met aan de pressiviteit gerelateerde klachten. De klachten kunnen uiteenlopen van slaap- en eetproblemen tot lus- teloosheid en schuldgevoelens.De cursus 'In de put, uit de put' is geen gespreksgroep of psychothe- rapie. Het is een echte cursus, waarbij de deelnemers aan de hand van een cursusboek en een werk- map opdrachten krijgen die ze thuis moeten uitvoeren. Tijdens de cursus komen verschillende onder werpen aan de orde. Zo wordt ge- leerd hoe je beter kunt ontspannen en wordt getracht om de sociale vaardigheden van de deelnemers te verbeteren. Ook wordt er bekeken wat depressiviteit eigenlijk is en hoe bepaalde gedachten depressi viteit kunnen opwekken. Door middel van praktische vaardighe den leren de deelnemers hoe zij de negatieve gedachten die depressi viteit opwekken om kunnen zetten in positieve gedachten. De cursus is verdeeld over elf bijkomsten op de donderdagavond die ieder twee uur duren. Aan het einde van de cursus volgen nog twee terugkom- bijeenkomsten. De cursus werd ontwikkeld in de Verenigde Staten en is door dr. Cuypers in Nederland geintrodu- ceerd. Onlangs heeft de katholieke universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de cursus. Daaruit bleek dat ongeveer veertig procent van de cursisten volledig geneest van zijn of haar klachten. Een oud-deelnemer aan de cursus vertelt: „De cursus no- digt uit tot actief gedrag. Het heeft mij goed gedaan." Psychologe Eva Buitenhuis, een van de cursus- leiders krijgt regelmatig reaches van tevreden cursisten. „Het is niet zo dat alle cursisten volledig van hun klachten afkomen, maar de meeste geven aan dat ze beter om kunnen gaan met vervelende ge- beurtenissen in hun leven." De cursus 'In de put, uit de put' gaat op 5 oktober van start. De laatste bijeenkomst is op 21 de- cember. Na deze laatste bijeen komst volgen nog twee terugkom- bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van de Riagg Rijnmond Noord West aan de Westhavenkade 85 in Vlaardin- gen. Gei'nteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 8 September aanmel- den of meer informatie aanvragen bij Domien Theuvenet (andrago- loog/preventiewerker) of Eva Bui tenhuis (psychologe) op telefoon- nummer 445 34 97. Beiden zijn werkzaam bij de Riagg Rijmond Noord West op de afdeling Pre- ventie en zijn tevens de cursuslei- ders. De kosten die aan het volgen van de cursus verbonden zijn be- dragen fl. 150,-. Voor dat de cur sus van start gaat krijgen de deel nemers eerst een kenningsma- kingsgesprek met de cursusleiders. Het Riagg organiseert binnenkort de cursus 'In de put, uit de put'. Hiermee kunnen de deelnemers zelf iets aan hun depressieve klachten doen. Foto Roger van derKraan CORRECT CAR EN TELECOM :.nr. 60 199 .nr. 52015 399 Art.nr. 83517 Art.nr. 87710 met groen display Art.nr. 77615 met amber display 399 Art.nr. 82693 2499 Art.nr. 50440 Art.nr. 84789 579 SUMMERSALE INCL. BTW WINKELOPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag van 9.30-18.00 uur, vrijdag van 9.30-21.00 uur en zaterdag van 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag v.d. maand geopend van 12.00-17.00 uur. ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF DEWETTELUKE VERWIJDERINGSBIJDRAGE BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Crooswijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 5