f pi VERPLEEG N BOD LA ATS EN mint Liauinastichtirig 750 jaar jcrng Frankeland is eem woon-, zorg- en diem stem centrum met eem grote klamtemkrimg bimmem em buiten zijm murem. 217 bewomers wordem imterm verzorgd em begeleid em zo'm 400 ouderem im de aamgremzemde ouderemwomimgem Liduinahof en Havembogem. Daarmaast biedt Frankeland vele zorg- em welzijmsactiviteitem aam klamtem die verspreid im Schiedam women. Vamuit Frankeland wordt 00k de directie gevoerd over em leidimg gegevem aam de Schiedamse zorgcemtra het Simt Jacobs gasthuis em de Harg-Spalamd. Frankeland heeft regiomaal em landelijk eem zeergoede maam. De afgelopem jarem hebbem wij diverse landelijke omderscheidimgem gekregem waaromder het WoomZorg Kwaliteitslabel. Wij richtem oms met name op het welbevimdem van omze klamtem em medewerkers. Actuele comsequemties daarvam zijm dat we beschikken over eem Sport- em Recreatieclub (met o.a. eem zwembadjitheidsruimte, midgetgolf- em jeu de boulesbamem), over eem imtermetcafe em eem vakantievilla aam zee. De successem van de afgelopem jarem zijm vooral te damkem aam de geweldige imzet em het grote emthousiasme van omze medewerkers. Die vormem eem team waarim em waarmee het plezierig werkem is. Dat team staat voor eem mieuwe UITDACINC: m yfig niveau) VERSTERKING A) MEDI VERPLEEGKUNDIGE VERZORGEND ZORGHULPEN J VRVVACHTE N VAN IJ BIEDEN Wij gaan dat realiseren in een tot Frankeland behorend, bestaand gebouw, waarin elke bewoner zijn eigen appartement met eigen sanitaire ruimte heeft en dus de nodige randvoorwaarden aanwezig zijn om privacy en het welbevinden van de bewoner centraal te stellen. Om 00k van deze uitdaging een succes te maken heeft de sector verzorging/ verplegingsdienst van ons team (zowel op uitvoerend als leidinggevend nodig: Zij, die wel van dit soort uitdagingen houden en die graag werken in een dynamische omgeving, nodigen wij uit voor een kennismakingsgesprek. een klantgerichte instelling, waarbij het respecteren van privacy, oog voor welbevinden en het leveren van kwaliteit voorop staat; een enthousiaste en collegiale houding. een boeiende werkomgeving, waar bewoners en medewerkers centraal staan; een prima werksfeer en diverse secundaiTe voorwaarden, varierend van interne bijscholingen, jaarlijks teambeleidsdagen tot lidmaatschap van onze Sport- en Recreatieclub; diverse interne groeimogelijkheden en de keuze van het werken in diverse zorgmilieus (van zorg centrum zorg aan huis tot en met verpleeghuiszorg voor somatische- en psychogeriatrische ouderen). Bent u geinteresseerd en wilt u nadere informatieBelt u dan gerust met mevrouw Jolanda Raats, de heer Peter van Zuylen of (voor paramedici) mevrouw Debbie Schouten, telefoon 010-4264925. Ook kunt u uw sollicitatie direct sturen naar ons secretariaat: Woon-, zorg- en dienstencentrum Frankeland, Sint Liduinastraat 10,5117 CS Schiedam. n f IMf®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 32