maasstad weekbladen Geweld onder jeugd blijft maar toenemen ZONDAG 4 FEBRUARI BANENDAG V 1? Of ^fcpOPHUtf IxW' I it cmmw, ptitAf DOK 99 SPW-studenten in actie voor kinderafdeling Des Bouvrie opent deu- ren van zijn Korenbeurs m f\ ZONDAG A.S. ZIJN WIJ OPEN! P CAPELLE I ■BBI Nu weer vechtpartij in Noord RITES sc UKKCftm vcjuc patat Rijden onder invloed NIEUW IN Het Filmhuis Franse Keuken Rotterdamse regisseur op festival Kethelbrug maanden dicht Controles op het gebied van afval Man betaalt eindelijk boete Rectificatiegraf van Liduina 6 WEKEN VOOR 35,- fija, noteer mij voor zo'n voordelfg proefabonnement* J Of bel gratis 0800 - 08 42 Schiedam Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 - 31 januari 20018e Jaargang nr 5 VAN 12.00- 17.00 UUR ZIE ONZE ADVERTENTIE! PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DERMEER SCHIEDAM - Ongeveer veertig jongeren zijn zaterdagavond slaags geraakt op de Zwaluwlaan. Een klein arsenaal aan slag- wapens werd in de haast achtergelaten toen de politie zich liet zien. Een 17-jarige jongen werd in zijn zij gestoken, een ande- re jongen moest zijn hoofd laten hechten. Sommigen zien in het voorval het zoveelste geval van zinloos geweld in Schie dam. De politie kan de vermoedens niet bevestigen dat het hier om een afgesproken vechtpartij ging. Wei geeft zij toe dat het geweld onder jongeren, dus ook in Schiedam, steeds verder toeneemt. 'T BESTE AANBOD 6 JAM. 1/m 14 FEB. f OR** trnvthum y uj bcstcdimg g ||J? ffi», VAVFViiWWf. V «VE« DIT MT IW VOOR 1« FEB. mm £|f M AAK HAMt OP ££jtf icVimiklHDC f OR9 it A f FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurtl Foto Video Audio KTV Telecom Vanaf zaterdag wordt het weer lachen in Schiedam! Gourmet Bowling Arrangement Tafelbarbecue Bowling Arrangement ZONDAG T/M VRIJDAG 20% KORTING OlO - 474 07 74 WWW.DOK99.NL SCHIEDAM - De Kethel brug wordt vanaf maandag 5 februari flink onder han- den genomen. Dan wordt een start gemaakt met de re- novatiewerkzaamheden aan de brug tussen de Damlaan en de Kethelstraat, over de Noordvest. De werkzaamhe- den bestaan uit het vervan- gen van de oude, gemetselde constructie en de muren door een onderheide, beton- nen constructie. De Kethelbrug zal tot eind mei afgesloten zijn voor alle verkeer, incluief voetgan- gers. Wie meer informatie wil over de werkzaamheden kan bellen met de heer Kroon van ONS IBOR, tel. 246 55 39. ZO'bi FlLMF£STl\/AL, OAT 15 k')k£>i EN &£- WOWEN 2-3-4 Februari, Ahoy Rotterdam - Informatie over Plastisch-chirurgie - Tentoonstelling "50 jaar Plastisch-chirurgie" - De StripBus The Bullpen Info: 043-6014951 www.extravaganza.nl Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in I I I Il Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (21 ct p. min.) Schiedam CEINTUURBAAN111 ROTTERDAM Donderdag: KIWIFRUIT max. 3 kg. per klant bakca. 1 kg Vrijdag: ROSBIEF vers voor u gebraden max. 300 gr. per klant, 100 gr. Zaterdag: NllJN MERK PATAT FRITES max. 3 kg. per klant a gg kg.zak van 2.39 voor Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND In het jaarplan van het korps Rot terdam Rijnmond, waartoe ook het district Schiedam behoort, is de jeugd ook een van de speerpunten. Maar om nu te zeggen dat het ge weld onder jongeren alleen of vooral in Schiedam schrikbarend toeneemt, gaat de politie te ver. „Ik zou het graag breder willen trek- ken", zegt een voorlichtster, „Ge- weld onder de jeugd in Nederland neemt toe. Het is een tendens, die de nodige zorgen baart." Toch vinden vooral veel ouders het vele geweld dat de laatste tijd het nieuws bereikt opmerkelijk. Temeer omdat op een steenworp afstand over een paar weken het 'Monument van Bezinning' wordt geopend, ter nagedachtenis aan al die slachtoffers van zinloos ge weld. „Vorige week is een jongen op de Stadhouderslaan nog hele- maal afgetuigd", vertelt een moe- der bezorgd, „en nu dit in Schie- dam-Noord. Het is gewoon grieze- lig." Een ander zegt dat er bijna wekelijks sprake is van zinloos ge weld onder jongeren. „Het gaat al- lang niet meer om een incidenteel geval en dat baart me echt zor- TELEFOON: 010 - 4090140 DE VOORDELIGSTE RENTE IIY POT III EK ADVIESCENTRUM y. J B r j-dOfp ASK FOR M~~RE H.G.HCFZCNB.V UW AS. f LfVtftAHCUU KAREL ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein gen. Vrijdagmorgen gingen bijvoor- beeld nog zes meisjes 'zomaar' met elkaar op de vuist in een snackbar aan de Nolenslaan. Vier van de zes hakten en sloegen van het ene op het andere moment twee andere meisjes, een 17-jarige Schiedamse en een 18-jarige meis- je uit Krimpen aan den Ijssel. Ge- lukkig wist het personeel van de snackbar de vechtende partijen bij- tijds te scheiden. Twee van de vier meisjes konden later worden aan- gehouden. „Wat bezielt iemand om zoiets te doen", vragen ouders zich be zorgd af. Maar niemand kan hier een antwoord op geven. Ook het Platform tegen Geweld op Straat niet, dat vrijdag 2 maart naar Vlaardingen komt om het Monu ment van Bezinning te onthullen. Het college van Vlaardingen heeft besloten om jaarlijks een moment van bezinning random het monu ment te organiseren op de Lande- lijke dag van Respect. Dit jaar valt die dag op zaterdag 29 September. Het monument kreeg de titel 'Het Boeket' mee, omdat mensen mas- saal een bloemenhulde brengen op de plaats waar het incident heeft plaatsgevonden. Het boeket van de kunstenares die het monument heeft gemaakt is echter geen boe ket van mensen, maar een boeket van jonge mensen omdat de mees- te slachtoffers van zinloos geweld zich in de leeftijdsgroep 17 tot 24 jaar bevinden. SCHIEDAM - De politie contro- leerde maandagmiddag op de Hor- vathweg een automobilist die in een auto reed waarvan de APK was verlopen. De man beweerde een 37-jarige Rotterdammer te zijn, maar uit onderzoek bleek hiij een 44-jarige Rotterdammer te zijn. De man bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs en ver- keerde bovendien onder invloed van alcohol. Omdat een ademana- lyse niet lukte, werd bloed afgeno- Zie elders in deze A. van Saksenweg Vlaardingen SCHIEDAM - Vleermuizen in het Beatrixpark? Jazeker. Zoveel inmiddels datde af deling Natuurontwikkeling erinmiddels een vleermuizenactie aan heeft gewaagd in het park. Afgelopen zondag hielpen verschiilende scouts hard mee met het ophangen van twinig vleermuiskasten. Vooral de Ruige Dwergmuis blijkt graag en veel gebruik te maken van de vleermuiskast. Vleermuizen zijn nuttig en ongevaarlijk en bovendien wettelijk beschermd. De kasten zorgen ervoor dat de vleermuis een groter lee fgebied krijgt in het Schiedamse park. Foto Dick siuijter In het Schiedamse Filmhuis draait 3 februari de film 'Wilde mossels'. Dit zeer persoonlijke debuut van regisseur Erik de Bruyn was de openingsfilm van het Nederlands filmfestival vorig jaar. Tegen de achtergrond van het weidse Zeeuwse landschap schildert de re gisseur het weinig opwindende maar ondanks dat toch zeer her- kenbare leven van zijn hoofdper- sonen. Verrassend eigenzinnig en buiten de platgetreden paden van de formulefilms die in grate getale op ons afkomen. Meer informatie over uitgaan in de regio is te vinden op de podium- pagina in het tweede katern. SCHIEDAM - De docente van de Stichting Huishoudelijke Voor- lichting neemt haar cursisten mee op een culinaire reis door de vele streken van Frankrijk en laat ze kennis maken met de specialiteiten van die streken. Na deze cursus voelen de deelnemers zich 'un vrai cuisinier fran^ais'... Advies: deze cursus vereist enige kookervaring. De cursusduur is zes weken van 2,5 uur op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in het Maascol- lege aan de Mgr. Nolenslaan 99b. Kosten zijn fl. 80,- exclusief ingre- dienten. De cursus gaat donderdag 8 maart van start. Cursisten moeten pannenlappen, theedoek, vaat- doekje en pastic doosjes meene- men. Voor inlichtingen en inschrij- vingen: 426 47 81. Openingstijden maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. De kinderafdeling van het Holy Ziekenhuis werd afgelopen maandag bedolven onder de CadeauS. Foto Dick Siuijter VLAARDINGEN - In het kader van een school-opdracht hebben achttien studenten van het Albeda- college zich drie maanden lang ge- stort op het bij een brengen van duizend gulden voor een goed doel. Als het begunstigde goede doel werd gezamenlijk gekozen voor de kinderafdeling van het Holy Ziekenhuis in Vlaardingen. Navraag leerde dat men ter plaatse nog wel wat speelgoed kon gebrui- ken en ook video-banden en een TV/video-combi. In de afgelopen periode bleek de fondsenwerving zeer voorspoe- ding te verlopen. Niet duizend maar drieduizend gulden werd door de enthousiaste groep studen ten bijeen gebracht. Van het over- gebleven geld werd aan het zieken huis een (spel)computer met mo dem en nog eens een extra speel- goed-cheque aangeboden. De fees- telijke overhandiging van alle gif- ten vond afgelopen maandag plaats. Voor deze gelegenheid had- den de studenten de Holy-kinder- afdeling versiert met ballonnnen en was een clown aanwezig om de patienten te vermaken. Alle inspanningen bleken niet voor niets geweest. Bij hun bezoekje aan het ziekenhuis ontmoetten de studenten vele blije kinderen, kre- gen zij een compliment van het hoofd van de afdeling en, ook niet onbelangrijk, werd hen een mooi eindcijfer voor de school-opdracht in het vooruitzicht gesteld. SCHIEDAM - Reinigingsin- specteurs van Irado hebben de afgelopen week dertien overtreders op het gebied van aanbieden van afval be- keurd in de wijk Nieuwland. De controle richtte zich met name op het te vroeg en on- juist aanbieden van huisvuil en grof huisvuil, dus voor 05.00 uur, het illegaal stor- ten van afval en het onjuist aanbieden van andere soor- ten huisvuil. Er werden dertien proces verbalen uitgeschreven en twintig overtreders van de aanbiedregels gewaar- schuwd. De komende weken zullen de controies in Nieuwland worden geconti- nueerd. Overtreders zullen echter niet meer gewaar- schuwd worden. Onjuist aanbiedgedrag zal meteen leiden tot het uitschrijven van een proces verbaal en een boete. De belangrijkste regels voor het aanbieden van huishoudelijk afval staan vermeld in de Stads- gids, voor vragen kan men terecht bij de Reinigingsin- spectie, tel. 457 68 46. SCHIEDAM - De politie ging maandagavond naar een woning aan de Nolenslaan, omdat de 25- jarige bewoner geluidsoverlast veroorzaakte. Toen de politie in huis kwam bleek de man een oude bekende. Hij had nog een boete open te hebben staan van 225 gul den. De man betaalde het geld ter plekke en zette ook nog eens zijn stereo zachter. Het meest opwindende erotiek evenement Nieuw: - Eutopa's spectaculairste erotiek theatei - "Pamela Anderson" (Europa) SCHIEDAM - In het openings- artikel van de Maaspost van 24 januari schreef ik dat er moeiza- me gesprekken plaatsvinden tussen de besturen van de Li- duinabasiliek en de Grate Kerk om het graf van Liduina beter herkenbaar te maken voor het publiek. Pastoor Vismans en A. van Lingen (de vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Liduinabasiliek) ontkennen echter dat zij in gesprek zijn met het kerkbestuur van de Grate Kerk. W. van Hoogda- lem, de voorzitter van de kerk- voogdij der Nederlands Her- vormde Gemeente, onkent de gesprekken ook van zijn kant. Van Hoogdalem schrijft: „Ik ben ronduit verbijsterd, ik kan u verzekeren dat er door de Kerk- voogdij van de Nederlands Her- vormde Kerk te Schiedam nim- mer met een ander kerkgenoot- schap over dit onderwerp ge- sproken is." Hij schrijft verder: „Als voorzitter van de Kerk- voogdij neem ik het u bijzonder kwalijk dat u uw journalistieke onbekwaamheid op deze ma- nier ten koste van ons met koei- enletter ten toon spreidt." Op grand van de reacties van de Liduinabasiliek en de Grate Kerk kan ik niet anders dan mijn stelling van vorige week dat er gesprekken worden ge- voerd om het graf van Liduina in de Grate Kerk beter herken baar te maken, terugtrekken. Ik had mijn informatie beter moe ten checken. Van Lingen hoopt dat het ver- haal nu geen eigen leven gaat leiden. Verder zegt hij bezorgd te zijn dat mensen nu misschien gaan denken dat de verhouding tussen de Liduinabasiliek en de Grate Kerk slecht is, omdat in het artikel stond dat er sprake was van 'moeizame gesprek ken': „Onze verstandhouding is juist bijzonder goed'zegt hij Jalmar Teunissen, redactie Maaspost KORTING! Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: (6 weken voor slechts 35,-) Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Hi Geidt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. jMklare TAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1