sloopf lats en gemeente Veneberg wint wielerronde Olympisch voordeel 50% korting maasstad weekbladen Overeenkomst huurders mm7 maaspost Voorzitter scouting neemt afscheid in een riksja A.S. ZONDAG, OPEN! IOPHUIS Nieuws van het Filmhuis Terug naar de jaren '60 Baar is de KM gas Honing! Luitenant L. Spivey terug in Schiedam Van 11.00 tot 17.00 uur 0800 - 06 42 /2b een ic J 2fJa, ik neem een vrijblijvend Olympisch mini-abonnement.* Nieuw huis voor Markenstraat-bewoners Autovrije zondag in Schiedam Opgeteld de beste! KIPFILET NOORDHOLLANDSE JONGE HAAS KANIS GUNNINK in °o Tour d'Elegance gaat niet door over devesten 3 3116 ad schiedam Shantykoren Politie zoekt slachtoffer aanrijding ONS WON1NGAANBOD DEZE WEEK IN MAASPOST Staatsloterij Muziekland MiS5CHI£H1iMN06 o?V)Q VooE. Pe 60WP£si RACE VAM \jN6£. P£ WUM I &lo/ uve 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 AVONDWINKEL PARKWEG SCHIEDAM - De rechter behoefde in de uitzettingsprocedure geen uitspraak te doen. Beide partijen, de gemeente Schiedam en de drie nog steeds wonende families in de Van Marken- straat, moesten er op de zitting maar onderling uitkomen. Zo niet, zo dreigde de rechter vorige week dinsdag, dan zou ze zelf een (Salomons)oordeel vellen. Bij zoveel wijsheid beslo- ten de kemphanen, die al jaren over de verhuispremie en een nieuwe woning van mening verschilden, maar eieren voor hun geld te kiezen. Geen winnaars of verliezers, maar wel een ein- de aan een jarenlang slepende kwestie. POLITIE De Politie vraagt uw aandacht voor het volgende: 1 Of bel gratis Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 - 20 September 2000 7e Jaargang nr 38 kg kg 2 pakken a 500 gr,IU. PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT VAN DERMEER Mgr. Noiensiaan 460 Rotterdam 0lympiaweg44a, telefoon 010-4791944. Vlaardingen Gerard Burgerlaan 4, telefoon 010-4600670. IiXiVAWVmi r\ DE VOORDELIGSTE RENTE aHYPOTHFEK ADVI E SCFNTRUM OPENINGSTIIDEN: maandag t/m zaterdag 12.00 00.00 uur zondag 14.00 - 00.00 uur Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. In een zogenaamde comparitie kwamen de partijen van het voort slepende conflict tot een vergelijk. Een overeenstemming over het verlaten per 1 november van de drie flatwoningen in de Van Mar- kenstraat en over de hoogte van de totale afkoopsom. Als tegenprestatie heeft de ge meente ofwel Woonplus de over- gebleven bewoners wel een verge- lijkbare woning in Nieuwland moeten aanbieden. Ook werden de verhuiskosten opgetrokken tot zo'n fl 7000,-, plus een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten in de laatste jaren. Zo krijgt een fa- milie een substantieel bedrag voor een airco vanwege longklachten van de bewoonster. Volgens actievoerder John Zwart die namens de protesterende be woners de woordvoerder is, zijn alle drie de huurders verheugd over de bemiddeling van de rech ter. Twee families hebben hun nieuwe flat in Nieuwland al goed- gekeurd. Voor de derde familie moet nog een grote, vijfkamerflat worden gezocht. De andere partij, de gemeente Schiedam, is bij mon- de van wethouder Wiegman ook tevreden met het resultaat. Vanaf 1 november kan het slopersbedrijf de laatste flat slopen om plaats te maken voor luxe woningen en ap- partementen. De gesloten overeenkomst bete- kent niet de asbestaffaire die door dezelfde bewoners was aange- kaart, ook is opgelost. Deze zaak staat los van de uitzettingsprocedu re. In deze affaire waarbij de sloop werd stilgelegd door vrijkomend asbest, moet de officier van Justitie beslissen of tot vervolging kan worden overgegaan. Frank Willemse De olympische spelen staan op punt van beginnen. Het Rotterdams Dagblad is erbij. Met elke dag extra pagina's en regelmatig speciale bijlagen. En omdat we middagkrant zijn altijd het meest recente nieuws uit Australie. Neem dus snel een Olympisch mini-abonnement: 4 weken voor slechts f 15,50. MM MM MM MM MM MM MM MM MP MM MM MM MM MM MM Ml «MPMP MM MM MM MM I I Naam: I Adres: (4 weken voor 15,50) Voorl: m/v Nr: j Postcode: j Telefoon: Bank/gironr: Plaats: {i.v.m. controle bezorging) Handtekening: I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service j Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als tfde afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Schiedam SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWt-AND SCHIEDAM - Na veertien jaar vond voorzitter Sjaak Meijer van de Burgemeester van Haarengroep het wel eens tijd om de voorzitters- hamer over te dragen aan iemand anders. Maar de scoutinggroep vond dat iemand die zolang ge- zichtsbepalend is geweest voor scouting, niet met stille trom mag vertrekken. Daarom werd de voor zitter zaterdag verrast toen hij rond 16.30 uur thuis werd opgepikt door een riksja vol scouts. Als een vorst werd hij door Schiedam gereden tot hij daarna keurig werd afgezet bij 'zijn' clubhuis. Hier stonden ruim honderd in groen, bruin en oranje gestoken scouts de voorzit ter toe te zingen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Tour d'Elegan ce, die zaterdag 23 September van start zou gaan op de hoek van de Grote Markt, gaat niet door. De oude motoren zullen dus niet te be- wonderen zijn in Schiedam vanaf 11.00 uur. Let op: alleen Wooning Rotterdam en Vlaardingen zijn zondag open. SCHIEDAM - Ook in Schie dam wordt zondag 24 Sep tember een Autovrije Zon dag gehouden. In de Lange Nieuwstraat, hoek Tuinlaan worden verschillende activi- teiten georganiseerd tussen 13.00 en 17.00 uur. Zo orga- niseert Walther Buitensport een skateles en kunnen steps worden uitgeprobeerd. Wie wil weten hoe (on)comforta- bel een ligfiets rijdt, kan dat deze dag ook uitproberen. Voor kinderen tot 12 jaar worden stepraces gehouden en er is een fiets-occasion- markt. Tussen 13.30 en 14.00 uur is er een Autoped Promotietour met medewer- king van de Nederlandse Autoped Federatie. Deelne- mers boven de 12 jaar wor den verzocht een eigen auto ped mee te nemen. Geduren- de dit half uur vervallen de kinderspelen, skateles en het uitproberen van de ligfiet- sen. SCHIEDAM - Stoere iongens in de stad afgelopen zaterdag. Zo'n vijftien leden van de Harley Davidson-club heten winkelende Schiedammers genieten van hun glimmende motoren. Het weer zat niet echt mee, maar dat deerde de heren natuurlijk niet. De leren jackers en broeken boden voldoende weerstand tegen de buien. Mo Roger van der Kraan Kijk snel naar onze advertentie elders in deze kraut historische plekken. Een verslag van het weerzien op de binnenpa- gina. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het Shantyfestival tijdens de Brandersfeesten wordt zaterdag 23 September op twee lo- katies gehouden. Vanaf 19.30 uur treden shantykoor Zeekanters, Nelson's Blood, viswijvenkoor Sootjevisch en Het Kraaiennest op. Het tweede podium wordt opge- steld bij de Appelmarktbrug. Daar zijn vanaf 20.00 uur dezelfde groe- pen te bewonderen maar dan in een andere volgorde. SCHIEDAM - De politie is op zoek naar de bestuurder van een witte VW die don- derdagnacht rond 00.45 uur op de kruising Westvest/ Oranjestraat een aanrijding heeft gehad met een brom fietser. De aanrijding was het gevolg van een wilde tocht door de stad van een bromfietser die zonder helm achterna werd gezeten door de politie vanaf de Rotter- damsedijk. Op het kruis- punt van de Oranjestraat verleende de bromfietser geen voorrang en volgde de aanrijding met de VW. De bromfietser reed door, maar op Over de Vesten begon hij te slingeren, raakte hij een muur en viel. De politie kon de bijrijder aanhouden. De politie hoop nu dat de eige- naar van de auto die is aan- gereden zich wil melden bij de politie, tel. 274 02 05. SCHIEDAM - Ongeveer zestig eli te- en neo-amateurs startten afge lopen zondag in de wielerronde van Schiedam. Op een parcours in de 's-Gravenlandsepolder bleek Nederlands amateurkampioen Thorwald Veneberg over de beste papieren te beschikken. Bij elke ontsnapping was de coureur uit Noord-Holland present en tijdens de slotronden soleerde hij onbe- De Schiedamse koers vormde te- vens de afsluiting van het Water- weg-circuit. In dat klassement bleef de koppositie van Erik Bos onaangetast. De Rotterdammer bleef in de eindsprint naaste con current Rob Sienders nipt voor. DOP DOP Vastgoed Adviseurs en bemiddelaars o.g. Aan- en verkoop, verhuur en huur van onroerende zaken, hypotheken en verzekeringen. Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010-473 88 88 Telefax 010-427 02 05 SCHIEDAM - Na 67 jaar was lui tenant Leonard L. Spivey de afge lopen week weer even terug in Schiedam. Een emotioneel weer zien voor de man, die op 19 augus- tus 1943 door de Duitsers werd neergeschoten en met zijn para chute terecht kwam vlakbij het sta tion. Met Bas van Bokhoven, oufl- voorlichter van de gemeente Schiedam (links) en ex-militair en ooggetuige Arie de Jong (rechts), bekeek hij de voor hem belangrijke dreigd naar de overwinning. In zijn kielzog pedaleerden Roland Ro- zenveld en Maassluizer Iwan Jonk- man naar plaats twee en drie. Meer over de ronde van Schiedam op de sportpagina van deze krant. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Als 66n van de hoogtepunten tijdens de Branders feesten geldt dit jaar de televisie- opnamen van Staatsloterij Muziek land. Zondag 24 September van 18.00 tot 23.00 uur worden de pro- gramma's opgenomen die 6 en 13 oktober op RTL 4 te zien zijn. In het nieuwe TV-programma be- staat, naast een beperkt spelele- ment, uit louter muziek. Op een groot podium op het Stadseif zul len verschillende (inter)nationaal bekende artiesten verschijnen. Op dit moment is de komst van Lee Towers, Re-Play, Ten Sharp en Jan Vayne zeker maar 625TV-produk- ties is momenteel nog druk doende enkele andere artiesten te strikken voor een optreden in Schiedam. t?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1