COLOFON LI T I E TIPS VAN DE POUTIE SCHIEDAM maassta Over tien i seconderi heeft u een goed gevoel DEEURO FOTO VAN DE MAAND: BELEVENISSEN VAN EEN OUDERE: LAATSTE INGEZONDEN BRIEF: HALLO, HIER ZIJN WE WEER, AB EN JOKE FEESTEN EN HERDENKEN BIJ ZOS-RADIO radio DE DIERENBESCHERMING El fffl Redactie Catelijne, Ab, Joke, Harry, Will, Theo En vele andere al dan niet anonieme vrijwilligers van deze pagina De redactie van de Ouderenpagina: NieuweMaasstraat 134 3114 TS Schiedam tel./fax: 010-4262533 f TIPS VAN DE MAAND APRIL: Onze tip: Start een actie voor het behoud van deze pagina. Laat zien, dat alle ouderen een eigen pagina in dit weekblad nodig hebben. Zorg voor adverteerders en wij zorgen samen met de redactie dat U nut blijft ondervinden van onze tips. Wij wensen de redactie, die al bijna vier jaar.deze pagina, vrijwillig in stand houdt, veel sterkte en steunen hen van harte!!! weekbladen i fcF Die komt er, 00k zonder een ouderen pagina. Slechts door het behoud van deze pagina kunnen wij U op de hoogte van deze ont- wikkelingen blijven houden. De Euro is allang door hogere overheden vastgesteld, en allerlei hierover beslist. Als adverteerders reageren om een advertentie eens in de maand op deze pagina te nemen kunnen wij door. Dit is 00k commercie, door Uw bijdrage als adverteerder helpt U deze pagina die door uitsluitend vrijwilligers wordt beheerd te behouden. Doe er wat aan! De basiliek in voile glorie herrezen, nu het orgel nog... Als deze pagina blijft bestaan zult U het resultaat hiervan nog mogen lezen. We hopen het, en U? Zijn die er nog wel na vandaag en giste- ren? Wat? Geen ouderenpagina meer? Is dat een jongerengrap of worden de ouderen nu toch weggesaneerd? Raar he, dat juist de oude snoepwinkel- tjes en oudheden van vroeger weer terug- gehaald worden. Zelfs is er een nieuwe trend van koloniale meubelen, zie de laatste rage. En de antiekwinkels schieten uit de grond als paddestoelen. Het is werkelijk onbegrijpelijk, wat wij ouderen betekenen voor deze wereld. Haal de oudheden uit het verleden terug, maar de ouderen van vandaag die mogen definitief achter de geraniums. Nu, dat pik ik niet. Vroeger, in mijn jeugd, werden ouderen gerespecteerd en wer- den ze in ere gehouden. Een deur openhouden, een tas aanpak- ken, een jas helpen aandoen, een stoel aanbieden... En wat krijgen de oudefen van deze pagi na nu aangeboden? Volgens mijde zak. Nu als dat zo is, dan is dat het laatste wat ze verdienen. Deze ouderen gaan als vrij willigers elke maand aan het werk om iets nieuws voor deze pagina te creeren. En ik moet toegeven, het was best leuk en leerzaam. En ik moet zelfs toegeven, het was erg leuk om alles met U te kunnen delen. Maar dat kan slechts als er voldoende adverteerders op deze maandelijkse pagina staan om de pagina financieel haalbaar te maken. Dus neem contact op met de advertentie- afdeling van de Maaspost Schiedam. Misschien bent U dan de reddende engel. Mijn benen en rollator gaan niet snel genoeg meer om adverteerders te gaan werven. Maar eerlijk gezegd, als er op andere pagina's wel adverteerders staan, waar- om dan niet op deze? "Oude glorie vergaat niet" zegt men wel. Deze oude glorie wil niet vergaan. Al vier jaar informatie en verhalen voor en door ouderen, het zou eeuwig zonde zijn om deze ouderen de kast in te stop- pen "Wie schrijft die blijft" zegt men wel eens Zou het?????????? DE REDACTIE VAN DEZE PAGINA HEEFT TE HOREN GEKREGEN DAT DIT DE LAATSTE EDITIE IS TENZI] ER ZICH VOLDOENDE ADVERTEERDERS MELDEN OM DEZE ZEER VRIJWILLIGE, AL BIJNA VIER JAAR BESTAANDE VRIJWILLIGERSPAGINA VOOR OUDEREN IN STAND TE HOUDEN. STEUNBETUIGINGEN VANAL ONZE LEZERS EN STEUNBETUIGINGEN DOOR ADVERTEERDERS ZIJN WELKOM. WIJ HEBBEN MET HART EN ZIELDEZE PAGINA IN STAND GEHOUDEN, HELPT UONS OOK? TEKEN PROTEST AAN EN STEUN ONS VIA DE MAASPOST REDACTIE OF VIA DE REDACTIE OUDERENPAGINA OP NEVENSTAAND ADRES. WIJ DANKEN U ALLEN VOORUW ENTHOUSIASME EN LEESGRAAGTE EN HOPEN DAT ADVERTEERDERS ZULLEN GAAN ZORGEN VOOR CONTINUITEIT. DE REDACTIE VAN DE OUDERENPAGINA 's Morgens vroeg 's Morgens als ik wakker word En een mooie nieuwe dag begint De zon schijnt door mijn raam Voel ik mij zo gelukkig En dank ik God voor mijn bestaan Gelukkig zijn met je leven Dat is niet ieder mensenkind Sommige beginnen met het leven Onbekend en onbemind Ze zijn er maar, eigenlijk mochten ze er niet zijn Ze werden niet gewenst En daarom was niemand blij Niemand mocht er van weten De schande kon men toen niet aan Toen mijn zusje werd geboren was niemand blij Wist niemand hier wat van, ze was een onecht kind En mocht ze alleen staan Daarom, toen ik geboren werd Waren mijn pa en ma zo blij Want hun kindje was van beiden Op de hele wereld worden kinderen Geboren die niet welkom zijn Maar met mijn twee jongens Ben ik nu nog steeds blij a.v.d. Ab: De oudjes hebben het wel gedaan he, tegenwoordig, je hoort niets anders dan de vergrijzing. Joke: Ja, er zijn inmiddels zo veel oudjes, vandaar nu 00k van minister Borst die pil of prik. Zo ging het vroeger 00k, als je las- tig was, werd je dement verklaard en opgeborgen. AbWij hebben het land opgebouwd, en nu kunnen we want wij kos- ten geld. Joke: En nu wordt het afgebroken op een bepaalde wijze, en dat kost geen geld. Ab: Er is geen verschil meer tussen zondagen en andere dagen, er is 00k geen rustdag meer. Joke: Ze zeggen dat dit Nederland is, maar waar zijn de normen en die wetten gebleven, of is alles Europees geworden. Ab: Welke taal zullen we straks spre- ken en wat mogen we straks nog eten, het wordt voor ons beslist. Joke: Ja, 00k dit is de laatste keer om te mogen schrijven als vrijwilligers in de Maaspost Schiedam. Er zijn blijkbaar geen adverteer ders genoeg voor deze pagina. Ab: Maar de Maaspost staat vol adver- tenties dus dat begrijp ik niet erg. Joke: Ik zeg toch dat ze alles van ons afhemen, wij mogen onze pagina niet behouden. Ab: Nou, als dit zo is, dan moeten wij toch de Schiedammers vragen wat zy er van vinden? Als de ouderwordende Schiedam mers, en dat zijn er heel veel, nu eens gaan reageren. Zij kunnen aangeven wat zij hier over denken.... Joke: Dus bijvoorbeeld door ons of de Maaspost te bellen of nog beter te schrijven. De ouderenpagina moet blijven, en redenen te over toch? Ab: Ja, dat is een goed idee, en er zijn toch wel adverteerders elders uit deze krant die de ouderen een goed hart toedragen, en deze pagi na aan de zijkant met advertenties willen vullen? Dit is toch de attrac- tie voor de ouderen elke maand, hoeveel Schiedammers wachten hier wel maandelijks op, hoeveel Schiedammers lezen DAN einde- lijk deze krant? Ab en Joke: Wij willen de ouderenpagina voor de ouderen behouden, en al die vrijwilligers die deze pagina maandelijks vullen willen gaarne blijven schrijven. Dus adverteerders, meldt U aan. En ouderen, start met ons een pro- testactie, voor het behoud van deze unieke pagina. Veel groetjes en hopelijk tot schrijfs, Ab en Joke De komende week staat in het teken van vieren en herdenken en 00k by ZOS- Radio worden de programma's daarom aangepast. Allereerst natuurlijk 30 april, Koninginnedag: ZOS-Radio is dan tradi- tioneel de gehele dag te gast by de Oranjevereniging Wilhelmina in Kethel, waarvandaan de gehele dag een feestelijk programma wordt uitgezonden met uiter- aard verslag van de aubade by de Dorpskerk en alle festiviteiten die daar plaatsvinden. Bij onze kraam en mobiele studio halver- wege de Kerklaan wordt 00k weer de jaar- lijkse Rozenactie gehouden: u kunt een roos 'adopteren' voor fl. 1,00 en's middags worden de geadopteerde rozen bezorgd bij de luisteraars in het Vlietland- ziekenhuis. Dit programma begint om acht uur en duurt tot vier uur's middags. Hopelijk kunnen we onder een lekker oranjezonnetje een heleboel luisteraars begroeten! Op vrijdag 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking plaats, in Schiedam door de jaarlijke kranslegging aan de Plantage. Vanaf zeven uur's och- tends tot negen uur's avonds zal ZOS- radio een aangepast programma uitzen- den met onder meer een verslag van de kranslegging. Het programma 'ZOS voor het weekend' wordt daarom vervroegd en uitgezonden tussen vijf en zeven uur. Zaterdag 5 mei zal er in de zaterdagpro- gramma's aandacht worden besteed aan Bevrijdingsdag. De medewerkers van ZOS-Radio zijn al weken in touw om deze programma's voor te bereiden en er voor te zorgen dat u vol- ledig op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten in de stad. Het is vrijwilli- gerswerk, maar we voelen ons verplicht goede informatie te brengen! Ook deze maandelijkse rubriek op de Ouderenpagina is een uitstekend middel om onze luisteraars op de hoogte te hou den van de activiteiten van ZOS-Radio. Echter, we hebben te horen gekregen dat dit de laatste aflevering moet zijn van de Ouderenpagina. Met verbazing hebben we hiervan kennis genomen en we betreu- ren het zeer, het moet toch mogelijk zijn om eens per maand alle informatie voor ouderen te bundelen? Theo Roeling en Wil Haverkamp. De programma's van de ZOS-Radio zijn te beluisteren in het Schielandziekenhuis en de verzorgingstehuizen Spaland, De Harg en Frankeland en 24 uur per dag op de kabel, 91.5 FM. week 17 MAASPOST SCHIEDAM - XQ04 V mmjg- <0 Word nu lid, bcl 0900-0099 (44 cent per minuut) 91f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 12