Wl Boze ouders Jozefschool dreigen met inschakelen onderwijsinspectie 'Het orgel van de Grote Kerk zingt onder m'n vingers' wijk kort Wim de Haan in 'de stoel' krant netel Waar blijft onze nieuwe school Sfeervol kerstconcert met kaarslicht, samenzang en orgelspel Sluiting Zwembad Zuid tijdens de kerstdagen en oud en nieuw: maasstad SB IS kerk SCHIEDAM Maaspost niet ontvangen? Bij onderstaande adres- sen kunt u de Maaspost alsnog ophalen. SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of St. Janskerk wordt zaterdag 23 december verzorgd door mannen- koor De IJsselzangers onder leiding van Everhard Zwart. Aan- vang is 15.00 uur, toegang is gratis. Melody Popprijs Computer Peuterspeelzaal Toneelspelen Koopzondag ZOS-radio Tai Chi Chuan Zondag 24 december gesloten vanaf 12.30 uur Maandag 25 december gesloten Dinsdag 26 december gesloten Zondag 31 december gesloten Maandag 1 januari gesloten,*® AJTLl Hervormde gemeente Grote kerk, Lange Kerkstraat. Zo 10.00 uur, ds A. vd Klaauw, 17.00 uur, ds. A.J. vd Herik, 22.00 uur ds. L.G. Bos. Ma 10.00 uur, ds. G. de Lang, 17.00 uur, ds. P. Buitelaar. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Zo 10.00 uur. ds G. de Lang Ma 10.00 uur, ds. J. Lamping Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Zo 10.00 uur. ds. J.J. vd Peppel, 22.30 uur ds. J. vd Peppel. Ma 10.00 uur. ds. J. vd Peppel De Ark, Hargplein. Zo 10.00 uur. ds. J. Sosef, 19.30 uur ds. W.R. van Wieren. Ma 10.00 uur. ds. W.R. van Wie ren Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Zo 10.00 uur. ds. L.G. Bos Ma 10.00 uur. dhr A. Ruijl Vlietland Ziekenhuis Zo 20.00 uur. Gereformeerde Bond CSG Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan om 10.00 uur. Grote Kerk om 17.00 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Zo 09.30 uur: ds. L. Blokhuis, 16.30 uur: ds. K. Smouter. Ma 09.30 uur: ds. F. Blokhuis. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-Laan. Zo 09.30 uur: drs. H. Korving, 16.30 uur: ds. J. van Dijken. Ma 09.30 uur: ds. A. Boogaard, 16.30 uur: ds. A. Boogaard. Di 09.30 uur: Kerstviering met de kinderen. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. Zo 10.00 uur: ds. A. Hyvarinen. Ma 10.00 uur: ds. A. Hyvarinen. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Zo 20.00 uur en 22.30 uur, pastor D. Kool. Ma 09.30 uur: pastor K. Veltman, 15.00 uur: kinderen. Di 09.30 uur: pastor D. Kool. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. Zo 19.00 uur en 22.00 uur, pastor K. Veltman. Ma 11.00 uur: pastor D. Kool. Di 11.00 uur: pastor K. Veltman Parochiekerk St. Jan de Doper- Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zo 10.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Zo 10.30 uur: Euch.viering, 21.00 uur: Kerstnacht. Ma 10.30 uur: Schrift en Gebed. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. Zo 18.30 uur: voor de kinderen, 20.00 uur: mis, 24.00 uur: plechti- ge nachtmis. Ma 10.15 uur: viering. Di 10.15 uur: viering. RK Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat55. 10.00 uur: euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Zo 21.45 uur: ds. J. Klijnsma. Havenkerk Lange Haven 70. Zo 10.00 uur Kerstdienst, 22.00 uur Nachtdienst. Ma 15.00 uur Familiekerstfeest Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. Zo 10.00 en 17.00 uur: ds. N. van de Want. Ma 10.00 en 17.00 uur: ds. N. van de Want. ,i; weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 31OO AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.mln.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: H. Wirtz Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: R. van der Velden Telefoon 01 0-4738322 S. Verzendaal Telefoon OIO- 4738322 J. van Merwijk Telefoon 010- 4738322 M. Anganois Telefoon 010 - 4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 01 0-4736543 Fax 010-4731589 K. Moerman - van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004491 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 1 2.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Door Jalmar Teunissen SCHIEDAM - Achteraf had ze er wel spijt van dat ze een mooie kiepauto voor de goede zaak had opgegeofferd. In de schuur had de verontruste ou- der van de Sint Jozefschool de oude kiepauto opgeduikeld, de- ze voorzien van teksten als 'Wij zijn het beu!!' en 'Wankel be- leid' en daarna de laadruimte achterin volgestort met 395 handtekeningen. Handtekenin- gen van andere boze ouders die het meer dan zat zijn dat de nieuwbouw van de Jozefschool nog zeer lang op zich zal laten wachten. Onderwijswethouder Aad Wiegman nam de kiepauto met handtekeningen afgelopen maandag in ontvangst, maar kon de delegatie ouders weinig hoop geven. Ook geen geld trouwens, want de Jozefschool is niet de enige prioriteit van de gemeente Schiedam. Verrotte raamkozijnen, lekke da- ken zodat het regenwater tot in de leslokalen doorsijpelt, geen apar- te ruimte voor de leraren, slechte toiletten: volgens de ouders van de kinderen van de Sint Jozef school is er sprake van absolute wantoestanden en is de situatie zo langzamerhand 'onhoudbaar'. En gymles? Door de lange reistijd naar de gymzaal kunnen de kin deren maar dertien minuten gy- men. En ze hadden al lang in de nieuw bouw van de Sint Jozefschool moeten zitten, op een nieuwe lo- catie aan de Warande, waar eens de Finse school stond. Maar de bouw wordt vertraagd door acties van omwonenden die voor hun woongenot vrezen. De school zou te groot zijn, de straten zou- den verstopt raken door de vele auto's (van ouders die hun kinde ren komen brengen en halen). De omwonenden gingen naar de rechter; deze bepaalde dat de school volgens het bestemmings- plan inderdaad een tikkeltje te groot was. Dat heeft tot gevolg dat de kinderen van de Jozef school nu nog steeds in een dump les krijgen. De ouders spreken er Hier stond ooit de Finse school: op deze plek is de nieuwbouw van de Sint Jozef gepiand. zelf 'schande' van. „Wij hebben de indruk dat de huisvesting van de Jozefschool bij uw college niet bepaald een hoge prioriteit ge- niet', zegt Rob Gilsing, voorzitter van de Me- deren en het personeel, de onder wijsinspectie in te schakelen.' Wiegman: „Ik begrijp uw zorgen, ik heb ook kinderen. Mijn doch- Warande een kleinere school bouwen zodat ook de omwonen den tevreden zijn. dezeggen- schapsraad tegen Wiegman, „Mede na- Wiegman denkt dat de oplossing niet mogelijk is. De nieuw bouw van de geftnancierd door de ver- koop van de oude school. En ook het opknap- pen van de oude school zou kapi- talen kosten. Wiegman zegt vervolgens 'op de kortst mogelijke termijn' met een opkAsing te komen, maar hij ver- wacht dat de omwonenden direct mens alle 395 onder- tekenende ouders eisen wij in de eerste piaats dat uw college de hoogst mogelijke prioriteit gaat geven aan nieuwbouw voor de Sint Jozefschool. Wij hopen dat wij ons niet genoodzaakt zullen voelen in het belang van de kin- ter heeft ook op de Jozefschool gezeten en toen was de school al niet meer in al te beste staat." De ouders komen vervolgens met een idee om uit de impasse te ko men: een bi-locatie. Renoveer het oude schoolgebouw en laat op de Archieffoto Roger van der Kraan weer met een gerechtelijke proce dure zullen starten. Het is iets wat Wiegman in heel Schiedam merkt, zegt hij, wanneer een alge- mene voorziening voor de stad wordt gebouwd. Omwonenden die meteen bezwaar maken en - als het moet- naar de rechter stap- pen. Ouder Gilsing neemt het evenwel op voor de ouders. Hij was bij de informatiebijeenkom- sten die gemeente had georgani- seerd, en Gilsing had niet het idee dat de gemeente Schiedam zich goed op de bijeenkomsten had voorbereid. Daarop vertrekt de delegatie, en laat Wiegman achter. Met de kiepauto. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Everhard Zwart heeft wat met Schiedam. En dan speciaal met het eeuwenoude or gel van de Grote of St. Janskerk. Een aantal jaren geleden was hij betrokken als organist en diri- gent tijdens populaire kerstcon- certen in de Grote Kerk. Toen onder de noemer 'Een kerstfeest metwaaraan bands en arties- ten als het Deep River Quartet, Oscar Harris en Glenda Peters hebben rtieegewerkt. Dit jaar is hij terug op tweede Kerstdag met een 'Christmas Concert by Candle Light'. Met samenzang en orgelspel in een sfeervolle met kaarslicht versierde oude kerk. Zijn handen gaan al jeuken, want 'het eeuwenoude orgel van Schiedam zingt onder m'n vin gers', zegt de organist die elk or gel in Holland kent. „Wist je dat de koster van de Grote Kerk een dik uur bezig is om de echte kaarsen van de kroonluchters voor die avond aan te steken?" En dat allemaal om een speciale kerst- sfeer te creeren waarvoor de mu- ziek gecomponeerd is. Een kerst concert in de oude kerk op Tweede Kerstdag om, zoals hij noemt, 'weg te dromen en zo het Kerst feest op Tweede Kerstdag stemmig mee af te sluiten'. Geen kerk- dienst, maar een muziekfeest met samenzang en orgelsolo's voor jong en oud. Het concert wordt gegeven in de Sigarertmagazijn van ds Boor, Groeneiaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plusmarkt van der Meer, Mgr. Nolenslaan 460 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 Maas Kadothiek Hoogstraat 168 De organist, die op bijna alle orgels van Nederiand heeft gespeeld, beschouwd het Schiedamse orgel als bijzonder 'zangrijk'. Roger van der Kraan Foto kerk van Schiedam, de Grote of St. Janskerk waar al sinds de middel- eeuwen het kerstfeest door de bur gers van Schiedam samen wordt gevierd. Maar natuurlijk is nu ie- dereen, ook niet-Schiedammers, welkom om 19.15 uur als de zware deuren van de kerk opengaan. Het orgel van de St-Janskerk is met zijn kastfront uit de zeventiende eeuw een van de oudste orgels van Nederiand. Het orgel is een paar maal gerestaureerd en uitgebreid maar toch zijn nog steeds dezelfde klanken vanuit orgelpijpen uit cir ca 1650 te horen. Het orgel wordt eigenlijk een beetje ondergewaar- deerd, volgens Zwart, en kan de concurrentie met beroemde orgels als die van de Grote Kerk in Maas- sluis of de St. Bavo in Haarlem ge- makkelijk aan. De organist, die op bijna alle orgels van Nederiand heeft gespeeld, beschouwd het Schiedamse orgel als bijzonder 'zangrijk'. Om zo samen met de warme akoestiek van de kerk; een uitnodiging tot meezingen is. De organisatie van het concert is in handen van de stichting 'Vrien- denkring rondom het orgel', dat in navolging van de concerten 'Een kerstfeest met...' met deze populai re muziekuitvoeringen de mensen uit huis haalt. Weg van de kerstdi- nees en het hangen voor de televi- sie. Een concert, zo verduidelijkt Zwart, dat voor 'iedereen' is be- doeld. Van jong tot oud van gelo- vig tot atheist. Geen kerkdienst met muziek, maar een muziekuit- voering in een kerk. Met zowel populaire kerstliederen als solo orgelnummers. Zowel meezingers als 'De herdertjes la- gen bij nachte' en 'Komt alien te samen' maar ook populair-klassie- ke kerstcomposities. Zoals die van de Frans-romatische componisten als Daquin (achttiende eeuw) waar de melodie van 'Midden in de win- ternacht' in zit verwerkt. Of com- ponist Guilmant, uit de negentien- de eeuw, waar het beroemde 'Stille nacht, heilige nacht' in zit ver werkt. Het belooft een feestelijk concert te worden waarbij de organist Everhard Zwart ook zijn familie zal betrekken. Hij zal ook delen spelen van de 'Kerstsuites' van Jan Zwart, de grootvader van de orga nist. Everhard Zwart stamt name- lijk uit een muziekale 'orgelfami- lie'. Zijn grootvader en componist Jan Zwart gaf nog les aan Feike Asma de beroemde organist van Maassluis en zijn vader, Willem Hendrik Zwart, kreeg van diezelf- de Asma ook weer les. En zijn va der is veertig jaar organist van de Bovenkerk uit Kampen. Zelf heeft Everhard (42 jaar) sinds zijn afstu- deren concerten gegeven over de hele wereld (Canterbury, Los An geles en Wiirthburg). Nog vorig jaar kwam zijnr tiende solo CD uit, gespeeld op het beroemde St. Eus- tache-orgel in Parij s In de voorverkoop kost een kaartje voor volwassenenfl 8,50; kinderen fl. 6,-. Op Tweede Kerstdag zijn kaarten te koop vanaf 19.15 uur voorfl 10,-; kinderen fl. 7,50. Voor gezinnen is een familieticket vanfl 26,50 in de voorverkoop bij de koster van de Grote Kerk te koop. Tijdens de avond zelf voor fl. 32,50. Telefonisch reserveringen: 0182 -524595. SCHIEDAM - Zangkoor Melody zoekt versterking vanaf januari 2001. Er wordt pop en lichte mu ziek gezongen. Elke donderdag wordt er gerepeteerd van 19.30 tot 21.30 uur en de kosten zijn fl. 22,50 per maand. Voor meer infor- matie kan er gebeld worden met 473 08 58. SCHIEDAM - Ruim 25 bands hebben zich al ingeschreven voor de Schiedamse Popprijs die gehou- den wordt in Podium Cafe De Graauwe Hengst. Tot 23 december kunnen nog elf bands zich inschrij- ven bij de organisatie. Het in- schrijfgeldbedraagt fl. 25,-. Bellen naar: 426 73 51 (Auke Pol). SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker gaat binnenkort weer een se- rie computerlessen van start. Er is een cursus van vier voor de absolu te beginner die fl. 50,- kost en er zijn cursussen Windows en Word for Windows en Excel. Informatie en inschrijven kan per telefoon, tel. 426 77 67. SCHIEDAM - Peuterspeelzaal 't Krekeltje, te vinden in wijkcen trum De Erker, is op zoek naar ge- motiveerde vrijwillige medewer- kers voor de begeleiding van een groep. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marinka Vis, tel. 473 65 46. SCHIEDAM - Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen vanaf januari terecht in de Blauwe Brug voor to- neelspel, het zingen van liedjes of dansen. Er wordt zes weken geoe- fend, waarna een presentatie voor publiek volgt. De activiteit gaat woensdag 17 januari van start en de kosten zijn fl. 35,-. Voor meer info: 247 04 64. SCHIEDAM - De meeste winkels in winkelcentrum Nieuwe Passage zijn zondag 24 december open van 12.00 tot 17.00 uur. Santa Claus komt met zijn arreslee naar het winkelcentrum en brengt hier ver- schillende kerstmelodieen ten ge- hore. Zaterdag 23 en zondag 24 december wordt er bij de inpak- stand gratis ingepakt. SCHIEDAM - Beide Kerstdagen kan er geluisterd worden naar ZOS-radio op kanaal 91,5 fm. Er worden onder andere kerstconcer- ten uitgezonden vanuit de Heilige Hart Kerk en de Grote Kerk. Voor nieuwjaarswensen kan er zaterdag 30 december vanaf 09.00 uur wor den gebeld met de studio, tel. 426 00 00. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Blauwe Brug vindt vrijdag 26 ja nuari de eerste les piaats van de cursus Tai Chi Chuan. De cursus bestaat uit twaalf lessen en kost fl. 105,-. Tai Chi Chuan is een bewe- gingskunst die is afgeleid van de Chinese vechtsport. Voor meer in formatie of inschrijvingen: 247 04 64. SCHIEDAM - De Schiedamse boksschoolhouder Wim de Haan is uitgenodigd om in het tv-pro- gramma De Stoel van Rick Fel- derhof piaats te nemen. De tele- visie-opnamen hiervoor werden dinsdagmiddag gemaakt in de bokschool en thuis bij Wim de Haan aan de Lange Haven. Wim de Haan was door de redactie van het NCRV programma opge- spoord aan de hand van zijn bij- zondere levenswandel. Zijn leven zette hij eerder al op schrift in boekjes met verhalen en gedichten die hij meestal in eigen beheer uit- geeft. Het tv-programma De Stoel van Rick Felderhof laat bijzondere mensen op een rieten stoel plaats- nemen om ze uitgebreid te laten vertellen over hun 'levenservarin- gen'. Wim de Haan heeft net zijn een tweede roman klaar, een autobio- grafische manuscript met de veel- zeggende titel 'Een kruiwagen heb ik nooit gehad'. In het tv program ma De Stoel zal hij gedeeltes uit dit boek voorlezen en tevens enkele gedichten voordragen. Het tv-pro gramma De Stoel met Wim de Haan zal in het komende voorjaar worden uitgezonden. iiiiiiii Ik vond het een van de moeilijkste beslissingen die ik tijdens mijn zwangerschap, twee jaar geleden, moest maken: het kiezen van een kinderdagverblijf. Ik heb ze bijna allemaal bezocht, maar vond ook toen nog de keuze heel moeilijk. Ik overdrijf niet als ik stel dat het me wel een paar slapeloze nachten heeft gekost, maar ik ben nu heel blij met de keuze die we destijds hebben gemaakt. Dat het zo goed uit zou pakken wist ik toen nog niet natuurlijk en dat is nou precies het verve- lende aan zulk soort dingen; hoe het precies uitpakt kun je alleen maar achteraf ervaren. Door schade en schande wijs worden dus. Aan de toon van dit stukje mag inmiddels af te lezen zijn dat onze dochter niet naar Honki-Ponk is gegaan. Gelukkig maar, zou ik bijna will en zeggen. Maar dat heeft maar een haartje gescheeld en ik kan me dan ook goed het vertrouwen voorstellen dat al die ouders in het kinderdagverblijf hebben (gehad). Want wat zag het er allemaal mooi uit daar. Vooral in de nieuwbouw, die ik tijdens de opening in 1998 bezocht. Een paradijs voor kinderen was het en de directrice leek ook ronduit geweldigZoals ze bijvoor- beeld over haar personeel sprak. Ze had het bij het ontwerp van het gebouw nog voor ze opgenomen, vertelde ze me, want de arbeid die zij verrichten kwam overeen met die van een bouwvakker. En daar mocht best wat tegenover staan... Wat kan er veel veranderen in twee jaar tijd. De directrice lijkt het in middels heel wat minder goed voor te hebben met het merendeel van het personeel en andersom. Met verbazing heb ik de berichten verno- men, van collega 's en ouders, over de situatie en opstelling van de di rectrice. In een wanhopige poging bij Honki-Ponk betrokken te blij- ven, lijkt ze alles en iedereen te vergeten; alle dingen waar ze zich al- tijd zo hard voor maakte: de kinderopvang, het personeel en de kin deren. De directrice van toen is de directrice van nu niet meer en zou er wat mij betreft goed aan doen de eer aan zichzelfte houden. Want een op- vang waar inmiddels geen ouder zijn kind meer naar toe wil sturen en geen yveldenkende leidster meer wil werken, zou toch het laatste zijn waar een mens met hart voor de kinderopvang voor wil vechten?! Karin Moerman

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 3