r a 'Voor een dubbeltje op de eerste rang' bij het Belastingmuseum Film en dans gemaakt voor een heel gelukkig huwelijk t r DVD REGI0VRIJ? UW EIGEN DRAADLOZE TV-ZENDER IN HUIS UNIVERSELE KABELSET maasstad internati filmfestival Nog meer publiek bij Film Festival Rotterdam po stad Opkomst en ondergang van een inmiddels vergeten belasting Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa tTT PRINS FREDERIK HENDRIKSTRAAT 63 ROTTERDAM TEL.: 010-4.618.525 J m M I v w jm Woensdag 7 februari 2001 TX51 ROTTERDAM - Belasting is er in vele vormen. Van de vroegere tolheffingen tot BTW en invoerrechten. Zelfs op 'vermakelijkheden' werd ooit belasting gehe- ven. Over die laatste belas ting opent het Belasting en Douane Museum volgende week een tentoonstelling. 'Voor een dubbeltje op de eerste rang' laat zien hoe 175 jaar lang belasting werd geheven op onder meer to- neel, revue en kermisvoor- stellingen. Een tentoonstel ling over de opkomst en on- dergang van een inmiddels vergeten belasting. f i J i ;J S T f> Mark van Leeuwen van het Belasting en Douane Museum: Vermaak werd als iets onzedeliiks gezien en dus moesten de mensener maar voor betalen." Publieksfavoriet van het afgelopen festival was de documentaire 'Promises'. foto: International Film Festival Rotterdam ROTTERDAM - Het afgelo pen International Film Festi val Rotterdam was nog suc- cesvoller dan de editie van vorig jaar. De 345.000 be- zoekers zorgden samen voor een recette van 2,1 miljoen gulden. Tijdens de slotcere- monie van de dertigste editie werden zaterdag de winnaars bekend gemaakt van de VPRO Tiger Awards Com petition voor eerste en twee- de speelfilms. ROTTERDAM - Dans en film kunnen een heel geluk kig huwelijk hebben. En in het geval van het Scapino Ballet en film is dat ook zo. Het Rotterdamse dansgezel- schap maakte het afgelopen jaar drie films, waarvan de laatste 'Lost' op het afgelo pen International Film Festi val Rotterdam in premiere ging. En Scapino en film, dat smaakt naar meer, weet artis- tiek leider Ed Wubbe. Een nieuwe film is inmiddels al- weer in voorbereiding. De dansfilm 'Lost' van Scapino werd opgenomen op locaties die het gevoel van Rotterdam Ultstra en, zoals de Koopgoot. foto: International Film festival Rotterdam In het Correct Service Center aan de Prins Frederik Hendrikstraat 63 te Rotterdam vindt u een groot assortment aan originele elektronische onderdelen van o.a. Philips, Sony, JVC, Panasonic, Technics, Grundig, Compaq, IBM, Toshiba en Akai. Ook op het gebied van afstandsbedieningen, accu's voor o.a. draadloze telefoons, pluggen, en kabels vindt u in het Correct Service Center een ruime keuze. iiifllli Dat kan als u nu een afspraak maakt Bel voor een afspraak: 010-4.618 525 met het Correct Service Center. C0RRECTPRIJS Het Correct Service Center kan VANAF vrijwel alle merken DVD-spelers regiovrij maken zodatu alle DVD-plaatjes (met het PAL-systeem) van het hele wereld kunt afspelen. Art.nr. 752481 MARMITEK GIGAVIDE0 50 VIDE0ZENDER Overal in en om uw huis videofims of DVD kijken, volledig draadloos. Snel een tweede TV aansluiting maken. Video- en audiosignalen dwars door muren en plafonds sturen. Dat kan allemaal met deze persoonlijke huiszender waarbij u ook de afstandsbediening van uw apparatuur kunt blijven gebruiken. De set bestaat uit een zender en ontvanger. (Excl. de afgebeelde TV). C0RRECTPRIJS jm- HQ UNIVERSELE CONNECTOR KIT Kabelset met verschillende aansluitoplossingen om apparatuur op bijvoorbeeld uw videorecorder aan te sluiten. C0RRECTPRIJS Zetfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 09.30-18.00 uur vrijdag 09.30-21.00 uur, zaterdag 09.00-18.00 uur. ROTTERDAM - Comedy Orgasm is de titel van een speciale avond in Nighttown in het kader van Rot terdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa. Comedy met MC Wil liam Sutton, John Moloney, Regi nald Hunter en Headliner: Cocoa Brown. En waar gaan zij het op vrijdag 9 februari over hebben? Juist, sex, sex en nog eens sex. Het begint om 20.00 uur en kaarten kosten 17,50. Diezelfde dag, maar dan 's middags om 13.00 uur, Club Rakkas. Turkse popmuziek, acts, r&b, garage en mellow. De entree is ook hiervoor 17,50. Za- terdag Jazz in Popular met het Seamus Blake Quartet. Aanvang van dit optreden 20.30 uur en kaar ten kosten twee tientjes. WaterFront heeft donderdag El liotde Amerikaanse band wiens solide bandgeluid wordt verrijkt met toetsen, samples en andere elektronika. Vooraf zal het Zweed- se Only If You Call Me Jonathan het publiek verrassen. Aanvang 21.00 uur en kaarten kosten een tientje. Een dag later Les Savy Fav, die de in slaap gesukkelde critici heeft wakker geschud met hun postrock plaatjes. De band is ver- der berucht om de liveshows, met een opgefokte band en een mani- akale zanger die bizarre monolo- gen het publiek in spuwt. Verder op deze avond 90 Day Men en Fe- verdream. Aanvang 21.00 uur en kaarten kosten 12,50. Later die avond Illy Noiz By Nite met dj's Mack, Fusion, Noble en Mike Redman. En zaterdag 70's Blitz! De toegangsprijs voor beide avon- den bedraagt een tientje. Baroeg heeft zaterdag Gothic Ero tic, een gothic medireview dance night met dj C02. Kaarten kosten drie rijksdaalders en de zaal gaat oris 21.00 uur open. Een dag later Malevolent Creation (US death), Hateplow (US death), Rotten Sound (SF crust metal) en In Ae- ternum (S death). De zaal gaat om 15.00 uur open en de entree be draagt vijftien gulden. Het optre den van Seth, Anorexia Nervosa en Eternal Conspiracy op vrijdag 9 februari gaat niet door. House'O'Flies speelt rock en wel van de eerlijke soort die recht van- uit het hart komt zonder dat het ge- lijk ultra hard wordt. Wat dat be- treft liggen ze in het verlengde van Guns'N'Roses en AC/DC. Don derdag is deze band te zien in Ro- town. Aanvang 22.00 uur en de toegang is gratis. Zondag in Ro- town Soiree Belgique, een serie optredens van bands uit Belgie. Tijdens de eerste aflevering twee bands: Star Club West en Buffoon. Aanvang 22.00 uur en ook zondag is de toegang gratis. door Dik Vuik Het Belastingmuseum schenkt aandacht aan alle aspecten van belastingheffing, in alle histori- sche perioden. Van de oude Egyptenaren en Romeinen tot de moderne belastingarabtenaar, van inning tot ontduiking, alles komt in het museum aan de Parklaan aan bod. „Het museum is opge- richt door Prof. dr. Van der Poel en bestaat al sinds 1937", vertelt medewerker Mark van Leeuwen. „Van der Poel werkte op de Rijks Belasting Academie en verzamel- de een collectie om zijn studenten voorbeelden te laten zien. Die collectie ging bij het bombarde- ment in 1940 verloren, maar hij is daarna weer gaan verzamelen." Het Belastingmuseum heeft nu twee panden, waaronder het voormalige huis van de inmiddels overleden Van der Poel. Twee maal per jaar worden er wissel- tentoonstellingen georganiseerd over aspecten van de belastingge- schiedenis. Ze worden vaak jaren tevoren al bedacht. „We hebben nu al een planning tot 2010", vertelt Van Leeuwen. „Toen ik hier twee jaar geleden kwam wer- ken, was het idee voor een ten toonstelling over belasting op vermakelijkheden er al. Het past mooi bij 2001 als jaar waarin Rot terdam Culturele Hoofdstad is." Dit jaar hoeven organisatoren van culturele evenementen en voor- stellingen niet bang meer te zijn V foto: Dick Sluijter voor een belastingaanslag, maar dat was lange tijd anders. „Belas- ting op vermakelijkheden ont- stond in de tijd van de Bataafse Republiek. Het argument was toen dat aileen de rijken het zich konden veroorloven om voorstel- lingen bij te wonen. Vermaak werd als iets onzedelijks gezien en en dus moesten de mensen er maar voor betalen. De belasting kwam ten goede aan de armen- zorg. De belasting is in 1975 op- geheven en in Rotterdam zelfs pas in 1979. Tegenwoordig heeft de BTW de vermakelijkheidsbe- lasting grotendeels vervangen." Belasting op vermaak strekte zich tijdens haar bestaan uiteindelijk uit tot vrijwel alle vormen van vnjetijdsbesteding. Zo vielen ook zwemmen in zwembaden en het optreden als Sinterklaas onder de regels voor vermakelijkheidsbe- lasting. „De organisator van een voorstelling moest de belasting het bordeel wel openbaar en dus kwam er een aansiag." Uiteindelijk verwaterde het argu ment om de belasting voor ar- menzorg te gebruiken en werd het betalen", legt Van Leeuwen uit. „Dus als vroeger op de kermis een man een kanariepietje liet zien, moest hij daarvoor belasting betalen. Maar vaak bleek men al gevlucht voor er afgerekend moest worden. In 1870 was er verzet van een bordeelhoudster, die vond dat haar instelling niet openbaar was en dus niet behoef- de te betalen. De overheid vond een algemene belasting. En ruim twintig jaar geleden kwam dus een definitief einde aan de speci- fieke belastingheffing op open baar vermaak. De komende ten toonstelling zal de hele geschie- denis van de vermakelijkheidsbe- lasting in beeld proberen te bren- gen. In de eigen collectie werd een aantal bruikbare objecten, die echter alien uit documenten be- stonden. Daarom is ook materiaal van andere musea geleend en worden bijvoorbeeld een theater en een bioscoopje opgebouwd om duidelijk te maken op welke terreinen de vermakelijkheidsbe- lasting van toepassing was. Wie nog eens een blik wil werpen op 175 jaar belasting op plezier, is tot September van harte wel- kom in het Belasting en Douane Museum. En vergeet dan vooral niet ook de rest van het museum te bekijken. Want als de kreet Teuker kunnen we het niet ma ken* ergens van toepassing lijkt, is het wel in dit museum. 'Voor een dubbeltje op de eerste rang' is van 14 februari tot 2 Sep tember 2001 te zien in het Belas ting en Douane Museum, Park laan 14-16 in Rotterdam. Bad Company' van Furumaya Tomoyuki (Japan), 'In den Tag Henein' van Maria Speth (Duits- land) en '25 Watts' van Juan Pablo Rebella Pablo Stoll (Uruguay) werden beloond door de jury, die onder leiding stond van oud-festi- valdirecteur Emile Fallaux. De fa- voriet van het publiek was de do cumentaire 'Promises' van B.Z. Goldberg, Justine Shapiro en Car los Bolado (USA). Deze documen taire, waarin de makers drie jaar lang joodse en Palestijnse kinderen uit Israel volgden om via hun ogen en ervaringen het bijna onoplosba- re conflict in het Midden-Oosten te benaderen, behaalde een waarde- ringscijfer van 4.7 uit 5. De festivalorganisatie kijkt met groot genoegen terug op de over- weldigende nationale en interna- tionale aandacht van zowel bezoe- kers, professionals als media. De stijgende belangstelling voor het grootste culturele evenement in Nederland valt niet aileen af te le- zen uit de bezoekcijfers. Ook uit de toename in het aantal professionele gasten, het meer dan verdrievou- digde bezoek aan de festivalwebsi- te tijdens de festivalperiode (2000: 141.500; 2001: 512.000), het ver- trouwen van de sponsors en subsi- diegevers en uit de zeer uitgebrei- de verslaglegging in de media uit vele landen spreekt die toegeno- men belangstelling. Het festival concludeert uit het voorgaande dat 'Rotterdam' zich eens te meer op de internationale filmkaart heeft geplaatst als festi val van ontdekkingen in de 'cut ting-edge cinema' gemaakt door zowel grootmeesters als jonge filmmakers. Het festival kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de volgende editie die plaatsvindt van woensdag 23 januari tot en met zondag 3 februari 2002. door Vincent Wernke Een jonge vrouw sloft over de markt, zoals veel mensen dat iede- re week doen. In de drukte van de zaterdagmarkt ontwaart ze echter bepaalde mensen en bewegingen die haar aandacht trekken. Het is het begin van een tocht door de stad, waarbij telkens uit het niets dansbewegingen ontstaan. Het idee voor de dansfilm 'Lost' van het Scapino Ballet ontstond na afloop van de premiere van een an dere film. „Ik raakte in gesprek met mensen van ID&Dtv", vertelt Ed Wubbe, artistiek leider van Scapino. „Zij stelden voor om eens een film te maken met ons, ook in het kader van Rotterdam 2001. Met regisseur Willem van de San- de Bakhuyzen ben ik dat idee toen verder gaan uitwerken, en hebben we een scenario ontwikkeld." Uitgangspunt was de stad, want de film 'Lost' is helemaal buiten op straat opgenomen. „We wilden ai leen niet de clichelocaties, zoals de Erasmusbrug, maar wel het hart van Rotterdam. We hebben onder meer gedraaid tijdens de zaterdag markt op de Blaak, de Binnenweg, de Beurs en de Koopgoot. Dat zijn plekken die Rotterdam vertegen- woordigen, waar alles en iedereen komt. De film moest het gevoel van Rotterdam uitstralen, dat is niet uit te leggen. Met een dansje op de Erasmusbrug had het te veel een VVV-film geworden." Dat is 'Lost' nu zeker niet, het is een goed verzorgde en volwassen film. Volgens Wubbe komt dat doordat de samenwerking erg goed was. „Willem van de Sande Bak huyzen is meer een dramaregis- seur, die voor het eerst iets met dans deed. We hebben samen het scenario ontwikkeld, ieder vanuit onze eigen achtergrond. Ik heb het dansmateriaal verzameld, en we zijn daar samen locaties bij gaan zoeken. Daarbij heeft hij de came- regisseur bij betrokken zijn." Gevraagd naar de verschillen tus- sen dans op film en dans in het the ater, wijst Wubbe op het dwingen- de karakter van film: „Met de rastandpunten uitgewerkt." 'Lost' is de derde dansfilm die het Scapino Ballet het afgelopen jaar heeft gemaakt. Volgens Wubbe vormen dans en film een prima combinatie: „In een film als 'West Side Story' zie je ook hoe goed dat werkt. Film en dans zijn gemaakt voor een heel gelukkig huwelijk, mits er een goede choreograaf en montage van film kun je manipule- ren waar mensen naar moeten kij- ken, terwijl het publiek in het thea ter zelf meer moet kiezen. Je kunt mensen natuurlijk wel sturen met licht, maar theater biedt toch meer een totaalbeeld." Wubbe is zelf heel tevreden over 'Lost', die in juni werd opgeno men in negen draaidagen. De film is volgens hem ook kenmerkend voor Scapino: „Zelfs de producent noemde het uniek dat we deze film op deze manier hebben kunnen maken. Meestal zie je een beperkt aantal dansers in een film, maar in 'Lost' dansen ruim twintig dan sers, ons hele gezelschap. Je moet daar heel flexibel voor zijn. Het is een hele toegankelijke film gewor den over Rotterdam, maar wel op een bepaald artistiek niveau. Het is een experiment dat heel plezierig is om naar te kijken. Zoals ik al zei: film en dans gaan prima samen, als het maar goed gebeurt. Samen met regisseur Willem van de Sande Bakhuyzen wordt inmid dels alweer gewerkt aan de volgen de film. Deze keer dient een mu- ziekstuk van Gustav Mahler als uitgangspunt. „Ja, film is ons goed bevallen", bevestigt Wubbe. „Dat is een vorm die we zeker nog vaker gaan gebruiken." 'Lost' is in maart te zien in Calyp so 2001 en waarschijnlijk in mei op de NPS-televisie. s c 7 Art.nr. 99714 I Art.nr. 62307 f: ...-I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 29