Dag Stadse Wonen trekt veel niet-Schiedammers 'Schiedammers vinden heus wel betaalbare meubelen bij Des Bouvrie' 4999 NOTEBOOK VOOR ONDERWEG EN IN EEN NETWERK 499' !SS m Efl HE aw m.- iMac VIDE0M0NTAGE STUDIO NOTEBOOK TIPS* E$ 18 INCH LCD KLEUREN MONITOR M0NIT0REN TIPS' w* j CORRECT COMPUTERS EN NETWERKEN, CEINTUURBAAN 125 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270 Land van Belofte grootste publiekstrekker FAX/COPIER/ PRINTER Canon 15SJ Meespeel- theater over pesten Activiteiten voor 55- plussers De Korenbeurs geen woonboulevard maar advies- en designcentrum MULTI-MEDIA KEYBOARD KLEUREN SCANNER mm it Winter-Sale, de jaarlijkse winteropruiming van Correct Business Electronics. Bedrijven en ondernemingen kunnen profiteren van enorme Winter-Sale kortingen die kunnen oplopen tot honderden guldens. Managers met investerings-plannen komen nu naarde Ceintuurbaan 125 te Rotterdam. Van sommige modellen zijn er slechts enkele stuks. HAAL GRATIS OP! De 2e editie Correct Winter-Salekrant, boordevol aan- biedingen uit dedrie Correct panden. Jt39r- JJ999T- 1999 2299 1999 2499 2799 2199 2399 2799 2499 2299 999 1999 1999 3999 3999 De notebook die u volledig mobiel maakt en waarmee u snel een directe koppeling kunt maken met het netwerk op kantoor dankzij het meegeleverde DVD netwerk dock. Hiermee beschikt u ook nog eens over een DVD-speler voor multimedia doeleinden. TOSHIBA 444407- VISA mmrnrn Woensdag 7 februari 2001 XQ53 SCHIEDAM - 'Straks' is een voorstelling die het ont- staan van de zondeboksitua- tie belicht en ook de bijdra- ge van meeiopers daaraan pijnlijk heider maakt. De voorsteiiing wordt woens dag 7 februari opgevoerd In de aula van Aquamarijn aan de Nieuwe Damlaan. De voorstelling begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De voorstelling bevat een meespeelgedeelte waarin de leerlingen letterlijk aan den lijve ondervinden hoe het is om gepest te worden. Eerst wordt de voorstelling gespeeid. De afloop van het stuk roept by het publiek vragen op. Na een korte be- spreking door de publieks- begeleider wordt de voor stelling op een cruciaal mo ment opgepakt en nodigt de theatergroep de leerlingen uit in te grijpen in het ver- haal. Zo kunnen ze er een andere wending aan geven. Dit kan door 'stop' te roepen en de 'hoofdrol' over te nemen. Zo ontdekt het publiek spe- lenderwijs hoe haar inbreng de situatie bei'nvloedt. SCHIEDAM - Voor 55-plus- sers organiseert de Stichting Ouderenwerk de komende tijd weer verschillende acti viteiten. Zo kunnen ze zondag 11 fe bruari naar dienstencen- trum De Woudhoek voor een the-dansant van 14.00 tot 16.30 uur. De entree is fl. 3,50 per persoon. De Maal- tyd van de Maand wordt vrydag 23 februari geser- veerd in dienstencentrum Oost van 12.00 tot 13.00 uur. Kosten zijn fl. 8,50 en eters moeten zich voor 21 fe bruari opgeven. Elke dins- dag is er soos in Wijkpost Zuid van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang hiervan is gratis. En elke vrydag is er klaverjasclub in Wijkpost Zuid van 1930 tot 23.30 uur. De kosten hiervan zyn fl. 2,50 per keer. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Voorzichtig ko- men de Schiedammers lopend naar de Korenbeurs. Als buren zijn zij eerst 'Op de koffle bij Jan' uitgenodigd. Pas later die middag verschijnen er exclusieve wagens van de genodigden voor de offlciele opening, achtervolgd door journalisten van 'de bla- den'. Jan des Bouvrie zegt geen verschil te zien tussen gewone Schiedam mers en zijn klanten. Wel tussen Oud Chique en Nouveau Riche. Bij hem is iedereen welkom en ze- ker vandaag bij de opening van zijn tweede Designcentrum van Nederland. Nee, eigenlijk meer een adviescentrum, zegt hij in zijn vlotte, uit't hoofd praatje. Jan des Bouvrie, bekend ontwerper en Ne- derlander, besluit als altijd char- mant en vriendelijk: „Ik heb het gevoel dat we in Schiedam een mooie winkelplek hebben gemaakt en ik toost met een hiep, hiep, hoe- ra voor Schiedam! De oude, krasse dame met wandel- stok stelt zich meteen voor bij de entree van de Korenbeurs. „Ik ben 'n nieuwe buurvrouw en ik kom eens kijken wat die Des Bouvrie van de Korenbeurs heeft ge maakt", zegt zij kordaat. En even later staat zij geheel en al gewon- nen bij zoveel pracht en praal. Ver- wonderd en beduusd kijkt deze krasse Schiedamse haar ogen uit hoe haar Korenbeurs is opgeknapt en opnieuw ingericht. Hoe het mo- numentale pand uit 1792 en is op geknapt en toch zijn oude waardig- heid heeft behouden. En tegen een ieder die het horen wil laat zij haar opgetogen oordeel blijken. Andere Schiedamse gasten kijken kritisch en gelmponeerd naar de opstelling van gigantische bank- stellen of staan uit de ramen naar de prachtige uitzichten te turen. Een lust voor het oog maar niet al- leen dat. Alle zintuigen worden vakkundig en dus zachtjes ge- streeld: het oor met zachte klanken van esoterische muziek, de mond met een glaasje wijn of een ver- fijnd hapje en de neus met frisse geuren terwijl de temperatuur be- haaglijk warm is door de nieuwe verwarming. En de billen die wor den verwend als je neerploft op de weelderige, 'echte' Jan des Bou vrie banken. Volgens verkoper, nee adviseur Hans van Hoeven, zijn (zelfs) Schiedammers opgeto gen. Volgens zijn zeggen is het ge- lukt om de meubels voor iedereen betaalbaar te houden. En de Schie dammers beamen dat. Bovendien heeft hij bij de opening al verschil lende afspraken voor mensen uit Bleiswijk, Zoetermeer en Rotter dam kunnen maken voor interieur- adviezen. De bezoekers kijken verder naar het interieur. Weg is de afgetrapte houten vloer die de tafeltennissers gebruikten waaronder de originele grijze hardstenen vloer tevoor- schijn kwam. Het middengedeelte met metershoge varens en de mid- denruimte is zacht verdeeld met voiles en lichtdoorlatende gordij- nen. De U-vormige omloop met de pilaren is bekleed met kleden en daartussen staan de banken, tafels, kasten en crapauds. En tussen de ramen grote schilderijen waaron der een echte Ata Veldhoen uit 1992. Bij de ingang een uitstalling van vazen, schalen, bestek en an dere accessoires. Sfeervol, rustig en behaaglijk dat bis de uitstraling. Met bedrieglijke eenvoud hebben Des Bouvrie en zijn vrouw Monique een sfeer ge- schapen die aan Zuid Frankrijk, Toscane of aan Engelse kastelen doet denken. Met de luxe van Hol lywood. Nee toch, is dit echt hartje Schiedam? Een opgetogen Yup- pie-echtpaar kijkt naar het grote glazen koepeldak. Het lijkt wel zo- iets als in de film 'Titanic' met die reusachtige balzalen, zegt zij ver- liefd naar hem kijkend. Alle Schiedammers, die er iets toe doen, staan bijelkaar klittend naar zoveel luxe te kijken. De halve ge- meenteraad, B en W met partners en de winkeliers van het Centrum- management staan wat onwennig naar hun eigen Korenbeurs te kij ken. Maar meer nog naar de zaken- gasten en klanten van Des Bouvrie die zich duidelijk op hun gemak voelen en dit soort recepties of openingen gewend zijn. Zacht pra- tend met een glas achteloos in de hand een geanimeerd gesprek voe- rend of zachtjes heupwiegend de collectie al wandelend taxerend. In het midden staat een boekentafel met uitsluitende full colour interi- eurboeken van kunstenaars en de signers. Een wereld van schoonheid en gla mour die on-Schiedams aandoet. Zwart Nazareth zal moeten wen- nen aan bijvoorbeeld de dure auto van Des Bouvries. Zijn Bentley met chauffeur werd al verschillen de keren gesignaleerd door de jeugd van de Lange Haven die hem nog waarschuwde dat 'je zo een prent kan krijgen, als je geen par- keervergunning hebt'Maar Schie dam mag ook blij zijn dat, zoals de burgemeester tot de aanwezigen zei: „Schiedam van een sloopstad langzaam een metamorfose (knip- oog naar Jan) ondergaat met het re- noveren van haar monumenten'. Is dit Schiedam in de 21ste eeuw? SCHIEDAM - Fleurige para- pluus bepaalden zondag het Schiedamse straatbeeld. Opge- stoken door Schiedammers en (veel) niet-Schiedammers op zoek naar een mooie nieuwe koopwoning. In het Roelants- pand, tegenover Des Bouvries Korenbeurs, werden de nieuwe bouwprojecten gepresenteerd tijdens de Dag van het Stadse Wonen. Bij de ingang van het Roelants- pand staat Marleen de Rooij van het WIC, het Woon Informatie Centrum. „Ik zie veel nieuwe ge- zichten vandaag", zegt ze, „Ik zie niet alleen Schiedammers." Be zoekers banen zich een weg naar binnen. Slaan ze meteen rechtsaf, dan komen ze terecht bij vier stu- denten van De Kooning Academie van Beeldende Kunsten. Via de computer of met een ouderwets kleurpotlood laat het viertal zien hoe je het huis mooi en functioneel kan inrichten. Het lijkt wel de me tamorfose van Jan des Bouvrie, zegt een vrouw opgetogen. Aan de andere kant worden de bouwplannen in Schiedam gepre senteerd. Vooral het Land van Be lofte trekt de aandacht. Een wat somber gekleurde maquette toont de laatste stand van zaken, terwijl op grote panelen enkele wervende quotes van wethouders Groeneweg en Hafkamp staan vermeld zoals 'De monumenten van de toe- komst'. In de bijgeleverde brochu re vergelijkt wethouder Hafkamp Schiedam weer met Montmartre: „In de toekomst wordt de jenever- stad meer en meer het Montmartre aan de Maas." <b jpfti 4#a& xxmas INTERGRAPH MULTIMEDIA T0ETSENB0RD Veelzijdig computer toetsenbord met ingebouwde stereo luidsprekers voor multimedia doeleinden. Art.nr.86674 INCL. BTW 29.95 AGFA SNAPSCANTOUCH USB SCANNER USB scanner met een scanresolutie (optisch)van 600x1200 Dpi 36 bits kleuren. Art.nr. 78386 INCL. BTW 296.31 APPLE l-MACDV DIGITALE VIDEO MONTAGE STUDIO SPECIAL EDITION Digtale video in- en uitgangen bieden u de mogelijkheid uw videobeelden uit de digitale videocamera te monteren. Voorzien van 400 MHz G3 processor, 13 GB harddisk, 128 MB SDRAM, DVD speler, 56k data modem, ingebouwde luidsprekers en een 15 inch beeldscherm. Incl. muis, toetsenbord en veel software. In antraciet uitgevoerd. Art.nr. 85192 INCLUSIEF BTW 2973.81 Art.nr. 93609 80512 87489 87490 93021 97134 84255 93023 67217 89308 174721 177021 93041 93043 87272 APPLE IBOOK G3 300/64/6/CDTANGERINE £647- 2999 COMPAQ PRES.1830 PIII450/64/6.4 DVDTFT_ £721:- 5879 APPLE IBOOK G3 366/64/6/CD NOTEBOOK £446- 3999 APPLE IBOOK G3 366/64/6/CD BLUEBERRY, £946- 3199 COMPAQ PRES.12XL222 CEL566/64/6/CDTFT £206- 3359 PACKARD BELL CHR0M 7015 PIII700/15TFT £567- 6999 COMPAQ PRES.1600XL144 466/64/6/DVDTFT 5Q4T.- 3999 COMPAQ PRES.16XL255 566/64/6/DVDTFT£S2T- 4299 COMPAQ PRESARI0 1240 DEMO MODEL £406- 1999 IBMTP 600X P3-450 64/6/CD/TFT DEMO £576- 5999 TOSHIBA PORTEGE 3480CT PIII600/11,3TFT_ £4491- 5999 PACKARD BELL EASY ONE 155113.3TFT_ £786- 3359 SONYVAIOPCG-F701 500/64/9/CD 13.3 INCH £86C- 2999 SONY VAIO PCG-F709 750/128/18.1/DVDTFT_ £906:- 7299 TOSHIBA PORTEGE 7200CT PIII600/13.3TFT, £6631- 7999 NEC LCD 181018 INCH TFT KLEUREN MONITOR Professionele 18 inch actieve matrix TFT LCD scherm met een maximale resolutie van 1280x1024 beeldpunten. Het scherm is roteerbaar zodat u uw schermindeling kunt_ aanpassen aan uw eigen gebruik. Verkrijgbaar in wit en antraciet kleur.Afm. 45x56x25.2 cm (schermdiepte6cm). WINTERSALE PR1JS EXCL. BTW nnnfl. Art.nr. 99280 antraciet Art.nr. 95593 wit INCLUSIEF BTW 5948.81 Art.nr. EXCL. BTW 85200 APPLE STUDIO DISPLAY MONITOR LCD 15'1 £957- 84257 COMPAQ FP-730 MONITOR LCD 15 INCH _1 £526- 68739 PANASONIC PRO TX-D5L31F/LC-50STFT15'I £366- 177640 SHARP LL-T1500A/TFT MONITOR LCD 15"_ £946- 97568 SHARP LL-T1510A/SUPER-VTFT15 INCH £786.- 97567 SHARP LL-T 155A/TFT/XGA LCD 15 INCH £366- 63209 SONY CPD-L15015 INCH TFT MONITOR£037- 95571 SONY CPD-M15115 INCH MONITOR L£026- 76009 TOSHIBA TEKBRIGHT 55 A TFT 15 INCH£406- 86238 NEC FP-950 19 INCH FLAT MONITOR£526- 90342 NEC V92119 INCH COMPUTER MONITOR £576.- 94181 SONY GDM-F400T919INCH MONITOR 1£266- 61340 FUJITSU SIEMENS MCM 2110 21 INCH£996- 95568 SONY GDM-F500T9 21 INCH MONITOR£037- 95569 I SONY GDM-W9001 BREEDBEELD MONITOR £206- •LAATSTE DEMONSTRATIE MODELLEN MET GARANTIE. ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW TOSHIBA PORTEGE 7140 CT NOTEBOOK MET DVD NETWERK DOCK Deze ultra portable ziet er niet alleen fraai uit door zijn fantastische design, maar is ook nog eens ultradun (slechts 28 mm) en licht van gewicht (slechts 2 kg). Deze eyecatcher is namelijk uitgerust met een Intel Mobile Pentium III 500 MHz processor, een 6 GB vaste schijf en een groot 13.3 inch TFT kleurenscherm met een maximale resolutie van 1024x768. Standaard voorzien van een 64 MB werkgeheugen. Compleet geleverd met een DVD netwerk dockingsstation waarmee u met een simpel inklik systeem van uw notebook een volwaardige desktop computer maakt met DVD speler en een netwerk koppeling. Afm.:29.7x24.1x2.8cm. WINTERSALE PR1JS EXCL. BTW Arl.nr. 90322 INCLUSIEF BTW 4996.81 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 125 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. CANON FAX-B 210 KLEUREN FAX/COPIER/PRINTER Het imago van uw zakenverkeer krijgt een professionele look en uw presentaties worden levendiger omdatuin kleurkuntprinten, faxen en kopieren. •ALLEEN ZATERDAG 10 FEBRUARI VAN 17.00-18.00 UUR WINTERSALE PRIJS EXCL. BTW rt.nr. 86332 INCLUSIEF BTW 593.81 ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW.TENZIJ ANDERSVERMELD PRIJZEN EN ZETFOUTEN ONDER V00RBEH0UD OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 9.30-18.00 uur vrijdag van 9.30-21 00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur ledere 1' zondag van de maand geopend van 12.00-7.00 uur. l=i4;i±i£

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 5