te A ''mi'i fcai irn'-gg'- maasstad weekblade Groeneweg dringt aan op aftreden bestuur ons irado Schttterende Kerstshow bijWoqning! Tweede Kerstdag alle vestigingehQ geopend! w BOUMAN 2 Kerstdag OPEN VANAVOND KERST K00PAV0ND Bijzondere platenhoezen in artoteek OPHUIS van 10 uur tot 17 uur Crisis Honki Ponk blijft voortduren markt GOURMET-OF STEENGRILLSCHOTEL e gj OLD AMSTERDAM VERS GEROOKTE NOORSE ZALMFILET 799 2e KERSTDAG ZIJN WIJ OPEN! v CAPELLE Wijzigingen bedrijfsvoering door feestdagen Vlaardinger- dijk fgesloten maaspost m Bieb wijzigt tarieven Afval- komt er aan 0 6 weken voor 31,-1 Of bel gratis 0800 - 06 42 OpgeteW consuminder energie www.energietips.nl W/- Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 - 20 december 2000 7e Jaargang nr 51 SCHIEDAM - De crisis bij Honki Ponk duurt onverminderd voort. Directrice M. van Wolferen en bestuurslid P. de Bruin peinzen er niet over om op te stappen. Wethouder Peter Groe neweg had hier maandag in een gesprek met de twee overge- bleven bestuursleden van Honki Ponk om verzocht. Eerder al had de wethouder het vertrouwen in het bestuur opgezegd. Van Wolferen heeft alle vestigingen van Honki Ponk dinsdag gesloten. GEOPEND TOTi 21.00UURJ debeste! paka200gr.I PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nofenslaan 460 Woonboulevard I ZIE ONZE ADVERTENTIE! Gesprekken over overname GGD FitZorg Tattoo Studio Schiedam AVONDWINKEL PARKWEG over devesten 3 3116 ad schiedam 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 wegw ijzer KMHS/MUMMS/IMS h Oeer is lie fleet pis Itoeing! IJsselmondelaan 175 Rotterdam Telefoon (010) 284 21 I Neern nu gen proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken Iang in de bus voor slechts 31,-. Dat is een kortfng van maar liefst 50%. Vul snel de bon in 2JJa, noteer mij voor zo'n voordelfg proefabonnementJ maasp Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) In een brief aan de ouders heeft Van Wolferen verklaard dat Honki Ponk geen gebruik meer zal maken van advies van de omstreden iatro- soof J. de Kok. Van Wolferen heeft verder in een brief aan de leidsters meegedeeld dat zij op staande voet worden ontslagen wanneer ze niet meer aan het werk gaan. De leidsters van de vestiging van Honki Ponk aan de Schiedamse- weg hebben uit protest tegen het optreden van hun directrice het ge- bouw gesloten. Een tekst op de voordeur meldt: „We gaan dicht! Op last van de directie en het be stuur zijn wij genoodzaakt de ves tiging te sluiten tot 2 januari." Een verklaring van een van de ves- tigingshoofden van 17 december aan het adres van Van Wolferen luidt: „Uw schriftelijke reactie bestaat uit machtsvertoon en drei- gementen naar uw medewerkers. Het voorstel, zoals met u bespro- ken en schriftelijk is voorgelegd, legt u door uw formele reactie vol- ledig naast u neer. U heeft totaal geen oog voor de inzet van uw me dewerkers en demotiveert in plaats van motiveert. Ik voel mij totaal overbodig en zie geen mogelijk- heid meer om een positieve bijdra- ge te leveren aan de organisatie op BERGWEG110 CEINTUURBAAN111-125 250 gramDa pittige oude kaas A 99 vers vlh mes 500 gr.9i Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - N1EUWLAND Dit jaar valt Kerstmis op maandag 25 en dinsdag 26 december. Nieuwjaarsdag valt op maandag 1 januari. In verband hiermede verschuiven de ophaaldagen voor het huisvuil en GFT en vervalt de warenmarkt op dinsdag 26 december in Schiedam Noord. Het afvalbrengstation aan de Van Heekstraatis tijdens de feestdagen dicht. De ophaaldagen huisvuil en GFT verschuiven als volgt: Huisvuil in zakken: Van maandag 25 naar donder- dag 28 december Van dinsdag 26 naar vrijdag 29 december Van maandag 1 januari naar donderdag 28 december Huisvuil in mini-containers: Van maandag 25 naar vrijdag 22 december Van dinsdag 26 naar woensdag 27 december Van maandag 1 januari riaar vrijdag 29 december GFT in mini-containers: Van dinsdag 26 naar woensdag 27 december Uw kerstboom Uw afgedankte kerstboom kunt u meegeven aan de vuilnisman, verkteind of versnipperd in uw GFT mini-container stoppen of brengen naar het Afvalbrengstation. Prettige en schone feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar! A F Va L R E I N I 6 1 W 6 Van Heekstraat 15 3125 BN Schiedam Telefoon 457 67 00 i* stverlening o f1 dit moment. Ik heb in het afgelo- pen jaar kennisgemaakt met de vi- sie van Honki Ponk waarin het met respect omgaan met elkaar centraal staat. Tot een aantal dagen geleden heb ik dit in mijn samenwerking met u ook mogen ervaren. Op dit moment mis ik dit essentiele uit- gangspunt." Bij de hoofdvestiging aan de Al- lard Piersonstraat hebben onbe- kenden het gebouw inmiddels vol- geplakt met teksten als 'We love Honki Ponk', 'Geloof niet alles wat de kranten zeggen', 'We staan achter je Marja' (een steunbetui- ging voor directrice Van Wolfe ren) en 'Ga eens luisteren naar de andere kant van het verhaal'. Een kinderdagverblijf in de regio heeft inmiddels al aangegeven de kinderen die niet bij Honki-Ponk terecht willen of kunnen, op te wil- len vangen. Het Voortvarend Scheepje, gevestigd aan de 's Gra- vendijkwal in Rotterdam-Cen trum, zegt per direct verschillende soorten opvang te kunnen verzor- gen. „Wij kunnen 96 kinderen kwijt en hebben ruimte zat", zegt mevrouw Hette van Het Voortva rend Scheepje. „Vandaar ook dat wij nu aan de bel trekken, want ik kan me voorstellen dat de nood bij veel ouders hoog is. Ik ben van- morgen nog langs de vestiging aan de Piersonstraat gereden en ik vind het echt te bizar voor woorden om dat lege gebouw te zien." SCHIEDAM - De grootste kerstboom van Schiedam is de afgelopen week weer op zijn plaats getakeld. Vanavond, woensdag 20 december, zal de boom op de Grote Markt ontstoken worden door de burgemeester. Vanaf 19.00 uur kan er worden genoten van de bijzondere sfeer op de historische Grote Markt. Drie kwartier Iang wordt er tenslotte een samenzang cjehouden rond de boom, met een koor dat is samengesteld uit leden van de verschillende Schiedamse koren. Foto Roger van der WATERWEG - De GGD Fit- Zorg heeft het Medisch Training Centrum van Aad Hoogendam aangeboden de ruimte van de FitZorg aan de Van Hogendor- plaan in Vlaardingen over te ne- men. Hoogendam -die momenteel ge sprekken voert met het bestuur van de FitZorg - heeft het aanbod afge- wezen. Hij wil de clienten van de FitZorg alleen onderbrengen in zijn centrum aan de Willem Lode- wijklaan in Vlaardingen. Hij denkt dat het niet rendabel is om twee centra te exploiteren. bij Melissa's Fashion - 100% steriel - piercings Hoogstraat 71 - Schiedam tel.: 010-4732970 Open di. t/m zat. van 11.00 tot 17.00 uur. le kerstdag en 2e kerstdag geopend van 14.00 - 24.00 31 december 14.00-20.00 01 januari 2001 14.00 - 24.00 Parkweg 1-3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. De FitZorg stopt per 31 december 2000 omdat het volgens het be stuur niet rendabel te krijgen is. Het bestuur voert nu gesprekken met drie kandidaten: het Medisch Training Centrum, sportschool Ti- no Hoogedijk en sportschool John van Eerdenburg. Het bestuur van de GGD FitZorg wil nog voor het einde van dit jaar een oplossing vinden voor de 350 clienten en het personeel van de Fitzorg. Volgens een woordvoerster van de FitZorg wil het bestuur niet nu al een voor- keur uitspreken voor een van de drie kandidaten. Vanavond om 18.00 uur organi- seert het Medisch Training Cen trum een nieuwe informatiebijeen- komst voor de clienten van de Fit Zorg. i «k*N» l DE VOORDELIGSTE RENTE a IIYPOTH £IK A DVf SCFNT RUM SCHIEDAM - Rapper, produ cer, DJ en Schiedammmer Mike Redman zorgde vrijdag voor keiharde Drum 'n Bass geluiden in expositieruimte Pand Paulus. Aanleiding was de release van de cd en lp getiteld Deformer. Dit multimedia-project van Red man, in samenwerking met Bar- kode een collectief van jonge kunstenaars, heeft als uitgangs- punt het koppelen van muziek, tekst en beeld. Nog even daarvoor werd in de Ar toteek een tentoonstelling van pla tenhoezen geopend waar voor de- zelfde Mike Redman een object liet zien. Een tafel en stoel, hele- maal met vinylplaten (singeltjes en lp's) heeft bekleed. 'Platenhoezen' heet deze tentoonstelling waar te- vens de oom van Redman, Harr Wiegman, zijn werk als platenont- werper laat zien. Meerdere leden van de Schiedam se kunstenaarsfamilie Wiegman - Mike Redman is een zoon van Diet Wiegman- waren aanwezig in Pand Paulus, waar Mike Redman zijn harde jungle en Drum 'n Bass muziek draaide. Hier voltrok zich het Deformer Event met beeld, ge- luid en licht. Mike Redman als Dj mixte hier zijn nieuwe LP met an dere vinylplaten. Op de LP Defor mer wordt onder andere meege- werkt door de rappers Mc Tab- lloyd en Dj Mack waarbij ook zan- geres Shaydie (voorheen bij Paul Estak). EenMulti-medioaoptreden met lichteffecten en video-installa- ties waar vervreemdende beelden van de omstreden regisseuse Leni Riefenstahl werden getoond. De video-kunstenaars van Barkode begeleiden de muziek van Defor mer met beelden die op de grens van club, design en kunst liggen. Op dezelfde dag werd de tentoon stelling 'Platenhoezen' geopend in de Artoteek op de's Gravelandse- weg. Daar laat 'Oom' Harr Wieg man enkele ontwerpen en originele hoezen zien die hij in de jaren tach- tig maakte voor de Amazing Stroopwafels. Met als hilarisch hoogtepunt het krantenbericht van de arrestatie van Wiegman. Hij had het namaakgeld voor de foto van de LP 'De Straat betaald' te goed gemaakt. 'Duo ongewild betrok- ken bij Valsemunterij' kopte de krant. Harr Wiegman schijnt pas sinds kort van zijn 'voorwaardelij- ke straf' verlost te zijn. SCHIEDAM - De Vlaardin- gerdijk is tot en met donder dag 21 december ter hoogte van het metroviaduct Vijfs- luizen afgesloten in verband met verschillende werk- zaamheden. Op 20 en 21 de cember zal de noordelijke rijbaan, in de richting van Vlaardingen, dicht zijn. Het openbaar vervoer en fletsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Au- toverkeer dat via de Vlaar- dingerdijk uit Schiedasm komt, kan nog wel via de op- rit de rijksweg bereiken. SCHIEDAM - Leden van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Schiedam gaan per 1 januari 2001 een iets ander tarief betalen dan voorheen. Het lidmaatschap voor kinderen tot en met 15 jaar is nog steeds gratis, 16- en 17-jarigen gaan fl. 23,- betalen, vanaf 18 jaar kost een abonnement fl. 41,-. Een plusabonnement gaat fl. 59,- kosten en een instellingen- abonnement fl. 65,-. Voor meer informatie over de contributiebedragen en abonnementen kan men te recht bij de servicebalies van de Schiedamse Biblio- theken. SCHIEDAM - Afvalinza- melbedrijf Irado zal binnen- kort de Afvalwegwijzer in vijf gemeenten, waaronder Schiedam, huis-aan-huis la- ten bezorgen. In de wegwij- zer is informatie opgenomen over de taken van Irado, re- gels voor het aanbieden van huisvuil en de gewijzigde op haaldagen in 2001. In Schie dam wordt in de eerste week van 2001 bezorgd. 10 PlOlGNri2££? WAT££M &4LL£MT£MT |ce£ST5HOW fiV*TAS<MZ OPTEOaexA etc.ce. Erkend CBW-lid Van 11.00 tot 17.00 uur. Wooning Den Haag is geope, van 12.00 tot 17.00 uur. Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2 Tel.010-521 69 77 Breda: Grenssteen 7-9 Tel. 076-542 54 42 Den Haag Keukens: Van der Kunstraat 77 Den Haag Badkamers en tegels: Van der Kunstraat 27 Tel. 070-402 32 84 Rotterdam: Olympiaweg 44a Tel,010-479 19 44 Vlaardingen Keukens: Gerard Burgerlaan 4Tel.010-460 06 70 300 gratis parkeerplaatsen (6 weken voor slechts f 31,-) Naam: Adres:. Voorl: m/v Nr:. Postcode: Telefoon:. Bank/gironr.: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1