no 1 werken voor oranje Samen werken aan een schotie stad i a a a 48,- rart- 3x v.a. 512, uur, W< Net als voetbal op topniveau, is het schoon houden van een wereldstad werk voor professionals. Maar een stervoetballer presteert niet optimaal zonder de steun van (assistent) coaches, terreinknechten, verzorgers en ballenjongens. Ter ondersteuning van onze selectie zoeken wij nieuwe medewerkers. MEEWERKEND VOORMAN M/V MEDEWERKER TRANSPORT (M/V) JUNIOR-PROJECTLEIDER (M/V) MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIE (M/V) COORDINATOR (M/V) TELEFONISTE/SECRETARIEEL MEDEWERKER M/V u 324,- m. lis Roteb is het grootste gemeentelijke reinigingsbedrijf van Nederland. Jaarlijks wordt maar liefst 300.000 ton afval opgeveegd, ingezameld en bewerkt. Roteb richt zich met name op de publieke schoontaken en heeft de ambitie zich de komende jaren te ontwikkelen tot topreinigingsbedrijf. Daarnaast heeft Roteb ook bedrijfsmatige activiteiten. Roteb, dienst van de gemeente Rotterdam met circa 2000 medewerkers, heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is primair gericht op het schoonhouden van de stad Rotterdam en op afvalinzameling. De organisatie bestaat uit vier reinigingsbedrijven, werkmaatschappijen Recycling en Lease, bedrijfsonderdelen Ontsmettingsdienst en Riooldienst en een Concernstaf. (Reinigingsbedrijven) Taken Het ondersteunen van de bedrijfsmanager en leiding geven aan de medewerkers van het bedrijfsbureau van het betreffende reinigingsbedrijf; uitvoering geven aan het Roteb sociaal- en personeelsbeleid; zorgdragen voor een optimale afstemming, positionering en samenwerking van en tussen de diverse disciplines binnen de afdeling; het organiseren en coordineren van ondersteunende behoefte voor het reinigingsbedrijf en aanspreekpunt voor bedrijfsbrede informatievoorziening (ken- en stuurgetallen), huisvesting en materiele aangelegenheden voor een adequate ondersteuning van de operationele taken. De chef bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, nodig voor de uitvoering van de taken van het reinigingsbedrijf; het optimaliseren van de informatievoorziening en het doen van beleidsvoorstellen ter verbetering hiervan; het voeren van de administratie m.b.t. personele aangelegenheden; interne en externe contacten onderhouden op verschillende niveaus. Gevraagd wordt Afgeronde HBO-opleiding b.v.k. management, bedrijfskunde of bedrijfseconomie; minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie; vermogen tot improviseren, organiseren en motiveren, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en goede contactuele eigenschappen; sociale/leidinggevende vaardigheden, veranderingsbereidheid, initiatiefrijk, resultaatgericht, stressbestendig en een organisatorisch en analytisch vermogen. Kennis van milieu wet- en regelgeving is een pr6. Geboden wordt Schaal 9, salaris maximaal f 6.393,-. Meer informatie De heer D. Sterkenburg, Bedrijfsmanager Oost, telefoon 010-413 10 50 of mevrouw R. Dullemond, P&O-adviseur, telefoon 010 - 245 87 28. Sollicitatie Uw sollicitatie graag binnen 14 dagen sturen naar Roteb, afdeling P&O, postbus 10902, 3004 BC Rotterdam, La.v. mevrouw R. Dullemond. (Voor uitbreiding bij Roteb Recycling) t Taken Als Meewerkend voorman bent u verantwoordelijk voor een goed georganiseerde, juiste registratie en opslag van afval en goederen. Tot uw taken behoort onder meer het voorlichten, instrueren en assisteren van burgers en bedrijven m.b.t. mogelijkheden van het innemen van afval en goederen. U bent registreert operatieve gegevens, zoals kastransacties, wegen, uitgeven juiste formulieren. Daarnaast houdt u toezicht op het schoonhouden, onderhouden en opruimen van leefruimte, perron, werkomgeving, materiaal en materieel. De Meewerkend voorman werkt binnen de taakopdrachten die zijn vastgesteld door de Bedrijfsleider Milieuparken en geeft taakgerichte aansturing aan de Medewerker Milieupark. De werktijden voor deze functie worden ingeroosterd. Dit gebeurt inclusief de zaterdag en de avonden. Gevraagd wordt LBO-niveau, bij voorkeur gerichte opleiding Medewerker Milieupark; diploma depothouder KGA-A en B, of de bereidheid dit te behalen; cursus EHBO, blusmiddelen, of de bereidheid dit te behalen; half jaar ervaring in vergelijkbare functie of uitvoerende functie in een productiebedrijf; ervaring in administratieve werkzaamheden; milieutechnisch inzicht, inzicht in verschillende soorten afval; leidinggevende capaciteiten; kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; dienstverlenende instelling, zelfstandig kunnen werken, accuraat, integer. Geboden wordt Het salaris loopt tot functionele salarisklasse 4. (indicatief). Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal 4.1 17,-. Meer informatie Voor inlichtingen over de functie kunt u zich wenden de heer T. Wierda, P-adviseur, tel. 010 - 245 86 54 of de heer J. van Vierzen, bedrijfsleider Brengvoorziening tel. 010 - 245 84 97. Sollicitatie Uw sollicitatie graag binnen 14 dagen sturen naar Roteb, afdeling P&O, Postbus 10902, 3004 BC Rotterdam, t.a.v. de heer T. Wierda. (Voor uitbreiding bij Roteb Recycling) Taken Het besturen en beladen van de bedrijfswagens. Zorgen voor een juiste en nette wijze van inzameling van diverse soorten huisraad bij burgers en bedrijven voor de Roteb Piekfijn kringloopwinkels. Verantwoordelijkheid dragen voor onderhoud van het voertuig en de diverse te gebruiken hulpmiddelen. Gevraagd wordt LBO-niveau, technisch inzicht; in het bezit van het rijbewijs B; affiniteit met de kringloopbranche; stratenkennis; representatief en klantgericht; goede fysieke conditie; kennis van de Nederlandse taal. Geboden wordt Schaal 3 (indicatief) salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal 3.900,-. Meer informatie De heer P. Witteveen, Chef inzameling, tel. 010 - 245 84 75 of de heer T. Wierda, P-adviseur, tel. 010 - 245 86 54. Sollicitatie Uw sollicitatie graag binnen 14 dagen sturen naar Roteb, afdeling P&O, postbus 10902, 3004 BC Rotterdam, La.v. de heer T. Wierda. (Voor uitbreiding bij het stafbureau Publiekstaken) Taken Voor meer hergebruik van afval en een fraaiere stad wordt Rotterdam voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Als Projectleider lever je een belangrijke bijdrage aan de invoering van dit geavanceerde afval- inzamelsysteem. Bij dit project ben je verantwoordelijk voor implementatie, advisering en begeleiding. Samen met andere gemeentelijke diensten en aannemers onderzoek je de haalbaarheid van container-plaatsingen en breng je daarover advies uit. Vervolgens ben je verantwoordelijk voor het contact met alle betrokken burgers en belanghebbenden. Je werkt nauw samen met de stedelijk Projectleider Containerisatie en een Communicatie-adviseur. Daarnaast onderhoud je contact met collega Projectleiders, lijnmanagers, (deel-)gemeente, instellingen en klanten. Naast de containerisatie werk je aan andere, vernieuwende projecten in de reinigingssector. Gevraagd wordt Opleiding op minimaal HBO-niveau, bij voorkeur HTS bedrijfskunde, milieukunde; aantoonbare ervaring op vakgebied, projectmanagement; ruime ervaring in de afvaibranche; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; affiniteit met cijfers en statistische technieken; analytisch vermogen; zelfstandig kunnen opereren in een team; rijbewijs B. Geboden wordt Schaal 9 (indicatief), salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal 6.393,-. Meer informatie De heer P. Verschoor, Hoofd Stafbureau Publiekstaken, tel. 010 - 245 85 89 of de heer T. Wierda personeelsadviseur, tel. 010 - 245 86 54. Sollicitatie Uw sollicitatie graag binnen 14 dagen sturen naar Roteb, afdeling P&O, postbus 10902, 3004 BC Rotterdam, t.a.v. de heer T. Wierda. (Voor uitbreiding bij ons reinigingsbedrijf Midden) Taken Mede verantwoordelijk voor het administratieve beheer voortvloeiend uit aile (ondersteunende) middelen, zoals personeel, materieel, gebouwen, terrein etc. van het reinigingsbedrijf. Verantwoordelijk voor het adequaat bijhouden van bedrijfsgegevens (w.o. veeg- en inzamelinformatie, onderhoud en inhuur materieel, inhuur personeel, inkoopbeleid, verwerkingsgegevens, markten, dagstaten, verzuim- en verlofregistratie) Lb.v. bedrijfsbrede informatievoorziening of periodieke rapportage, overzichten en analyses van ken- en stuurgetallen aan de Chef bedrijfsbureau. Het beheren van de afdelingskas. Het mede zorgdragen voor een optimale afstemming en communicatie tussen de diverse disciplines binnen het reinigingsbedrijf. Gevraagd wordt Opleiding op MBO-niveau op administratief gebied, bijvoorbeeld MEAO BA; minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie; analytisch vermogen en het vermogen tot improviseren, organiseren en motiveren; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, goede contactuele eigenschappen; klant- en servicegerichte instelling, accuraat, stressbestendig; fiexibel inzetbaar en bereid tot het volgen van cursussen. Geboden wordt Schaal 5 (indicatief), salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal 4.338,-. Meer informatie Mevrouw E. van Hal, Bedrijfsmanager Midden, telefoon 010 - 478 04 96 of mevrouw F. Hilkhuijsen, P&O-adviseur, telefoon 010 - 245 87 26. Sollicitatie Uw sollicitatie graag binnen 14 dagen sturen naar Roteb, afdeling P&O, postbus 10902, 3004 BC Rotterdam, La.v. mevrouw F. Hilkhuijsen. (Voor uitbreiding bij ons reinigingsbedrijf Midden) Taken Leiding geven aan de medewerkers van de onder u ressorterende Inzamel- en Reinigingsteams, werkbegeleiders en indirect aan de medewerkers Buurt Service Team. Uitvoering geven aan het Roteb brede sociaal- en personeelsbeleid. U bent het eerste aanspreekpunt met betrekking tot (sociale-, personele-, materiele,-) aangelegenheden op operationeel gebied. Zorgdragen voor een optimale afstemming, positionering en samenwerking tussen de teams en het afvoeren van afvalstromen binnen uw verantwoordingsgebied. U bent de contactpersoon tussen particulieren en het reinigingsbedrijf. Gevraagd wordt MBO, werk- en denkniveau; opleiding OPOR; rijbewijs B; minimaal 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie; kennis en inzicht in de afvalproblematiek, wet- en regelgeving milieu, milieukwaliteits- zorgsystemen, vervoerswetgeving, acceptatievoorwaarden; veranderingsbereidheid, ondernemingsgeest, oplossings- en resultaatgericht; representatief, uitstekende sociale vaardigheden, stressbestendig, aantoonbare leidinggevende kwaliteiten; klantgerichte en serviceverlenende instelling; zelfstandige werkhouding; commerciele instelling Geboden wordt Schaal 8 (indicatief) salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal 5.661,-. Meer informatie Mevrouw E. van Hal, Bedrijfsmanager reinigingsbedrijf Midden tel. 010 - 478 04 96 of mevrouw F. Hilkhuijsen, P&O-adviseur, tel. 010- 245 87 26. Sollicitatie Uw sollicitatie graag binnen 14 dagen sturen naar Roteb, afdeling P&O, postbus 10902, 3004 BC Rotterdam, La.v. mevrouw F. Hilkhuijsen. -T3J •V 31 30 3090 1E1Q •v .IV ooV JBb tarn onW 'lbs I9W )V3l jJIO (Voor uitbreiding bij een van onze reinigingsbedrijven) Taken Zorgdragen voor het aannemen van in- en extern telefoonverkeer en zorgen voor een juiste doorverbinding/- verwijzing naar de betreffende persoon of afdeling. Zorg dragen voor een juiste registratie van grofvuilverzoeken en rapportage hiervan aan de Planner. Het verstrekken van informatie aan het publiek over de dienstverlening en de acceptatievoorwaarden en tarieven van het reinigingsbedrijf. Het aannemen, registreren en rapporteren van klachten aan de betreffende Coordinator. Ondersteunen van het lijnmanagement in brede zin, met name secretariele taken. Gevraagd wordt MBO-niveau, aanvullende secretariele opleidingen/telefoontraining; minimaal I jaar ervaring in een soortgelijke functie; vaardigheden: logistiek inzicht, uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, kennis van het gebruik van de PC en archivering; persoonlijke kenmerken: integer, dienstverlenende instelling, representatief, accuraat, stressbestendig; fiexibel inzetbaar en bereidheid tot het volgen van cursussen. Geboden wordt Schaal 4 (indicatief), salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal 4.117,-. Meer informatie De heer M.H.G. Baaijens, P-adviseur, telefoon 010 - 245 86 54. Sollicitatie Uw sollicitatie graag binnen 14 dagen sturen naar Roteb, afdeling P&O, postbus 10902, 3004 BC Rotterdam, t.a.v. heer M.H.G. Baaijens. .01 p SOOl }ij2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 35