maasstad weekbladen Rob Oosthof stapt uit Gemeentebelangen 2?9 Rlbr^aM maaspost jf 's-Gravelandseweg wordt onder handen genomen Alarkt Weer naar school Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals Toch nog feest ter ere van Aleida m het fever* Heeft weee. zin 6 weken voor Ma3%- 'Partij neemt ondemocratische besluiten Abba mag op plein in Sveaparken BACK TO SCHOOL BACK TO BUSINESS KRANT in oo 1 kilo1 over devesten 3 3116 ad schiedam V, t Korting met Rotterdam- 'Korte Kerkstraat moet autovrij' groot. Of bel gratis JEsTS.. 0800 - 06 42 7=5=3 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 23 augustus 2000 7e Jaargang nr 34 SCHIEDAM - Rob Oosthof, vervangend raadslid voor Ge meentebelangen Schiedam, is uit de partij gestapt. Dit heeft hij gisteren in een verklaring medegedeeld. Als oorzaak noemt hij de 'ondemocratische besluitvorming binnen de partij'. Verder zou het eigenbelang binnen Gemeentebelangen voor Oosthof 'te grote vormen hebben aangenomen'. Oosthof is inmiddels lid geworden van de VVD. DE AVONDWINKEL 5 jaar Viennetta IJs Qpgeteld de beste[ toARKT MAGER RUNDERGEHAKT 1,5 kiloIII. MIJN MERK VACUUM BELEGENKAAS 1 kiloHi CHIQUITA BANANEN PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 kwaliteitsfoto voor slechts Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Dat Is een korting van maar liefst 50%. Vul snel de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) BERGWEG EN CEINTUURBAAN div. smaken 650 ml geldig t/m 27 augustus 7dagen geopend tot 24.00 uur, 66k op zon- en feestdagen Porkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND Fractievoorzitter Henk Metaal heeft verbaasd gereageerd op het besluit van Rob Oosthof: „En hij heeft net zijn contribute betaald! Ik heb natuurlijk wel gezien dat Rob zich niet gelukkig voelde in de partij, maar dat lag meer aan hem dan aan ons. Is hij lid gewor den van de VVD? Zo, dat is heel wat anders dan de partij van Theo Schoenmakers waar hij tijdens de raadsvergadering vaak naast zit. Ik vond dat altijd zo raar: waarom kwam hij nou gewoon niet naast ons zitten in plaats van naast Theo Schoenmakers?" Rob Oosthof stond tijdens de laat- ste gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998 op de tweede plaats van de lijst. Gemeentebelan gen behaalde twee zetels, maar Oosthof kon niet plaatsnemen op het pluche. Liesbeth Flu iter kreeg 269 voorkeursstemmen, genoeg voor een zetel in de raad. Oosthof rekende er echter op dat fractie voorzitter Henk Metaal na twee jaar de raad zou verlaten. Maar Metaal besloot te zitten. Metaal: „De jonge honden in de partij heb ben druk op me uitgeoefend om op te stappen, maar zelf had ik het ge- voel dat ik na vier jaar raad er pas een jaar in zat. Ik had ook helemaal geen introductiecursus gehad, was niet ingewerkt. En liesbeth wilde ook niet dat er na twee jaar alleen maar nieuwelingen voor Gemeen tebelangen in de raad zouden zit ten. Het partijbelang moet je in zulke gevallen zwaarder laten we- gen dan persoonlijke belangen." SCHIEDAM - De biertent was al opgezet, de beker stond klaar. Maar Excelsior'20 slaagde er in de derby tegen Hermes DVS niet in om het landskampioenschap binnen te slepen. Na afloop overheerste de bittere teleurstelling, maar een dag later stonden alle neuzen weer gericht naar de wedstrijd van komende zaterdag tegen degradant Kon. UD. Mocht Excelsior'20 verliezen en concurrent HBS winnen, dan volgt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. Zie verder de sportpagina. Foto Roel Dijkstra SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum hield afgelopen weekend uitverkoop. Allerlei kledingstukken, door kunstenares Yvon Koopman vervaardigd van oude tentoonstellingsposters van het 100-jarige Stedelijk, hingen in een authentiek uitverkooprek in de hal van het museum. Na afloop bleek datzowatalle bh's, T-shirts en rokjes waren verkocht. Een burgemeester (van een stad in de buurt) kocht een bh, gemaakt van een poster van 100 schatten: op de rechterborst prijkt een foto van cultuurwethouder Luub Hafkamp. Hetsetje wordt als grap opgestuurd naar het Schiedamse college van B en W. Foto Roel Dijkstra SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft toestem- ming gekregen om een be- langrijk plein in de derde fa- se van Sveaparken te ver- noemen naar de Zweedse popgroep Abba. De stad heeft daarmee een wereld- primeur. De bandleden lie- ten weten geen bezwaar te hebben met het gebruik van de naam en ook de platen- maatschappij, die de rech- ten bezit op de merknaam, heeft goedkeuring verleend. Het Abbaplein, dat naar alle waarschijnlijkheid Abba- borg zal gaan heten, vormt over een paar jaar het cen trum van de derde Svea- wijk. De bouw in Sveaborg zal vermoedelijk in de loop van 2002 gereed zijn. SCHIEDAM - De Stichting Ouderenwerk Schiedam biedt houders van een Rot- terdampas per I September een gemiddeide korting van 35 procent op tal van activi- teiten. De stichting heeft als uitgangspunt de prijzen voor de activiteiten zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een wat la ger inkomen mee kunnen doen. Per 1 September moe- ten echter een aantal prijzen verhoogd worden. Het gaat dan om de activiteiten die verzorgd worden door des- kundige vakkrachten. Met de Roterdampas kunnen de prijzen dan echter laag blij- ven. De Rotterdampas is te koop voor fl. 120,-, echtparen met een inkomen lager dan fl. 2400,- en alleenstaanden met een inkomen lager dan fl. 1700,- betalen slechts een tientje. De Rotterdampas kan in de dienstencentra worden gekocht op dinsdag 29 augustus in Oost, 30 au gustus in De 4 Molens en 31 augustus in De Woudhoek. SCHIEDAM - Het was de laatste tijd een regelrechte ramp om op de 's-Gravelandseweg te rijden in de richting van Schiedam-Noord. Be- stuurders die met een beetje vaart aan kwamen rijden, werden net voor Sveaparken in zicht kwam de wijk in gelanceerd. Een niet echt prettige thuiskomst dus. Deze week is dan eindelijk begon- nen met de herbestrating van de's- Gravelandseweg, tussen de roton- de aan de Zwaluwlaan/Slimme Watering en de Van Doornestraat in bedrijvengebied '-Graveland. Volgens de gemeente zijn 'zettin- SCHIEDAM - Bewoners van de Korte Kerkstraat willen dat hun straat autovrij wordt gemaakt. Dit schrijven de bewoners in een brief aan verkeerswethouder o glanzend papier VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal Luub Hafkamp. De straat zou door de huidige verkeerssituatie onveilig zijn. „Veelvuldig wordt er met hoge snelheid door de straat gereden, waardoor er re- gelmatig gevaarlijke situaties ontstaan", schrijven de bewo ners die zich ook zorgen maken over de trillingen die door zware vrachtwagens worden veroor- zaakt. „De Korte Kerkstraat wordt veel- vuldig gebruikt door zwaar ver- keer. Het merendeel van de straat bestaat uit authentieke panden die door de bewoners in oude, perfecte staat worden gebracht. Het veel- vuldige zware verkeer kan de pan den blij vend beschadigen'menen de bewoners in de brief. Vorig jaar heeft de gemeente Schiedam de straat herbestraat. Volgens de bewoners heeft dit niet geleid tot een 'veiliger en positie- ver leefklimaat'Wanneer de straat niet autovrij kan worden gemaakt, willen de bewoners dat de Korte Kerkstraat door een andere inrich- ting gevrijwaard blijft van zwaar verkeer. De bewoners denken aan verkeersdrempels en grote bloem- bakken. Het AOV wil dat Luub Hafkamp de nieuwe verkeerssituatie van de Korte Kerkstraat zo snel mogelijk evalueert en heeft hem hierover per brief ingelicht. SCHIEDAM - De edn kijkt er weken naar uit, de ander ziet er als een berg tegenop; de eerste schooldag. Maandag 21 augustus zat de vakantie er voor de kinderen in deze regio weer op. Met bruine koppies en vaak in een nieuw outfit gestoken meldden ze zich rond half negen bij de nieuwe juf of meester. En dan was het even slikken gebla- zen, want dan ging mama of papa gewoon weer naar huis. Nog even zwaaien dan, en aan de slag maar. gen' er de oorzaak van dat het wegdek in zo'n slechte conditie was geraakt. Het is nog wel even wennen en vaak ook wachten voor bestuur- ders die nu de 's-Gravelandseweg op willen. Telkens is er maar 6dn rijstrook beschikbaar voor alle ver keer. Verkeerslichten leiden het verkeer in goede banen. Het werk aan de 's-Gravelandseweg zal ten- minste acht weken in beslag ne- men. Foto Roel Dijkstra voadAuoMpene vam stagt.. KORTING! Ef Ja, noteer mij voor zo'n voordelfg proefabonnement*. (6 weken voor slechts 31,-) Naam:----- --Voorl:m/v Ad res:Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam H Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. u2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1