De Brandersfeesten: het is een gigantisch feest dat gemid- deld 250.000 bezoekers trekt. Van donderdag 21 Septem ber tot en met zondag 24 September kunnen Schiedam- mers en niet-Schiedammers genieten van de vele activitei- ten van de Brandersfeesten. Een feest dat dit jaar extra bij- zonder is, omdat het 725 jaar geleden is dat gravin Aleida stadsrechten verleende. De rode draad door het pro^ramma is Het Beste van Straattheater: decreme de la creme van nationale en inter national straatartiesten zal de binnenstad van Schiedam bezoeken. Een ander hoogtepunt is ongetwijfeld het op- treden van Lee Towers die op zondag 24 September Schie dam zal aandoen met een rijdende tram. In deze speciale uitgave van Maaspost kan men -naast het programma de highlights en natuurlijk de aanbiedingen van de Schiedamse winkeliers vinden- ook veel achtergron- den vinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 27