maasstad 50+ VakantiecluB onderscheidt zich door bijzondere excursies en andere extra's Onvergetelijke vakantiecruise over Donau naar Wenen Tekst en foto's: Elisabeth Schop Mooi is ie, de Donau. Doorgaans breed, soms smal. Bochtig kronkelt de vaak romantisch bezongen rivier zich over een lengte van honderden kilometers door het massief van Oos- tenrijk. Blauw is de kleur van het rivierwater overigens niet. Eerder bruin met een groene tint. Evenals de Rijn en de Moezel heeft de Donau een eigen karakter, al zijn er ook overeenkomsten. Aanzienlijk minder dan op de Moezel en Rijn is op de Donau de scheepvaart. Soms duurt het uren voordat een ander schip passeert. Voor een deel heeft dit te maken met een nog steeds versperde doorgang door verniel- de oeververbindingen tussen Joegoslavie en Hongarije. Pas als deze zijn hersteld, kan weer worden gevaren over de voile lengte van de ruim 2600 kilometer rivier tussen de Zwarte Zee en de oorsprong in Duitsland. Opmerkelijk veel cruisesche- pen doorklieven het water van de Donau tussen Amsterdam en Wenen. Sinds de opening van het Main/Donaukanaai in 1992 heeft deze vorm van va- kantie een vlucht genomen. Vooral Engelsen en Amerika- nen bezetten de riante hutten op de varende hotels. Nederlandse rederijen hebben de Donau in hun vaarprogramma opgenomen, waaronder Holland River Line (Arnhem) en Water- transport (Rotterdam). Met in hun vloot passagiersschepen als de Queen of Holland, Erasmus, River Queen en Regina Rheni. Het zijn stuk voor stuk schepen die door hun kwaliteit met glans de concurrentie weerstaan van rederijen uit Duitsland, Oosten- rijk en landen van het voormalige oostblok. Zeker in die gevallen waar het aankomt op het verlenen van service en het verstrekken van informatie. De 50+ VakantiecluB, een kleine Rotterdamse reisorganisatie die tevens te boek staat als de meest persoonlijke van Nederland, maakte onlangs met bijna hon derd mensen een bijzondere reis over de Donau. Wie bij deze sinds 1983 bestaande organisatie boekt, betaalt standaard een ho- ger bedrag dan elders. Directrice Marijke Huyskes (53) beaamt dat volmondig. Als reden hiervoor voert ze aan: „Onze reizen zijn net even anders en altijd heel bij- zonder. Stuk voor stuk zijn ze van hoog niveau, tot in de puntjes verzorgd en voorzien van een uit- gebreid excursieprogramma. Bo- vendien zijn alle excursies, alle verzekeringen en entrees inclu- sief, dus tijdens of na afloop van een reis loopt men niet op tegen onverwachte uitgaven. Ons mot to is: 'allesmag, nietsmoet'. On- ze gast bepaalt zelf waar men wel of niet aan meedoet." Bijzonder is ook dat Marijke Huyskes, met als dat nodig is als assistente haar 23-jarige dochter Suzanne, zelf elke reis begeleidt en er nadruk- kelijk op toeziet dat de uitvoering van het programma tot in de puntjes verloopt. Zo ook met de elfdaagse, achteraf zeer indruk- wekkende, reis met het motor- passagiersschip Regina Rheni naar en van Wenen. Op woensdag om zeven uur rijdt de luxe toeringcar - die nog maar vier maanden op de weg staat - i voor aan de Conradstraat bij het Centraal Station in Rotterdam. Marijke Huyskes verwelkomt de wachtenden en assisteert met het in de bnik van de bus stouwen van de bagage. Bij het station Prins Alexander wacht een twee- de bus, waarna de rit begint in de richting van de Duitse grens. Voordat het oversteken een feit is, gaat in de buurt van Didam koffie met gebak aangenaam naar binnen. Tjeerd Stroop (46) en zijn collega Theo Bergsma (38) nemen er het stuur van de bus van 50+ VakantiecluB over. De twee blijven er de gehele reis bij. „De touringcars rijden paral lel aan de boot, zodat we er vanaf de steiger direct gebruik van kun- nen maken," legt Marijke Huys kes uit. „Deze wijze van werken geeft zekerheid van kwaliteit. Natuurlijk kan ik onderweg ook bussen bestellen, maar dan weet je niet wat je krijgt." Het gezelschap in 'mijn' bus is gemeleerd samengesteld, met op de achterbank muzikant John Verkroost en zijn vrouw Corrie. John verzorgt aan boord de (dans)muziek: 's middags tijdens de thee en het borreluurtje en *8 avonds na het diner. Na ruim twee uur rijden is het tijd voor de lunch, die uitstekend smaakt. On derweg worden ook andere toi- letstops gemaakt. Verstokte nico- tineverslaafden maken gretig van de gelegenheid gebruik voor het opsteken van een rokertje. Tij dens de reis mag in de bus niet gerookt worden en dat geldt tij dens de cruise ook in het restau rant. Tegen tienen 's avonds zijn de duizend kilometer naar Passau achter de wielen. Ondanks de lange reis, blijkt de stemming op- perbest. Veel van de vakantie- gangers kennen elkaar van eerde- re reizen. „Wie eenmaal met de 50+ op reis is geweest, wil niet anders meer," verteit Cor van der Meer, inwoner van Zuidwijk in Rotterdam, die aan zijn 21ste 50+ reis bezig is. Voor de gepen- sioneerde verzekeringsinspecteur is het dit jaar al zijn vierde reis. „Dat kon er nog net af, want ik ben gestopt met roken, dus houd ik geld over,'grapt hij Van der Meer is niet de eerste de beste. Hij was voor het CD A zes- tien jaar lid van de deelgemeente- raad van Charlois. Daarnaast be- kleedt hij allerlei sociale en maat- schappelijke functies en is hij in zijn woonwijk al 32 jaar nauw betrokken bij de carnavalsvereni- ging De Slingeraars. „Reizen met de 50+ is hardstikke gezellig. Het is een grate familie," formuleert hij. Tijs Mounts, een gepensio- neerd hoofdinspeeteur van de Rotterdamse politie, ventileert dezelfde mening. Ook hij maakt dit jaar zijn vierde 50+ reis. „De sfeer is steeds perfect en er zijn steeds weer bekenden bij. Tij dens een reis laat ik alles over me heen komen. Telkens is er wel een nieuwe verrassing." Vroeg in de morgen gaan de tros- sen los. Linz is de eerste plaats waar de Regina Rheni, onder ge- zag van de 29-jarige kapitein Hans te Linde, aanrneert. Het weer klaart op, de zon straalt warmte en de rondrit per treintje door het centrum van de stad is aangenaam. Eenmaal terug varen we naar Melk, waar de regen met bakken tegelijk uit de grauwe he- mel valt. Dankzij de touringcar komen we droog aan bij het prachtige Benedictijnenklooster Stift Melk. Tijdens de rondlei- diag, verzorgd door de Neder- lands sprekende gids Sabine, valt het gezelschap van de ene verba- zing in de andere. Alle ruimten zijn voorzien van oogstrelende schilderingen en vaak afgezet met bladgoud. Het interieur van de kloosterkerk oogt zo mooi, dat beschrijven ondoenlijk is. VYinkelstraat De motoren draaien als we weer bij het schip arriveren. Tjeerd en Theo rijden alvast naar het plaatsje Krems, waar we na een paar uur varen instappen voor een bezoek aan het fraaie cen trum met zijn winkelstraat van zo'n twee kilometer lengte. Het lopen over de kleine keitjes, die als bestrating dienst doen, is niet werkelijk prettig. Maar het bekij- ken van de winkels vergoedt de pijn in de enkels. Het is zaterdagmiddag als we ar riveren in Wenen, waar de Regi na Rheni ligplaats kiest aan de Kaai, tegenover de ruim twee- honderd meter hoge Donau Turm. Tjeerd en Theo rijden ons naar het centrum, naar de Maria HilferstraBe, de bekendste win kelstraat van Wenen met tien ki lometer aan etalages in de stad waar Mozart heeft geleefd en ge- werkt. Werkelijk prettig verloopt het aanvankelijk niet, naast dat het enorm druk is in de stad, lijkt het er wel winter. Heerlijk warm is het's avonds in de oogstrelen de zaal waar ooit Sisi, de jonge keizerin, in het huwelijk is getre- den met keizer Frans Josef 1, en waar het Wiener Hofburg Or- chester een oorstrelend concert geeft van populaire werken van J. Strauss en W.A. Mozart, De 1500 toeschouwers van het 27 koppige orkest vervelen zich geen moment met als apotheose een langdurige en staande ovatie voor dirigent Gert Hofbauer. „Zoiets maak je alleen mee met de 50+ VakantiecluB," wil Joop Hoekstra uit Rotterdam-IJssel- monde kwijt. „Marijke Huyskes organiseert dat perfect," valt Jo- pie, zijn vrouw, bij. Het duo reist alweer zeven jaar met de 50+ en tussendoor werkt Joop dagelijks keihard als glazenwasser. Twee- maandelijks zeemt hij bijvoor- beeld inpandig alle ruiten van de redactielokalen en kantoren van Maasstad Weekbladen, RDTV en het Rottetdams Dagblad. „Wat een prachtig concert en wat een schitterende reis," roept ook Jos van Erven. „Ik geniet vol- op," zegt ze. Jos woont in Rot- terdam-Kralingen en is bij velen bekend als de bingomaster van buurthuis Het Knooppunt aan de Weteringstraat. Al jaren laat ze er van mei tot en met September op elke tweede maandag de ballen rollen. De zondag start met regen, regen en nog eens regen. Maar de stads- rondrit gaat door. Hiervoor is het Nederiands/Weense echtpaar Ti- neke en Jan Postma-Spoelstra in- geschakeld. De twee ex-Noord- hollanders hebben van gidsen in de Donaustad hun broodwinning van gemaakt. Boeiend is de uit- leg van Tineke in onze bus. Hal- verwege de route gaan de bussen aan de kant. Onderuit komen klaptafels, ketels met koffie en dozen met koek. Het is weer zo'n aangename verrassing, die zich uitstekend laat consumeren. De rondrit wordt afgesloten met een bezoek aan het winterverblijf van de Hofburg dynastie, dat maar liefst 1421 vertrekken telt. Na de lunch staat een bezoek aan de Donau Turm op het program ma. Op een hoogte van 165 meter draait een restaurant in het rond dat een schitterend en weids pa norama biedt over Wenen en om- geving. Gelukkig klaart het weer op, prikken zonnestralen hier en daar door het wolkendek. Tjeerd en Theo rijden vervolgens naar het Praterpark, waar nog een uur- tje wordt doorgebracht tussen de verschillende attracties, waaron der een reuzenrad met het hoog- Ste punt op 65 meter. Nog is het niet gedaan. 's Avonds volgt een rit naar het Grinzinger Weins- chlossl in een aangrenzende pro- vincie, waar een daverend wijn- feest plaatsvindt. Bij wijze van verrassing brengen twee muzi- kanten en twee vocalisten een re pertoire van bekende Weense melodieen, die uit voile borst meegezongen worden. Diepe „Wat een feest," glundert Jannie Westbroek uit de Ridderkerkse wijkBolnes. „Zoiets heb ik sinds de dood van mijn man, zes jaar geleden, niet meer meegemaakt. Voor het eerst ben ik mee, dus ei- genlijk een sprang in het diepe. Daar heb ik bepaald geen spijt van." Tegen middernacht komt de Re gina Rheni in zicht. Veel animo voor een afzakkertje in de bar is er niet meer. Het was een lange en vermoeiende, maar bovenal schitterende dag die een onverge telijke indruk heeft nagelaten. Maandagmorgen kan er nog even gewinkeld worden en is er ook gelegenheid voor een bezoek aan de Stephansdom van Wenen. Ook nu betreft het weer een godshuis van schitterende archi- tectuur en een onwezenlijk mooi interieur. Rond het middaguur varen we weg naar de plaats Dtimstein, waar we om 18.00 uur in de stromende regen arriveren. Niettemin is de wandeling na het diner door de duisternis verkwik- kend. Dinsdag rijden Tjeerd en Theo een schitterende route langs de Donau tussen Krems en Melk. Ook nu komen de tafels, koffie en koek uit de buik van de bus. Later op de dag schijnt de zon heerlijk en geeft dat aan het luie- ren op het zonnedek een extra di- mensie. Eindelijk is er dan toch de warmte waar we al een paar dagen naar snakken. „Wat heb ben we het toch goed", lacht Tine Radder (van de gelijknami- ge 103-jarige drankenhandel) uit Rotterdam-Overschie vanuit ho- rizontale ligging. „De wijze waarop ik nu Wenen heb gezien, is fantastisch. Geen enkele ande re reis haait het hierbij. Je bent in dit gezelschap niet alleen, je hebt binnen de kortste keren vrienden, zo fijn is de sfeer. Wat mij betreft ga ik volgend jaar weer mee De Regina Rheni is niet het enige Nederlandse cruiseschip op de route tijdens onze vaartocht. In Wenen is de Erasmus onze buur- man en onderweg wordt stevig de scheepshoorn geblazen als de Queen of Holland, een zuster- schip van de Regina Rheni, pas seert. Kapitein Jacques Boef van de Queen is geen onbekende. „Met hem heb ik eerder gevaren tijdens een andere 50+ reis", brengt Anneke van der Wende in herinnering. De inwoonster van Schiedam deelt samen met haar moeder, Riet Schildwacht, een hut. „Wij gaan al elf jaar mee, ge- middeld twee keer per seizoen", verteit ze in Passau na afloop van een schitterend orgelconcert in de Dom van die stad. Natuurlijk ontbreekt op de vrij- dag niet een bonte afscheids- avond. Daarna is het gedaan, de bussen brengen ons terug naar Nederland. Maar niet na onder weg koffie met gebak en half in de middag een voortreffelijk af- scheidsdiner. Mede daardoor smaakt de reis naar meer. Om- streeks december brengt de 50+ VakantiecluB de nieuwe gids voor 2001 uit met reizen naar on der meer Tenerife, Engeland, Noorwegen, vaartocht door Ne derland, Italie en Oostenrijk. Op 10 en 11 april 2001 houdt de 50+ VakantiecluB ter kennismaking dagtochten met het passagiers- schip Esmeralda door de havens van Rotterdam en daarna via de Hollandsche IJssel naar Gouda. Voor nadere inlichtingen of het aanvragen van een reisgids kan men zich wenden tot postbus 81161, 3009 GD Rotterdam of via010-4550697. Woensdag 7 februari 2001 Bij Wallsee wachtte de passagiers een nieuwe, door Marijke Huyskes (midden) uitgebroedde verrassing. Daarstondde dorpskapel op de steiger indusief burgemeester Frans Kammerhofer (rechts) en zijn vrouw (links). Daarnaast stonden er tafels met glazen wijn en ander lekkers gereed. Links van Marijke Huyskes WV-ambassadrice Birgit Brandner en rechts dochter Suzanne. Klaptafels uit de bus in een der straten van Wenen en dan koffie uitschenken en koek uitdelen aan de bijna honderd deelnemers. Links chauffeur Theo en daarnaast Suzanne en Marijke Huyskes. CX56 Zuidwijker Cor van der Meer maakte zijn 21ste 50+ vakantiereis en keurde in de Maria Hilferstrasze in Wenen een hoed, die hij toch maar niet kocht. Volgens de ex-poiiticus zijn de 50+ VakantiecluB reizen perfect georganiseerd. Een bezoek aan hetprachtige Benedictijnenklooster Stift Melk behoorde tot een van de talrijke extra's die de cruise van en naar Wenen bood. Genieten op het ruime bovendek van de Regina Rheni. Niet alleen van de zon maar zeker van de schitterende omgeving, die in hoogte en verte nogal eens voor een verrassend panorama zorgden. De Regina Rheni langs een van de talrijke steigers in de Donau, in dit geval in Linz waar het schip in afwachting was van de terugkomst van de passagiers op excursie. Gepensioneerd hoofdinspeeteur van politie Tijs Mourus (midden op voorgrond) tijdens een van de uitstapjes op vaste bodem. Dit jaar ging hij al vier keer op reis met de 50+ VakantiecluB.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 33