maasstad 'Schreeuw nooit, maar doe alsof je schreeuwt' NAVIGATIE SYSTEEM MET STEMBEDIENING CD-WISSELAAR SET 399 R t 1 1 PI v w w iFfj ©DD maasstad politie n 3-WEG/100 WATT VALENTIJNS KAD0-TIP m- CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.618 FAX: 010-4.186.270 Vermisten gevonden bij Amivedi Thema- avonden peuters Lokale ronde Nationale Voorleeswedstrijd Too Hot To Handel Valentine in Passage The-dansant voor40-plus NOG VOOR DE WINTERSP0RT INGEB0UWD RDS-AUT0RADI0 METCD-SPELER mnclusief m:- Art.nr. 70022 DIGITALE DRAADL0ZE TELEF00N AUTORADIO MET CD! wmr" Woensdag 7 februari 2001 XQ54 mmm^m Met mes in hals gestoken Ongeval op het werk Inbraak in zes kelderboxen Parkeeractie in Schiedam-Noord Vrouw probeert brand te stichten Man aangehouden na aanrijding Parkeercontrole in Zuid mujm>% Bi] Correct Car Electronics en Telecom aan de Ceintuurbaan 111 te Rotterdam kunt u tijdens de Correct Wintersale profiteren van schitterende opruimings- aanbiedingen. Van car-navigatie syste- men die u naar uw wintersport bestem- ming leiden tot aan complete CD-wisse- laarset voor het afspeien van de mooi- ste muziek. Alles is uit voorraad iever- baar en als u tijdig uw inbouwafspraak maakt nog voor u op vakantie gaat compleet ingebouwd. GRATIS DIRECT INGEBOUWD P/o/ieer PIONEER DEH-2100 FM-AUTORADiOMET CD-SPELER Autoradio CD-speler met FM-RDS-tuner voorzien van 18voorkeuzezenders. Deze radio CD-speler heeft een vermogen van 4x40 watt. Voorzien van afneembaar frontpaneel. -599T- EXCL. BTW 335.29 MONTAGE PIONEER AVIC-50-S NAVIGATIE SYSTEEM Het Pioneer-navigatiesysteem werkt met stembediening zodat u al uw aandacht aan de weg kunt wijden. U zegt gewoon de instructies en het systeem antwoord ter bevestiging. Met de meest recente spraakherkennings-technologie kan het Pioneer systeem elke stem herkennen. Met een gesproken commando kunt u de meest gebruikte functies bedienen en uw bestemming invoeren. Zo kunt u altijd uw handen aan het stuur houden! Bovendien geeft het systeem ook gesproken aanwijzingen, zodat u niet constant het display in het oog hoeft te houden. Daarnaast kunt u met de bijgeleverde afstandsbediening in alle menu's de juiste functie aanklikken. Deze verschijnt in een fraaie display. De route wordt ook weergegevendoormiddel van een duidelijke kaart en/of pijlen. j5499T-Art .nr. 964 EXCL. BTW 3360.50 P/oneer "MEERPRIJS PIONEER MCD-6800-W lJHGEBOUWDVAHAFJ AUT0RADI0-CASSETTESPELER MET 6 CD-WISSELAAR Het tunergedeelte is voorzien van 24 voorkeuze instellingen en is geschikt voor FM en MG ontvangst. Het cassettegedeelte heeft een autoreverse oysteem. De 4x45 Watt ingebouwde versterker zorgt voor een krachtige geluids- weer-gave. In luxe noten uit- voering Compleet geleverd met 6 CD-wisselaar. JW48T- EXCL. BTW 503.36 JBL GTP-93INBOUW AUTO LUIDSPREKER 3-Weg inbouwluidsprekers met een belastbaarheid tot 100 Watt maximaal. Compleet met frontroosters en aansluitmateriaal. Afm. 15.5x22.5 cm met een inbouwdiepte van 7.5 cm. PERPAAR EXCLUSIEF BTW 85.- ERICSSON 5 ERICSSON BS-260 DECT DIGITALE DRAADL0ZE TELEF00NMET BEANTW00RDER Met de Ericsson BS260 haalt u de modernste vorm van draadloos bellen in huis. De ingebouwde beantwoorder heeft de mogelijkheid van 3 verschillende meldteksten, 15 minuten opnameen een memofunctie. Een intercom, babyfoon en handsfree bellen zijn standaard. Uitbreidbaar met 8 handsets. Mogelijkheid voornummerherkenning. MT- EXCL. BTW 335.29 ERICSSONT-10-S PRE-PAID GSMTELEF00N MET 50.- BEL-TE-GOED Voorzien van een groot grafisch, 3 regels display en telefoonboek voor 100 namen en nummers. 13 belsignalen waaronder 2 eigen composi- ties zijn mogelijk. Spreektijd tot 4 uur, standby-tijd tot 100 uur Afm.: 10.5x49x2.4 cm. In blauw uitgevoerd. Inclusief 50.- bel-te-goed. "MAXIMAAL 1 PER KLANT INCL. BTW 117.81 ■iH»flH3ElCT Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Opde Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. SONY SONY CDX-4000-RX AUTORADIO CD-SPELER De radio heeft een RDS tuner en een duidelijk display. Achter het neerklapbare front zit de CD-speler. Uitgangs- vermogen is 4x50 watt. ALLEEN ZATERDAG 10 FEB. VAN 17.00-18.00 UUR [3490- EXCL BTW 335.29 SCHIEDAM - Amivedi regi- streert gevonden en vermis- te dieren en brengt vinder en eigenaar met eikaar in contact. Voor meer info: 471 18 57. Gevonden 25/01: kater, kruising zwarte pers met streep over neus, wit in poten, gecastreerd, onge- veer drie jaar, is al zes maan- den gesignaleerd, Van Hou- tenlaan Nieuwland. 20/01lichtrode kater met wit, ongecastreerd, ongeveer drie jaar, Parkweg Nieuwland. Vermist 10/01: Turkse kat, wit met bruine staart en kop, halflang- harig, zes jaar, De Velden, Spaland. 15/02: witte poes met rode staart en rode vlekjes op rug, blauw bandje, Huysmanstraat West. 21/01: cyperse kater, ge- streept, veertien jaar, rood bandje, Van Ostadelaan West. 25/01: cyperse kater, 3,5 jaar, lange staart, witte kin, Bouw- meesterweg Woudhoek. 22/01: kater, half siamees, zwart, omgeving Fabristraat. 19/01: zwart/witte kater, Gordonstraat Oost. 29/01: egaal grijsblauwe poes met wit, zwarte neus met vlooienband, Havendijk. SCHIEDAM - Het Consul- tatiebureau aan het Bach- plein organiseert informa- tieavonden voor ouders met kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Op 6 maart kunnen ouders terecht voor het thema 'Peu ters, lief maar lastig', 20 maart voor de 'gevoelens van jonge kinderen', 10 april staan de voeding- en eetproblemen centraal en op 24 april de slaapproblemen. Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. Een wijkverpleegkundige houdt een inleiding, waarna er ruimschoots gelegenheid is voor het stellen van vra- gen. Deelname aan de avon den is vijf gulden per avond en fl. 15,- voor vier avonden. Telefonisch opgeven kan via nummer 246 73 00. ~j^ Door Norbert Veringmeier SCHIEDAM - Lag de klemtoon goed? Werd in een prettig tempo voorgelezen? Was het wel voor- lezen en geen voordragen? Werd het publiek gedwongen tot luiste- ren? Negen basisscholieren uit Schiedam en Vlaardingen on- dervonden vandaag in de Ge- meentelijke Openbare Biblio- theek Schiedam aan de lijve dat voorlezen meer behelst dan 'in de juiste volgorde woorden uit een boek hardop lezen'. Overi- gens kwamen de strenge eisen van de drie-koppige jury voor hen niet als een verrassing. Alle- maal wonnen ze eerder de voor leeswedstrijd op hun eigen school. De negen voorleeskampi- oenen nemen deel aan de Natio nale Voorleeswedstrijd van de Stichting Lezen. De drie beste van de lokale voorronde in de bi- bliotheek mogen op 10 maart naar de regionale voorronde in Capelle aan de Ussel. De win- naar van deze wedstrijd gaat door naar de provinciate ronde en tot slot maken op 16 mei, Na tionale Voorleesdag, in Utrecht de provinciate titelhouders on- derling uit wie zich Nationaal Voorleeskampioen mag noemen. De voorleesmiddag in de Schie- damse bibliotheek was natuurlijk een spannende aangelegenheid. Als steun bij de moeilijke 'openba re' voorleestest mochten de deel- nemers daarom allemaal tien fans meenemen. Maar ook niet meer dan tien want dat zou de kans maar alleen vergroten dat de voorlezers van hun a propos gebracht zouden worden. Een voor een werden ze in de bovenzaal van de bieb naar vo- ren geroepen. Nadat ze de titel van hun boek en de auteur hadden ge- noemd, moest het te lezen frag ment met een paar regels worden ingeleid. Maar dan wel op een dus- danige wijze dat de aanwezigen en, met name, de juryleden begre- pen hoe zij het voor te lezen stukje verhaal moesten plaatsen. Frag ment en inleiding mochten zo in totaal maximaal vijf minuten in be- slag nemen. Naast de vakjury waarin een ervaren voorlezer, een bibliotheek-eneenartotheekmede- werker schuilgingen, mocht ook het publiek zich vandaag over de voorleescapaciteiten van de jonge deelnemers buigen. De gelezen fragmenten waren vooraf door de lezers uitgekozen en reeds eerder in de voorronde op school ge- bruikt. Kampioen van De Wieken, Serap Karakus las uit 'Gevangen in de tijd' van Jan Heeze, Bukat Estekin van basisschool Annie M.G. Smidt koos een fragment uit 'Confetti conflict' van Carry Slee en Roel op 't Ende van De Klinker hield het op een gedeelte van 'Blauwe Plek- ken' van Anke de Vries. Alhoewel alle gekozen fragmenten uit popu- laire voorleesboeken waren ge- haald, bleek Roald Dahl in Schie dam en Vlaardingen het meest po- pulair. Zowel Friede Berendsen van De Kring als Suzanne van Schaik van Het Spectrum kozen voor zijn boek 'Matilda'. Shirley Stouthandel van de Sint Willibror- dusschool koos vervolgens voor 'Help, hij leeft' van R.L. Stine, Daniel James van der Ende van't Palet-Holy voor 'Het octopus corn- plot' van Gillian Cross en Majory Gamgasingh van Het Visnet koos voor 'Bonje in het bonshotel' van Jacques Vriens. Om netjes op toon te lezen, op tijd pauzes te nemen en duidelijk te ar- ticuleren, is voor afgaande aan de wedstrijd ter oefening een lespak- ket verspreid onder de deelnemen- de scholen. Tips daaruit zoals 'Pro- beer niet toneel te spelen, het gaat niet om leuke stemmetjes maar om boeiend voorlezen', 'gebruik je stem wel om de sfeer van het ver haal duidelijk te maken' en 'schreeuw nooit maar doe alsof je schreeuwt' werden vandaag ver- standigerwijs goed ter harte geno- men. Bij het ter perse gaan van deze krant was helaas nog niet bekend welke drie van de negen voorlees- kampioenen doorgaan naar de re gionale voorronde. SCHIEDAM - Het Schie- danstheater onder leiding van Barbara Fleischmann zal in 2001 nog twee maal schitteren met de voorstel- ling 'Too Hot To Handel'. De voorstellingen worden gegeven in wykcentrum De Biauwe Brug. Het verhaal is geschreven door Andreas Fleischmann en wordt gespeeld door twintig acteurs en dansers, ondersteund door acht pro- fessionele musici. Barbara Fleischmann is verantwoor- delijk voor de dansen in het stuk. Aan de voet van Handels standbeeld is het gevecht te zien tussen de geest van de Baroktijd en de kinderen van vandaag. Wordt HSn- dels Messias ineens een 'Cy ber Messiah'? Zaterdag 10 februari om 20.00 uur gaat Too Hot To Handel voor de tweede maal in premiere. Zondag 11 fer- buari is een familievoorstel- ling. De kaartjes kosten een tientje per stuk. In wijkcen- trum De Blauwe Brug wor den deze verkocht. SCHIEDAM - Winkelcen- trum De Nieuwe Passage staat zaterdag 10 februari in het teken van de naderende Yalentijnsdag. Degenen die die zaterdag een bezoek aan de winkels in de Passage brengen staat een leuke ver rassing te wachten. Twee steltlopers, gekleed in pas- sende kledij, wandelen door de Nieuwe Passage en over- handigen iedereen een at- tentie. Happy Valentine wordt gevierd tussen 11.00 en 16.00 uur. SCHIEDAM - In Kluphuis Oost kunnen 40-plussers ie- dere maand op zondag te recht voor een gezellige mid- dag. Zondag 11 februari is er van 13.30 tot 16.00 uur een the-dansant. Wie van te voren een kaartje koopt be- taalt twee gulden, op de dag zelf kost een kaartje fl. 2,50. SCHIEDAM - Een 49-jarige man aan de Groothandelsmarkt is maandag- ochtend om nog onbekende reden met een mes in zijn hals gestoken. De verdachte is er vervolgens vandoor gegaan. Het slachtoffer is voor contro- le overgebracht naar het Sint Franciscus Ziekenhuis. De verdachte, een 28-jarige Rotterdammer, meldde zich maandagavond omstreeks half elf bij een politiebureau in de Frederik Hendrikstraat. Hier werd hij aange- houden. De man werd overgedragen aan de politie Schiedam. SCHIEDAM - In de Tweede Beneluxtunnel in aanbouw heeft dinsdag een arbeidsongeval plaatsgevonden. De man, een 52-jarige man uit Sliedrecht, maakte tijdens zijn werkzaamheden een misstap en viel twee meter naar beneden. Hij werd met rugklachten overgebracht naar het Vlietlandzie- kenhuis in Vlaardingen. De arbeidsinspectie stelt een nader onderzoek in. SCHIEDAM - In zes kelderboxen aan het Sibeliusplein is maandagavond ingebroken. Er was niks weggenomen. In drie woningen in de Klaas Ka- terstraat is maandag tussen 10.45 en 20.00 uur ingebroken. Uit e6n van de woningen is een armband weggenomen. nog onbekend is of er ook uit de andere woningen iets mist. De politie stelt een nader onderzoek in. SCHIEDAM - Vanwege het grote aantal klachten over foutparkeren in de Velden, de Akkers, de Hoven en de Gaarden start de politie binnenkort een actie tegen foutparkeren. Daarbij wordt onder andere gelet op parke- ren op hoeken en/of trottoirs, dubbel parkeren en parkeren buiten de daar- voor aangwezen parkeervakken in een woonerf. In eerste instantie worden foutparkeerders gewaarschuwd, later wordt verbaliserend opgetreden. SCHIEDAM - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in de Loetestraat in Rotterdam (Spaanse Polder) een 42-jarige vrouw uit Schie dam aangehouden, die even daarvoor geprobeerd had brand te stichten in een automaterialenzaak in de Loetestraat. Ze werd daarbij betrapt door de eigenaar van het pand. De vrouw is voor nader onderzoek en verhoor in- gesloten. SCHIEDAM - In de Korte Singelstraat is zaterdagmiddag een 49-jarige Rotterdammer aangehouden die even daarvoor een aanrijding had veroor- zaakt. De man reed in een auto achteruit over de Singel en botste ter hoog- te van de kruising met de Korte Singelstraat tegen twee geparkeerd staan- de auto's en daarna tegen een rijdende auto, bestuurd door een 31-jarige vrouw uit Schiedam. Alle auto's liepen hierdoor schade op. De man bleek onder invloed van alcohol te verkeren (promillage 1,87). Verder bleek na onderzoek dat het voertuig waarin de man reed onverzekerd en ongekeurd was en dat de man geen geldig rijbewijs had. SCHIEDAM - Naar aanleiding van diverse klachten van bewoners is zon- dagochtend een parkeercontrole gehouden in Zuid. In totaal werden dertig bekeuringen uitgedeeld. In de Zwartewaalstraat werden vijf bekeuringen uitgeschreven voor het parkeren buiten de aangewezen vakken in een woonerf, in de Van Deventerstraat werd twee keer een bon getrokken voor parkeren op de stoep, op de Nieuwe Damstraat werd zeven keer be- boet voor het parkeren op de stoep, op de Nieuw Mathenesserstraat was het vijf keer raak met het parkeren op de stoep en op het Wilhelminaplein werd een bon uitgeschreven voor het parkeren in strijd met het parkeer- verbod. Ook in de Portugaalsestraat, Van Couwenhovenstraat, Maasbou- levard, Willemskade, Rozenburgplein, Lekstraat en in Rozenburgstraat werden bekeuringen uitgeschreven. De controle wordt binnenkort her- haald. WINTERSALEPRIJS INCL. BTW 399* Art.nr. 920 V, v WINTERSALEPRIJS INCL. BTW 3999' WINTERSALE WINTERSALEPRIJS INCL. BTW 599' Art.nr. 580 WINTERSALEPRIJS INCL. BTW WINTERSALEPRIJS INCL. BTW 399 Art.nr. 71389 ERICSSON 99 Art.nr. 181816 WINTERSALEPRIJS INCL. BTW Art.nr. 87707 WINKELOPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag van 9.30-18.00 uur, vrijdag van 9.30-21.00 uur en zaterdag van 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Crooswijk. VISA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 6