Rotterdam 2001 Culturele Echo toont band tussen Rotterdam en IJsland IP 'Reus' Marlies Dekkers stelt programma samen Hoofdstad van Europa Turkse muziekcultuur centraal in de Doelen Internationale toneelhit 'Art' meerdan alleen maargrappig Kunstenaars bezetten ruimte van het Rotterdamse Stadhuis Hans Kesting voor het eerst op podium van Oude Luxor Theater 'De dingen functioneren heel langzaam binnen het Stadhuis' 8/14 februari 2001 En verder... TNG ROTTERDAM - Tij- dens 'Turkse Nach- ten' staat de rijke en diverse muziekcul- tuur van Turkije cen- traal. Het festival vindt plaats op vrij- dag 16 en zaterdag 17 februari in de Doelen. Naast traditionele muziek, is er ook een bijzondere ontmoe- ting tussen de zange- ressen Sabahat Ak- kiraz en Jasperina de Jong. ROTTERDAM - Het toneel- stuk 'Art' van Yasmina Reza werd in 1994 voor het eerst opgevoerd in Parijs. Op een avond zat acteur Sean Con- nery daar in het publiek. Hij was zo onder de indruk, dat hij het initiatief nam voor een Britse uitvoering. Dat was het begin van een zegetocht over de hele wereld. Vanaf 23 februari is 'Art' ook in een Nederlandse uitvoering te zien, in het Oude Luxor The ater in Rotterdam. De hoofd- rollen worden gespeeld door Paul de Leeuw, Edwin de Vries en Hans Resting ROTTERDAM - Ruimte Be zetten. Het klinkt wat dwin- gend. Alsof mensen met spandoeken het Stadhuis ko- men binnenstormen. Dat be- seft ook Michel van Adri- chem van Stichting Ruimte Bezetten. Liever had hij het kunstproject in het huis van de stad de Engelse titel Occu pying Space meegegeven. Uiteindelijk werd het toch 'Ruimte Bezetten'. „En dat is goed, want het roept wel me- teen een beeld op", aldus Van Adrichem. Rotterdam 2001 f* Culturele Hoofdstad van Europa Breeze of AIR - lezing Donderdag 8 februari Bombrush Vrijdag 9 februari Comedy orgasm; Sex, sex en nog eens sex. Vrijdag 9 februari R&B Calypso Zaterdag 10 februari Chinese Feestverhalen Zaterdag 10 februari Andermanspreken Zondag 11 februari Multicultureel drama? Zondag 11 februari Drum Rhythm IMight Zondag 11 februari De reuzen van Rotterdam: Marlies Dekkers Dinsdag 13 februari Rotterdamse Vlaggenparade Woensdag 14 februari Valentine Party Woensdag 14 februari De Held van de Reus Woensdag 14 februari Calypso Rollerdisco Woensdag 14 februari MeesterlijkVerzameld Tot 16 april j ABN'AMRG 'Turkse Nachten' opent vrijdag met een concert van verschillende solisten die Turkse volksmuziek uit de vier windstreken ten gehore brengen. De solist Mehmet Ozbek zingt de liederen van de Kerkiik, over liefde, heimwee en verlangen. Ozbek begeleidt zichzelf op de baglama. Ali Ekber f igek brengt kleurrijke en gevoelige volksliede- ren uit heel Turkije ten gehore en Sureya Davalcuoglu zal de leven- dige muziek van de streek rond de Zwarte Zee vertolken. De feestelij- ke melodieen van de groep Davul- Zurna Ekibi wisselen de drie solis ten af. Drum- schalmei duo Davul- Zurna is vaste gast op feesten en partijen in Turkije en de Balkan. Hun opzwepende muziek doet denken aan Zigeunermuziek. Een dag later is in de Expo Hal van de Doelen fasilmuziek te beluiste- ren. Deze vooral bij het Turkse pu- bliek bekende, en populaire mu- zieksoort wordt sinds het begin van de twintigste eeuw veel ge- speeld in de Grand Cafes van Is- Sabahat Akkiraz foto: Maria-Pia Kille tanbul. Het ensemble Fasir Bahar bestaat uit vijf instrumentalisten en verscheidene klassiek opgeleide zangers en zangeressen. Aanslui- tend een bijzonder concert waarin de Turkse zangeres Sabahat Ak kiraz en de Nederlandse Jasperina de Jong twee culturen bij elkaar brengen. Naast hun eigen liederen zingen beide zangeressen ook el- kaars liederen. In de finale zingt Jasperina de Jong in het Turks en Sabahat Akkiraz in het Neder- lands. Speciaal hiervoor zijn liede ren van Jasperina de Jong in het Turks vertaald en liederen van Sa bahat Akkiraz in het Nederlands. Kaarten voor beide avonden zijn verkrijgbaar bij de Kassa van de Doelen, Schouwburgplein 50 Rot terdam, telefoon 010-217.17.17. Ipformatie: www.dedoelen.nl. ROTTERDAM - Relaties tussen Rotterdam en IJs land gaan terug tot de Gouden Eeuw. Walvis- vaart, visvangst en han- del brachten welvaart aan IJslanders en Nederlan- ders. In het kader van de oude banden tussen beide landen hebben Reykjavik en Rotterdam samen de tentoonstelling 'Echo' georganiseerd. Vorigjaar was deze te zien in Reyk javik dat toen Europese Stad van Cultuur 2000 was. Sinds zaterdag hangt de expositie in het Centrum Beeldende Kunst. Twee tragische verhalen uit de gedeelde geschie- denis van IJsland en Ne- derland inspireerden beeldend kunstenaars In- ga Hlodversdottir en Inga Fridjonsdottir tot een se- rie kunstwerken. Een van de tragische verhalen is de dramatische ondergang van het Nederlandse koopvaardijschip 'Het Wapen van Amsterdam'. Het verhaal leeft nog voort in de ver- beelding van veel IJslanders. Dit schip ging in 1667 in een storm met de bemanning en met de onge- kend kostbare vracht ten onder. De vracht met parels en edelstenen ligt nog altijd onvindbaar diep verzon- ken in de zeebodem voor de IJs- landse kust. De scheepsramp vormt het thema van een serie wer- ken van fotografe Inga Solveig Fridjonsdottir. Haar serie over het Goudschip toont de onherbergza- me IJslandse natuur die het onheil van het Goudschip al lijkt te voor- spellen. Het trotse schip zelf is ook afgebeeld in een aantal werken, met ijle lijnen als ware het een geestverschijning. De welvaart van de Gouden Eeuw bereikte niet alle burgers. Jon Hreggvidsson bijvoorbeeld leidde als arme boer geen makkelijk be- staan. In zijn omgeving had hij bo- vendien een slechte reputatie we- gens het veelvuldig beledigen van mensen. Zijn leven kende een dieptepunt in 1684 toen hij op ver- denking van moord ter dood ver- oordeeld werd. Hij ontkwam aan zijn straf door van IJsland naar Rotterdam te vluchten. Zijn reis naar Rotterdam en zijn omzwer- vingen heeft de IJslandse auteur Laxness verwerkt in een roman. Na twee jaar keerde Hreggvidsson terug naar IJsland en moest daar na een paar jaar alsnog terecht staan, dit keer voor belediging van 'de hoogste autoriteit op aarde', ofte- wel de koning. Hreggvidssons Rotterdamse avonturen zoals be- schreven in Laxness' roman inspi reerden Inga Solveig Fridjonsdot tir tot een verhalende serie olie- verfschilderijen. Zelf ook afkom- stig uit IJsland woont Fridjonsdot tir al geruime tijd in Rotterdam. Echo is tot en met 4 maart 2001 te zien in het Centrum Beeldende KunstNieuwe Binnenweg 75, Rot terdam. Informatie: www.cbk.rot- terdam.nl of010-436.02.88. ROTTERDAM - Modeontwerp- ster Marlies Dekkers is van 13 tot en met 17 februari 2001 de Reus van Rotterdam in Calypso 2001. Dekkers maakt sinds begin jaren 90 furore met haar lingerie ontwer- pen. Zij verkoopt haar 'Undressed' creaties over de hele wereld en wordt in de modewereld als den van de weinige echte lingerie top- ontwerpers beschouwd. De van oorsprong Brabantse, heeft zich in snel tempo een plaats veroverd in de Maasstad. Zij wordt op dinsdag 13 februari geinterviewd door schrijver Ro nald Giphart, en na de pauze kan het publiek vragen stellen via post- bode Acda. Een dag later ontmoet zijn een van haar helden: danser en choreograaf Hans van Manen. Voor donderdag 15 februari heeft Dekkers 'Lof der Zotheid uit de 21ste eeuw' uit het aanbod van de Culturele Hoofdstad gekozen. Liesbeth Levy leidt de talkshow, waarin het gaat over de relatie tus sen Marlies Dekkers en de filoso- fen Bataille en Erasmus. Op vrijdagavond 16 februari be- paalt Dekkers de actualiteit van het Radio Rijnmond programma 'Met Mij', en zaterdag presenteert zij in de Show van de Reus haar nieuwe Spring-Summer collectie 2001 en een preview van de Fall-Winter collectie 2001/2002. Na afloop van de modeshow is om 23.00 uur The Undressed Party met dj's Prinz, Joshua en Lucien Foort en vj's Di gital Guerilla, films van Bunuel en Oshima, Snail Sound System en Nico Nijholt. Het kaartje voor de show is tevens toegang voor The Undressed Party. Reserveren: 010-4022019 of www- .calypso2001.nl. Voor 17februari reserveren via 0900-3001250. Woensdag 7 februari 2001 tx16 door Vincent Wernke Laatstgenoemde heeft het stuk met eigen ogen gezien in Londen, en vond het erg goed: „Het is heel erg leuk, en als wij het net zo goed kunnen maken, wordt het hier ook zeker een succes. Het is bovendien een leuk stuk om te spelen. Het gaat ergens over, het zijn mooie rollen en het is geestig. Of ik het als een druk ervaar om in zo'n suc- cesvol stuk te spelen? Nee, en ik heb ook niet het gevoel dat Paul en Edwin dat wel hebben. We zijn ge- woon bezig met onze eigen voor- stelling", aldus Resting. In 'Art' gaat het over drie goede vrienden. Een van hen koopt voor veel geld een modern - geheel wit - schilderij. Als hij zijn vrienden uit- nodigt om het te bewonderen, blij- ken de meningen sterk uiteen te lo- pen. „Ik speel zelf de rol van Marc, die sowieso niet van moderne kunst houdt. Hij is iemand die de boel constant op scherp zet, die de duimschroeven aandraait en daar- door conflicten oproept. Edwin speelt Serge die het schilderij koopt, en Paul is Yvan. Hij hangt een beetje tussen de andere twee in. De ene keer is hij het met Marc eens, en dan weer met mij. En hoe- wel de gesprekken beginnen naar aanleiding van het schilderij, gaat 'Art' over meer dan alleen kunst", zo vindt Resting. Tot ergernis van schrijver Yasmina Reza wordt de nadruk in de publi- citeit voor 'Art' met name gelegd op de humor die in het stuk zit. „Zet ook het woord intelligent in het publiciteitsmateriaal, zei ik. Maar nee. Het was grappig, grap pig, grappig. Terwijl het volgens mij meer is", liet zij in een inter view weten. Resting is het wel met de auteur van 'Art' eens: „Het is meer dan grappig, het gaat ook over hoe je naar dingen kijkt en Hans Resting speelt samen met Edwin de Vries en Paul de Leeuw in 'Art': „Het is op een intelligente en geestige manier neergeschreven, en zit gewoon heel goed in elkaar. foto: Gertjan Kocken over vriendschap. Het is op een in telligente en geestige manier neer geschreven, en zit gewoon heel goed in elkaar." Hans Resting werd in 1960 gebo- ren in Rotterdam, maar woont in- middels in Amsterdam. Daarom vindt hij het leuk dat hij drie maan- Rotterdam wonen, want mijn tele- visiewerk gaat ook gewoon door. Wel zal ik hier regelmatig blijven overnachten, want mijn familie woont nog wel in Rotterdam." Op dit moment is Resting weke- lijks bij de Vara te zien met zijn programma Circus Pavlov, waarin den in het Oude Luxor Theater in zijn geboortestad mag staan. „Ik heb daar vaak voorstellingen ge zien, maar heb er nooit op de plan- ken gestaan. Het is fantastisch dat dit nu alsnog gaat gebeuren. Drie maanden achter elkaar met hetzelf- de stuk in een theater staan, is so wieso bijzonder in Nederland. Nee, ik ga er niet tijdelijk voor in het gaat over het menselijk gedrag. Daarnaast gaat hij vanaf 5 maart een nieuwsquiz presenteren. „Ik vind het leuk om toneel en televisie te combineren. Bij televisie heb je minder tijd om iets te doen, het is veel sneller dan toneel. En op tele visie heb je niet te maken met een live-publiek, tenminste niet bij Circus Pavlov. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je doet, wat je zelf wilt maken. Het is wel zo dat ik op televisie meer onervaren ben dan op toneel." Wat dat betreft heeft hij veel ge- leerd van het programma Ouwe Jongens, dat hij samen presenteer- de met Paul de Leeuw. Hij vindt het dan ook leuk dat zij elkaar nu weer ontmoeten, maar dan op het toneel. „We hebben veel pret, ook met Edwin erbij. Het theater is na- tuurlijk meer mijn terrein, terwijl dat bij Ouwe Jongens voor hem gold." En zo kunnen ze dus van elkaar leren. „Nou het gaat me wat ver om dat te zeggen, maar je merkt wel dat Paul leergierig naar iedereen zit te kijken." 'Art' is van 23 februari tot en met 1 juni te zien in het Oude Luxor The ater, Kruiskade 10 in Rotterdam. Reserveren: 010-413.83.26. door Vincent Wernke Het idee om van Rotterdam de Culturele Hoofdstad van Europa te maken, werd geboren in het Stad huis aan de Coolsingel, vertelt Mi- ra Rho van Rotterdam 2001. „En dus mocht het Stadhuis niet ont- breken in het programma van Rot terdam 2001. Alleen, niemand had daar ooit nog aan gedacht. En er is natuurlijk ook moed voor nodig." Degene die uiteindelijk op het idee kwam was kunstenares Eveline Visser. Zij bedacht dat het interes- sant zou zijn als de kunstenaarsini- tiatieven van Rotterdam een jaar lang ontwerpen zouden kunnen ontwikkelen in het Stadhuis. Het kostte niet veel moeite om de Gemeentesecretaris warm te krij- gen voor het project. Toen de toe- stemming er eenmaal was gingen de mensen van Ruimte Bezetten - naast Michel van Adrichem en Eveline Visser, ook Ruud Reute- lings-Peger en Leslie Robbins - aan de slag. Ze kwamen er wel achter dat de mensen in de Stad huis toch heel anders werken dan de kunstenaarsinitiatieven. „De dingen functioneren heel langzaam hier binnen", vertelt Van Adri chem, die tijdens het gesprek tel- kens van de een naar de andere kant van het Stadhuis rent om spul- len bij elkaar te zoeken. „Maar er wordt wel heel precies over nage- dacht. Het is best verbluffend om Eveline Visser, Mira Kho van Rotterdam 2001 en Michel van Adrichem werken in een van de trappenhuizen van het Stadhuis aan het project 'Ruimte Bezetten'. foto: Dick siuijter te Aen hoe dat hier allemaal werkt, de organiek van het Stadhuis. Ik heb in die tijd dat ik hier nu bezig ben echt waardering gekregen voor dat systeem." En dat is eigenlijk de bedoeling van dit project. Door in het Stad huis bezig te zijn, kunnen de kun stenaars geinspireerd raken door het gebouw en alles wat zich daar- Ruimte Bezetten uiteindelijk op gaat leveren durft Mira Rho niet te zeggen: „A1 denk ik dat het niet wordt wat veel mensen zich bij kunst voorstellen; schilderijen aan de muur. Het zal allemaal meer in- stallatie-achtig worden." Van Adrichem beaamt dit. „Het kan van alles en nog wat zijn. De kunstenaars verblijven een jaar in in afspeelt. De uitvalsbases van de kunstenaars zijn gevestigd in twee trappenhuizen van het Stadhuis. In Loge A komt een informatie- en ontvangstruimte en Loge C wordt een rustige werkruimte. Daarbij maken de kunstenaars gebruik van een mobiel kantoor - ontworpen door Richard Hutten - dat waar dan ook in het pand kan worden neer- gezet. Wat voor kunst het project het Stadhuis en dat gaat iets ople- veren. Misschien dat er aan het eind van het jaar wel driehonderd kunstenaars aan meegewerkt heb ben, maar het kan ook zijn dat be- paalde plannen wel gemaakt maar niet uitgevoerd zijn. Die willen we dan opnemen in een reader." Rho: „Het kan best dat bepaalde ideeen pas een half jaar of een jaar na 2001 iets concreets op gaan leve ren, wellicht op een heel andere plek. Het gaat erom dat het Stad huis invloed heeft op het denken van de kunstenaars." Terwijl Van Adrichem aan het schilderen gaat, vertelt hij dat er wel een heleboel ideeen zijn, maar dat het de vraag is wat uiteindelijk wel of niet uitgevoerd kan worden. Het meest concreet is volgens hem O(Space), waarbij de ruimte en beeldende kunst bij elkaar komen. Dit onderdeel wordt in mei 2001 geopend. „En dat zal voor het pu bliek het meest concrete onderdeel worden." Rotterdam 2001 is in ie- der geval blij met het Stadhuis als locatie: „We hopen natuurlijk dat dit project meer mensen naar het Stadhuis gaat trekken; nieuw pu bliek, naar een nieuwe plek", be- sluit Mira Rho. Alle informatie over Ruimte Bezet ten is te vinden op de internetsite: www. ruimtebezetten. nl. Piet Oudolf (NL) over zijn tuinen in Nederland, Engeland en Zweden, Michelle Provoost (NL) architectuurhistoricus over de groenvoorzieningen van de na-oorlogse woonwijk, Rudy Luijters (B) kunsthistoricus over het werk van Zeger Reyers. Calypso 2001, aanvang 19.30 uur, entree ft.15.-. Met Bombrush [The Show] laat Lef weer zien waar ze voor staat: dynamisch en multidisciplinair theater. Odeon Multicultureel Centrum, aanvang 13:00 uur (812), 14:00 uur (9/2), entree fl. 7,50, jongeren (t/m 2I-jaar) ft.5, -. Standup Comedy programma met MC: William Sutton John Moloney (UK) (debuut in Nederland), Cocoa Brown (USA) (debuut in Nederland) en Reginald Hunter (UK). Nighttown, aanvang 20.00 uur, entree fl. 17,50. Onvervalste R&B in de grote zaal. Meer info: www.mplex.nl en Stichting Kleurrijk Rotterdam, 010 4360225. Calypso 2001, aanvang 23.00 uurvoorverkoop fl.25,-. l.h.k.v. het Chinees Nieuwjaar leest Hester Chan Chinese verhalen voor bestemd voor kinderen van 6 -12 jaar. .De Dubbelde Palmboom, aanvang 14.00 uur. Met dank aan: BankGiroLoterij Verschillende religieuze gemeenschappen scheppen ruimte binnen hun reguliere diensten en vieringen voor gast(s) prekers uit andere religieuze gemeenschappen. Arya Sabha, aanvang 15:30 uur (tot 17:30 uur), entree gratis. DebatdoorR2001, Rotterdamse Kunststichting en Migranten Omroep Rotterdam (MOR) n.a.v. de afgelasting van het muziektheaterstuk Ai'sja en de vrouwen van Medina. O.I.v. Michael Zeeman. MOR zendt het debat live uit op 106.5 op de kabel. Theater Zuidplein, aanvang 19.30, reserveren voor 8 februari per fax: 010 - 413 5195 of per email: unie@rks.nl Ninja Tour met: Ty, Dynamic Syncopation, mc Honey Brown, Ollie Teeba en Mike Redrum (Redrum Squad). Calypso 2001, aanvang 21.00 uur, entree fl. 17,50, reserveren 010-4361210 Marlies Dekkers is modeontwerpster van het vernieuwende label Undressed. Op 13 februari wordt zij geinterviewd door Ronald Giphart. Calypso 2001, aanvang 20.15 uur, entree fl. 12,50 Officiele opening van de Rotterdamse Vlaggenparade. De Boompjes, aanvang 15.30 uur Een feest in het kader van Valentijnsdag waarbij de thema's liefde en sex en de film 'Ik ook van jou' centraal staan. Met o.a. dj's Wannabe a Star en Roelove en The Golden Wonder Boys. Now &Wow, aanvang 21.00 uur, entree fl.20,-(ovb) Marlies Dekekrs presenteert een van haar helden: danser/ choreograaf Hans van Manen. Calypso 2001, aanvang 20.15 uur, entree gratis. Een disco-party on wheels met The Golden Wonder Boys, met als credo: De zomer krijg je niet binnen, maar de winter hou je wel buiten. Huren van skates is mogelijk. Calypso 2001, aanvang 20.00 uur, entree fl. 12,50. Vijf eeuwen Europese schilderkunst: de collectie van Gustav Rau. Kunsthal Rotterdam, di t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur, entree fI. 15,- 10,-en 7,50. 12 minutcn in 20(11 De danslilm I 2 an Piet Rogie is doorlopend te zien in tie slalionsres- tauialie op spoor I van het Centraal Station. Column Rien roegindcweij rweewekelijks wordt ingegaan op het aetuele in het Rotterdamse. hltp://go.to/vroegius en wv\ w .rolterdam2()()l .nl \t w >t .rotterdamsdaglroek.nl Webpagina's ter hesehikking aan iedereen die persoonlijke heleve- nissen nil het jaar 2001 wil opsehrijx en. w u w .rotterdainexperienee.nl Een irluele interactieve uilgaansgids. Ruimte Bezetten, kunstenaars liouden spreektiur in het stadhuis. Porto Rotterdam - Rotterdam Porto vanaf 9 februari in diverse Rotterdamse gaiet ies Publiekscentrum Calypso 2001 Informatie, ticketverkoop en verkoop van Rotterdam 2001 -artikelen. Open: ma-za van 11.00 tot 19.00 en zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Mauritsweg 5, tel. 0104022001 Kijk ook op www.rotterdam2001.nl ROBECO u l ini lever de kunst van communteatie Deze weekladder is vervaardigd in samenwerking met ;eze weeKiaaaer is vervaardigd in samenwerking me het Rotterdams Dagblad en Maasstad weekbladen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 31