Legionella en de veteranenziekte m h I vx|! 7 9. maasstad video preview maasstad puzzel rw ezond Tiende ronde besluit Maasstad Winkeltour wel luister 2.3 MILJ0EN PIXELS ZOOM COMPACT CAMERA 28-75 MM M0T0RZ00M De eerste, de teste met denieuwste films! Fraa/e prijzen voor de winnaars Canon 3 VOOR 0NTWIKKELEN ENAFDRUKKEN m- Art.nr. 54636 CORRECT FOTO BERGWEG 110 ROTTERDAM TEL: 010-4.618.600 200 Woensdag 11 oktober 2000 REGIO - 'Bezoekers aan tuincentrum besmet met le- gionella-bacterie' of 'Vakan- tiegangers in buitenland lo- pen veteranenziekte op' Met enige regelmaat duikt een soortgelijk bericht in het nieuws op. Door de toene- mende aandacht van de me dia voor de legionalle-bacte- rie lijkt het of de veteranen ziekte een verschijnsel van deze tijd is. De bacterie be- staat echter al langer en is ook al heel lang bekend. S3 Onder enthousiaste aanmoedigingen van de omstanders probeert deze deelnemer te scoren. (foto: Dick siuijter) WOWD£" V\eR !/AW1beZiS£ADO KOMe vjeez. \j(Qtat Ia/A'? NAAR Neoed-LANO!? HIEk V/AJDc Ze Me NOO\T Opde 1e verdieping aan de Bergweg 110 te Rotterdam vindt u de foto en video afdeling van Correct. Compact-, spiegelreflex-, zoom en APS foto camera's en videocamera's staan overzichtelijk opgesteld. Ook op het gebied van alle foto en video toebehoren heeft Correct een groot assortment. MINOLTA MINOLTA DIMAGE 2300 DIGITALE F0T0CAMERA Digitale camera met een hoge resolutie van 2.3 miljoen pixels. Voorzien van een uitstekend objectief met een digitale zoom van 1.4 en 2 maal plus de mogelijkheid voor het maken van macro opnamen. Verder biedt het ingebouwde 4.6 cm TF-scherm u de mogelijkheid de opnames te beoordelen. Voorzien van USB- aansluiting. SANDISK USB READER C0RRECTPRIJS JL29ST- Art.nr. 89460 CANON PRIMA ZOOM 76 (2X ZOOM) COMPACTCAMERA De intelligente 3-punts AiAF (een autofocussysteem dat gebruik maakt van kunstmatige intelligence) stelt automatisch vast waar het onderwerp van uw compositie zich bevindt en zorgt, zelfs wanneer dat aan de rand van het beeldveld is, voor een uiterst nauwkeurige scherpstelling. C0RRECTPRIJS ronica K0NICAVX-200 24 OPNAMEN KLEURENFILM Een prima kleuren negatief film met een grote lichtgevoeligheid van 200 ASA /ISO. PER STUK 3.95 FILMS 24 OPNAMEN Ontwikkelen en afdrukken formaat 10x15 cm. CORRECTPRIJS -» 95 FILMS 36 OPNAMEN Ontwikkelen en afdrukken formaat 10x15 cm. CORRECTPRIJS 95 I1 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een superaanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. MINOLTA MINOLTA RIVA 75 F0T0 COMPACTCAMERA Hoogwaardigecompacte fotocamera met 28-75 mm motorzoom. Incl. batterij, tas en film. ALLEENZATEDAG 14OKTOBER VAN 17.00-18.00 UUR Zetfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud cT iT. WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 09.30-18.00 uur, vrijdag 09.30-21.00 uur, zaterdag 09.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. James Mangold debuteerde in 1995 met het prachtige drama Heavy. Na dit succesvolle en veelgeroemde debuut maakte hij Copland, voor hij zich ging bezighouden met de verfilming van het boek Girl Interrupted van Susanna Kaysen. Zij baseerde het boek op haar eigen ervaringen. Volgens een psychiater leidt Susanna (Winona Ryder) aan een vreemde persoon- lijkheidsstoornis, waarna ze naar een psychiatrische instelling wordt ge- stuurd. Daar komt ze terecht op een speciale tienervrouwen-afdeling. Echt verder komt ze niet, omdat de therapeuten haar een ziektebeeld voorhou- den waar ze zich niets bij voor kan stellen. Bovendien vindt ze bepaald geen rust tussen de 'gestoorde' vrouwen op de afdeling. Ze wordt het meest gefascineerd door Lisa (Angelina Jolie) die al acht jaar in de kliniek zit. Door haar laat ze zich meeslepen, waardoor ze regelmatig in de pro- blemen komt. Pas na de zelfmoord van een van haar medepatienten gaat Susanna beseffen wat ze moet doen om van haar 'ziekte' af te komen. Net als Heavy is Girl Interrupted een indrukwekkend drama, waarin Mangold op bijzondere wijze zijn verhaal vertelt. Vooral het begin van de film - waarin hij via korte, snel wisselende sequenties het verwarde leven van Susanna neerzet - maakt indruk. Hetzelfde geldt voor beide hoofdrol- speelsters. Zowel Ryder als Jolie zetten misschien wel hun beste rollen neer. Niet voor niets kreeg Jolie een Oscar voor haar vertolking. In de bij- rollen zien we onder meer Whoopie Goldberg en Vanessa Redgrave. Girl Interruptedis een sterk drama dat om onverklaarbare reden geruisloos aan de Nederlandse bioscopen voorbij is gegaan. De DVD van Girl Interrup ted bevat een aantal extra scbnes, een making of... en commentaar van re- gisseur Mangold. Vincent Wernke P&P M0506 152 21 31 45 69 38 32 44 74 63 71 14 46 76 19 HORIZONTAAL: 1 geestelijk; 6 overblijfsel; 12 jonge koe; 14 ko- raaleiland; 15 de onbekende; 17 numero; 18 drank; 20 onderne- mingsraad; 21 zangnoot; 22 zeep- water; 24 Eur. landje; 27 honing- drank; 28 schop; 30 ooievaar; 31 Europeaan; 32 boom; 33 laatstle- den; 35 lidw.; 36 zangnoot; 37 achter; 38 voorz.; 40 orgaan; 42 pi. in Drenthe; 43 bult; 45 insecten- eter; 47 lol; 49 voorz.; 51 voegw.; 52 godin; 54 Fra. lidw.; 55 water in Friesl.; 56 hemellichaam; 58 slee- en; 60 toespraak; 62 behoeftig; 63 oorlogsschip; 65 via; 66 water in N.-Brab.;67 fam.lid; 68 voorz.; 69 pers. vnw.; 71 maanstand; 72 rust- teken; 74 wond; 76 ernstig; 77 rookwaar. VERTIKAAL: 1 pi. in Duitsl.; 2 Niet Parkeren; 3 metaal; 4 dwerg- buffel; 5 aankomend; 7 en andere; 8 zuilengang; 9 insect; 10 reeds; 11 duo; 13 zwoegen; 16 stuurs; 18 groet; 19 loven; 21 zuiver; 23 fa- milielid; 25 tegenwoordig; 26 re- geringsreglement; 27 titel; 29 doorklieven; 31 kapper; 34 eren; 36 verdichtsel; 38 aanw.vnw; 39 opstootje; 40 hond; 41 onbep. vnw.; 44 bouwstijl; 46 zweepslag; 48 aap; 50 knaagdier; 52 pi. in Friesl.; 53 droogoven; 55 nobel; 57 voor de middag; 58 slee; 59 neon; 61 selderij; 63 onbegroeide; 64 sie- raad; 67 bloeimaand; 70 vogel; 72 de oudere; 73 uitroep; 74 zang noot; 75 daar. OPLOSSING M0406 HORIZONTAAL: 1 rolmops; 6 vaandel; 11 niemand; 12 ik; 13 Eden; 14 knus; 15 cc; 17 er; 19 OL; 21 vader; 24 lus; 26 taart; 29 even; 30 klier; 32 sjah; 33 no.; 34 em.; 36 ka; 37 vork; 38 beet; 39 ar; 41 re; 43 Ds.; 45 vink; 48 Noors; 51 prei; 53 enorm; 55 ANP; 56 graag; 57 Ad; 59 pa; 60 ia; 61 ogen; 63 bord; 64 Ne; 66 emerald; 68 galerie; 69 roerend. VERTIKAAL: 1 ruilverkaveling; 2 LK; 3 onder; 4 pier; 5 sen; 6 vak; 7 anno; 8 adult; 9 Dr; 10 luchthar- tigheid; 16 Uden; 18 buit; 20 naja: 22 a.v.; 23 en; 24 1.1.; 25 Se; 27 as 28 Ra; 30 koren; 31 reeds; 33 nor 35 mes; 40 snor; 42 bont; 44 brak: 46 in; 47 Kr; 49 o.a.; 50 RP; 51 PR; 52 e.a.; 54 mager; 56 garde; 58 demi; 59 polo; 62 nee; 63 bar; 65 el; 67 de. Winwoord: APPELBLADVRETER TX51 Onderzoeken hebben aangetoond dat er preventief heel wat gedaan kan worden om besmetting te ver- mijden. Voor wie toch besmet raakt, is een goede en adequate medische behandeling mogelijk. De legionella-bacterie komt voor in oppervlaktewater, in ondiep grondwater en leidingwater. Nor- maal zijn de aantallen zo klein dat ze geen gevaar vormen voor de ge- zondheid. Pas als de bacterie on- voldoende wordt verhit, kan een probleem ontstaan. In stilstaand water met een temperatuur van zo'n 25 tot 55 graden Celcius voelt de bacterie zich op zijn best. Besmetting met de legionella-bac terie vindt plaats via de longen. Aangenomen wordt dat de infectie wordt overgebracht door het in- ademen van deze bacterie in kleine druppels water, verspreid in de lucht. Men spreekt dan van nevel- vorming. De ziekte is zeker niet besmettelijk. Een lichte vorm van infectie is de legionella-griep. De ziekteverschijnselen zijn te verge- lijken met een gewone griep: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. In deze vorm is de ziekte niet gevaarlijk en zullen de klach- ten vanzelf overgaan. De zware vorm - die vrij zeldzaam is - wordt veteranenziekte ge- noemd. Dit begint meestal twee tot tien dagen na de besmetting, met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel. Long- ontsteking en hoge koorts kunnen daarop volgen. Kortademigheid, last van diarree en braken zijn mo- gelijke ziekteverschijnselen. Deze vorm van infectie kan ernstige ge- volgen hebben. Door directe toe- diening van de juiste medicatie (antibiotica) is een goede behande ling echter wel mogelijk. De belangrijkste preventieve maat- regel tegen de bacterie is voorko- men dat hij zich vermenigvuldigt. Water dat gebruikt wordt voor bad en douche moet afgesteld zijn op minimaal 60 graden en vormt dan geen risico. Als het bad of de dou- che enkele weken niet gebruikt is, is het goed om vooraf even goed door te spoelen. Ditzelfde geldt ook voor bezitters van een bubbelbad. Na een lange stilstand dient het bad voor gebruik gevuld te worden met water van minimaal 60 graden. Nadat u het zo'n tien minuten heeft laten bub- belen kunt u het weer leeg laten lo- pen. Voor wie dit te omslachtig vindt bestaan ook desinfecterend reinigingsmiddelen voor zwemba- den in de handel. Met de plantenspuit, die lang in de zon heeft gestaan kunt u beter het zekere voor het onzekere nemen. Giet het water na gebruik weg. Voordat u de planten weer be- sproeit kunt u nieuw water nemen. Ditzelfde geldt voor het waterpis- tool van uw kinderen. Water in een tuinslang vormt alleen een risico als u gebruikt maakt van een flexi- bele tuinslang die gedurende lan- gere tijd in de zon heeft gelegen. Het is van belang om de tuinslang en het douche- en sproeisysteem na gebruik leeg te laten lopen. Zwembaden en tropische zwemba- den vormen geen risico als er vol- doende chloor aan het water is toe- gevoegd. Hiertoe gelden voor- schriften die de beheerders nauw- lettend volgen. Aan het water van de douches in deze zwembaden REGIO - De tiende en laatste ron de van de Maasstad Winkeltour zit er op. Zaterdag heeft de winkeltour domicilie gehouden op de Boule vard Zuid. Mede dankzij het fraaie najaarsweer heerste er een gezelli- ge drukte op de winkelboulevard waartoe de winkels op de Groene Hilledijk en de Bijerlandselaan worden gerekend. Menige bezoe- ker liet zich uit de tent lokken om deel te nemen aan het Fireball, ter- wijl de jongste bezoekertjes zich kostelijk amuseerden bij de pop- penkastvoorstellingen. Hoewel er fanatiek werd gestreden lukte het geen enkele deelnemer om de sco re op het algemeen klassement te veranderen. De Schiedammers blijken zo oppermachtig te zijn, dat niemand in staat was hun scoren te verbeteren. Na de tiende en laatste ronde toont het algemeen klasse ment de namen van de volgende tien winnaars: 1, Roland Versteeg (3232. pnt); 2, Quirien Maduro (2429 pnt); 3, Ronald de Boer (2211 pnt); 4, Boy (2188 pnt); 5, Brenda Groeneveld (2167 pnt), 6, Lindsay Schaap (2000 pnt);, 7, Er ik Steijger uit Vlaardingen (2000 pnt); 8, Ramon (2000 pnt); 9, Da nielle (2000 pnt); 10, Timothy van Diesen uit Rotterdam (1882 pnt). De prijsuitreiking vindt plaats op maandagavond 30 oktober. De winnaars krijgen allemaal per- soonlijk bericht met een uitnodi- ging hun prijzen in ontvangst te komen nemen. Proficiat! wordt echter geen chloor toege- voegd. Zij vormen een risico als de warmwatertemperatuur lager is dan 60 graden. Douches met een drukknopsysteem zijn het meest gevoelig. Whirlpools en bubbelba- den in deze openbare gelegenhe- den kunnen ook een risico vormen. Zij worden dan ook voorzien van een goed desinfectiesysteem. Dit zelfde geldt voor de whirlpools en bubbelbaden in sauna's. De legionella-bacterie bestaat ui- teraard niet alleen in Nederland. illustratie: Marco van der Wielen Douches op campings of in hotels kunnen een risico vormen. Ver- trouwt u het niet helemaal, laat dan het warm water ook even lopen om de leiding door te spoelen. Kam- peerders die zelf een douche aan- leggen, moeten wel opletten. Als de waterzak in de zon hangt kan de legionella-bacterie zich volop ont- wikkelen. Laat de w&rmwaterzak leeglopen voor gebruik en vul hem met koud water. Mocht u ondanks alles toch te ma- ken krijgen met de genoemde ziek teverschijnselen, is het zaak de huisarts te raadplegen. Voor meer informatie over de legionella-bac terie en de veteranenziekte: 0800 - 8051. (gra tis). Een brochure met informatie is te verkrij- gen bij postkantoor, bibliotheek of bij de Ge- zondheidswijzer van de GGD. Laura Pausini - Tra te e il mare Er valt over het vijfde album van Laura Pausini weinig meer te mel- den dan dat het opnieuw een glas- helder gezongen en opvallend goed geproduceerde plaat is, met veertien stuk voor stuk sterke soft- pop- en rocknummers. Weinig nieuws dus, maar dat is goed nieuws voor de fans van de Itali- aanse zangeres. De single 'Tra te e il mare' staat op het moment van verschijnen van de cd op nummer 82 in de Mega Top 100. (W.vd.Z.) jkl03176 Dave Douglas - Soul On Soul Trompettist en componist Dave Douglas, een van de meest gevier- de progressieve jazzartiesten uit New York, blijft ook op dit album trouw aan zijn avant-garde roots en legt tevens een van zijn belangrijk ste muzikale invloeden vast. Na eerbewijzen aan Booker Little en Wayne Shorter betreft het hier een muzikale huldiging aan het adres van Mary Lou Williams. Hoewel maar vier van de dertien composi- ties op het album zijn geschreven door Williams (de rest door Doug las), is haar unieke upbeat en sub- tiele stijl goed vastgelegd. De band bestaat uit Greg Tardy en Chris Speed op tenorsax, Joshua Rose- man op trombone, Uri Caine op piano, James Genus op bas en Joey Baron op drums. Een fascinerende plaat. (R.M.) jel9534 Sergei Prokofiev - Cinderella Het is moeilijk te begrijpen, waar- om Sergei Prokofiev (1891-1953) ervoor koos naar zijn vaderland Rusland terug te keren na negen jaar in het Westen te hebben ge- woond. Het land verkeerde onder Stalin immers in een staat van dic- tatuur. Kunstenaars en componis- ten mochten niet al teveel blijk ge- ven van individualisme anders wa- ren ze hun leven niet zeker. Waar- schijnlijk had Prokofiev de ernst van deze situatie onderschat. Een zekere nai viteit wordt hem dan ook veelvuldig toegeschreven. Zijn meest geliefde werken zijn niet voor niets gebaseerd op sprookjes. Het ballet 'Assepoester' werd voor het eerst uitgevoerd in 1945 in het Bolshoi-theater Moskou. Het was direct een groot succes. Schrijvers hebben het verhaal wel eens uitge- legd als een strijd tussen de klas- sen; het uiteindelijke geluk van de integere Assepoester stond gelijk aan een overwinning van het pro- letariaat. Het lijkt er op, dat Proko fiev zich door niets anders heeft la ten inspireren dan door het sprook- je van Charles Perrault. De muziek van het ballet is op deze cd te be- luisteren in een uitstekende uitvoe- ring met dirigent Michail Jurowski en het WDR Sinfonieorchester Kin. (C.P.) aexl626 De cd's die hier besproken wor den zijn te leen bij de Centrale Discotheek, Hoogstraat 110 in Rotterdam. Voor de catalogus: http://www.muziekweb.nl. Minimalisme zet de toon voor de nieuwe horlogecollectie van Esprit Time. Sobere, ingetogen tinten als zilver, zwart en wit vertellen ieder- een die het weten wil, hoe laat het is. Voor de vrouw is er een uitge- breide reeks nieuwe modellen, af- gestemd op de ladylike looks van dit seizoen. Opvallend: overwe- gend asymmetrische plaatsing van de kasten. De horloges ogen dyna- misch doordat wijzerplaten net bo- ven of naast het midden van de band worden gelegd. Voor de he- ren zijn er trendy, licht oversized horloges met vierkante kasten en Arabische of Romeinse cijfers en datumaanduiding. Onder meer verkrijgbaar bij de juwelier, V&D en de Bijenkorf. Rotterdams Dagblad TV, kortweg RDTV, is een kabelkrant die te zien is op alle kabelnetten in Rot terdam en wijde omgeving. Elke dag, zeven dagen in de week, en 24 uur per dag, worden actuele ge- beurtenissen vaak uit uw eigen omgeving snel via de kabel in uw huiskamer gebracht.In onderstaan- de plaatsen kunt u RDTV via uw kabelnet ontvangen. *Abbenbroek kanaal 10 "Bergschen- hoek kanaal 4 "Binnenmaas kanaal 2 "Brielle kanaal 10 *Capelle aan den IJs- sel kanaal 28+ "Geervliet kanaal 10 "Goudswaard kanaal 2 *'s-Gravendeel kanaal 2 "Heenvliet kanaal 10 "Heinen- oord kanaal 2 *Hekelingen kanaal 10 "Hellevoetsluis kanaal 10 *Hoek van Holland kanaal 48 *Krimpen aan den Ijssel kanaal 50 - *Maasdam kanaal 2 *Klaaswaal kanaal 2 "Maassluis kanaal 48 *Mijnsheerenland kanaal 2 *Nieuw-Beijerland kanaal 2 "Nieuwer- kerk a/d IJssel kanaal 28 "Numans- dorp kanaal 2 *Oostvoorne kanaal 10 *Oudenhoorn kanaal 10 *Ouderkerk a/d IJssel kanaal 50- "Piershil kanaal 2 *Puttershoek kanaal 2 "Riddcrkerk ka naal 3 *Rockanje kanaal 10 "Rotterdam kanaal 10 "Rozenburg kanaal 10 *Schiedam kanaal 28+ "Simonshaven kanaal 10 *Spijkenisse kanaal 10 "Strij- en kanaal 2 *Tinte kanaal 10 "Vierpol- ders kanaal 10 "Vlaardingen kanaal 4 "Westmaas kanaal 2 *Zuid-Beijerland kanaal 2 "Zuidland kanaal 10 "Zwarte- waal kanaal 10 Voor meer informatie of voor ad- verteren op RDTV kunt u bellen met 010 - 4004.285 999 PRMA Art.nr. 41904 10 Art.nr. 99121 299 Art.nr. 29714 Art.nr. 29715 T.lHil'I.I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 11