maasstad weekbladen Ultimatum voor ouders en leidsters ^VapeTleS mu JongeJenever elders 2&95 W Energierekening landelijk verder omhoog □ns Dpruiming L yjpoPHuisr Oost-Duitse 'nasynchronisatie' in Vlaardingen Theater- sport met Roei Pot de beste wensen voor 2001 Ar c Directrice Honki-Ponk door met De Kok ZONDAG A.S. ZIJN WIJ OPEN! ALLEEN TUDENS DE GROTE EINDEJAARSSHOW Aanrijding auto en motor BOUMAN RUNDERRIBLAPPEN, ng8 UNOX STEVIGE SOEP BILDTSTAR AARDAPPELEN ,49 s as seac> VIDE# AUDI# KTV VVD bezoekt Tweede Kamer Vakantie- beurs 2001 in Utrecht 6 WEKEN VOOR 35,- Of bel gratis 0800 - 00 42 Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 - 3 januari 20018e Jaargang nr 1 Wm I I - IHi -i— pfiWu ZIE ONZE ADVERTENTIE! SCHIEDAM - Directrice W. van Wolferen heeft niet gebro- ken met de omstreden iatrosoof J.P. de Kok. Verder moeten al- le ouders voor 4 januari een briefje naar Honki-Ponk sturen in- dien ze gebruik willen blijven maken van het kinderdagver- blijf. „Indien ik geen antwoord van u ontvangen heb, ga ik er- van uit dat u uw kind niet meer wenst te brengen", schrijft Van Wolferen in een brief aan de ouders. ALLEE^ran 3 f/itt 6 JANUARI topkeukens van j|g son.- TOT 12.500 Amstelveen, Baarle-Nassau, Breda, Den Hoorn, Kaatsheuvel, Rotterdam, Son en Woerden. www.keukenconcurrent.nl Eindejaarsshow: profiteer t/m 7 januari van de prijzen van 2000 heeft alle dranken ONS bericht www.kinorama.nf Buvoorbeetd: Hum Zondag geopend OpgeteW de bestej MARKT kiloI U« div. smaken 1 99 blik a 80 clI. 5 kiloLi PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT VAN DER MEER 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 to, m N(£UW£ 15 ed ALW££R AP., Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in I I I il i -1 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam ■f* f Ook de leidsters moeten voor 3 ja nuari kenbaar maken of ze in dienst willen blijven van Honki- Ponk. Wanneer zij niet voor deze datum reageren, gaat Van Wolfe ren ervan uit dat de leidsters niet opnamen Gratis indexprirrttj beter mm Omdat u op de centen bent... 0233535 meer bij Honki-Ponk willen wer- ken. De leidsters, die eerder had- den aangeven de vestiging aan de Schiedamseweg te openen als al- tematief voor de hoofdlocatie aan de Piersonstraat, kunnen de vesti- gingen van Honki-Ponk niet meer betreden: de sloten zijn dit week- einde veranderd. Het kinderdagverblijf blijft deze week verder gesloten, heeft Van Wolferen medegedeeld. Honki- Ponk gaat maandag 8 januari weer open, wanneer duidelijk is hoeveel ouders Honki-Ponk zijn trouw ge- bleven. De medewerkers van Honki-Ponk die niet achter Van Wolferen staan, zijn geschokt door de handelwijze van de directeur. „Uit de brief blijkt al dat ze (Van Wolferen, red.) niet zo heel veel vertrouwen meer heeft in haar personeel, maar om dat te benadrukken zijn alle sloten van de vestigingen veran derd", schrijft een leidster. Veel ouders zijn kwaad dat De Kok als organisatie-adviseur bij Honki-Ponk terug is en voelen zich geschoffeerd door de brief die Van Wolferen aan de ouders heeft ge- stuurd. Van Wolferen zegt op haar beurt geschokt te zijn door 'de persoon- lijke, gewelddadige bedreigingen van sommige ouders': „Ik heb zelfs anoniem een kaart ontvangen waarin stond dat de afzender mij ten grave wilde dragen", schrijft Van Wolferen in een brief aan de ouders, „Ik zal alle bedreigingen aan de politie melden en ik wens SCHIEDAM - De jaarwisseling is in Schiedam bijzonder rustig verlopen. De politie kreeg 'slechts' vijf meldingen van vernieling binnen en dat is in andere jaren wel eens anders geweest. Op de rotonde bij de Lekstraat werd in de Nieuwjaarsnacht een groot vreugdevuur ontstoken, evenals bij de ingang van hetJulianapark. Incidenten deden zich niet voor. Foto RoeiDijkstra niet meer verder samen te werken met deze ouders. Ik verzoek u te stoppen met deze agressie. Agres- sie heeft nooit kunnen leiden tot een oplossing, alleen maar tot in- tens verdriet en spijt." De gemeente Schiedam heeft voorgesteld een onpartijdige be- middelaar in te roepen. Het bestuur van Honki-Ponk heeft gezegd de bemiddeling onder voorwaarden te accepteren. {lie verder de binnenpagina PROOST Claeryn JGSOZJZXEVEK Geidtg t/m 14 januari SCHIEDAM: Broersveld 68-70 (bij Bas van der Heijden) ROTTERDAM: Franselaan 244 A DIRCK III heeft meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren: 0172-447300 Kijk voor de tarieven verderop in deze krant Van Heekstraat 15, Schiedam, telefoon (010) 262 1000, www.onsgroep.nl PERFECTS KWAIITEIT m SREISERVICE maROOT FORMAAT IOXISCM dLANZEND PAPIER WC OOSTERHOFAlEXANDRIUM (l)- WC ZUIDPIEIN HOOaSTRAAT 141 - BERdSE DORPSSTRAAT 32 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs is inclusief B.T.W. 12 OPNAMEN 9,95. 24 OPNAMEN 5, MEERPRIJS. 36 OPNAMEN /10. MEERPRIJS AANBIEDING ALLEEN GELDIG VOOR KLEINBEELDFILMS. SCHIEDAM - Een 34-jarige motorrijder uit Schiedam en een 47-jarige automobilist uit Spijkenisse zijn maandagavond met elkaar in botsing gekomen op de kruising bij de Westvest. De Spijkenisser reed over de Walvisstraat richting Westvest en de motorrijder reed richting Vlaardingerstraat. De Schie- dammer hield aan de aanrijding beenletsel over. De motorrijder bleek bovendien zijn motor niet te hebben verze- kerd en hij bleek ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Nu showroommodelfen met kortingen tot 60% Topmodellen voor superprijzen, volop voordeel! Driezitter in microvezetetof vanaf IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (010) 284 2111 12.00 -17.00 uur WORD JE EVEN STIL VAN SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM DE VOORDELIGSTE RENTE SCHIEDAM - Omdat Ton de Swart het afgelopen jaar in de Tweede Kamer is ge komen, brengt de afdeling Schiedam van de VVD in april een bezoek aan Den Haag. Donderdag 26 aprii zullen de belangstellende VVD'ers arriveren, waarna ze een rondleiding door het gebouw van de Tweede Ka mer krijgen. Vervolgens zal een debat in de plenaire zaal worden bij- gewoond. De afdeling ziet dit bezoek als een uitsteken- de gelegenheid om de belan- gen en relevante zorgpunten van Schiedam weer eens in Den Haag voor het voetlicht te brengen. WATERWEG - In de Jaar- beurs Utrecht ligt van woensdag 10 tot zondag 14 januari weer de hele wereld aan je voeten. Hier is inte- ressante informatie te vin- den over de meest uiteenlo- pende vakantiebestemmin- gen en soorten vakanties. Er is ook veel entertainment. Te denken valt aan optre- dens en verschillende dia- en videovoorstellingen. De toe- gangsprijzen bedragen fl. 20,- voor volwassenen en kinderen van 4 tot en met 14 jaar betalen fl. 12,50. ANWB-leden kunnen bij de ANWB toegangsbewijzen kopen met fl. 3,- korting. De beurs is open van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. Ook in het weekeinde is de beurs open en wel op zaterdag en zon dag van 10.00 tot 18.00 uur. KORTING! U Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* j Naam: I I I I Adres: I I j Telefoon: Postcode: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) (6 weken voor slechts 35,-) Voorl: m/v Nr: Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam - Geldt alieen afs u de afgelopen drte maanden geen abonnee bent geweest. -4 KLARE TAAV.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1