4,mLl maasstad w k streek W Een kerstgedachte in 1941: 'Houdt goeden moed' in Schiedam V'- PREMIE ZIEKENFONDS iim 2995 199* KEUZE UIT MEER DAN 1000 SOFTWARE TITELS 159 a m m Kunstenaars verkopen kunstwerken voor schappelijke Kerstprijzen BIJ CORRECT EXTRA KERST-K00PAV0NDEN Mf*;- 20 21 ZAK COMPUTER MET 2 MB Palm MULTIMEDIA TOWER KLEUREN PRINTER m.- FTs WEBCAM E CORRECT COMPUTERS, CEINTUURBAAN 125 ROTTERDAM TEL.: 010-4.618.500 FAX 010-4.618.270 Speurtocht naar Kerstballen Kinderen brengen Kerststuk Kerstzang door verplegers Kunstkerstverkoop in Pand Paulus: WinilRTAN 1W- HI m- Art.nr. 145633 m- Art.nr. 97795 m.- Art.nr. 80548 Woertsdag 20 december 2000 4 - NUTS het ziekenfonds voor Delta Lloyd en OHRA verlaagt haar ziekenfondspremie voor 2001 van f 39,75 naar f 31,75 per maand. En als u er een aanvullende verzekering van OHRA bijneemt, bent u voor maar f 38,70 per maand compleet verzekerd. BEL NU: 0800-8005 HET ZIEKENFONDS V00R DELTA LLOYD EN OHRA «iri -r - .J1 CM CM Op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december heeft Correct extra Kerst-koopavonden tot 21.00 uur. Zo kunt u bij Correct Computers op de Ceintuurbaan 125 te Rotterdam profiteren van speciale aanbiedingen op het gebied van computers, printers, scanner en computersoftware. PALM COMPUTING PALM M100 2MB Een superhandige agenda, kaartenbak, kladblok en actielijst die volledig uitwisselbaar is met de PC en Microsoft Outlook. De Palm M100 is met optioneel verkrijgbare kleurenfrontjes in de kleur uit te rusten die bij u past. jm- COMPAQ. COMPAQ PRESARI0 5WV237 COMPUTER PC met verwisselbare kleurenfront. AMD Duron 700 Mhz processor, 64 MB SyncDRAM, 10 GB Ultra DMA HDU vaste schijf en 8 speed DVD-Rom. Inclusief Windows 98 ME, Word 2000, MS Works 4.5, Internet-software,Toetsenbord, Muis, 56k Modem, en multimedia software titels. CORRECTPRIJSINCL. BTW EXCLUSIEF BTW 2549.- EXCLUSIEF BTW 424.68 COMROa COMPAQ IJ-600 KLEURENPRINTER Gebruiksvriendelijke 1200x1200 dpi kleurenprinter met een afdruksnelheid van 7 ppm zwart 3.5 ppm kleur. Voorzien van uniek AccuFeed voor probleemloze papierdoorvoer. Eenvoudig aansluitbaar op uw Compaq PC via USB de aansluiting. Afm. 45x17x21 cm. *BIJ AANKOOP VAN EEN COMPAQ PRESARIO PC CORRECTPRIJS INCL. BTW EXCLUSIEF BTW 169.36 AVERY KALENDERKIT Ontwerpkit voor het maken van uw eigen unieke kalender met import fnogelijk- heid van uw favoriete foto's. EXCLUSIEF BTW 25.49 Al MICROSOFT WORKS 2000 ME Complete en krachtige software bundel met o.a. Word 2000 NL, Encarta Grote Wereldatlas 2001 Winkler Prins. EXCLUSIEF BTW 169.36 DAVILEXA2 RACER EUROPATOER Spectaculair racespel met nu de snelwegen van diverse Europese steden. ^48T- Art.nr. 77985 EXCLUSIEF BTW 38.26 DAVILEX DAVI-RECEPT 2 DELUXE De complete kookhulp op de PC voor elke dag. Samen met Cas Spijkers maakt u van elke maaltijd een feest. EXCLUSIEF BTW 84.26 Antivirus SYMANTEC/NORTON ANTIVIRUS 2001V 7.0 NL Beschermt uw computer tegen alle virussen via Internet, E-Mail en overige data. EXCLUSIEF BTW 75.75 MICROSOFT AGE OF EMPIRES COLLECTORS EDITION Bundel van Age of Empires voor dagenlang strategie game plezier. EXCLUSIEF BTW 135.32 MICROSOFT SIDEWINDER 2.0 USB Met deze soepel werkende Joystick heeft u ieder aktiespel in de hand. M- Art.nr. 97781 EXCLUSIEF BTW 49.36 GUILLEMOT FERRARI RACING WHEEL Sportief stuurwiel met Formule 1 versnellingshen- dels zoals Ferrari die gebruikt. EXCLUSIEF BTW 276.60 IIHW Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 125 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. PHILIPS PHILIPS VESTA PRO 30 WEBCAM Ideale Internet kleurencamera voor iedere moderne PC met USB aansluiting. ALLEENZATERDAG 23 DECEMBER VAN 17.00-18.00 UUR ZONDAG 24 DECEMBER! GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR s VISA 4 U v -mm 0C-. - g: mm Door Peter de Jong Omdat postzegels verzamelen in Nederland niet echt een populaire sport meer is, schrijf ik zo af en toe een artikeltje voor Duitse en Ame- rikaanse en Israelische vakbladen over mijn verzamelgebied: oorlog- spionage-, en propagandaverval- singen. De lezers daar vinden het nl. buitengewoon interessant te weten dat de Palestijnen een heel andere landkaart van bezette ge- bieden gebruiken dan onze nieuwslezers hier op het journaal. Of dat het PFLP- Peoples Front for the Liberation of Palestine- op hun luchtpostzegels laten zien hoe ze passagiersvliegtuigen opblazen. Heel wat anders dan onze westerse koetjes en kalfjes en Suske en Wis- ke stripzegels. Ook is het ons niet ontgaan hoe men 30 jaar geleden in Rhodesia dacht over het Ko- ninklijke Britse recht op postale heffingen. Zeker omdat het vaak gaat om stoute zaken van officiele overhe- den komt veel pas aan het licht als er na 50 jaar weer een archiefla verjaard is. Vooral in de 2e wereld- oorlog heeft de Duitse spionage af- deling VI-F-4 (Unternehmen Ber nard), de Amerikaanse Overseas Service (OSS) en de Engelse Mili- taire Intelligence (MI.5) de postale tactiek gebruikt om de tegenstan- der van hun mening op de hoogte tj brengen. Zelfs in het England- spiel, waarbij zoveel geheime agenten hier te lande in handen van de Duitse bezetters vielen, zou er sprake zijn geweest van een 'Vlie- gende duif vervalsing. De Franse resistance maakte een opdruk 'Deutsch Marokko' op Franse-Marokko zegels die de Franse Vichy president Petain dui- delijk moest maken dat Duitsland het bewind in Noord-Afrika had overgenomen. Wanneer individue- le burgers en prive instellingen zich met het oorlogszuchtig ver- draaien van feiten gaan bezig hou- den is het vaak heel moeilijk om achter de waarheid te komen. Zo waren het tijdens de koude wereld- oorlog zogenaamd particuliere or- ganisaties die in oost en West als anonieme postbode van het idee fungeerden. Ook in geval van phi- latelische Friezen die hun chauvi- nisme met de particuliere uitgifte van een ludieke 1 cents zegel uit- drukken moet je erg goed zoeken in de Friese gewesten om er 1 op de kop te kunnen tikken. Dichter bij huis waren de verzets- daden wellicht ziet zo groot maar het doorsnijden van telefoondra- den en verspreiden van illegale pamfletten kostte toch het leven aan Bertus IJzerdraat en de Vlaar- dingse groep verzetsgeuzen van het le uur. In Schiedam heeft ene heer van de Ban, welicht in navolging van de geuzengroep, zijn eigen kleine geuzenverzetsdaad gepleegd toen hij in december 1941 een aantal postzegels liet overdrukken met de tekst 'Houdt Goeden Moed'. Welicht als nieuwjaarswens be- doeld met het idee zijn vrienden en kennissen een hart onder de riem te steken in de hoop op betere tijden. De opdruk werd in dezelfde kleur aangebracht op enkele tientallen groene 5 cent en blauwe 12 cent koning Wilhelminazegels en ge- plakt op ongeadresseerde envelop- pen die door een bevriend postbe- ambte werden afgestempeld met een vlagstempel 'post uw brieven zodra ze gereed zijn' Schiedam 30- 12-1941'. Omdat de opdruk in dezelfde kleur was als de zegel is de tekst onop- vallend, waardoor de boodschap niet direct in het oog springt. De hypothese is dat de heer van de Ban ze daarna zelf bij zijn vrien den en verwanten in de bus heeft gedaan en ze wellicht heeft geat- tendeerd op de toegevoegde tekst. En al lijkt het allemaal niet echt van grote moed te getuigen, gelet op de groep Vlaardingse geuzen die 13 maart 1941 op de Waalsdor- pervlakte door een Duits vuurpele- ton waren gefusileerd was enige voorzichtigheid niet helemaal on- terecht. Na de oorlog werd de boedel van de heer Ban geveild door Boekema en gekocht door dr. Speijer welke beiden in de jaren 80 een pole- misch dispuut op hoge poten uit- vochten over het kaliber van deze postale verzetsdaad. Om hun nabe- staanden rust en zekerheid aan- gaande deze zaak te bieden hoop ik dat er mensen zijn die deze actie van de heer van de Ban kunnen be- vestigen. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling organi- seert op Tweede Kerstdag vanaf 14.30 uur een speur tocht naar Kerstballen in het Beatrixpark. Een uur eerder is de Kerstman al aanwezig om de tocht offici- eel te openen. De speurtocht duurt ongeveer een uur en begint en eindigt op de kin- derboederij. Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten met chocoiademelk en gliihwein. Deelname is gratis. SCHIEDAM - De leerlingen van de locatie Groenoord van basisschool De Regen- boog gaan vrijdag 22 de cember de vrijk in om bij ou- deren en mensen die verzor- ging nodig hebben een groot zelfgemaakt Kerststuk te brengen. De groepen 3 en 4 gaan naar verzorgingshuis Spaland, groep 5 gaat naar De Weerklank, groep 6 naar de Heyermansflat en groep 7/8 gaat naar de DrieMaas- Stede. In Spaland worden liedjes gezongen en in de DrieMaasStede wordt een leuke attentie gebracht Op deze manier leren de kinde ren dat zij niet alleen in de wijk wonen, maar dat er ook ouderen zyn die niet verge- ten mogen worden. SCHIEDAM - In Verpleeg- en reactiveringscentrum DrieMaasStede vindt don- derdag 21 december een kerstzang plaats die ver- zorgd wordt door de eigen medewerkers. Er worden twee uitvoeringen gegeven: om 15.30 en 19.30 uur. Familie en vrienden van pa- tienten kunnen de uitvoe- ring bijwonen, maar wor den wel verzocht deze week even te laten weten of ze ko men en met hoeveel mensen. Er kan worden ingeschre- ven op de verschillende af- delingen. SCHIEDAM - Kunst voor een speciale Kerstprijs: onder de ti- tel de Grote KUNSTkerstver- koop verkopen Schiedamse kun stenaars op donderdagavond 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 de cember allerlei schappelijk ge- prijsde kunstwerken. De kunstenaars zullen tijdens de Kerstverkoop in Pand Paulus rond- lopen, en zijn zo te benaderen voor een praatje. Verder wordt er, even- als vorig jaar, weer gliihwein en warme chocoiademelk geschon- ken. De KUNSTkerst wordt geopend op donderdagavond 21 december om 19.00 uur met het in werking stellen van een installatie van de Vormenthalers. Daarna kan het pu- bliek de werken bekijken en -des- gewenst- meteen kopen, inpakken en mee naar huis nemen. De prij- zen lopen uiteen van fl 1.- tot fl. 495, met een paar uitschieters om- hoog. Een dag later wordt er van 12.00 tot 21.00 uur echte Christmas-tea geschonken met zelfgebakken taart, terwijl er op de achtergrond 'eigenwijze' Kerstverhalen wor den verteld. Zaterdag, van 12.00 tot 17.00 uur wordt de Grote KUNSTkerstverkoop afgesloten met live-muziek, verzorgd door Buiten Westen, Music and Art Platform. Verder wordt om 15.00 uur bekendgemaakt wie de KUNSTkerstbomen-contest' heeft gewonnen: kunstenaars, aan- gesloten bij stichting Kunstwerkt, maken hun alternatieve kunstkerst- boom. De bezoekers van de Kerst verkoop kunnen voor fl. 1,- een stembiljet kopen en zo uitmaken wie dit jaar de mooiste, gekste of origineelste kerstboom heeft ge- maakt. Door het uitbrengen van hun stem maken de bezoekers kan om een van de bijzondere kerstbo- men mee naar huis te nemen. Grote KUNSTkerstverkoop, Pand Paulus, Korte Haven 125. Donder- dag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 december. 20% LAGER! MULTI-MEDIA WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG DECEMBER DECEMBER DECEMBER Art.nr. 96419 Art.nr. 99888 Art.nr. 176382 Art.nr. 179056 Art.nr. 176073 Art.nr. 77977 Norton CORRECTPRIJS INCL. BTW Art.nr. 90646 EXCLUSIEF BTW 135.32^ WINKELOPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag van 9.30-18.00 uur, vrijdag van 9.30-21.00 uur en zaterdag van 9.00-18.00 uur. In december en januari geopend van 12.00-17.00 uur. BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Crooswijk. EUndCARD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 5