4*UL1 maasstad Digitale Stad slaapt als de Schone Slaapster droomloos op Internet e Digitale Stadskrant AOV teleurgesteld over af ketsen van 'alternatieve Gondelvaart' Mmm in weer den op Internet geholpen, de dsv deed ver- slag van de verschillende hoffestivals en belanrijke evene- menten in Schiedam en Vlaardin gen; er werd samengewerkt met de bibliotheken. Maasstad Winkeltour komt naar Groenelaan mm y •.■V Film leven met Afasie krantl netel ••115831 Welke prins kust de dsv wakker? Ook zeezeilers blijven aan de kant liggen Spelletjes in Oost ledere dag gratis bril bij Pearl I lllllil maasstad kerk weekbladen SCHIEDAM -3 'J 3 M $r -J 2f ~3 vaifenaa Weer ■m mnauaai Maaspost niet ontvangen? SCHIEDAM - In Kluphuis Oost aan de Boerhaavelaan wordt met ingang van 22 augustus weer elke dinsdagavond bingo ge- organiseerd. Deze bingo is geschikt voor rokers en niet-rokcrs. De prijs bedraagt fl. 17,50. Er zijn mooie prijzen te winnen. De: bingo start om 20.00 uur. i i Zomerfeest Klaverjassen Pyjama-disco Bloemschikken Klaverjassen PffS Woensdag 16 augustus 2000 Hervormde gemeente Grote kerk, Lange Kerkstraat. zo 10.00 uur. ds. W.M. van de Ve- gt zo 17.00 uur. ds. C.A. van de Sluijs Bfithelkapel, Nieuwe Maasstraat. I <4.00 uur. ds. G. de Lang Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur. pastor W. de Bone De Ark, Hargplein. 10.00 uur. ds. W.R. van Wieren Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. 10.00 uur. ds. K. van Weeren Schieland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur. ds. C. Philipse Gereformeerde Bond CSG Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan om 10.00 uur. Grote Kerk om 17.00 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur: br. P.U. van't Hoff. 16.30 uur: br. H.P. Kool. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-Laan. 09.30 uur: ds A.G. Boogaard. 16.30 uur: ds. A.G. Boogaard. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur: mw. R. Rodenburg. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. 09.30 uur. K. Veltman/L.Rem- merswaal Martinuskerk, W. Andriessenlaan. za 18.30 uur. K.Veltman/L.Rem- merswaal zo 11.00 uur. K.Veltman/L.Rem- merswaal Parochiekerk St. Jan de Doper- Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zo 10.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. zo 10.30 uur: Euch.viering. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur: euch. viering. zo 10.15 uur: hoogmis. RK Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. 10.00 uur: euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur: ds. J.F. Klijnsma. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur eredienst, vr 20.00 uur bidstond en za 18.30 uur jeugddienst. Plantagekerk - Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 en 17.00 uur: ds. N. van i de Want. I wo 19.45 uur: ds. N. van de Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur. Pinkerstergemeente Morgen- stond De Ark, Hargplein. ,jo 13.30 uur en wo 20.00 uur. - uPaxhuis, za 19.30 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. «<aaJr3.30 uur en zo 10.00 uur. Kerk der zevendedags Adventis- ten -Magnalia Dei Kerk. za 10.00 uur, predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk. Elke tweede en vierde zondag van de maand. NTOOR: ;er de Vesten 3 istbus 373 0 AJ Schiedam etefoon 010-4738322 010-4731589 jeopend jma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 r(2&ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: P. Eillebrecht Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: M.R Anganois Telefoon 010 - 4738322R. van derVelden Telefoon 010-4738322 JwBreekweg Telefoon 010-4738322 -J. van Merwijk Telefoon 010 - 4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004491 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. XQ52 Door Jalmar Teunissen SCHIEDAM/VLAARDINGEN Het is dat ze gewone Vlaardin- gers en Schiedammers zijn, an- ders zouden ze wellicht in een Porsche of Jaguar naar hun kantoor aan het Weena scheu- ren. Ludo Baauw, een van de oprichters van de digitale Stad Schiedam Vlaardingen, moet erom lachen. En reden tot la- chen heeft hij genoeg. Jaren- lang hebben de vrijwiiligers van de dsv gebuffeld, tot diep in de nacht hun digitale kindje on- derhouden. Totdat ze meer en meer opdrachten kregen van bedryven en instanties voor het bouwen van websites en inter- nettoepassingen, dankzij hun kennis en ervaring die ze bij de digitale stad hadden opgedaan. Baauw richtte er een apart be- drijf voor op, Intermax bv, 'om het zuiver te houden'. Want commerciele activiteiten ver- houden zich slecht met een stichting. Maar het commerciele succes van Intermax heeft wel tot gevolg dat de digitale Stad Schiedam Vlaar dingen er de laatste twee jaren niet echt fantastisch meer uit ziet. Het voormalige paradepaardje van de digitale steden lijkt nu nog het meest op de Schone Slaapster. Droomloos leeft ze voort op in ternet, wachtend op de prins die haar weer wakker kust. Alleen op de forumpagina kunnen nog eni- ge tekenen van leven worden ge- vonden, alsmede opde nieuwspa- gina waar columnist Dirk Tempe- laar trouw zijn digipraat blijft in- leveren en de homepages van de bewoners van de dsv. De enige hoop is dat er nieuwe vrijwiili gers kunnen worden gevonden. De digitale stad Schiedam Vlaar dingen werd in 1996 opgericht door een stel intemetters van het eerste uur. Ludo Baauw, Ed Eg- germont, John Knieriem en San der Versluys wilden Vlaardingers en Schiedammers bekend maken met internet „We wilden er een soort community van maken zo- als ze gedaan hadden in Amster dam met de digitale stad; dat von- 3l Welkoro in de DimCsle Stad Vlawdingen - MtcTOsell Interne) Exptotv A^ISS HtpJ/vnnvi dsv.nl/DSV/IOfrie.terol Koppefeger* Man 03 Preken Passie tfomnainbiaak )fl 'v - Vlaardingen a Setsiedaw iiden onder invloed CHISOAM - In d« op antaftdau 4m >jf is*»i«4 op dt 0 Weercenti ate CWSOAM *M<t tetttn im vu< 11 j£>0 «uj ii»gtb«k«ti in sn waning aan di fterabriFKBSian V&fKeef it pn t*t»fohm *n een CHISOAM -- Zjrtardagjvend biff op Grflfifiche weergave van de verkeerssituatie..CTd Baiterdam plaits De nieuwspagina van de dsv: alleen depolitiepersberichten worden regelmatig ververst. den we hartstikke leuk, daar heb ben we veel dingen van afgeke- ken. En we zagen het echt als een roeping om mensen op het inter net te hel- pen", zegt Baauw, „het was in die tijd nog niet zo makkelijk om op inter net te komen als nu." De nieuwe bewoners kregen een e-mailadres en de mogelijkheid om gratis te internetten door Nederland. „Maar eigenlijk stond de poort wagenwijd open, ze konden we- reldwijd gratis internetten; we hadden die kennis niet om het in te dammen. Later zijn we wel slimmer geworden.' Een pandje kon de stichting be- trekken op de Vlaardingse Korte- dijk waar al gauw een enorm ruimtegebrek ontstond. We zaten met z'n tweeen achter een pc, zegt Baauw, en verder was de be- kabeling onvoldoendeEen nieu we ruimte werd gevonden aan het Weena waar naast de digitale stad ook Intermax bv werd gehuisvest. De dsv bleef groeien, eind 1998 zat de stad met vijf- tot zesdui- zend bewoners op zijn top. Scholen wer- Maar die geschiedenis is allemaal verleden tijd, de 'jongens van de dsv' zijn nu 'de jongen van Inter- Foto Roger van der Kraan max' geworden. Er zijn nog maar duizend bewoners over. De dsv is een goede kweekvijver geweest, zegt Baauw, de meeste mensen die nu bij Intermax een betaalde baan hebben, zijn inder- tijd als vrijwilliger bij de dsv be- gonnen. Neem Floris Ouwendijk, zegt Baauw, heeft laatst een grote programmeerprijs gewonnen, de Java Quest. Baauw loopt door het pand en laat de servers zien. Op een heel kleintje staat dsv; alle in- formatie van al die bewoners op- geslagen in een klein apparaatje. De oorsprong van het spannende jongensboek dat nu verder gaat met Intermax bv. De digitale stad blijft achter als een museumstuk. Door Karin Moerman SCHIEDAM - Teleurgesteld zijn ze zeker bij het Algemeen Oude- ren Verbond (AOV). Die Gon- delvaart moest en zou er immers komen dit jaar. Boten, inclusief enthousiaste bemanning, werden gezocht en gevonden. Binnen en buiten Schiedam. Maar de Stich ting Brandersfeesten zou weinig in de ambitieuze plannen van de partij hebben gezien. Met de me- dedeiing 'geen budget' werd de partij volgens fractievoorzitter C. Raaphorst weer naar huis ge- stuurd. Volgend jaar mogen ze echter weer een poging wagen. ONS en gemeente zouden er ruim van te voren budget voor reserveren. Het AOV was de afgelopen maan- den flink de boer op geweest om schippers te vinden voor de Gon- delvaart. En met succes, zeggen ze zelf. Verschillende schippers van binnen en buiten Schiedam hadden aangegeven mee te willen doen. Geregeld dus? Wat de gemeente betrof wel, want die had de partij enkel als voorwaarde gesteld dat ze boten moesten vinden. Maar toen gooide de stichting Branders feesten roet in het eten. Die hadden volgens Raaphorst 'geen zin' in de inmenging van het AOV en had den inmiddels zelf vijftig schepen uit Hellevoetsluis geregeld. Zo zat het AOV met een aantal schepen die dit jaar niet de Gondelvaart gaan varen. En dat vinden ze wer- kelijk doodzonde. Bij de Stichting Brandersfeesten wordt verbaasd gereageerd op de mededeling dat het AOV genoeg schepen zou hebben voor een Gon delvaart. „Wij hadden juist begre- Bij onderstaande adres- sen kunt u de Maaspost alsnog ophalen. Sigarenmagazijnvande Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stad serf 1 Plusmarkt van der Meer, Mgr. Nolenslaan 460 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 Maas Kadothiek Hoogstraat 168 De schepen blijven dit jaar aan de kant en gaan niet het water op. pen dat het het AOV niet eenvou- dig was gebleken om voldoende schepen te vinden en dat is ook lo- gisch", meldt R. Pillard namens de stichting. „Het gaat bij een derge- lijk evenement niet in de eerste plaats om organisatorisch volume en om geld als wel om schippers om het evenement te maken. Zo- iets trek je in de regel niet alleen." En het budget dat al dan niet be- schikbaar zou zijn? Volgens Pil lard was dat voor dit jaar al lang en breed herverdeeld over andere ac tiviteiten. „Wij zijn er gewoon van uitgegaan dat een Gondelvaart dit jaar nog niet mogelijk zou zijn en hebben het geld in andere dingen gei'nvesteerd.Raaphorst had juist begrepen dat de stichting de deel- nemers van het AOV niet profes- sioneel genoeg zou vinden. „Kol- der", volgens Raaphorst, want: „de Gondelvaart is het toppunt van creativiteit, niet van professionali- teit. We hoeven toch niet allemaal professioneel te zijn om mee te mogen doen? De Gondelvaart is van oudsher een volksgebeuren. Laten we dat vooral niet verge- ten." Als grootste voorbeeld ziet zij de boot van de partij zelf. „Wij zijn een van de eerste partijen ge weest die meevoeren met een ei- gen boot. Dat lijkt men nu te zijn vergeten. Dit jaar mogen wij dus ook niet meevaren. Ja, we mogen van de organisatie aan de kant SCHIEDAM - In Spaland vindt zondagmiddag 20 augustus weer het Zomerfeest plaats. Vanaf 12.00 uur is er muziek en een kinder- countrydorp. Om 15.00 uur is er een miss cowgirl en mr cowboy verkiezing. Jongleur Malabarista zal ook zijn kunsten tonen en daar- na mogen de kinderen het zelf ook eens proberen. Het feest wordt be- kostigd uit de oudpapierpot van de wijk- en bewonersvereniging. Het feest wordt gehouden in de kuil aan de Boekweitakker en duurt tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Klaverjasvereni- ging 't Schooltje aan de Perenlaan 5 in Tuindorp zoekt nieuwe leden. Aanmelden op maandagavond om 19.00 uur in het gebouw aan de Pe renlaan of bij A. van Ballegooijen, tel. 419 86 46. Elke maandag avond wordt er van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur in competitie- verband gekaart. SCHIEDAM - In het kader van de kindervakantie-activiteiten houdt wijkcentrum De Erker donderdag 17 augustus een pyjama-disco voor kinderen van 5 tot 12 jaar. De zaal is open om 18.30 uur en het begint om 19.00 uur. Kinderen die dat willen, mogen 's nachts in De Erker blijven slapen. Zij kunnen zich hiervoor opgeven tot uiterlijk woensdag 16 augustus 22.00 uur. De kinderen, die niet blijven sla pen, kunnen om 22.00 uur weer worden opgehaald. De entree is gratis. SCHIEDAM - De Schiedamse af- deling van Groei Bloei organi- seert de cursus bloemschikken. De cursus gaat 6 September van start en wordt gegeven in Natuurcen- trum De Boshoek aan het Bospacf 3. Aanvang is 20.00 uur. De kosten voor zeven lessen (een keer per twee weken) zijn fl. 30,- voor le den van Groei Bloei, en fl. 40,- voor niet-leden. Opgeven bij Jean ne van Broekhoven, tel. 471 43 91 of Loes v.d. Voorden, tel. 471 23 89. SCHIEDAM - In Kluphuis Oost is er vanaf woensdag 23 augustus el ke weer weer klaveijassen. Het be gint om 20.00 uur en kost fl. 3,- per avond. Er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. SCHIEDAM - De Maasstad Win keltour komt naar Schiedam. Niet alleen op zaterdag 9 September in de Hof van Spaland, zoals wij on- langs meldden, maar ook al een aantal weken eerder en wel ko- mende zaterdag 19 augustus in winkelstraat de Groenelaan. De Maasstad Winkeltour is er van 12.00 tot 16.00 uur en omvat een attractief spelprogramma waar door jong en oud aan kan worden deelgenomen. In Spijkenisse, waar de Maasstad Winkeltour al is ge weest, reageerde het publiek en- SCHIEDAM - Vanaf 21 augustus is er weer elke maandagmiddag in Kluphuis Oost aan de Boerhaa velaan een spelletjesmiddag voor volwassenen. Vrouwen en mannen van alle leeftijden zijn welkom. Van 14.00 tot 16.00 uur kan men terecht voor een praatje, een spel- letje rummikub of kaarten. thousiast en deed geestdriftig mee aan het Fire-ball. Bij dit spel komt het aan op behendigheid met de bal en het leuke is dat de score van de deelnemers wordt bijgehouden. Degenen met de hoogste scores dingen mee naar een van de fraaie prijzen die aan het eind van de Maasstad Winkeltour, als alle deel- nemende winkelcentra in Rotter dam en omgeving zijn bezocht, ter beschikking worden gesteld. Mo- menteel staat Timothy van Diesen aan kop met een totaalscore vanl882 punten. Wie zal hem in die score komende zaterdag in de Groenelaan benaderen of beter nog, verslaan? Naast het Fire-ball is er voor de kleintjes een doorlo- pende poppenkastvoorstelling. Te- vens loopt er een Ranja-brand- weerman rond die het publiek non stop van een verfrissend limona- detje voorziet. Kom dus naar de Maasstad Winkeltour, doe mee en maak kans op een spelcomputer, discman, fotocamera, mobiele tele foon met prepaid-kaart of bio- scoopkaartjes. Wij houden u op de hoogte van de stand. s?* CARPE SCHIEDAM - De klant die zich vanaf 21 augtus als eerste meldt bij Pearle Opticiens aan de Hoogstraat 68, krijgt gratis een complete bril met glazen op sterkte. „Elke dag weer iemand anders blij maken met een gratis bril is leuk. Natuur- lijk is er maar een de eerste", zegt bedrijfsleider Krispijn. De actie waarbij elke dag weer een andere brildrager de gelukkige is, duurt tot en met 26 augustus. Met de gratis brillenactie vestigt Pearle Opticiens de aandacht op de speciale Summersale die nog tot en met 2 September duurt. Tijdens de ze actieperiode gelden hoge kor- tingen op het brilmontuur bij aan- schaf van een complete bril. SCHIEDAM- De Nederlandse CVA-vereniging 'Samen Verder' ZH, afdeling Rotterdam, organi- seert op woensdag 30 augustus. van 19.30 uur - 21.30 uur in Ver- pleeg- en Reactiveringscentrum DrieMaasStede een bijeenkomst voor leden, partners en belangstel- lenden, die te maken hebben met een beroerte. F. Dingier leidt de film Leven met Afasie in en beant- woordt na afloop de vragen van de aanwezigen. Belangstellenden kunnen zich voor deze gratis bij eenkomst aanmelden bij de con- tactpersoon, mevrouw Van der Vreede, telefoon: 4320283 of de heer Swinkels, telefoon: 4715361. ,Ook gezellig", meent de stichting Brandersfeesten. Foto Roger van der Kraan gaan liggen, maar daar is een boot toch niet voor bedoeld?! Die hoort te varen in het water waar we zo- veel van hebben in Schiedam." Daar denkt de stichting Branders feesten dit jaar dus duidelijk an ders over. De ruim vijftig zeezei lers die uit Hellevoetsluis naar Schiedam komen en de twintig pleziervaartuigen uit Den Briel ko men gezellig vier dagen langs de kant liggen in de Lange Haven. En varen dus ook geen Gondelvaart. Hallo beste stadgenoten, mag ik u op deze plaats in Maaspost deel- genoot maken van het volgende. Afgelopen week kregen wij op de redactie de volgende uitnodiging. Ik citeer: ,,/n 2000 is het 725jaar geleden dat Schiedam stadsrechten verwierf. De gemeente gaat dat de komende periode vieren met een breed scala aan activiteiten. Om het programma bekend te maken en toe te lichten wordt een pers- conferentie gehouden." Na het lez.en van deze mededeling moest ik toch eventjes achter mijn oren krabben. Zoiets is volgens mij nu weer typisch de gemeente Schiedam in de bocht. Het jubileumjaar is inmiddels als ruim over de helft ennu pas lijkt men op het Stadserf wakker te worden en zin te hebben in een feestje. Een feestje waarvan ik eigenlijk dacht ven- nomen te hebben dat de gemeente vond dat wij daar met z'n alien maar niet al te lang bij stil moesten staan. En dan nu weer deze zet? Op deze manier krijg je weer zo 'n viering die noch vlees, noch vis is,t Ik vind als een stad zijn oorsprong gaat gedenken dat iedereen daar een steentje aan bij moet kunnen dragen. Gewoon een lekker volks- feest voor elk (die dat wil) wat wils. Alsje zoiets oppoten gaat zetten, moet je die intentie ruim van tevoren in de groep gooien en allerlei groeperingen in de lokale samenleving zoals de horeca. verenigin- gen, kunstenmakers, et cetera een kans geven hun zegje te doen. Dus niet zoals als dat nu gebeurt, in de beslotenheid een program ma in elkaar timmeren en dat op de valreep nog even aan de Schie dammers aanbieden. En dan heb ik het nog niet eens over de INHOVD van het 725-jarig bestaansfeest gehad. Eerlijk gezegd acht ik beleidsmakend Schie dam niet echt in staat hun eigen sufheid te overtreffen bij het pro- grammeren vanzo'n viering. Maar wie weet? Ik zou zeggen probeer mij bij de onthulling op donderdag 17 augustus om 11.30 uur in de bestuursvleugel op de eerste verdieping van het Stadskantoor, eens positief te verrassen. Norbert Veringmeier

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 3