Foto's van Hollandse landschappen vanuitvlieger-perspectief wijk streek 279 399 79 0 mm KERST K00PAV0NDEN AANBIEDING umWM 20 21 22 UW EIGEN THUIS THEATER 3-WEG ZUILLUIDSPREKER DVD SPELER DUIZENDEN CD-VIDEO'S 4 A 95 0 E3 CORRECT KOOPJESKELDER, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.618 FAX: 010-4.186.270 ig Nummer politie verandert Vreemde- lingendienst dicht Opening Unisono 10 door weerman Erwin Kroll Activiteiten voor 55-plus Training van het geheugen Schiespoor met de Kerst Een computer op maat bij MABN Thurlede verblijdt met bijdrage uit Fonds Ouderenzegels SNUFFELAARS 0PGELET! CORRECT K0CHT NIEUWE V00RRAAD JVC EN PHILIPS ©tr Woensdag 20 december 2000 ■Hi MABN In de Correct koopjeskelder aan de Ceinfuurbaan 111 te Rotterdam kunt u weer vofbp profiteren van nieuwe, interessante aanbiedingen van de merken JVC en Philips. Het gaat om speciale paitijen, beursmodellen en demonstratiemodeilen. Dikwijls nieuw in doos, sommige zonder doos met een kiein laagje stot, maar altijd met een flinke deuk in de prijs. Voor deze en contante betaiing. Telefonische reserve- Tijdens de kerst koop- avonden kunt u van 18.00- 21.00 uur profiteren van deze speciale aanbieding (^Infinity INFINITY MICRO SUB 2 SUBW00FER Subwoofer met een belastbaar tot 150 Watt voor een diepe lagetonen weergave. In zwart uitgevoerd. Afm. sub: 38.5x23.5x36.5 cm. 'ALLEEN OP KERST K00PAV0NDENVAN 18.00-21.00 UUR KELDERPRIJS -499T- JBLTLX CINEMAPACK 635 MET RDS PRO-LOGIC RECEIVER In combinatie met optioneel leverbare front- luidsprekers maakt u met deze receiver, voorzien van center en surround luidsprekers uw eigen thuis theater. Het tunergedeelte heeft RDS en voor-keuze zenders. Uitgangsvermogen van 2x40 Watt front, 45 center en 2x22.5 Watt surround. Incl. afstandsbediening. In zwart uitgevoerd. Afm. 44x14.2x36 cm. KELDERPRIJS 4499T- JBL XL-1000 ZUILLUIDSPREKER Uitstekende geluidskwaliteit en een gunstige prijs gaan prima samen! Dat bewijst deze JBL 3-weg zuilluidspreker met sprankelende hoge tonen en een strakke basweergave. Belastbaar tot 150 Watt. Uitgevoerd in zwart. Afm. 82x22x24 cm. PER STUK m? Art.nr. 75326B KELDERPRIJS PHILIPS DVD-701 DVD SPELER Buitengewoon fraaie en functionele DVD speler die tevens geschikt is als CD speler in uw huidige audio installatie. Vervang nu uw CD speler voor een DVD speler en zet een stap dichterbij de wonderbaarlijke Home Theater wereld. Deze DVD is voor zien van een digitale uitgang voor PCM, Dolby Digital en DTS. Zeer gebruiksvriendelijk inclusief afstandsbediening. Afm. (bxhxd) 43.5x9.2x32 cm. KELDERPRIJS -799T- Art.nr. 98577B demo-modellen JVC AV-28 WT AUTO BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE Dat een 70 cm (eff 68 cm) breedbeeld televisie niet duur hoeft te zijn bewijst JVC met deze prachtig vormgegeven AV 28 WT. Voorzien van Auto Panoramic, het unieke JVC concept om alle uitzen- dingen in breedbeeld te bekijken zonder hinderlijke balken boven het beeld. Afm. 72x49x50 cm. KELDERPRIJS harman/kardon HARMAN KARDONTD420 CASSETTEDECK Dit klasse cassettedeck heeft 3 motoren en een horizontaal mechanisme voor een perfecte bandloop. Met Dolby B/C en HX-pro. In zwart uitgevoerd. Afm. 44x13x34 cm. j699T- Art.nr. 25566B KELDERPRIJS SLIUS3L AIWA HV-FX 5210 HIFI STEREO VIDE0REC0RDER MET PDC/SH0WVIEW Verder voorzien van uitgebreide timer, auto tuning, scart aansluiting en afstandsbediening. Afm. 36x9x32 cm. J99T- Art.nr. 90353B KELDERPRIJS CD-VIDEO'S Deze CD-video's zijn ook afspeelbaar op een DVD speler. 5 VOOR Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of aiiujei AIWATS-CD 20 SUBWOOFER SET Haal het optimale uit uw computer, walkman of discman met deze kranchtige subwooferset. Voorzien van een ingebouwde 2x5 Watt en een extra 10 Watt sub versterker. In wit uitgevoerd. ALLEENZATERDAG 23 DECEMBERVAN 17.00-18.00 UUR KELDERPRIJS raw ZONDAG24 DECEMBER GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR I, *1-2 SCHIEDAM - Door de in- voering van het nieuwe cen- trale landelijke telefoon- nummer 0900 - 8844 (30 cent per minuut) vervallen met ingang van 8 januari 2001 alle overige bij het pu- bliek bekende telefoonnum- mers van het district Schie dam. Wie na 8 januari de politie in Schiedam nodig heeft voor een niet-spoedeisend geval (bijvoorbeeld als er is ingebroken, maar de inbre- ker is al weg), zal dus het 0900 - 8844 nummer moeten bellen. In gevallen waar elke minuut telt (geweldsdeiic- ten, inbreker is er nog, aan- rijding met gewonden), kun- nen burgers uiteraard ge- woon bellen met het lande lijke alarmnummer 112. Beliers die gebruik maken van een gewone telefoon (op het vaste netwerk) en 0900 - 8844 bellen, komen terecht bij het dichtsbijzijnde poli- tiekorps. Voor inwoners van Schiedam is dit regiokorps Rotterdam-Rijnmond, waar Schiedam onderdeel van uit- maakt. Gesprekken komen binnen bij het regionale call- centre, gevestigd aan de Boezembocht in Rotterdam. Daarvandaan komt ieder- een in principe terecht bij het bureau, de afdeling of persoon die hij of zij wenst te spreken. Weet iemand niet precies waar hij moet zijn, dan wordt het telefoon- tje doorverbonden naar het districtelijke informatie- en servicecentre en daar verder behandeld. Beliers die ge bruik maken van een mobie- le telefoon komen (voorlo- pig) uit bij het Korps Lande lijke Politiediensten in Drie- bergen, die ervoor zorgt dat het gesprek op de juiste plaats terecht komt. SCHIEDAM - De Vreemde- lingendienst van het district Schiedam is woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december voor het publiek gesloten. Voor spoedeisende zaken is de afdeling bereik- baar onder nummer: 274 44 51. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Een mooie combi- natie was dat: verstilde land schappen van een bescheiden en rustige kunstenaar en de gezelli- ge drukte van de extroverte weerpresentator die de opening van de expositie Unisono 10 'ver- luchtigde'. De alweer tiende en afsluitende Unisono of eenstem- mige solotentoonstellingen voor jonge, Nederlandse kunstenaars die vanaf 1996 in het Stedelijk Museum worden gehouden. Nu de kunstenaar Gerco de Ruijter die vanuit een vlieger het Hol landse landschap heeft fotogra- feerd, ingeleid door weerman Erwin Kroll die dagelijks lucht- foto's bekijkt. Twee gedreven mensen met passie voor lucht, weer en landschappen. Met cen- traal het werk van De Ruijter die met zijn originele luchtfoto's een beeld schept van wonderschone, abstracte composities van licht, land en water. Erwin Kroll, de weerman van het achtuurjournaal, kan zijn handen niet stil houden en met een water- val van woorden prees hij het werk van de kunstenaar. De weerpresen tator stal de show met 'n loopmi- crofoon op z'n revers in de aula van het Stedelijk Museum. Als een Amerikaanse televisie dominee liep hij druk gebarend heen en weer. Sruikelend over zijn woor den in zijn enthousiasme over het weer en de kunstwerken van Gerco de Ruijter. Heen en weer liep Erwin Kroll. Grappen makend: wel verstand van weer, weinig van kunst. Toch vertelde hij dat hij al eerder zeven- tiende eeuwse kunstwerken op wolkenpartijen te hebben beoor- deeld. Evenals de achtergondluch- ten van de magisch-realist Carel Willink. Erwin Kroll was gegrepen door de foto's van de Hollandse lanschappen. Hij was 'door emo- ties overmand' en had 'woorden te kort' (nee, dus) om zijn bewonde- ring' onder woorden te brengen. Bovendien hadden zij gemeen dat zij iets creeren maar dat het resul- taat, het weer en de foto's, niet te beiiivloeden is. Het werk van Gerco de Ruijter laat foto's zien van het Hollandse land schap. Maar danwel vanuit uit een ongewoon gezichtspunt. Hij be- vestigt zijn camera aan een vlieger en kijkt naar beneden, vanuit het gezichtpunt van een vogel. Ver- vreemdend, verleidelijk, desorien- terend en verraderlijk. Het instellen van de camera, de be- lichting en het diafragma: dat alles blijft een gok. En het weer bepaalt. Alleen bij windkracht 4 of 5 kan zijn speciale vlieger omhoog om op zo'n 60 meter stil te hangen met de speciale camera er loodrecht onder. Een gok en een zeker toeval karak- teriseren zijn foto's. Zelf zegt hij dat dit toeval van het altijd veran- derende weer en het ontbreken van enige reflectie zijn kunst tot kunst maakt. Deze solo tentoonstelling (UNI SONO 10) laat zowel recent werk als eerdere foto's zien waarmee Gerco de Ruijter begon na het doorlopen van de Rotterdamse kunstacademie in 1993. Waarom foto's? Eigenlijk wilde hij alleen de vliegerfoto's maken als voor- beelden om deze in zijn atelier na te schilderen. Maar de foto's ble- ken 'zo mooi dat ik ze niet meer hoefde te schilderen'. Foto's op platen alumunium in twee maten: zijn eerdere werk in kleine foto's met het Hollands landschap. Met bomen, water en strand, weidelandschappen met lange schaduwen van koeien. Stil- levens die als totaal gezien kunnen worden, maar ook in detail. Als een puzzel met de vraag van wie, waar en hoezo. Daarnaast het levensgrote nieuwe- re werk; ook Hollands landschap maar nu industrieel. Deze laatste serie is opgenomen op de Maas- vlakte. Grote foto's van eenvormi- ge bruine, donker-rode, en bruine vlekken. Een soort maanlandschap met reusachtige kolengraafmachi- nes die het landschap in geometri- sche vormen verdeelt. Met een knallend uitgeproken „Dames en heren volg me maar, de tentoonstelling is geopend", werd de tentoonstellend feestelijk door Kroll geopend. De tentoonstelling Unisono 10 van Gerco de Ruijter is van 16 decem ber tot 4 maart 2001 te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Hoogstraat 112. XQ54 SCHIEDAM - Voor 55-plus- sers staan er weer een groot aantal activiteiten op stapel in de dienstencentra. Vrij dag 22 december worden er kerstliedjes gezongen door de kinderen van de St. Jans- school in Oost van 10.30 tot 11.00 uur. De entree is fl. 3,50, inclusief koffie en trac- tatie. Zang en dans is er die dag in De Woudhoek met de leerlingen van de Regen- boog. Aanvang is 09.30 uur en de toegang is gratis. Elke maandag is er visite- club in Wijkpost Zuid van 09.30 tot 15.00 uur. Vrijdags komt de klaverjasclub bij el- kaar in Zuid van 19.30 tot 23.30 uur. De kosten hier- van zyn fl. 2,50 per keer. SCHIEDAM - In het nieuwe jaar gaat dienstencentrum Oost in samenwerking met Francois HaverSchmidt weer met een cursus geheu- gentraining beginnen. Hier- in wordt ook aandacht ge- schonken aan gezondheids- voorlichting en ademhaling- en ontspanningsoefeningen. De cursus wordt gehouden van 26 januari tot en met 13 april op de vrijdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur in de Marconihove. De cursus kost fl. 50,-. Inschrijven via nummer: 47314 96. Ook in De 4 Molens wordt een cursus geheugentraining georganiseerd. Hier zijn tien bijeenkomsten op de don derdag van 14.00 tot 15.15 uur. Er wordt 25 januari van start gegaan. De kosten zijn fl. 50,-. Aanmelden via nummer: 470 55 00. SCHIEDAM - Modelspoor- vereniging Schiespoor houdt zaterdag 23 december weer een Schiespoordag. Op de hele uren gaat in de verduis- terde grote zaal het licht uit en kan het publiek genieten van de ontelbare hoeveel- heid kleine lichtjes. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang kost een gulden. AG (OMAtiON swSSSBt SCHIEDAM - Het zat Paul Moerman niet mee. Enkele jaren geleden startte hij een nieuwe zaak in computers. Maar in het weekend van de opening kwam er een stel inbrekers op bezoek en alles werd meegenomen. Vijf jaar heeft Moerman vervolgens moeten werken om er weer bo- venop te komen, en nu is zijn nieuwe zaak MABN geopend. De gewone winkel is gevestigd aan het Griegplein, het magazijn aan de Willem Barentszstraat. Moerman en zijn medewerkers bieden verscheidene diensten aan. Ze kunnen bijvoorbeeld een com puter op maat maken. Wat wil je? Een supersnelle computer met de modernste grafische kaart, voor het spelen van Deus Ex of Quake III? Of eentje alleen voor internet en administratie? Met de checklist kan MABN snel de gewenste com puter samenstellen. MABN heeft verder een uitgebreide technische dienst voor computers en printers Een andere service is het cursus- aanbod van MABN, een goede cursus windows 98 bijvoorbeeld voor ouderen die niet met de com puter zijn opgegroeid. MABN is gevestigd aan het Grieg plein 279 en de Willem Barentsz straat 25. Telefoon 470 39 04. SCHIEDAM - Ambassadeur De Nie-Flinterman van het Fonds Ou- derenpostzegels heeft woon- en zorgcentrum Thurlede gisteren verrast met een donatie van 14.000 gulden. De Schiedamse zorginstel- ling voor ouderen had een verzoek bij het fonds ingediend om een viertal aanwezige kamers ten be- hoeve van palliatieve zorg, een meer huiselijke inrichting te ge- ven. „Deze kamers zijn technisch gezien inmiddels goed ingericht met bijvoorbeeld een hoog/laag- bed maar tot op heden ontbrak het geld voor een gezellig zitje, sfeer- volle verlichting en wandversie- ring", reageert adjunct-directeur Clasina van der Stel opgetogen na- dat zij de cheque van mevrouw De Nie-Flinterman in ontvangst mocht nemen. Huiselijkheid is een van de kernbe- grippen binnen de palliatieve zorg waarbij ongeneeslijk zieken die zowel thuis als in het ziekenhuis niet meer kunnen worden opge- vangen, verzorging en onderdak wordt geboden. De persoonlijke wensen van de zieken en hun naas- ten dienen daarbij centraal te staan. Voor de gewenste opknapbeurt is per kamer zo'n 3500 gulden nodig. Woon en zorgcentrum Thurlede vroeg derhalve een bedrag 14.000 gulden bij het fonds. Uit de lande lijke opbrengst van de verkoop van ouderenpostzegels en wenskaarten is dit bedrag nu dus geheel geho- noreerd. CORRECT K00PJESKELDER WOENSDAG DECEMBER DONDERDAG DECEMBER VRIJDAG DECEMBER Art.nr. 144636B Art.nr. 178980 599 4 coa- Art.nr. 65729B zwart J-byU." Art.nr. 65730B zilver 1199 Art.nr. 85386B Art.nr. 28380B ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF DE WETTELIJKE VERWIJDERINGSBIJDRAGE. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 9.30-18.00 uur. vrijdag van 9.30-21.00 uur, zaterdag van 9.00- 18.00 uur. In december en januari ledere zondag geopend van 12.00-17.00 uur. WIDER BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Crooswijk. h EunOCARO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 6