maasstad weekblade 4 ONTWIKKELEN AFDRUKKEN u Media mMarkt KiuKins/Bmmns/rms 0 Olympisch voordeel 50% korting A.S. ZONDAG, OPEN! J lover IS Estate medio 20©i Braifdersfeesten V in Schiedam rriTo^, Osar is lie Klant pas Uniting! rsja, ik neem een vrijblijvend Olympisch mini-abonnement.* Van 11.00 tot 17.00 uur mm M f il VIDEO AUDIO KTV' Abnormaal goedkope foto's! groot. CORRECT BREIDT- UIT KRANT Aanhouding verdachte dood Nienke Broemdag voor 50- plussers Hagar Peeters draagtvoor 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -13 September 2000 7e Jaargang nr 37 Gemeenten moeten bijspringen in kosten personele problemen Schiedam Opgeteld de beste[ MARKr SUNIL ACTIVE COLOR OF TABLETS |jgg MUSKAAT DRUIVEN bak a 1 kiloC* SCHOUDERKARBONADE COS 1 kilo PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 WATERWEG - Het bestuur van de GGD Nieuwe Waterweg Noord wil van de drie Waterweggemeenten een grotere ge- meentelijke bijdrage over het jaar 1999 dan was begroot. Het gaat om een extra bedrag van fl. 610.878,-. De helft van het bedrag -drie ton- is volgens de jaarrekening over 1999 opge- gaan aan 'de afwikkeling van persoonlijke aangelegenheden'. 'T BESTE AANBOD aHYPOTHEEK OP EEN HOLLETJE NAAR FOTO KLEIN MET JE ROLLETJE 12. 24 of M opnamen 36 kwaliteitsfoto's voor slechts t maaspost Breda Grenssteen 7, telefoon 076-5425442 Rotterdam Olympiaweg 44a, telefoon 010-47919 44. Vlaardingen Gerard Burgerlaan 4, telefoon 010-4600670. SCHIEDAM - Een re- chercheteam van de po litie Rotterdam-Rijn- mond heeft vorige week dinsdag een 31-jarige Vlaardinger aangehou- den. De man wordt er- van verdacht betrokken te zijn geweest bij de ge- welddadige dood van de 10-jarige Nienke. AVONDWINKEL PARKWEG I I I Of bo I gratis ft Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorglng 0900-2020299 (22 ct p. mln.) GGD komt ruim zes ton te kort i i k| Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWIAND voormalig GGG-directeur Erik Dit bedrag wordt volgens de jaar rekening van de GGD gereser- veerd voor 'het dekken van de kos ten die samenhangen met de beein- diging van dienstbetrekkingen'. Een woordvoerster van de GGD wil niet zeggen of er een direct ver- band bestaat met het vertrek van <VDVI ESCENTRUM TELEFOON: 010 - 4603333 DE BESTE HYPOTHEEK BIJ HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM Kleinbeeld. Actie geldig van 2 t/m 30 September 2000 klein o a 10 x 15 op glanzend papier van der Meer en de manager en co ordinator van de Ambulance- dienst. In juni hebben de SP-fracties van Schiedam en Vlaardingen in schriftelijke vragen aan de colleges van B en W om opheldering ge- vraagd over de financiele regeling die getroffen is met Van der Meer. Het Vlaardingse college van B en W antwoordde dat 'wij publieke- lijk geen uitspraken zullen doen over de hoogte van de financiele regeling'. In de Schiedamse adviesnota aan B en W staat over de drie ton: „In het met de GGD gevoerde overleg is van GGD-zij- de aangegeven dat de colleges van de drie gemeenten door hun verte- genwoordigers in het dagelijks be stuur van de GGD, vertrouwelijk over deze uitgaven zijn gei'nfor- meerd." Van der Meer stapte 1 februari van dit jaar op; in een persbericht werd ontkend dat het vertrek van de GGD-directeur iets te maken had met de onvrede binnen de ambu- lancedienst over het management. Uit de jaarrekening van 1999 valt ook op te maken hoe duur het on- derzoek van adviesbureau Cap Ge mini is geweest over het perso- neelsbeleid van de GGD, namelijk fl. 123.590,-. De GGD NWN wil een groot deel van de kosten (fl. 82.676.-) van dit onderzoek verha- I len op de drie Waterweggemeen ten. 4 Daarnaast heeft de GGD vorig jaar fl. 156.012,- moeten besteden aan millenniumkosten. Hierbij gaat het niet om de millenniumproblema- tiek van het computersysteem van de GGD, maar om de maatregelen die de GGD moest treffen om zich op eventuele kalamiteiten (groot- schalige ongelukken, rampen) voor te bereiden. De jaarrekening vormt voor het Vlaardingse college van B en W 'aanleiding om nogmaals expliciet aandacht te vragen voor de wijze van informatieverstrekking naar de gemeentebesturen over de financi ele ontwikkelingen lopende het jaar'. In het verleden, schrijven B en W aan het bestuur van de GGD Nieuwe Waterweg Noord, is daar meermalen over gesproken en zijn 'expliciete afspraken gemaakt'. ,,Wij verwachten dat u zich in het gevolg aan de gemaakte afspraken zult houden", aldus B en W. over devested 3 3116 ad schiedam VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal BREIDTEUIT-, HAAL GRATIS OP VERKOOP BERGWEG 110 EN CEINTUURBAAN 111-125 Let op: alleen Wooning Breda, Rotterdam en Vlaardingen zijn zondag open, SCHIEDAM - Het programma van Open Monumentendag was dit jaar in Schiedam uitgebreider dan ooit. NOBftde van het torentje van Yvon Koopman werden er afgelopen zaterdag door de Mstonscha Vere^'"V^iedam ook restauratieschildjes uitgereikt aan de bewoners van de panden Lange Haven 77 en 79 (nu Naast Evers geheten) Nieuwe haven 103, het voormalige Hoppepand. In de Lange Haven intussenkonden bezoekers van de Open Monumentendag door de grachten kanoen tangs historische schepen zoals de stoomsleepboot Hercules. opening Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een twaalfjarig Schiedams meisje is afgelopen zondag in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een ernstige aanrijding die zich een dag eerder had voorgedaan op de kruising Burgemeester van Haarenlaan en de Allard Piersonstraat. Het meisje werd zaterdagavond rond 18.30 uursamen met een ander twaalfjarig meisje en een driejarig jongetje bij een voetgangersoversteekplaats aangereden door een personenauto. Volgens getuigen is de bestuurder vervolgens te voet gevlucht; de bijrijder, een 25-jarige Rotterdammer- ging vervolgens op de bestuurdersplaats zitten. De politie vermoedt dat de gevluchte man illegaal in het land verblijft. De vermoedelijke bijrijder is in verzekering gesteld. Een traumahelicopter bracht de drie ernstig gewonde slachtoffers naar het Dijkzigtziekenhuis; een dag later kwam het bericht dat een van de meisjes is overleden. De politie stelt een nader onderzoek in naar de daadwerkelijke bestuurder van de auto. Foto Roger van der Kraan Het Schiedamse meisje werd op 22 juni levenloos aange- troffen in het Beatrixpark in de buurt van de kinderboerde- rij; ze bleek voor haar dood te zijn misbruikt. Een elf-jarig vriendje van Nienke raakte bij dit misdrijf ernstig gewond. Beiden werden door de dader gedwongen zich te ontkleden; de jongen overleefde het mis drijf door zich dood te hou den. De verdachte is maandag voorgeleid aan de Officier van Justitie. De man is niet eerder in aanraking geweest met jus titie. Bij de aanhouding van de 31-jarige Vlaardinger heeft de politie ook de woning van de verdachte doorzocht. Justitie zegt de man te hebben aange- houden op grand van een combinatie van de tips, getui- genverklaringen van de jon gen en onderzoek in het Bea trixpark. SCHIEDAM - Veel ouderen zijn door hun jarenlange er- varing achter het stuur er- varen automobilisten ge- worden. Ze hebben een ei- gen rijstijl ontwikkeld, waarmee ze al jaren goed het verkeer doorkomen. Bij veel 50-plussers gaan som- mige lichaamsfuncties er door de jaren heen echter wel op achteruit. Tijd om de rijstijl weer eens te controle- ren. In Schiedam wordt daarom op vrijdag 29 Sep tember een Broem-dag ge- houden bij dienstencentrum De Woudhoek aan het Hey- ermansplein. Deze dag be staat uit een ryvaardig- heidsrit in de eigen auto on- der begeleiding van een rij- instructeur, een test van ge- oor en gezicht en voorlich- ting over de verkeersregels en een theorietest. Schie- dammers van 50 jaar en ou- der kunnen deelnemen. Er wordt een bijdrage van fl. 25,- gevraagd. SCHIEDAM - Tijdens het Cool Cult Event van dit jaar werken de bibliotheek en boekhandel Mercurius nauw samen. Op uitnodi- ging van beide instellingen is in de bibliotheek aan het Stadserf dichteres Hagar Peeters te gast op dinsdag 19 September. Zij draagt vier maal voor uit eigen werk, van 12.30 tot 13.20 uur, 13.25 tot 14.15 uur, 14.20 tot 15.10 uur en van 15.15 tot 16.05 uur. Peeters heeft in korte tijd fu rore gemaakt als podium- dichter. Al voor haar debuut 'Genoeg Gedicht Over De Liefde Vandaag', trad zij op in de Nacht van de Poezie. Peeters staat ook wel be- kend als de vrouw die poezie sexy heeft gemaakt. (2£T Z£TKAKID0£TCR50N6£L IN 0MPt^61E&5ai|2£N... IMT CPM'N WflZkC OPENINGSTUDEN: maandag t/m zaterdag 12.00 - 00.00 uur zondag 14.00 - 00.00 uur Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. SCHIEDAM - En nu is de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum aan de beurt om een selectie te maken uit het depot van het Stedelijk Museum. Honderd verschillende mensen hebben door het depot gestruind op zoek naar iets wat hen meteen raakte. Het landschap met staande fig uur' van Jan der Pol bijvoorbeeld, gekozen door Jetske van den Burger, uit de Altena-Boswinkelcollectie. Of Moederbeeld van Peter Hellemons, gekozen door Ria Klop. De tentoonstelling in het Stedelijk Museum kan nog bekeken worden tot en met 29 oktober. Toegang gratis. Foto Roger van der Kraan De olympische spelen staan op punt van beglnnen. Het Rotterdams Dagblad is erbij. Met elke dag extra pagina's en regelmatlg speciale bijlagen. En omdat we middagkrant zijn altijd het meest recente nieuws uit Australie. Neem dus snel een Olympisch mini-abonnement: 4 weken voor slechts f 15,50. /a 4 4 K Km Naam: I Adres: (4 weken voor 15,50) Voorl: m/v Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: im f Bank/gironr: I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: j Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam j Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. /-■'ICI.ARE T A AL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1