De voeten: de basis voor een gezonde lichaamshouding wmmm maasstad video preview 11 a i 1 i maasstad horoscoop gezond bekeken maasstad puzzel luister tip A FRICAN D t) ALL S 1 A R S M A N D A I I Kerst in de regio stads gehoorzaal 4 maasstad IW Woensdag 20 december 2000 MfHM JOlll GIOVANNI RIBISI mBOBfOT OUVAtl REGIO - Stel het dak lekt omdat het huis scheef is ge- zakt. Dan helpt het niks om er een nieuw dak op te zetten. Nee, je zal de oorzaak, de heipalen onder het huis, moe- ten aanpakken. Zo gaat het ook vaak met klachten over de lichaamshouding. Met fy- siotherapie worden de knie- rug- of nekklachten wel ver- zacht, maar de echte oorzaak, de voetstand, wordt al te vaak vergeten. En daar moet de vakman; een voetkundige of podoloog aan te pas komen. De voeten zijn de vaak verge- ten basis voor een gezonde li chaamshouding. 2D, ALLtr KLAAR! EN (SEOS EFF6 HET OOD PAPlEK DUMPS EN JA HOOg.- KAARTEt. westbiaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Kerstconcert Heilige Hartkerk Zingen voor goed doel SCHIEDAMHel Koninkiijke schie- Buursteden zingen samen Tennis in Kethelhage Festival of Lessons and Carols Kerstzangavond in Grote Kerk Levende Kerststal in Vlaardingen Kerstnacht met Real Choice Kerstdienst in dienstencentrum Zeggen en zingen met Kerst c-;' .'r Gone in 60 seconds gaat over Memphis (Nicholas Cage), een van de meest beruchte autodieven van de stad. Hij leeft al jaren teruggetrokken, maar moet zijn oude 'beroep' noodgedwongen weer oppakken als zijn broer in gevaar is. Een beruchte crimineel dreigt zijn broer te vermoorden als de klus niet op tijd geklaard is. Memphis krijgt 72 uur de tijd om vijftig auto's te stelen, waaronder een aantal zeer zeldzame. Voor deze missie doet hij een beroep op een aantal oud-collega's, die stuk voor stuk zeer be- dreven zijn in het stelen van allerlei modellen auto's. Door hun beruchte reputatie trekken ze echter ook de aandacht van de plaatselijke politie. En dus zitten we twee uur in spanning over de afloop. Met het grootste gemak rijden de dieven weg met iedere auto die je maar kunt bedenken, zelfs al staan de wagens geparkeerd in een depot van de politie. Tussen door bloeit ook nog een oude liefde op tussen Memphis en autodievegge Sara (Angelina Jolie). Gone in 60 seconds heeft helaas weinig nieuws te bie- den. Producent Jerry Bruckheimer (The Rock, Con Air, Top Gun) heeft een aantal bekende acteurs verzameld - naast Cage en Jolie, onder meer Rober Duvall en ex-voetballer Vinnie Jones - en heeft bovendien niet be- zuinigd op actiescenes. Het is allemaal echter niet origineel of verrassend. Je kijkt twee uur naar een actiefilm, die je na afloop net zo snel vergeten bent als de titel doet vermoeden. Dan zijn er toch films van producent Bruckheimer die heel wat langer blijven hangen. Vincent Wernke Ram Vooral de eerste twee dagen van de week zit je lekker in je vel. In je liefdesrelatie verloopt alles harmo- nieus. De week eindigt heftig. Juist op kerstavond kan het moeilijk zijn om de lieve vrede te bewaren. Stier De Stier begint de week met flink wat energie. De sfeer op het werk tussen jou en je collega's is prima. De week eindigt minder prettig. Probeer je irritaties op tijd uit te spreken. Anders kun je van kwaad- heid kunnen 'ontploffen'. Tweelingen De Tweeling begint de week op liefdesgebied uitstekend. De rela- tie tussen jou en je partner is bij- zonder goed te noemen en dat vind je heerlijk. Let aan het eihd van de week op je gezondheid en neem niet teveel op je schouders. Kreeft De Kreeft wil graag bij zijn gezin- netje blijven. Alhoewel je zeker je best doet op je werk ben je in ge- dachten bij je familie. Vooral op zaterdag is het een goed idee om lekker te gaan sporten. Leef je uit in sport is dan jouw motto. Leeuw De Leeuw kan zich op maandag perfect uitdrukken. Je weet wat je wil en je legt je omgeving uit wat jij verwacht van het leven. Na don- derdag verplaatst je aandacht zich naar het werk. Vanaf dan ben je se- rieus bezig met je carriere. Maagd De Maagd maakt een goede kans op promotie op het werk. In ieder geval lijkt het erop dat je baas je in- zet waardeert en een geldelijke be- loning zit er zeker in. Vanaf don- derdag besteed je het liefst veel tijd aan je kinderen. In ieder geval ben je in gedachten bij hen. Weegschaal De vrijgezellen onder de Weeg schaal hebben kans op een nieuwe liefde. Gelukkig maar, je as al bang dat je de kerstdagen alleen moest doorbrengen. Vrijdag kun je in je werk nogal gestresst raken. Je bent nogal 'explosief en gooit alle ergernissen er nogal radicaal uit. Scorpioen De Schorpioen is vooral op maan dag en dinsdag geneigd zich terug te trekken van de buitenwereld. Je voelt je zeker niet onprettig maar je richt je aandacht liever op je inner- lijke gevoelsleven. Net voor kerst- mis kunnen de gemoederen nogal verhit raken, dus wees gewaar- schuwd. Boogschutter De eerste helft van de week be- steedt de Boogschutter waarschijn- lijk veel tijd aan zijn vrienden. Je bent vrolijk en enthousiast en dat werkt aanstekelijk. Je bent mo- menteel haast niet te houden. Er is een ding waar je absoluut geen zin in hebt: verplichtingen. Steenbok De Steenbok is vooral in het begin van de week erg terug getrokken. Je leeft een beetje in je eigen fanta- siewereldje en droomt wat weg over de toekomst. Na donderdag voel jij je stukken beter en voel je de behoefte om weer wat meer in het middelpunt te staan. Waterman De waterman is niet te houden de ze week. Je voelt enorm de behoef te om er tussenuit te gaan. Het is een goed idee om iiu je vakantie te plannen of in ieder geval een paar vrije dagen op te nemen. In de tweede helft van de week houd je je wat meer op de achtergrond. Vissen De week begint goed voor de Vis. Je toont je krachtig naar de buiten wereld toe, alhoewel je je innerlijk toch anders voelt. Er kan halver- wege deze week een conflict op je werk ontstaan. Je houdt te sterk vast aan je eigen mening en dat neemt de ander je niet in dank af. Bel voor een uitvoerige horo scoop 0900-202.7006 (1 gulden per minuut) Podologie of 'voetkunde' is het specialisme dat zich met 'de heipa len' van de lichaamshouding be- zighoudt. Een podoloog is een pa- ramedisch beroep, te vergelijken met een fysiotherapeut of opticien. Ruud van der Lubben is podoloog of voetkundige en eigenaar van Voetkundig Centrum De Loper in Rotterdam. Helaas, zegt hij, zijn nog weinig mensen op de hoogte van het bestaan van podologie of voetkunde. En vooral niet bekend dat met ogenschijnlijke simpele zooltjes, waarmee mensen met ja- renlange klachten aan knieen, mg, nek of zware hoofdpijn kunnen worden geholpen. Zo'n 70 procent van de bevolking heeft in het dagelijkse leven last van voetklachten, zo legt hij uit. Van simpele klachten als pijn in de voeten na een dag staand werken tot zware klachten als gekantelde bekkens, knie- en rugpijnen en zelfs zware hoofdpijnen. En dat al lemaal omdat wij vaak niet recht op onze benen staan. De voeten zijn immers belangrijk: ze onder- ■■■■■■■■III steunen onze houding. Het beste zou zijn, volgens de podoloog, dat we net als bij de tandarts en optici en elk half jaar voor controle naar een voetkundige zouden gaan. Maar je voeten laten nakijken, dat doen we niet snel, terwijl we toch al gauw zo'n twaalf uur per dag op onze 'onderdanen' staan. Een bezoek bij de podoloog begint met een uitgebreid intake-gesprek. Hij wil alles weten; allereerst over de voetklachten maar ook andere klachten en ziektegeschiedenissen die hun oorzaak vinden door een 44 33 38 62 65 67 47 26 67 5 46 Horizontaal I. Afstammelingen6. Vogel 12. Vis 14. Vogel 15. Russi- sche rivier 17. Diersoort 20. Om te bedanken 21. Gezichtsorgaan 23. Nieuw 24. Gewicht 25. Engelse taxi 26. Rechtschapen 28. Schrijfgeld 30. Mexicaans gerecht 31. Deel van een bloem 33. Dwaas 34. Water bij Rotterdam 35. Ontkenning 37. Meisjesnaam38. Verenigde Staten 39. Steengraf 40. Chinese maat 42. Krachteloos 44. Amerikaanse staat 47. Oosterse titel 49. Belangrijk persoon 51. Graafwerktuig 53. Groot in lengte 54. Dondergod 56. Gezellig 57. Kledingstuk 58. Jon- gensnaam 59. Knaagdier 61. Ter- neergeslagen 62. Stoomschip 63. Boksterm 66. Numero 67. Meisjes- naam 68. Amerikaanse staat 70. Werelds 71. Eenvoudig verblijf. Horizontaal: 7 Toeter, 8 Kalme- ren, 9 Gedaante, 10 Orakel, 11 Handvest, 12 Talmen, 13 Knippa- troon, 18 Nokken, 20 Stamelen, 22 Premie, 23 Operator, 24 Verroest, 25 Toilet. Verticaal 1. Tweede oogst 2. Zijne Hoogheid 3. In werking 4. Bruine verfstof 5. Kiem 7. Koningszoon 8. Bedwel- ming 9. Voordat 10. Maanstand 11. Wanorde 13. Voor de vuist weg 16. Vaartuig 18. Hoofddeksel 19. Mik- punt 20. Overeenkomst 22. Vol- strekt niet 25. Spaans dialect 27. Schotse rivier 29. Wandtapijt 30. Vat 32. Operettecomponist 34. Griekse plaats 36. Gril 37. Maand 41. Bedrag 43. Pad 45. Waterpaar- denkracht 46. Wreed heerser 48. Nederlandse rivier 49. Naad 50. Deel 52. Zandheuvel 54. Wending 55. Jongensnaam 58. Kindergroet 60. Gokspel 63. Militaire lucht- vaartdienst 64. Sciencefiction 65. Deel van boom 67. Binnen 69. Hare Hoogheid. Verticaal: 1 Modevak, 2 Stranden, 3 Oranje, 4 Klooster, 5 Detail, 6 Ke- tenen, 8 Koeltransport, 14 Pingelen, 15 Operatie, 16 Koerden, 17 Beto- gen, 19 Kamers, 21 Agente. foute voetstand. Dan volgen ver- schillende testen, zoals een blauw- druk van de voetafdruk in dynami- sche stand, een voetspiegeltest en het nauwkeurig opmeten van de voet. Dat alles onder het motto; meten is weten. Zo worden de late- rale en lengtebogen van de voet opgemeten evenals beenlengte, het bekken en de rug. Dan volgt een manueel onderzoek naar de druk- punten van de voetzool. Deze druk- en pijnpunten kunnen, bij een goede analyse, ontlast worden door een corrigerende zool. Deze steunzolen worden in de eigen werkplaats in Pijnacker met de hand gemaakt. Deze zooltjes wor den gemaakt van leer en kurk en worden verlijmd met anti-aller- gischse lijm. Ook de stand van de voet, naar binnen ,de X-benen, of naar buiten, de O-benen, kunnen worden gecorrigeerd evenals als de plat- of holvoeten. Maar beslist geen harde stalen steunzolen of hard-plastic correc- tiezolen. „Dat is echt helemaal fouf en hopeloos ouderwets", zegt hij met afgrijzen. Deze oude orthope- dische prothese-technieken zijn echt hopeloos achterhaald eh ver- vangen door moderne, lichte en soepele zooltjes. Waarvan je niet merkt dat je ze draagt. Een andere tip wil hij ook geven: Een goede schoen is natuurlijk be langrijk maar geen garantie voor het uitblijven van voetklachten. Het meest belangrijke is een goede pasvorm en goede maat. Vooral dames kopen nogal eens de ver- keerde en te kleine schoenen. Ei- genlijk zijn hoge hakken en pla- teauzolen erg slecht voor een na- tuurlijke houding. En vooral kin deren waarschuwt hij tegen de hele dag op gymschoenen lopen die slechte ondersteuning geven. De kosten van een podologisch on derzoek vallen reuze mee, zeker voor mensen al jarenlang voet of andere klachten hebben. Het con sult kost fl.62,50 en voor de cor- rectiezolen betaalt men fl. 220,-. Waarbij de meeste verzekering zo'n honderd gulden vergoeden. Voetkundig Centrum de Loper is gevestigd in Rotterdam op de Schieweg 58d, in Schiedam aan de Van Haarenlaan 640. Telefonisch bereikbaar via 010-265.77.55. Africando All Stars - Mandali Africando is een Afro-latino band, waarbij Afrikaanse zangers samen met latin musici uit New York mu- siceren. De toevoeging 'All Stars' bij het album 'Mandali' is geen overdrijving. De New Yorkse sal- saband onder leiding van Boncana Maiga begeleidt een grote keur aan zangers: naast de vaste Africando- zangers Medoune Diallo, Ronnie Baro en Gnonnas Pedro klinken de Afrikaanse stemmen van Salif Kei- ta, Koffi Olomide, Thione Seek, Amadou Balake, Lokua Kanza en Skouba Bambino, evenals de stem- men van de Haitiaanse zanger Shoubou en de Puertoricaanse sal- sero Hector Casanova. 'Mandali' is een goedklinkend album vol aanstekelijke swingende muziek van Afrikaans-Latijnse bodem. (SvdP)hex6685 Vieja Trova Santiaguera - Pura trova: The best of Vieja Trova Santiaguera is een van de succesvolste traditionele Cu- baanse muziekgroepen. De groep bestaat uit vijf hoogbejaarde musi ci, die nog volop energie en le- venslust bezitten. Het label Nube- negra heeft een dubbelcd van de groep uitgebracht, dat gepaard gaat met een groot formaat cd-boekje van 91 pagina's met veel kleuren- Sjtto's. In het boekje schetst produ cent Manuel Dominguez uitge breid het ontstaan van het vetera- nenkwintet, vanaf de eerste opna- men in 1993 in Cuba en de eerste concerten in Europa tot en met de documentaire Lagrimas Negras. Erg leuk zijn ook de humorvolle biografieen van de bandleden zelf. De eerste cd bevat een selectie van de populairste sons, bolero's en guarachas. De tweede cd bevat de mo's nooit eerder uitgebrachte op- names, demos en live tracks van optredens. Gezien de vele achter- grondinformatie en de kwaliteit van de cd's is deze compilatie van het oeuvre van Vieja Trova Santia guera een must voor de liefhebber van traditionele Cubaanse muziek. (SvdP)khxl269 De cd's die hier besproken wor den zijn te leen bij de Centrale Discotheek, Hoogstraat 110 in Rotterdam. Voor de catalogus: http ://wvv.muziekweb.nl. SCHIEDAM - In de Heilige Hartkerk wordt woensdag 20 december een kerstconcert gegeven. Het Heilige Hartkoor treedt op, maar er is ook me- dewerking van Liriko uit Vlaardingen (onder leiding van J. Goovaard) en het Brass-ensemble De bazuin. Aanvang is 20.00 uur, toegang is gratis. damse mannenkoor Orpheus geeft zaterdag 23 december om 15.00 uur een Kerstconcert waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Liduina Basiliek aan de Singel 104 in Schiedam. De speciale kerstgezangen wor den door de Orpheus-mannen natuurlijk in deze onlangs gerestaureerde kerk zelf uitgevoerd. Hoewel de toegang vrij is, wordt na afloop een vrij- willige bijdrage ten bate van het onderhoud van de basiliek zeer op prijs gesteld. SCHIEDAM - Het Schiedamse Heilig Hartkoor en het Vlaardingse koor Liriko verzorgen vandaag, woensdag 20 december een kerstconcert in De Heilighartkerk aan de Lekstraat in Schiedam-Zuid. Het gezamenlijke koor dat op deze wijze ontstaat bestaat uit ongeveer 65 personen en staat onder leiding van Jurriaan Govaart. De zangers worden begeleid door brass-en semble De Bazuin met aan het hoofd Wim Sebel. Pastoraal-medewerker Taco van der Meer spreekt een op 'vrede' geente kerstboodschap uit. Toegangskaarten kosten fl. 7,50 en zijn vanaf 19.30 uur aan de ingang van de kerk te koop. SCHIEDAM - In de Kerstvakantie vindt er in Tenniscentrum Kethelhage aan de Zoomweg een groot jeugdtennistoernooi plaats. De acht regio's binnen het district Rotterdam zullen strijden om de eer van hun regio en dus om de wisselbokaal. Er kan gekeken worden op 27 en 28 december van 08.30 tot 18.00 uur en op de finaledag, vrijdag 29 december, van 08.00 tot 12.00 uur. MAASSLUIS - Voor de tiende keer wordt vrijdag 22 december door het Liturgisch Ensemble het festival of Lessons and Carols georganiseerd in de Immanuelkerk. Het festival, geheel volgens Engelse traditie, is een feestelijk gelezen en gezongen vertelling van het Kerstverhaal zoals dat in 1919 werd bedacht door Eric Milner White, deken van King's College in Cambridge. Tijdens dit evenement woren beurtelings de schriftlezingen (Lessons) en Kerstliederen (Carols) ten gehore gebracht. De toegang voor dit festival is gratis, wel wordt er na afloop een collecte gehouden. Aanvang is 19.30 uur in de Immanuelkerk aan de Lange Boonestraat 5 in Maassluis. VLAARDINGEN - In de Grote Kerk van Vlaardingen wordt vrijdag 23 december de jaarlijkse Kerstzangavond gehouden. Medewerking aan deze avond verlenen predikant J.E. de Groot en P. Nagel, het koor Revelation en het Christelijk Gemengd Koor Vlaardingen. Ook het Willibrordusen- semble en organist Aad Zoutendijk zijn deze avond te beluisteren. Wie wil komen luisteren en meezingen is welkom. VLAARDINGEN - Met de opvoering van een levende Kerststal wordt dinsdag 26 december het aloude kerstverhaal tot leven gebracht in de Jo annes de Dooperkerk aan de Gedempte Biersloot. In een decor van een stal met levende schapen en ezels beelden kinderen het verhaal van Kerst- nis uit. Er wordt voorgelezen, de bekende Kerstliederen worden gezongen en jeugdige musici leveren hun bijdrage. Het verhaal wordt opgevoerd om 14.00 en 15.00 uur. VLAARDINGEN - Jongerenkoor Real Choice heeft zich weer voorbereid op een mooie Kerstnachtdienst in de Vlaardingse Ichthuskerk. Na de zo- mervakantie is Real Choice begonnen met de voorbereidingen van de Kerstnachtdienst. Samen met ds. M. Suurmond-Vonkeman zijn een aantal leuke ideeen geboren. VLAARDINGEN - De kerstnachtdienst in de Vlaardingse Oosterkerk krijgt dit jaar een bijzonder invulling. Als blauwdruk voor de viering wordt namelijk gebruik gemaakt van 'a festival of nine lessons en carols' In deze Engelse Cambridge-traditie vertolkt kamerkoor Animato haar Christmas carols. De koorzang onder leiding van Charles van der Veeke wordt afgewisseld met bijbelteksten en samenzang van het reguliere kerstrepertoire. De kerstnachtmis aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardin gen begint om 22.00 uur. VLAARDINGEN - Het Convent van Kerken in Vlaardingen organiseert op eerste Kerstdag een kerkdienst in de Valkenhofzaal van dienstencen trum West aan de Frank van Borselenstraat. De viering met spreker domi- nee Tulling uit Den Haag begint om 10.00 uur. Een en ander wordt opge- luisterd door het Jo Mulder-ensemble onder leiding van Ria Korpershoek. Op de piano begeleidt Korpershoek ook de samenzang. Na afloop is er koffie en gratis lectuur. VLAARDINGEN - Vocaal ensemble Glaudio organiseert 22 december een kerstconcert in de Vlaardingse Grote Kerk. De vijftien geschoolde zangers en zangeressen van Glaudio worden gedirigeerd door Matthijs Vijver en op koororgel begeleid door Gerard Mulder. Onder de noemer 'Kerst gezongen en gezegd' worden Engelse, Nederlandse en Duitstalige liederen afgewisseld met bijbellezingen en gedichten. Het 'gezegd'-ge- deelte is in handen van Jo Jacobs en Joop van Dorp. Aad Zoutendijk bege leidt op het hoofdorgel de samenzang. Het programma in de kerk op de Markt begint om 20.00 uur. De toegang is gratis maar na afloop is wel een collecte om zo te proberen de kosten te dekken. Nationaal Nederlands Wintercircus Martin Hanson Een paleis rond rood pluche, luid trompetgeschal, twinkelende lampjes. Koning Winter is weer in het land en Wintercircus Martin Hanson in de stad. Het bonte gezelschap brengt een sprookjesachtige voorstelling. Want het circus en sprookjes hebben veel et elkaar gemeen. In beide treffen we uitzonderlijke mensen en gebeurtenissen, helden en fantasieen. Het draait niet alleen om vertedering, maar ook om spanning, sensatie en spektakel. En...het loopt altijd goed af. Wij vragen aandacht van het hooggeeerd pu- bliek voor een keur aan nieuwe top-acts, die nog niet eerder in ons land te zien waren. Acrobaten en clowns, trapeze-artiesten en jongleurs. Komt dat zien! Donderdag 4 januari, aanvang 13.00 en 16.15 uur, toegang fl. 25,-. Bill van Dijk e.a. Little Shop of Horrors Maak u op voor een bijzondere voorstelling. In de swingende griezelmusi- cal 'Little Shop of Horrors' kan men zien hoe een op het oog onschuldig plantje een bloeddorstig monster blijkt te zijn dat tot grote bloei komt als hij mensenvlees op het menu ziet. Het plantje blijkt niets minder te ambie- ren dan de wereldmacht. Bill van Dijk maakt zijn musical-comeback en cabaretier Thomas van Luyn zijn musicaldebuut. Zaterdag 6 januari, aanvang 20.00 uur, toegang fl. 49,50. Nico van der Knaap Jan Jaap van der Wal Twee gangen cabaret menu I. Stampede door Nico van der Knaap Solo-programma over een jongen uit Maassluis die naar de verdoemenis gaat, maar stukje bij beetje begint te beseffen: de hel, dat zijn de anderen. II. Gejongeleerd door Jan Jaap van der Wal Over de waan van de dag, de romantiek van gisteren en de angst voor de toekomst. Jan Jaap komt uit de Comedytrain, viel op in de Masterclass van Freek de Jonge en combineert nu stand-up comedy met theatrale en muzi- kale elementen. Donderdag 11 januari, aanvang 20.00 uur, toegang fl. 22,50. Harry Sacksioni Helden Harry Sacksioni, een van Nederlands belangrijkste gitaristen en een voor- beeld voor veel jong talent, heeft vele visitekaartjes. We noemen ongrijp- bare techniek, virtuoos spel en poetische composities. De Gitarist schreef ooit over zijn techniek: „Het kan niet anders dan dat er ergens achter de coulissen een extra gitarist stiekem staat mee te spelen." Vrijdag 12 januari, aanvang 20.00 uur, toegang fl. 25,-. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal, Schie damseweg 51, van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en een uur voor aanvang van de voorstelling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 33