maasstad weekbladen Overleg met bouwers Branderspoort TOP 100 CD'S BIJ CORRECT IUHIEKE EENMAUGE EXECUTIEVERKOOP GROOTHANDELSGEBOUW WEENA 713-715 ROTTERDAM /fepOPHUIS" De mooiste collectie khik[ns/bmmhs/mis tegels tegen de scherpsteprijzen! Bar is lie Klent pes Honing! oris jFy jMd-ifflj fr|li| Speciaaitjes in het Stedelijk 1 KLEURENTELEVISIE'S, VIDEORECORDERS, HIFI-SETS en SPEAKER-BOXEN STOOK VERSTANDIG Tweede fase bouw metrostation van start Taart voor 150-jarig zorgcentrum Frankeland Ekobollen als dank voor opsparen oud-papier KIPFILET KIWI'S EXTRA BELEGEN if 0800-06 42 r-~r~\ R/o/rr tfi Mr-rprrtfAtt- Eerdersprake van nachtmerrie dan van bouwerin actie' (TfFmrt1 Introductie aanbieding Nieuwe schrijf- wedstrijd Lezing Tibetaans dodenboek i Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 - 8 november 2000 7e Jaargang nr 45 Tattoo Studio Schiedam Top lOO CORRECT BERGWEG110 SCHIEDAM - Politieke partijen in Schiedam blijven zich zor- gen maken over de oplevering van de Branderspoort. Wethou- der Peter Groeneweg erkent dat het niet echt wil vlotten met het bouwproject van Breur aan het Spinhuispad: „Het is niet vrolijk makend, geef ik toe", zei Groeneweg onlangs in de commissievergaderingVolkshuisvesting. AVONDWINKEL PARKWEG 3 DAGEN VRIJDAG 10, ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 NOVEMBER kg10. kgL. vers van't mes gg kgI I PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DERMEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND *T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 Vloertegel met hoge slijtvastheid in licht en donker beige 31 x31 cm. Van&9$voor46,95perm2 DOE MEE MET DE ACTIE! j|W WMMf MArt SlAAPSTAD HAA2. STAPSTAP PRooST I_ firs jSTJa, noteer voor mij zo'n winterabonnement*. I I 1 I |l I Of bel gratis Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam i ''M bij Melissa's Fashion - 100% steriel - piercings Hoogstraat 71 - Schiedam tel.: 010-4732970 Open di. t/m zat. van 11.00 tot 17.00 uur. Kruisheer Elffers architecten adviseurs Rotterdam zoekt >3 ARCHITECTEN 0 PROIECTLEIDERS ►3 TEKENAARS 9 OPZICHTERS Interesse? Bel 010-4330211 en vraag naar W. Dankelman Breur kampt met een betalingsach- gelen getroffen door de ONS. terstand van fl. 276.000,- aan leges die na aanmaningen van de ge- meente nog niet zijn betaald. Deze maand hoopt Breur aan zijn beta- lingsverplichtingen te kunnen vol- doen. De bouwwerkzaamheden liggen momenteel op een laag pitje; het project is volgens de wethouder 'zeer vertraagd'. De gemeente overlegt nu maandelijks met de huidige directie van Breur. De ONS heeft onlangs de parkeer- garage geinspecteerd na klachten over onveilige situaties over lekka- ges, scheuren tussen vloeren en muren. Er zijn inmiddels maatre- De WD heeft gisteren in zijn al- gemene beschouwingen nogmaals aandacht gevraagd voor de Bran derspoort. „Hier is eerder sprake van een nachtmerrie dan van een bouwer in actie. De WD geeft steun aan alle initiatieven die ge- richt zijn op het zo verantwoord mogelijk afronden van dit pro ject", zei fractievoorzitter Will van Wijk. De Branderspoort heeft nog steeds het aanzicht van een bouwplaats. Her en staan spullen opgeslagen en het zand is nog alomtegenwoordig. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 12.00 - 00.00 uur zondag 14.00 - 00.00 uur Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK DE VOORDELIGSTE RENTE IIV POTH l I K A D V I S I N I k II W Bergschenhoek Leeuwenhoekweg2,telefoon010-5216977. Breda Grensteen 7, telefoon 076-542 54 42. Den Haag Van der Kunstraat 27, telefoon 070-402 32 84. Rotterdam 0lympiaweg44a, telefoon 010-4791944. Na een lange zomer draaien we allemaal de radiatorknop weer open. Ook het licht brandt langer tijdens donkere dagen. Enig idee wat dat allemaal kost? Om daar meer zicht op te krijgen, heeft u een mailing ontvangen: de actie Stook Verstandig. Een actie om u te inspireren tot een zo bewust mogelijk energiegebruik in uw huishouden. Stookt u vooral voor de gezelligheid, stuur dan de bij de brochure gevoegde antwoordkaart op. De eerste 250 inzenders ontvangen een gashaard. Op video. www.energietips.nl SCHIEDAM - Een spierwitte muur in de hal, daar was het mee begonnen. En of daar niet eens iets leuks mee gedaan kon worden, had een moederzich hardop afgevraagd. „Ja hoor", zei de Schiedamse kunstenares Yvon Koopman, en het resultaat werd maandagavond bij basisschooi De Kring in West gepresenteerd. Een koperen kroonluchter met gaatjes erin en glas ervoor, die ronaraait en hierdoor de mooiste figuren op de vroegere saaie witte wand tovert. Een ware blikvanger, waar de veel tientallen ouders en kinderen die maandagavond aanwezig waren bij de presentatie, zichtbaar van genoten. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De tweede fase van de bouw van metrostation Schiedam- Centrum gaat maandag 13 november van start. De werkzaamheden be- staan uit het aanbrengen van damplanken en heien van honderd betonpa- len voor de nieuwe stationshal. In oktober is het herkenningspunt, de drie- hoekige houten kap, van station Schiedam-Centrum gesloopt. Ook het resterende deel van de toegangstunnel is met de grond gelijk gemaakt. Maandag start nu de bouw van het zuidelijk deel van de stationshal en wodt gestart met de bouw van de nieuwe stationsingang. In 2002 komt bo- ven de ingang een grote glazen kap te hangen. Daarnaast worden in het dak van de reizigerstunnel soortgelijke glazen kappen geplaatst. SCHIEDAM - Schiedam-Noord werd zaterdag getracteerd op een ruime hoeveelheid ekobollen. Bloembollen dus waar geen be- strijdingsmiddelen en kunstmest aan te pas zijn gekomen. Elk jaar plant Milieudefensie er een aantal in de Botenbuurt om de bewoners van deze wijk zo te bedanken voor het oud-papier dat zij voor Milieu defensie opsparen. Dit jaar ging voor maar liefst vierhonderd gul den aan eko-narcissen de grond in. Na het planten van de bollen ging de groep de Feministenbuurt in waar de eko-bollen huis-aan-huis werden uitgedeeld. Deze buurt kent namelijk bijna geen openbaar groen. Omdat Milieudefensie toch de opbrengst van het ook hier op- gehaalde oud-papier aan de bewo ners terug wilde geven werd voor deze actie gekozen. SCHIEDAM - Anderhalve eeuw oud is woon- en zorgcentrum Frankeland afgelopen week ge- worden. En dat werd natuurlijk uit- gebreid gevierd in het centrum aan SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De Schiedamse kunstenaar Tony van Wassem heeft afgelopen zaterdag ritueel afscheid genomen van zijn oude werk. Op een binnenplaats van het Vlaardingse bedrijf FireF stak hij zelf met een toorts een stapel schilderijen aan. Van Wassem wil de as verwerken in nieuwe schilderijen en beelden, zodat de ziel overgaat naar zijn nieuwe werk. Van Wassem kwam op het idee na een reis naar India en Nepal, waar hij in Varanassi een lijkverbranding meemaakte. Hij vond dat er helemaal niets meer gebeurde met zijn oude werk, stond in depots te beschimmelen. Zie verderhet tweede katern voor een verslag. Foto Roger van der Kraan de Liduinastraat. Aan de twee di- recteuren was afgelopen woensdag de eer de enorme taart met 150 kaarsjes aan te snijden en te verde- len. Voor de bewoners barstte hier- mee een feest los dat tot's avonds laat duurde. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Ook in het seizoen 2000-2001 organi- seert de literaire commissie van het Filmhuis weer een wedstrijd voor schrijvers van verhalen en gedichten. Deelname is mogelijk in bei- de categorieen en het thema van het werk is vrij. Iedere deelnemer mag drie gedich ten van maximaal 32 regels en/of een verhaal van maxi maal 1500 woorden instu- ren. De inzendingstermijn sluit op 15 februari 2001. In- lichtingen kunnen worden ingewonnen bij Anneke Blok (tel. 475 17 85) of Dick Kok (tel. 470 24 90), bij wie ook het volledig reglement kan worden aangevraagd. SCHIEDAM - Mevrouw Laman-Trip vertelt dinsdag 14 november bij de Vrijzin- nige geloofgemeenschap NPB over het Tibetaans Do denboek, het boek van 'le- ven, sterven en daarna'. Dit is een geschrift dat in de achtste eeuw moet zijn ge- schreven door een Indiase Boeddhist en dat in de vijf- tiende eeuw in de Himalaya weer werd ontdekt. Het be- vat teksten die door Boed- dhistische monikken werden gelezen tijdens het sterven en bij de dood van een mens en nog 49 dagen daarna met de nabestaanden. De lezing wordt gehouden in de kerk aan de Westvest 90-92 en begint om 20.00 uur. Entree is fl. 7,50 voor leden, een tientje voor niet-leden. Op woensdag 6 en 13 de- cember vinden twee lees- middagen plaats waarin na- der op het boek wordt inge- gaan. Deze beginnen om 14.00 uur en eindigen om ongeveer 16.00 uur. U(Te«£.IDlK6 WOZ£CA IN ZprtEZQAfA Profiteer van het supervoordelige winterabonnement van het Rotterdams Dagblad; 10 weken de krant in de bus voor 85,- vi (met automatische betaling). Als welkomstcadeau ontvangt u twee kaartjes voor de zaterdagmiddag- voorstelling op 23 december van Kerstcircus Ahoy'. (10 weken voor 85,-) I Naam: Adres: Postcode: Telefoon:..... Bank/gironr: Plaats: Voorl: Nr: m/v (i.v.m. controle bezorging) j Handtekening: I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bemgeweest. n-oavrlBBv - m w

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1