Laat het niet komen tot een ontruiming wegens huurschuld I maasstad video preview maasstad horoscoop balans maasstad puzzel life style Nans van Leeuwen agenda A HA HA; I xIP3" EXPOSITIE pj y y g g REGIO - Als je de maande- lijkse huur niet betaalt, kun je uit je huis worden gezet. Ie- dereen weet dat. Ondanks dat verreweg de meeste mensen de huur op tijd betalen komt het regelmatig voor dat men- sen wegens wanbetaling op straat worden gezet. Een trieste zaak omdat het niet al- tijd nodig is. Wat kun je er te- gen doen? Wat zijn de juridi- sche mogelijkheden? En hoe verloopt een ontruimingspro- cedure? m VZ TENJTOON STE(X IKJ& OV6R .100 JAAP-'W^AAN! IN ROTTERDAM" IN HET SCH(£MWDH(?I£ IK WAS WIST DfcO\J[<E{ t aj wie (S pie DRONICe TOR Die DAAR DP PIE TAFEL staat TE Top 10 BEURZEN DANS FESTIVALS OVERIGE THEATER Woensdag 25 april 2001 XQ57 Aan het begin van de thriller 'Under Suspicion' staat advocaat Henry Hearst (Gene Hackman) op het punt om een speech te houden voor een groep rijke inwoners van Porto Rico. Net op dat moment wordt hij gebeld door hoofdinspecteur Victor Benezet (Morgan Freeman), die hem vraagt of hij even langs het politiebureau wil komen. Hearst heeft namelijk eer- der die dag het lijk gevonden van een gewurgd tienermeisje. De inspecteur zet vraagtekens bij enkele punten van zijn verklaring, en wil daar ophelde- ring over. A1 snel blijkt echter dat de befaamde advocaat zelf verdachte is van de moord op het meisje, en een eerdere moord op een ander tiener meisje. Uit het kruisverhoor dat Benezet afneemt blijkt vooral dat in de re- latie van Hearst met zijn vrouw (Monica Belucci) nogal wat frustraties zit- ten, en dat Hearst er een geheim dubbelleven op nahoudt. A1 snel wijzen alle verdenkingen in zijn richting. 'Under Suspicion' is een degelijke thril ler, die vooral in het teken staat van twee topacteurs, Gene Hackman en Morgan Freeman. Heel veel meer is ook niet nodig om de film twee uur spannend te houden. Regisseur Stephen Hopkins plaatst beide mannen het grootste deel van 'Under Suspicion' in een kamer, waar het kruisverhoor wordt afgenomen. Desondanks boeit 'Under Suspicion' van de eerste tot de laatste minuut, en wordt aan het eind van de film bovendien een verras- sende ontknoping uit de hoed getoverd. Minpuntje is dat niet helemaal duidelijk is waarom deze film zich afspeelt in Porto Rico, en wat de ty- pisch Amerikaans sprekende hoofdpersonen daar doen. Dat zal voor de mysterieuze sfeer zijn geweest. Vincent Wernke Ram De Rammen zijn deze week erg populair bij met jiame het andere geslaeht. De vrouwentrekken de mannen naar zich toe die bij hun avontuurlijke geemancipeerde na- tuur passen. De mannen hebben zonder veel moeite te hoeven doen succes bij de vrouwen. Stier De Stier is erg gesteld op rust en regelmaat en juist daar kan het de ze week in je beroepsleven aan schorten. Op het werk kan het door een verbouwing of verhuizing een chaos zijn, waardoor je maar niet de rust krijgt die je zo nodig hebt. Tweelingen De sociaal gerichte vlinderachtige Tweeling zal het deze week wat rustiger aan moeten doen. Het kan zijn dat je door een griepje het ziekbed moet houden en gedwon- gen wordt om je af te zonderen van de rest van de wereld. De natuur kan dan heel heilzaam voor je zijn. Kreeft De Kreeft steekt deze week veel tijd in het verenigings- en/of club- leven. De gesprekken met cluble- den beginnen vrij onschuldig, maar kunnen al snel overgaan in geroddel en achterklap. Dit kan een gevoel van verbondenheid ge- ven, maar het kan ook heel wat ir- ritaties bij andere clubleden op- wekken. Leeuw De Leeuw maakt zichzelf vaak erg belangrijk en alleen daarom al weet hij of zij veel aanzien te ver- werven. Deze week echter zul je je niet langer kunnen verschuilen achter een hoop gebakken lucht. Er wordt van je gevraagd dat je je werkelijke waarde bewijst. Maagd De Maagd zou zich deze week kunnen gaan storten op een nieuwe praktische studie. Onderwerpen die te maken hebben met geld en geldbeheer, de tuin evenals onder werpen die de fijne kookkunst be- treffen boeien je in deze periode bijzonder. Waarschijnlijk ga je vanuit ideologische redenen een nieuw dieet volgen. Weegschaal De Weegschaal kan deze week wat assertiever en egoistischer zijn dan anders. Je kunt beter voor je eigen belang opkomen en daar kan je partner natuurlijk erg vreemd van opkijken. Moet er een beslissing genomen worden, dan ben je voor jou doen bijzonder besluitvaardig. Schorpioen De Schorpioen kan deze week vol- komen opgeeist worden door een van de ouders. Je vader of moeder gaat er automatisch vanuit dat jij de tijd voor hen neemt, omdat zij je nodig hebben. Een heel vermoei- ende situatie die een hoop geduld van je zal vragen. Boogschutter De boogschutter is een positief in- gesteld mens die deze week in vele opzichten een steun kan zijn voor de partner en/of beste vrienden. De gezondheid en werkomstandighe- den van de ander eist jouw volledi- ge aandacht op. Je moet je eigen ego even op een laag pitje zetten. Steenbok De Steenbok gaat inefficient om met zijn of haar energie. De ene dag ben je nog tot diep in de nacht bezig om alles af te krijgen. De dag erna heb je helemaal geen afspra- ken meer staan en kom je tot niets. Waterman Het is voor de Waterman belang rijk dat hij of zij deze week goed voor zichzelf blijft zorgen. Je kunt je moe en futloos voelen of nutte- loos en onbekwaam. Door de ver- moeidheid is je weerstand, in zo- wel letterlijke als figuurlijke bete- kenis, erg slecht. Vissen De Vissen kunnen het zich deze week niet veroorloven om achter- uit te zitten en lekker niets te doen. Het dagelijkse tempo is zo hoog, dat je nauwelijks de tijd krijgt om nog op adem te komen. De tele- foon blijft de hele maandag maar doorrinkelen. Bel voor een uitvoerige horo scoop 0900-202.7006 (1 gulden per minuut) Wie een huis huurt moet de huur netjes op tijd betalen. Huur is een zogenaamde 'brengschuld'. Dat houdt in dat het altijd vooruit be- taald moet worden. Zorg dus dat de bank de huur steeds op de 25e van de maand overmaakt, dan zit je altijd goed. Als de huur niet op tijd bij de verhuurder binnen is, zal de ze een herinnering sturen. Het is per slot van rekening mogelijk dat iemand zich vergist heeft. Krijg je een herinnering. Betaal dan me- teen. Als dat niet kan is het ver- standig meteen contact op te ne- men met de verhuurder. Betaal je de herinnering niet dan zal de ver huurder je een dringendere herin nering sturen. Logisch, want de nieuwe maand komt er aan, dus je moet dan inmiddels twee maanden betalen om weer bij te zijn. Betaal je nog steeds niet, dan is er een aantal mogelijkheden. Het kan zijn dat de verhuurder je uitnodigt voor een gesprek om te praten over het probleem en mogelijk om een regeling te treffen. De verhuurder is dit overigens niet verplicht. Be- denk van tevoren dat men een re geling met je zal willen treffen. Ga dus bij jezelf na hoeveel je dan per maand kan missen. Reken dit uit of vraag advies. Ga geen regelingen ROTTERDAM - In Rotterdam- Rijnmond biedt StadstextTV dage- lijks nieuws en service-informatie. StadstextTV, dat onlangs de uit- zending van RD/TV heeft overge- nomen, is geheel vernieuwd. In de modeme vormgeving worden de komende maanden nieuwe, inter- actieve rubrieken toegevoegd. StadstextTV is te ontvangen in Rotterdam, inclusief Hoogvliet en Hoek van Holland, Voome Putten, Hoekse Waard, Vlaardingen en Ridderkerk op UPC-kanaal 60+. In Schiedam wordt StadstextTV uit- gezonden op ONS-kanaal 28+, in Maassluis bij CAI-Westland en in Capelle, Nieuwerkerk en Berg- schenhoek op het Casema-kanaal 65-. Korte berichten aankondigin- gen voor evenementen, en mede- delingen van overheid en clubs kunnen worden verstuurd naar het e-mailadres redactie@stadstext.tv of per post naar Redactie Stadst extTV, Postbus 1511, 3000 BM Rotterdam. 55 53 1 16 37 50 33 63 40 34 71 46 8 39 11 Horizontaal 1. Meisjesnaam 6. Scheepsbeschuit 12. Kern 14. Aardgeest 15. Ongeveer 17. Ver- slaggeving 20. Van onderen 21. Woonboot 23. Ogenblik 24. Ik 25. Wagen 26. Vrouwelijk dier 28. Afrikaans land 30. Vragend vnw. 31. Oprijlaan 33. Biersoort 34. Meisjesnaam35. Inkeping 37. Verf 38. Overdreven 39. Rangtelwoord 40. Daar 42. Luizenei 44. Vloerbe- dekking 47. Duitse stad 49. Sport- artikel 51. Drukte 53. Vuur 54. Rijgsnoer 56. Op't kantje 57. Vlug 58. Zangstem 59. Dwaas 61. Ont- kenning 62. Gewicht 63. Bedui- meld 66. Koninklijke Landmacht 67. Ierland 68. Steek70. Oproer71. Beroep. Horizontaal: 1 Amateurs, 5 Ge- vaar, 10 Omtrent, 11 Roeping, 12 Adept, 13 Atmosfeer, 14 Meester- brein, 18 Probleemloos, 23 Eind- ronde, 25 Maart, 26 Maaltje, 27 Portier, 28 Nakend, 29 Passeren. Verticaal 1. Plaatsbepaling 2. Maanstand 3. Engelse titel 4. Hap 5. Brabantse plaats 7. Verdieping 8. Dus 9. Melkdier 10. Reeds 11. Nar- rig 13. Telegraaf restant 16. Palm- boom 18. Vette vloeistof 19. Meta- len bak 20. Pul 22. Vruchtennat 25. Cafehouder 27. Europeaan 29. Be- grensd 30. Vragend vnw. 32. Delen van de voet 34. Rijtuig 36. Trek 37. Te dezer zake 41. Plaats in Zuidhol- land 43. Lidwoord 45. Geladen deeltje 46. Krenkend 48. Klap 49. Franse plaats 50. Honingbij 52. Vetlaag 54. Bodem 55. Jongens- naam 58. Slee 60. Vreemde munt 63. Zwarte delfstof 64. Aldus 65. Venijn 67. Vogelproduct 69. Kos- ten koper. Verticaal: 1 Anorak, 2 Aftrek, 3 Eventueel, 4 Rotgans, 6 Ereis, 7 Animeren, 8 Regering, 9 Premie, 15 Bloemtros, 16 Opperman, 17 Toon- bank, 19 Eenden, 20 Loempia, 21 Banier, 22 Storen, 24 Rotan. tin CAL5L treffen die je niet kunt nakomen. In zo'n geval zal de verhuurder na melijk redeneren dat je de getrof- fen regeling niet bent nagekomen. Er is dan over het algemeen geen tweede regeling meer mogelijk. In Spijkenisse zal de verhuurder, als het een woningcorporatie is (Maasdelta, De Leeuw van Putten of Maasoevers) je wijzen op de Stichting BudgetBalans. Hier kun je advies inwinnen of een verzoek doen voor schuldenregeling. De verhuurder zal dan nog geen maat- regelen nemen, mits je wel dan weer de huur gaat betalen. Betaal je echter niet en doe je ver- der ook niets, dan zal de verhuur der de behandeling van de huur schuld uit handen geven aan een deurwaarder. Die brengt een juri- dische procedure op gang, waarbij de rechter wordt gevraagd de huur- overeenkomst te ontbinden. Nadat de rechter vonnis heeft gewezen plant de deurwaarder de ontrui ming. Je krijgt dan weer een brief, waarin wordt meegedeeld op wel- ke datum de ontruiming daadwer- kelijk zal plaatsvinden. Op het aan- gegeven tijdstip verschijnt de deur waarder, vergezeld van een inspec teur van politie en enkele verhui- zers. Je bent verplicht iedereen binnen te laten. Als er nog spullen in huis staan, worden deze afge- voerd en moet jij vertrekken. Maar gelukkig komt het in de meeste gevallen niet zo ver. Wie toch in de bovenbeschreven situa tie belandt, moet op een aantal punten letten. Zo moet je jezelf niet voor de gek houden, en de zaak onder ogen zien. Probeer me teen een regeling met de verhuur der te treffen, en laat in ieder geval iets van je horen. Wacht niet met het zoeken van hulp voor het te laat is. Als de zaak al bij de deur waarder is, neem dan contact op met hem om een regeling te tref fen. Bedenk goed dat de kans dat je een regeling kunt treffen, kleiner wordt als je langer wacht. Als je pas bij BudgetBalans komt op het moment dat de ontruiming al is aangezegd, kun je niet meer geholpen worden. Kom dus op tijd. Als je echt niet kunt betalen en je geen mogelijkheden hebt om een regeling te treffen, wacht dan liever niet tot je ontruimt wordt. Ga zelf alvast op zoek naar vervan- gende woonruimte. 'De eer aan je zelf houden' scheelt heel veel kos- ten. Als je huurschuld hebt, kan je huis niet 'zomaar' worden leegge- haald. De zaak zal altijd eerst aan de rechter moeten worden voorge- legd. Voor advies en hulp op het gebied van geld en schulden kun je terecht bij: Stichting BudgetBalans, Raad- huislaan 76 Spijkenise. Telefoon: 0181-600100. Stond de haarmode de afgelopen tijd vooral in het teken van de jaren zeventig, nu gaan we langzamer- hand over op de jaren tachtig. De nieuwe Cosmo zomerlijn combi- neert de glitter en glamour van het discotijdperk met het korte en stoe- re van de punk. Geen Cosmo One zonder kuif, want dat is volgens ontwerpster Esther Hopstaken het accent van dit retro kapsel. De rest van het haar wordt in lengtes van ongeveer zeven centimeter ge- knipt, en het haar bij de oren en aan de achterkant wordt wat langer gehouden. Opvallend is het ge- COSMO Hairstyling bruik van kleur, de aanzet is don- kerder gekleurd dan de punten. Wie het allernieuwste wil, kiest voor 'circle-color'. Hierbij wordt onder de kruin een cirkel geverfd in een contrasterende kleur. Het re- sultaat is dat een gekleurde baan ontstaat rond het hoofd. De dage lijkse verzorging van Cosmo One kost weinig tijd. Dat is handig, want een kapsel valt of staat met de verzorging ervan. Zeker wanneer het gekleurd is, is het van belang producten te gebruiken die niet al leen verzorgen maar ook de kleur behouden. Van kabouters tot bakvisjes: expositie van Rotterdamse illustra- trice Nans van Leeuwen in Centra- le Bibliotheek Van 26 april tot en met 26 mei is op het informatieplein van de Cen- trale Bibliotheek aan de Hoog- straat 110 de expositie 'Van ka bouters tot bakvisjes' van de Rot terdamse illustratrice Nans van Leeuwen te zien. De tentoonstel- ling wordt donderdag 26 april om 15.00 uur geopend door de heer D. van de Vrie, assistent conservator en grafisch vormgever van muse um Boijmans van Beuningen. Naast de bekende kabouter Piggel- mee, heeft Nans van Leeuwen veel fantasiefiguren met mysterieuze namen getekend zoals 'Kabouter Pimpernokkel', Prinses Jocunda' en 'Ronkevaar de tovenaar'. Dui delijk beinvloed door Rie Cramer, Sijtje Aafjes en J. Midderigh-Bok- horst - bekende en veelgeprezen il- lustratoren uit haar tijd weet ze de ze wezens toch een eigen karakter te geven. Ondanks haar voorliefde voor de natuur heeft Nans van Leeuwen gedurende haar carriere voorname- lijk meisjes- en jongensboeken ge- illustreerd bestemd voor jeugdigen tussen de 8 en 14 jaar. Series met titels als 'Na schooltijd', 'In de va- kantie' en 'Meisjesleven' van uit- gevers als Van Goor te Gouda en de Gebroeders Kluitman te Alk- maar voorzag zij van platen waar- op avontuurlijke jongens en on- stuimige bakvisjes gekleed gaan volgens de mode van die tijd. Het tekenen zat Nans van Leeu wen, geboren in 1900, letterlijk in het bloed. Zowel van de kant van haar vader, Klaas van Leeuwen, die naast tekenonderwijzer ook ontwerper en kunstschilder van be roep was, als van de kant van haar moeder, de schildersfamilie Vaar- zon Morel. Van hen erfde zij een tekentalent dat zij door middel van opleidingen verder ontwikkelde. Nans van Leeuwen overleed in 1995. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut Literatuur- en Muziekwetenschappen van de Universiteit Utrecht. De tentoon- gestelde materialen zijn afkomstig uit het bezit van Uitgeverij Kluit man en het bedrijfsarchief van de voormalige Van Nellefabrieken. 1. Abdelkader Benali - Berichten uit Maan- zaad Stad 2. Catherine Dunne - In het begin 3. Jean P. Sasson - Sultana'dochter 4. Anna Maxted - Vallen en opstaan 5. Joris Luijendijk - en tipje van de sluier 6. Aad Struijs - Het toppunt van Nederland 7. Nelleke Zandwijk - De dag van de jas 8. Neale D. Walsch - Over relaties 9. Judith Uteriinde - Eisprong 10. Nilgiin Yerli - De gamalenpelster Maasstad publiceert tweewekelijks de po- pulaire top 10 collectie van de Gemeente Bi bliotheek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvallend boek uit de collectie. De catalogus van de bibliotheek op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl. Ahoy' Rotterdam Ahoy'-weg 10; 0900-2352469 Kunst-AhoyDe grootste kunstbeurs van Nederland. 27 t/m 29 apr; vr. 19.00- 22.30; za. 10.00-22.30; zo. 10.00-18.00; f 20,-; cjp/p65 f 15,-; t/m 12 jaar gratis Riverdancelerse dansshow. 2 t/m 7 mei; ma. wo. do. za. 20.00; vr. 20.45; zo. 14.30; f 125,-/115,-/105,-/95,-/85,- Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 kleine zaal The art of three Galili Dance. Drie dans- werken. Nieuw werk van Itzik Galili; Eco de silenci van Juan Carlos Garcia; Nieuw werk van Stephen Shropshire. 26 apr; 20.30; f22,50; cjp/p65/r'dampas f 17,50; J10,- Theater Zuidplein Zuidplein 60-64: 010-4816500 grote zaal Zambracca RAZ. Zambracca is een nieuw deel in de serie, een macabere maar meeslepende vertelling van wellust en strijdbare erotiek. 27 apr 2001; 20.15; f 30,80; cjp/p65/r'dam pas f 25,30; jonge- ren f 15,40 Where's the moneyDe Meekers. Cho- reografie: Arthur Rosenfeld. Een groep nep-gangsters viert een feestje. Vanaf 7 jaar.29 apr; 14.30; f 15,40 Lantaren/V enster Gouvernestraat 133; 010-2772277 11-Nutz Ninjazz van Sascha Engel i.s.m. Natural Born Movers Lantaren/V enster Werkplaatsproductie. Combinatie van Moderne Dans, Hip Hop en Streetdance elementen. 1 t/m 5 mei; 20.30 Charlois, Kerksingel Blommenfestijn Er wordt opnieuw een grote vrijmarkt georganiseerd met vele attracties voor jong en oud, zoals een draaimolen, clowns, een kindercircus, li ve muziek en verschillende demonstra- ties 30 apr De Doelen Schouwburgplein 50; 010-2171717 grote zaal Music for the millions Het Gelders Or- kest o.l.v. Alexander Liebreich m.m.v. Catherine Cho, viool. Tsjaikovski; Bruch; Mendelssohn. 28 apr; 19.30; f 35,- ;cjp/p65/r'dampasf25,-;tot 16jaarf 10,- Romantiek in muziek Rotterdams Phil- harmonischOrkesto.l.v. GianandreaNo- seda m.m.v. Enrico Dindo, cello en Ron Ron Ephrat, altviool. Strauss - Don Quixote; Brahms - Symfonie nr.3.25 t/m 27 apr; 20.15; f 65,-/46,-/27,-; cjp/p65/ r'dam pas f 55,-/36,-/20,- Feestelijke proms Rotterdams Philhar- monisch Orkest o.l.v. Gianandrea Nose- da m.m.v. Enrico Dindo, cello. Paul Wit- teman, verteller. Strauss - Don Quixote; Britten - The Young person's Guide to the Orchestra; Sjostakovitsj - Tweede jazz suite. 29 apr; 14.15; f 45,-/34,-/20,-; cjp/ p65/ r'dam pas f 38,-/27,-/15,- Kamermuziek op zondagmorgen Ka- merkoor Toonkunst Rotterdam o.l.v. Daan Admiraal. Faure - Requiem op.48. 29 apr; 11.00; f 15,-; cjp/p65'r'dam pas f 10,-; tot 16 jaar f 10,- Swing Dixieland Back to the Roots. Dutch Swing College Band. 29 apr; 20.15; f 40,-; cjp/p65/r'dam pas f 30,- Jurriaanse zaal Kamermuziek op zondagmiddag Pekka Kuusisto, viool. Raija Kerppo, piano. 29 apr; 14.30;f35,-;cjp/p65/r'dampasf25,- Doelenensemble: Panorama van de nieu we muziek Doelenkwartet m.m.v. Ellen Versneij, harp. J. Kaipainen; R. Murray Schafer, Oscar van Dillen; Benjamin Britten. 29 apr; 20.15; f 25,-; cjp/p65/ r'dam pasf 20,- Cabo Verde in focus Bau Ensemble. 27 apr; 20.15;f25,-;cjp/p65/r'dampasf20,- tot 12 jaar f 10,- Meesters aan het klavier Grigory Sokol- ov. F. Couperi; Mozart; Franck.2 mei; 20.15;f45,-/35,-/25,-;cjp/p65/r'dampas f 35,-/25,-/15,- Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 grote zaal Creon van Huub Kerstens. Nationale Reisopera. Muzikale leiding: Thierry Fi scher. Regie: Peter de Nuyl. M.m.v. Koor van de Nationale Reisopera, Nederlands Balletorkest. Nederlands gezongen.27 apr; 20.15; f 75,-/60,-/50,-; cjp/p65/ r'dam pas f 60,-/50,-50,-;J15 Nijntje naar de verhalen van Dick Bruna. Tekst: Ivo de Wijs. Regie: Bruun Kuijt. Voor iedereen vanaf 2 jaar. 28 apr 14.00 en 16.00,29 apr 11.30 en 14.00; f 27,50/ 25,-/22,50; red. f 22,50/20,-/17,50 kleine zaal Charms van Peter Vermeersch. Muziek- theatercollectief Walpurgis. Door en met Benjamin Verdonck, Judith Vindevogel, Wim Konink, Phillipe Thuriot, Tom Wouters 28 apr; 20.30; f 22,50; cjp/p65/ r'dam pas f 17,50; jongeren f 10 Breepleinkerk Breeplein 1 Liberation Choiro.l.v. Martin Mans, or- gel. Naast klassiek werk brengt het koor Hollandse en Canadese volksliederen m.m.v. het Christelijk Sliedrechts Man- nenkoor Ichtus. 30 apr; 20.00; f 12,50; tot 5 jaar f 5,- Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 15; 010-4131494 Koorconcert m.m.v. Shaare Zedek Koor en het Urker Jong Mannenkoor. Kaarver- koop/info: 0182-362341. 30 apr; 19.30 Oude- of Pelgrimvaderskerk Aelbrechtskolk 20; 010-4774156 Concerto Rotterdam o.l.v. Marien van Staalen 'Easy Listening'. Solisten: Ma rien van Staalen, cello en Wim Stein- mann, piccolo. Werken van: Volkman, Hindemith, Vivaldi, Boccherini en Grieg. 28 apr; 20.15; f 32,50; cjp/p65 f 27,50 Jongerencentrum Baroeg Spinozaweg 300; 010-4191232 The Downward Spira lectro-industrial- gothic dance night. DJ's C02 guest, apr; 21.00; f 7,50 Aardschoks's Metal Grand Slam 2001: Wicked Mystic, After All, Mac-11Non- Divine. 29 apr Back to Baroeg Old School House Party Da returm strictly old skool. DJ's Ludi- +Maurice+guests. 27 apr; 21.00; f 7,50 Bluessocieteit L'Esprit Wendeldijk 25; 010-4835082 AllezMama Zydeco. 8 apr; 20.30-02.00; f 12,50; ledenf 7,50 Calypso 2001 Mauritsweg 5; 010-4022019 Salon de la Salsa Salsa partys in Calyp so, elke laatste zaterdag van de maand met DJ Willy. 28 apr; 23.00-05.00; f 15,- Las Palmas Wilhelminakade 66 Klub Dodo ism Fake Magazine: optre- dens van Felix Kubin (Hamburg)/Map- station (Dusseldorf)/Anton Price Ant- werpen)/DJ Georg Odijk (Keulen). 3 mei; 20.30 Maastheater Boompjes 751; 010-4134091 ArtAttack ArtAttack is een speedgarage en 2-step avond waarbij voor de liefheb- bers de mogelijkheid bestaat te genieten van jaren 80 muziek in de kleine zaal. 27 apr; 23.00-05.00; f 27,50 Now Wow In het St. Jobsveem Lloydstraat 30; 010-4771074 NowRichard, Angelo. Now; Jip Deluxe, Timst'r. 28 apr; f 24,99 MTC Party supermarket Lacroix, Eric de Man, Derrick Carter. Wow; Miss Mee, Roog, Olav Basoski. 29 apr; f 60,- Theater De Evenaar in het Wereldmu- seum Rotterdam Willemskade 25; 010-2707172 Sleutel van de Tuin Deze musical, uitge- voerd door Rotterdamse kinderen, vertelt het verhaal van een meisje dat leeft in een grote mooie sprookjestuin. Voor de leef- tijd van 6 tot en met 14 jaar. 26 en 27 apr+ 2 en 3 mei; 19.30;2mei 15.00; f 10,-; kin deren f 5,- Waterfront Boompjeskade 10; 010-4145288 American Heartbreak (USA) jerky Turkey Wiseguy. Sleazy rock'n roll. 27 apr; 21.00; f 12,50 Local Hiphop Habitz Nederlandstalig Live: VSOP Tuigcommissie Helder- heid Excellent. DJ Acquisition Mike Redman Mack 26 apr; 22.00; f 10,- De Buurtsuper 80's en 90's verse aan- biedingen. DJ's The Royal Plastic Enter tainers. 28 apr; 22.00; f 9,98 Rockaway Beatz By DJNico. Alternative rock, dance, ska, indie. 27 apr; 00.30; f 7,50 No means no (CAN) Removal (B). 3 mei; 21.00; f 15,- Activiteitencentrum Zjaak Maria Wesselingstraat 8; 010-2668777 Koninginnenacht met Shaky Ground 29 apr; 21.00; f 12,50 Ahoy' Rotterdam Ahoy'-weg 10; 0900-2352469 Fox Kids Planet Live 28 apr; 13.30 en 18.30; f 44,-/39,-/34,- Theater Zuidplein Zuidplein 60-64; 010-4816500 Plankenfeest Drie dagen lang is er in Theater Zuidplein van alles te doen voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Ook zijn er twee voorstellingen te zien: Rosa Rosa (10+) van Theatergroep Jeugdzonde en Kabaal (6+) van loot/Bonheur. 2 t/m 4 mei; 09.30-16.00; f 7,50 Bibliotheektheater Hoogstraat 110; 010-2816262 Verdi Muziekgeschiedenis, opera, thea ter, film en literatuur. 29 apr; 14.00 Calypso 2001 Mauritsweg 5; 010-4022019 De reuzen van RotterdamWilfried de Jong Marathoninterview. De Reus van Rotterdam wordt deze avond geinter- viewd door een interviewer van formaat. Het publiek kan na de pauze ook vragen stellen Met medewerking van de Calypso postbode.l mei; 20.15; f 12,50; reserve- ren 010- 402 20 19 De Reuzen van Rotterdam: Wilfried de Jong De Reus introduceert zijn/haar Held. Rondom deze Held wordt een avondvullend programma samengesteld. 2 mei; 20.15; f 15,- reserveren: 010- 402 20 19 De Reuzen van Rotterdam: Wilfried de Jong de Keus van de Reus. De Reus maakt een keuze uit het programma-aan- bod van de Culturele Hoofdstad. 3 mei; 20.15 Hist.Mus. De Dubbelde Palmboom Voorhaven 12; 010-4761533 Verhalenvertelling voor kinderen Au- gustinio Santos vertelt spannende verha len over slimme Ti Lobo.3 mei; 14.00; entree museum reserverem: 010-217 67 38 de Doelen Schouwburgplein 50; 010-2171717 Gezondheid El Hamdoulilah Rotter dams Wijktheater. Een jonge vrouw staat op het punt te gaan bevallen. Haar moe der, schoonmoeder en vriendinnen wach- ten in spanning. 26 apr; 20.15; Reserve ren: 010-4230192 Nieuwe Luxor Theater Posthumalaan 1; 010-4843333 Mini Maxi 'CITY' is de openingsact van het nieuwe Luxor. Diverse apecten van 'de stad' Rotterdam worden vormge- geven in een voortdurend veranderend decor. Mini Maxi worden bijgestaan door vele (inter)nationele artiesten, met acts varierend van tango aan de trapeze tot schimmenspel en streetdance. M.m.v. orkest van Koninklijke Luchtmacht. Re gie: Jos Thie. 1 mei t/m 29 jul; 14.00 of 20.00; f 125,-/110,-/95,-; cjp/p65/ r'dam pas f 120,-/105,-/90,- Oude Luxor Theater Kruiskade 10; 010-4843333 Art Drie goede vrienden. Een koopt voor een enorm bedrag een bijzonder, modem schilderij en nodigt zijn vrienden uit om het te bewonderen. Met Edwin de Vries, Hans Resting en Paul de Leeuw. t/m 1 jun 200114.00 of20.00; f50,-/40,-;cjp/p65/ r'dam pasf 45,-/35,- RO THEATER William Boothlaan 8; 010-4047070 Macbeth Macbeth ro theater. Het the- atertweeluik Macbeth Macbeth is een unieke dubbele Macbeth-ervaring. De twee voorstellingen Macbeth en Bloet- wollefduivel zijn beide avondvullend, onderling verbonden maar los van elkaar en in willekeurige volgorde te bezoeken. Regie: Alize Zandwijk en Guy Cassiers. 26 t/m 28 apr; 20.00; f 30,-/25,-; p65/ r'dam pas/ t/m 26 jr. f 15,- Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 studio De grote oorlog Hotel Modem. Met en door Herman Helle, Arthur Sauer, Arlene Hoomweg, Pauline Kalker. Een live-animatiefilm over de ervaringen van soldaten in de Eerste Wereldoorlog.25 t m 28 apr; 20.45; f 20,-0; cjp/p65/r'dam pasf 15,-; J 10,- grote zaal De familie Tot van Istvan Orkeny. De Paardenkathedraal. Regie: DirkTanghe. Met Harriet 26 apr; 20.15; f32,-/26,-/21 ,- cjp/p65/ r'dam pas f 26,-/21,-/17,-;J15 Het huis van Bernarda Alba van Federico Garcia Lorca. Het Nationale Toneel. Re gie: Johan Doesburg. Met o.a. Anne-Wil Blankers, Pleuni Touw. Mevrouw Alba rouwt acht jaar lang om haar overleden tweede echtgenoot. Ook haar vijf doch- ters moeten verplicht in de rouw. 1 t/m 3 mei; 20.15; f 37,-/30,-/24,-; cjp/p65/ r'dam pas f 30,-/24,-/19,-;J15 kleine zaal Den Uyl, of: de vaandeldragers van Don Duyns. Growing Up in Public. Muziek: Jan Pieter Koch. Met Dick van den Toom, debbie Korper e.a. Muzikale voorstelling waarin scenes uit het leven van premier en PvdA-leidsman Joop den Uyl worden afgewisseld met liederen, koralen en andere muzikale intermezzi. 27 apr; 20.30; f22,50; cjp/p65/r'dam pas f 17,50; J 10,- Waarom.Daarom Van Houts en De Ket Een komedie voor twee heren van Natha lie Sarraute. Regie: Leopold Witte. 3 en 4 mei; 20.30; f 22,50; cjp/p65/r'dam pas f 17,50; jongeren f 10,- Theater Zuidplein Zuidplein 60-64; 010-4816500 grote zaal Lebbis solo Zwart. Regie: Koos Terpstra. Tekst: Hans Sibbel. Nu nog persoonlij- ker, met nog meer woede, want de streep is getrokken, de lat gelegd. 28 apr; 20.15; f 33,-; cjp/p65/r'dam pas f 27,50 Lysistrata De Nieuw Amsterdam. Regie: Aram Adriaanse. Tekst: Aristofanes. De mannen van de Griekse deelstaten Athe ne en Sparta onderhandelen eindeloos over een einde aan de oorlog. 26 apr; 20.15; f 25,30; cjp/p65/r'dam pas f 20,- kleine zaal Straf Theatergroep Maccus. Een onge- likte muziektheatervoorstelling over de jonge gevangenen van nu. Met playback, rap, karaoke en het levenslied. 26 en 28 apr; 20.30; f 15,40 Jeugdtheater Hofplein Benthemstrant 0l0-74t50Sn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 19