maasstad weekbladen Legionella gevonden in vijf gymzalen rrassen! 0 AlediawSMorkt Reconstructie wegen in Midden-Delfland 0.69 Toch nog feest voor Excelsior'20 k>0% kortingl Rijplezie en comfort .V,® Ons Slaaptheater BOUMAN ROTTERDAM OOSTERHOF POOLSTERSTRAAT 43 m Ereschildjes voor bijzondere panden OOPHUIS" FRA Tft% HOORTFST i r Olympisch voordeel 0800 - 06 42 Gemeente: 'Ditis een forse uitslag' ■w|| BACK TO SCHOOL BACK TO BUSINESS KRANT Abnormaal goedkope foto's! 0 groot. VIDE# AUDI# KTV< i i hooix-. Honki Ponk in De Harg Jubileum rondleiding Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 30 augustus 2000 7e Jaargang nr 35 Opgeteld debeste[ VARKENSFILET 1 kiloI L* ROSBIEF, FRICANDEAU OF VARKENSROLLADE APPEL-, ABRIKOZEN-, KERSENFLAPPEN ft 98 3stuksLa PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenpiein 7 SCHIEDAM - In vijf van de twaalf gemeentelijke gymzalen is de legionella-bacterie geconstateerd. Het betreft de gymzalen aan het Warmoezenierspad, Frans Halsplein, de Piersonstraat, Van Hogendorpstraat en de Dr Kuijperlaan. De gemeente heeft de scholen en sportverenigingen die gebruik maken van de doucheruimtes inmiddels gei'nformeerd. Zondag geopend 'Ck EASTBORN kwaliteitsfoto's voor slechts i 1 van 12.00 tot 17.00 uur Toiletruimte BsiSife, DE AVONDWINKEL 5 jaar Jaeger Bier 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 DIJKSHOORN HOORTECHNIEK W€£R ZO'M 5T4KK6.R. DieAUe ACTiv/nEiTEhl VAN 'T WERELPHAVCN- FESTlVAL WlL&'JVJONeM.. £fJa, ik neem een vrijblljvend Olympisch mini-abonnement. Of be I gratis Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) *1 *9*r.v Schiedam aan het stuk of in lapjes 1 Q 98 vers voor u gebraden ft 49 100 gramLt SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT VAN DERMEER Mgr. Nolensiaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND De uitslag wordt door de gemeente Schiedam getypeerd als 'fors'. Een verklaring voor de hoge uitslag kan door de gemeente nog niet worden geven. Het is voor het eerst dat de gemeente na de zomerva- BERGWEG EN CEINTUURBAAN BOUMAN MEUBELEN 12.00 -17.00 uur Onze slaapkamershoi-vroom btijft een lust voor het oog. Met aandacht voor veie stijlen en sferen, maar 00k voor techniseh slapen. Wij adviseren u graag. MEUBELEN IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (oio) 284 2111 AUPINC VISION STORE hOlsta LODDENKEMPER TRECO WORD JE EVEN STIL VAN 10 x 15 op glanzend papier. VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal klein kantie -waarin de zalen niet ge- bruikt worden en de leidingen niet worden doorgespoeld- in zoveel doucheruimtes de legionella-bac terie heeft gevonden. De leidingen worden nu doorge spoeld met water van boven de zestig graden waardoor de bacterie wordt gedood. Verder worden de douchekoppen ontkalkt en gedes- infecteerd. Pas als nieuwe metin- gen geen legionella-bacterien op- leveren, mogen de scholen en sportverenigingen weer gebruik maken van de doucheruimtes. Voor alle zekerheid is de techni- sche dienst in samenwerking met een bevoegd installateur overeen- gekomen om de ruimtes waar de bacterie gevonden is, tijdelijk te sluiten.Op zich is er volgens de ge meente geen bezwaar tegen het ge bruik van de gymzalen, als de dou cheruimtes maar niet worden ge- bruikt. In de gymzaal aan het Frans Hals plein is de legionella-bacterie te- vens aangetroffen in de toiletruim te. Volgens de gemeente Schiedam levert legionella in de toiletruimte nauwelijks gevaar op omdat er geen sprake is van verstuiving. De bacterie komt in regel door inade- SCHIEDAM - Aleida mag tevreden zijn: vanaf vrijdag barsten de feesten rondom Schiedam 725jaar los: het was zij immersIn de Grote Kerk worden tentoonstelling geopend over 50 jaar Centrummarkt en 25 jaar Historische Vereniging Schiedam; een week later wordt een begin gemaakt met een bijzonder foto-actie in het gemeentearchief. Bezoekers kunnen een gratis afdruk van een historische foto van hun straat krijgen; het archief vraagt aan zijn kantofde bezoeker een eigen bijzondere foto van een stukje Schiedam inlevert. Foto Roger van der Kraan ming van verstuifde waterdruppel- tjs in het lichaam. In maart van dit jaar werd de bacte rie ook al aangetroffen in de dou- cheruimte van de gymzaal aan het Warmoezenierspad. SCHIEDAM - In de komende we- ken worden enkele polderwegen tussen Vlaardingen en Schiplui- den, en tussen Delft en Schiedam verbeterd. Het werk aan de wegen varieert van het vervangen van de bestaande asfaltstrook tot de ver- vanging van de huidige wegfunde- ring. Daarom zullen de wegen voor kortere of langere tijd worden afgesloten. Op borden langs de te rt\eS" VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 blik 50«l geldig t/m 3 September 7dagen geopend tot 24.00 uur, ook op zon- en feestdagen Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 verbeteren wegen en de toevoer- routes worden de weggebruikers op de hoogte gesteld van de duur van de afsluitingen. De Kandelaarweg is vanaf 11 Sep tember nog beperkt te gebruiken; vanaf 18 September wordt deze weg gedurende enkele weken ge- heel afgesloten. De tijdelijke af- sluiting van de Harreweg is van kortere duur; de exacte afsluitings- perioden staan op de borden van de wegen. De werkzaamheden aan de ver- schillende wegen zijn zo op elkaar afgestemd dat voor de tijdelijke af sluitingen lokale omleidingen aan- wezig blijven. Met het bestem- mingsverkeer worden voor zover mogelijk afspraken gemaakt over beperkt gebruik. SCHIEDAM - De opluchting was afgelopen zaterdag groot nadat de cricketers van Excelsior'20 het team van Koninklijke UD relatief eenvoudig hadden verslagen. Zo werd toch het landskampioenschap nog binnengehaald, een week later dan Excelsior'20 had verwacht. Vorige week op eigen terrein ver- SCHIEDAM - Drie panden in Schiedam krijgen van de Histo rische Vereniging Schiedam een 'ereschildje', omdat de eigena- ren hun huizen op historisch ver- DE VOORDELIGSTE RENTE a IIY POT HE IK ^ADVIESCENTRUM Bent u benieuwd of uw gehoor nog 100% is? Kom daarom langs op de Open Dagen van Dijkshoorn Hoortechniek op I en 2 September en laat de Gratis Hoortest doen St. Liduinastraat 15 3117 CN Schiedam Telefoon: (010) 426 31 80 Fax: (010) 427 02 47 antwoorde wijze hebben onder- houden en gerestaureerd. Het gaat om de panden Lange Haven 77 (voormalige winkelpand van Mercurius) en 79 (nu 'Naast Evers geheten'), en Nieuwe Ha ven 103 (het voormalige pand van distilleerderij Hoppe). Wethouder Luub Hafkamp zal de schildjes tijdens Open Monumen- tendag aan de eigenaren overhan- digen. Momenteel voert de Historische Vereniging Schiedam (HVS) actie om de kapel aan de Warande te be- houden; sloop zou de tiende na- oorlogse sloop betekenen van een kathobeke kerk of kapel in Schie dam. Het gebouw heeft volgens de Historische Vereniging cultuur- historische waarden als een van de laatste tastbare herinneringen aan de Schiedamse broederkloosterhis- torie. Een belangrijk stuk geschie- denis omdat Schiedam temidden van protestante buurtgemeenten wel tot aan 45 procent katholieken telde. Menig Schiedammmer heeft tot voor kort nog les gehad van een 'Warande-broeder' of vertier be- leefd zoals als lid van de jongeren- vereniging TOP aldaar. Ondanks de vervallen staat heeft het pand volgens de HVS ook ar- chitectonisch waarde; een groot zadeldak met eronder de ge- welfribben van de kapel, grote toogvensters, een uitgebouwde ap sis en een friesversiering in bak- steen aan de gevel. Zie verder de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan stoorde Hermes DVS het kampi- oensfeestje nog door de stadsderby enigszins verrassend naar hun hand te zetten. In Deventer liet Ex celsior'20 de kaas niet meer van het brood eten. Captain Luuk Troost en zijn mannen versloegen de UD-ers met 186 voor 9 tegen 93 runs voor de Deventenaren. Op deze wijze verhuisde de lande- lijke cricket-beker voor de vierde keer in tien jaar naar Schiedam; al daar werd in en voor de kantine tot in de vroege uurtjes het landskam pioenschap gevierd. Foto Roel Dijkstra SCHIEDAM - De buiten- schoolse opvang van Honki Ponk aan het Nijhoffplein 20 is per direct verhuisd naar het pand van het voor malige zorgcentrum De Harg. Nadat Honki Ponk per direct had besloten de huidige ruimte in de Woud- hoek te verlaten, is Stichting Woonplus de kinderopvang te hulp geschoten. Woon plus, per 1 September eige- naar van het voormalige zorgcentrum aan het Harg- plein, verhuurt voorlopig voor de periode van een jaar een verdieping aan Honki Ponk. Een definitieve oplossing voor de huisvestingsproble- matiek van Honki Ponk vormt De Harg echter niet. In opdracht van Woonplus wordt momenteel een haal- baarheidsstudie verricht naar de mogelijkheid tot het nieuwbouwen van een mo dern zorgcomplex op de lo- katie van de Harg. De woon- stichting start eventuele bouwactiviteiten pas in het derde kwartaal van 2001 en wil het pand tot die tijd niet ongebruikt Iaten. Naast Honki Ponk is ook ouderen- werk van Sint Jan de Doper een regelmatige gebruiker van het pand en gebruiken studenten het gebouw als tij delijk adres. SCHIEDAM - Het Stedeiijk Museum Schiedam organi- seert vanaf 2 September de laatste in de reeks jubileum- tentoonstellingen getiteld'In het Licht van 100 vrienden'. De leden van de Vereniging Vrienden van het Stedeiijk Museum tonen hun zeer persoonlijke keuze uit de de pots van het museum. Zon dag 3 September is er van 14.00 tot 14.45 uur een rondleiding door de verras- sende tentoonstelling. Een van de Vrienden licht zijn of haar persoonlijke keuze voor een kunstwerk toe tij dens de rondgang. De rondleiding kost fl.2,50. Daarbij is een kopje koffie of thee inbegrepen. ..ToTAAl Urf6£PUT... -a- Wb <3* De olympische spelen staan op punt van beginnen. Het Rotterdams Dagblad is erbij. Met elke dag extra pagina's en regelmatig speciale bijlagen. En omdat we middagkrant zijn altljd het meest recente nieuws uit Australie. Neem dus snel een Olympisch mini-abonnement: 4 weken voor slechts f 15,50. (4 weken voor 15,50) Naam: Voorl: m/v Adres:Nr: Postcode: Plaats: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bentgeweest. rt KLARE T A AL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1