maasstad weekbladen Wiegman stapt uit college van Ben W Totale opruiming van keukens en badkamers FOTO KLEIN 6?» 10?® Rietzeilers zoeken ouderen op mask je eigen been HATSloe/ CORRECT CAR navigate AKTIEDAGEN ^fcpOPHUtf 88 PLUS KAAS 4- Siljee: 4 'Ik wil ook nog andere dingen gaan doen' HIFI Anarkt Opgeteld de beste! KIPPEN POTEN i 'Teerstoof kan in foyer' Graauwe Hengst Belasting- service FNV Simonis in Schiedam Filmhuis 6 WEKEN VOOR 35,- Of bel gratis 0800 - 06 42 4 Schiedam Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 - 21 februari 20018e Jaargang nr 8 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 SCHIEDAM - Wethouder Aad Wiegman houdt het na vijftien jaar als wethouder voor gezien. In mei van dit jaar stapt Wieg man op. Wiegman (59) wordt opgevolgd door Menno Siljee (33), nu nog fractievoorzitter van de PvdA. De showroom van Wooning in Rotterdam gaat volledig verbouwd worden. Alle keukens en badkamers moeten dan ook verdwijnen. Nu ALLE SHOWROOMMODELLEN tegen extra hoge kortingen (tot wel 70%) en enkele modellen die tegen elk aannemelijk bod weg gaan! In Bergschenhoekstaan ook nog een 20-tal showroomkeukens en -badkamers. Deze verkoop is uitsluitend bestemd voor PARTICULIEREN. De verkoop wordt gehouden bij Wooning in: BERGSCHENHOEK: Leeuwenhoekweg 2, Ind.terrein Weg en Land, telefoon: 010-5216977 ROTTERDAM: Olympiaweg 44a, pal naast de Kuip, telefoon: 010-4791944 6 Dagen per week open, vrijdag koopavond. DEGr°°TSTE IN FOTO, VIDEO, AUDIO, TV! FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! MIJIM MERK BELEGEN vacuumverpakt atPLUS van der (Vleer St PLUS van Bijk RUNDER- GEHAKT IKEA BARENDRECHT 'Mavris Woondecor Wttsjoeil VIR.U5 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in r-r - "1HS7 S 1 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 FEB. CEINTUURBAAN111, ROTTERDAM DE VOOR D E LIG ST E RENTE HYPOTHEIK A DVI SCF.N TRUM kwaliteitsfoto voor man aankondigde voor een nieuwe termijn als wethouder te gaan. De PvdA dacht dat Wiegman het na 25 jaar in de raad wel welletjes vond, en had hem niet op de con- cept-kandidatenlijst gezet. Wieg man liet het er niet bij zitten en werd tijdens een ledenvergadering alsnog op nummer 1 gezet. Wieg man, gisteren: „Ik heb toen tegen het bestuur gezegd dat als ze me wilden wegblazen, ze andere mid- delen moesten gebruiken." Wiegman begon zijn politieke car- riere in 1970 als lid van D66. In 1971 kwam hij in de gemeente- raad. Twee jaar later, in 1973, stap- te hij over naar de PvdA. In 1986 werd Wiegman verrassend be- noemd tot wethouder van financi- en. „Ik was voor mezelf al bezig aan mijn laatste periode als ge- meenteraadslid toen ik als wethou der werd gevraagd." In het Rotter- dams Nieuwsblad van 21 mei 1986 zei hij in zijn eerste interview als wethouder in het begin uiterst be- hoedzaam te willen manoevreren. „Je moet als wethouder niet gelijk de wereld willen hervormen", zei hij in 1986. Gisteren blikte Wieg man tevreden terug op zijn wet- houdersperiode. Hij noemde onder andere de verzelfstandiging van het nutsbedrijf en de ontwikkeling van het Vijfsluizenterrein. Het meest tevreden leek Wiegman te zijn over het nieuwe gemeentear- „Ik ben nu 59, voel me nog pico- bello, maar ik heb mijn halve leven in de raad gezeten. Ik wil ook nog andere dingen gaan doen", zei Wiegman gisteren tijdens een pers- conferentie. Een andere belangrij- ke reden voor Wiegman om te stoppen als wethouder was 'een signaal' van het bestuur van de PvdA. Het bestuur heeft aan Wieg man gevraagd om tijdens het laat ste jaar voor de gemeenteraadsver- kiezingen de campagne van de partij 'niet te belasten' met zijn persoon. Wiegman laat het aan de fractie over of hij als raadslid het laatste jaar van de collegeperiode door- gaat, zei hij verder. Siljee zal de volledige portefeuille van Wiegman ovememen (financi- en, onderwijs, grondzaken, Grote- stedenbeleid, facilitair bedrijf en het gemeentearchief). Binnenkort beslist de PvdA wie Siljee als frac tievoorzitter gaat opvolgen. Eind 1997 ontstond er nog grote beroering in de PvdA toen Wieg- De verbinding tussen Schiedam en Vlaardingen gaatde komende periode grondig op de schop. Los van deze infrastructurele herinrichting gaat natuurlijk ook de bouw van de Benelux-metrolijn gestaag voort. In verband met werkzaamheden aan het metroviaduct over de Vlaardingerdijk/Mr. L.A. Kesperweg zijn deze week twee van de vier rijstroken afgesloten. Met een speciale stellage worden leidingen onder het viaduct aangebracht. De verkeershinder vindt overigens plaats, buiten de spitsuren, van 10.00 tot 15.00 uuren is vrijdag 23 februari weerten einde. Foto Roger van der Kraan kiein chief: „We hebben nu het meest geavanceerde archief van heel Ne- derland." Wiegman noemde verder zes losse eindjes die hij nog wil afrondcn: de nieuwbouw van de Jozefschool, Breeuwwerk, het Handelsentrepot, El Furkan en de ophoging van de Veldenbuurt. En, Wiegman vergat het bijna te noemen, de Opstan- dingskerk. Binnenkort, maakte Wiegman ver der bekend, wordt er zes miljoen ge'investeerd in het wijkplan Oost waar 'heel gedetailleerde maatre- gelen' in staan vermeld. Tevreden is Wiegman ook over hoe het CDA de afgelopen jaren buiten het college van B en W is gehouden: „Daar is verstandig in geopereerd." Zijn grootste fout maakte hij in September 1994, zei Wiegman, toen vier raadsleden van de Pvda uit de raad stapten (Ge Brouwer, Peter Stadhouders, Noor Samkal- den en Betty Hoogeveen) omdat ze de werksfeer binnen de fractie slecht vonden. ,,Ik had me toen veel sterker moeten opstellen", zei Wiegman gisteren over de periode. Kilo f|Q98 Kilo 2 Kilo Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek SCHIEDAM - Hoppakee! Inhaken en voetjes van de vloer. De oude ren van Schiedam zijn een dank- baar publiek voor De Rietzeilers. Deze week maakt de carnavalsver- eniging uitgebreid werk van deze doelgroep. Na een bezoekje aan zorgcentra Francois Haversmidt en Thurlede, volgt donderdag nog gastoptreden in Driemaasstede. Vrijdag verplaatsen de carnavals- vierders zich naar gehandicapten- vereniging VOGG in Vlaardingen Een telefoontje (0900 - 562 45 32) of briefje (Gwen Jacobs, IKEA B.V. Nederland, Postbus 450, 2990 AL Barendrecht) en we sturen je onze banenkrant toe. Kijk ook alvast op www.IKEA.nl i en zaterdag is de jaarlijkse senio- renmiddag in de Viermolens. Oud- Schiedam kan daar vanaf 13.30 te- recht voor optredens van blaaska- pel De Valse Noten en artiesten- duo Move-it. Afgelopen weekeinde vierden De Rietzeilers, eveneens in de Vier molens hun Prinsenbal. Natuurlijk werden daar weer de lokale 'scha- pen' onderscheiden. Tot 'zwart schaap' is De Jozefschool verko- zen. De basisschool heeft het zwaar te voorduren in de wijk bij de uitvoering van hun nieuwbouw- plannen. 'Wit schaap' werd Chris SCHIEDAM - Kleine theatervoor- stellingen kunnen volgend seizoen best wel in de foyer van het Thea ter aan de Schie worden gespeeld. Dat stelt Menno Siljee, fractie voorzitter van de PvdA, in Voor- waarts, het mededelingenblad van de PvdA. De Teerstoof sluit vol gend seizoen haar deuren wegens te hoge kosten en te weinig inkom- sten. Ook voldoet het zoldertheater niet aan de Arbo-voorwaarden. VERF BEHANG GORDIJNEN ZONWERING VLOERBEDEKKING Broersvest40 Schiedam Tel. 010-2469850 Foto Roger van der Kraan Coppens. Het laureaat viel hem ten deel vanwege zijn ftliaal in De Ko- renbeurs van Jan des Bouvrie en zijn inspanningen binnen het Cen- trummanagement van de stad. De Schiedamse camavalsattribu- ten kunnen komende dinsdag weer voor een jaar de kast in. Tijdens het sluitingsbal in de Viermolens wordt om 23.30 uur de stadssleutel ook weer retour burgemeester ge- geven. SCHIEDAM - Podium Cafe De Graauwe Hengst baalt. Ook deze week treedt er za terdag geen band op, een ge- volg van de veranderingen in de belastingwetgeving. Wel spelen Elias en Friends op donderdagavond de avond vol met live wereld- muziek (aanvang 22.00 uur) En op vrijdag wordt de zes- de van de zeven voorrondes van de Popprijs Schiedam gehouden (aanvang 21.20 uur). Met: Recht voor z'n raap (nederpop), Different 1 (pop), Common Sence, Face it (rock), Muegeo (psychede- lische jazzy funkmetal) en School's out ('alternative rock'). SCHIEDAM - Ook dit jaar kunnen FNV-leden profite- ren van de FNV-belasting- service. De FNV-leden die van deze service gebruik willen maken, kunnen zich voor een afspraak aanmel- den bij de FNV-belasting- service in Schiedam aan het Rubensplein 12-b. Speciaal op zaterdag 24 februari is hiervoor een inloopspreek- uur van 10.00 tot 12.00 uur. SCHIEDAM - Kardinaal Si monis opent maandagavond 26 februari de jaarlijkse se- rie bezinningsavonden in het parochiegebouw van de Liduinabasiliek. Hij zal van af 20.00 uur spreken over 'Heilig worden? Kan dat wel? Is dat geen onzin?' SCHIEDAM - Het Filmhuis vertoont deze week twee films. Donderdag en vrijdag Dancer in the dark, en zon- dag Gouttes d'eau sur pier- res brulantes. Zie voor een uitgebreide beschrijving de Servicepagina. KORTING! 2J J3, noteer mij voorzo'n voordeligproefabonnement (6 weken voor slechts 35,-) Naam: Ad res: Postcode: Telefoon: Voorl: Nr. m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. rfKLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1