C|149^ Seher 3,- Goed in pompenservice? Toe aan verbetering? Welkom bij KSB! KSB C339,-) C99,-> Uitdagende video quiz bij Video Vision voor filmkenners mm €uro-€ffort f 479,-) HIGHSCREEN AKTIE PC m AUROUND P&O-A m/. Vrijdag 27 april in cafe de Schieweg Commercieel Medewerker Monteur binnerv/buitendienst m/v WWW.VOBiS.NL Sony CD - ReWriter PHILIPS Philips CD - ReWriter 804k PHILIPS ToUcam XS C- —3/ IBM Thinkpad Tl 33 Handspring Visor Platinum Win een DVD- speler! Bij aankoop van een Viewsonic monitor maakt u kans op een DVD - speler. Vraag naar de voorwaarden. www.vobis.nl Elektrote<hniek Elektronita Bevestigingstethniek InrPCeIJp JE? Energietethniek Energieproje<ten ir Op korte termijn zijn wij op zoek naar een methands-onmentaliteit W&V FlexiWerk: 010-2250488 Origineel en uitdagend. Dat is de juiste benaming voor de le video quiz die door Video Vision op Vrijdag 27 April zal worden georganiseerd. De locatie waar dit spektakel zal plaatsvinden is in cafe "de Schieweg te Rotterdam. Deelnemers zullen strijden om een schitterende DVD speler. Deze hoofdprijs wordt uitgereikt aan de beste speler van de in totaal 24 deelnemende kandidaten. De bedoeling van deze originele quiz is om klanten van Video Vision te testen op hun filmkennis. Behalve gemakkelijke vragen over een aantal acteurs en actrices, zal cultuur en historie een belangrijk onderdeel vormen van de quiz. Video Vision nodigt U uit om aanwezig te zijn bij deze speciale gebeurtenis. De ervaring zal niet alleen leerzaam zijn, maar biedt u ook de gelegenheid om een interactie te creeren met uw lezers. U bent welkom op vrijdag 27 april vanaf 20.30 in cafe "de Schieweg" te Rotterdam. Grijp deze kans en neem vooral uw camera mee! Voor overige vragen kunt u bellen of e-mailen naar: Video Vision de Pingui'n" T.a.v. Anouk Kuik Schieweg 130-134 3038 BE Rotterdam Anoukkuik@ hotmail.com 010-4674574 HI Andrews Sykes BV, - van de intemationale Andrews Sykes Group PLC in Engeland, is dd specialist in verhuur van verwarming, aircondi honing, ventilatieen ontvochtiging. Andrews Sykes BV levert aan o.abouwbedrijven, installateurs en de Industrie. Via een netwerk van dealers verkoopt Andrews Sykes mobiele heaters, luchtdrogers ventiiatoren en airconditioners. ANDREWS SYKES Voor de binnendienst zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega in de functie van: Je beschikt over de volgende kwaliteiten: commerciele instelling zelfstandige werker ervaring met automatisering MBO denk- en werkniveau ervaring in een soortgelijke functie is een pre Andrews Sykes biedt je een interne oplei- ding en verder de ondersteuning, die je van een sterke organisatie kunt verwachten. Heb je interesse in deze zeer afwisselende job met prima salaris en uitstekende arbeids voorwaarden? Schrijf of bel voor een afspraak met: Andrews Sykes BV, t.a.v. R.P. Kol, Postbus 33,2665 ZG Bleiswijk, Tel. 010-5214455, E-mail: info@andrewssykes.nl Pompen en Afsluiters Financiele dienstverleners zoekt per direct VERKOPERS BINNENDIENST M/V Voor de verkoop van spaarproducten. week 17 TOTAAL-TX14 celeron interne CD - ReWriter 12x8x32 IDE/ATAPI aansluiting inclusief software gratis sprekende muis- mat van TOY STORY wy. MK interne CD - ReWriter 8x4x32 IDE/ATAPI aansluiting *inclusief software gratis muismat van THE LION KING 1 Highscreen Aktie PC 1 Intel Celeron™ 667MHz processor 64MB SDRAM 20GB harddisk 16MB ATI VGA kaart sound onboard (Sound blaster compatible) Highscreen toetsenbord en muis dMd 48 speed CD- Romspeler f 80 Watt speakers Microsoft Windows Millennium Edition NL Exdusief monitor desktop camera l opnamen tot 30 beelden per secon- I de in VGA snapshot USB aansl Mobile Intel® Celeron™ 500MHz 64MB SDRAM geheugen 12.1" TFT SVGA kleurenscherm 6GB harddisk 56K V90 data/fax modem Soundblaster geluidskaart met speakers in de monitor* NiMH batterij MS Windows 2000 Professional, MS Office 2000 Small Business en Norton Anti Virus 1 jaar garantie resolutie button uiting celeron Compacte organiser* ultralicht 8MB geheugen infrarood poort inclusief HotSync USB cradle en Palm OS software Vobis Superstore Rotterdam Goudsingel 264 tel: 010 275 90 00 fax: 010 275 90 01 openingstijden: ma. 13:00-18:00, di. t/m vr. 10:00-18:00 za. 09:00-17:00 vrijdag koopavond Seher is een landelijk opererende technische handelsonderne- ming met to. 48 medewerkers. Seher is actief in de morketing, advisering en verkoop van producten voor de industriele markt. Seher heeft vijf verkoopafdelingen, t.w.: Levert componenten voor de houw von motoren, trons- formatoren en wikkel- en Levert elektronita tompo- nenten, tondensatoren en tostp verbeteringsapparatuur voor o.a. tomputer- en teletommarkt, industrie en de O.EM. Levert spetiale bevestigings- tomponenten voor o.o. de machinebouw, automotive, elektronita, plaat en kunst- stof verwerkende industrie. Levert kabelverbindings- tomponenten voor laag- t/m hoogsponning oan o.a. energiedistributiebedrijven, installateurs, aannemers en de industrie. Levert systemen en tompo nenten voor midden- en hoogsponning voor o.o. energiedistributiebedrijven en de industrie. Onze succesvolle en groeiende organisatie felt ca.48 medewerkers en met dit aontal lijkt het moment te zijn aangebroken om op professionele, proktische en resultaotgerichte wijze invulling te geven oon het personeelsbeleid. Immers, onze medewerkers zijn ons kapitool en door zijn we zuinig op I Functie Het betreft een functie die in deeltijd (voor 20 uur per week) wordt ingevuld. De functie besloot in principe het complete P&O-werkterrein woorbij het occent in eerste instontie dient te liggen op het professioneel inrichten en ontwikkelen von de P&O-afdeling binnen de orgo- nisatie. No reolisotie hiervon zal het occent verschuiven noor de uitvoering van P&O-octivitei- ten maar uiteroord dienen wel alle recente ontwikkelingen op het vakgebied bijgehouden en indien noodzokelijk geimplementeerd te worden. Token en verantwoordelijkheden De P&O-odviseur assisteert de directie en leidinggevende bij het toepossen van het perso neelsbeleid. Daarnoost droagt de P&O-odviseur o.o. zorg voor een juiste afstemming van personeelsbehoefte en voorziening, het toepossen von het orbeidsvoorwoordenbeleid, het voeren van de personeelsodministratie alsmede bet zelfstondig verzorgen van de bijbehoren- de correspondentie. Plaats in de organisatie De P&O-adviseur ropporteert aon de Algemeen Directeur en heeft een adviesfunctie naar zowel leidinggevenden als medewerkers. Profiel De P&O-odviseur heeft een specifieke HBOopleiding op het terrein von P&O gevolgd of bescbikt over een, door ervoring verkregen, vergelijkbaor werk- en denkniveau. Daarnaast is kennis von arbeidsrecht en sociole verzekeringswetgeving von belong voor de functie alsme de het beschikken over goede sociole voardigbeden en een goede mondelinge en schriftelij- ke uifdrukkingsvaardigheid. Wij bieden een passend saloris en een aantrekkelijk orbeidsvoorwaardenpakket. Voor meer informotie kunt u contact opnemen met de heer E. van Veen, directeur, vio telefoonnummer 010-2580888. Herkent u zich in bovengenoemd profiel, dan kunt u uw (handgeschreven) sollicitatiebrief met curriculum vitae tot en met 4 mei 2001 richten aan: Seher B.V t.a.v. de heer E. van Veen Pastbus 190 2900 AD Capelle a/d IJssel e-mail: info @seher.nl, Internet: www.seher.nl Telefonische acquisitie naar oonleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. ISO 9002 Siads 1929 is Seher als lethnisdie handelsonderneming van technische producten werkzaam in de Benelux. Doar het zeer brede productenpakket, de ruime naams- bekendheid, het mnovatieve karakter en de hoge servicegraad is Seher erin geslaagd een prominente positie in de markt te bereiken. Seher is onderdeel van Batenburg Beheer N.V., een sterke groep met ca. 800 medewerkers. Batenburg Beheer H.V. omvat dienstverlenende ondernemingen op het gebied van installatietechniek, technische handel en informotietechnologie. De aandelen van Batenburg Beheer N.V. worden genoteerd aan de beurs luronext te Amsterdam. Chariots' Welzijn is een organisatie volop in ontwikkeiing. De stichting streeft ernaar een transparante organisatie te zijn, waarin resultaatgericht werken en effectieve bedrijfsvoering voorop staan. Charlois' Welzijn is een organisatie die een integrale aanpak op wijkniveau mogelijk moet maken, waarbinnen enthousiast gewerkt wordt aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Gelijktijdig wordt er een groot beroep gedaan op de organisa tie, waardoor uitbreiding noodzakelijk is. De organisatie heeft daarvoor onder- nemende en stimulerende medewerkers nodig op verschillende niveaus in de drie sectoren van Charlois' Welzijn. SI Manager Opvoeding en Ondersteuning voor 32 uur. Schaal 39 - 49, salaris 6.227 - 7.351 Hij/zij is een bouwer en strategisch den- ker die vanuit een heldere visie de sector opvoeding en ondersteuning de komende jaren verder vorm geeft. Nieuwe ontwik kelingen hierbinnen zijn 'voorschool', 2e thuis en Brede school. Hij/zij heeft er plezier in om samen met de medewerkers ee heldere visie neer te zetten en te ver- talen in een concreet aanbod voor de leef- tijdsgroep tot 13 jaar. Kerntaken daarbij zijn beleidsontwikkeling en uitvoering, budgetbeheer, leidinggeven en samenwerken. Daarbinnen zijn het aan- bieden van peuteropvang in 25 peuter- speelzalen, het aanbod van sociaal cultu- rele activiteiten binnen de genoemde gebieden, resultaatgebieden. Opbouwerkers in de functie van SCW3 en SCW4 voor 74 uur. Schaal 23 - 36/29 -43. salaris 4.420/5.085 - 5.853/6.703 bij 36 uur. Hij zij adviseert en ondersteunt bewo- nersorganisaties en allochtone zelf- organisaties, zodat zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot worden, opdat deze groepen hun eigen doelstelling op het terrein van wonen, welzijn en zorg zo optimaal mogelijk kunnen verwezenlijken en projecten op het gebied van samen- levingsopbouw. Beheerder voor 30 uur. Schaal 17 -27, salaris 3.784 - 4.868 bij 36 uur. Hij/zij is verantwoordelijk voor het creSren van voorwaarden binnen het Activiteiten- centrum - materieel en immaterieel- opdat een Activiteitencentrum een ont- moetingsplaats wordt in de wijk, waar bewoners zich welkom voelen en waar door de sociale samenhang in de wijk ver- sterkt wordt. De organisatie Intensief Ambulant Maatschappolijk worker voor 24 - 32 uur. Schaal 18 - 33, salaris 3.894 - 5.530 bij 36 uur. Hij/zij draagt er zorg voor dat clienten op hun eigen initiatief of dat van derden, op het niveau gebracht kunnen worden dat zij in aanmerking komen voor de reguliere hulpverlening /of toeleidingstrajecten en/of ondersteuningsprogramma's Schoolgericht maatschappelijk worker voor 16 uur. Schaal 18 - 28/33, salaris 3.894 - 5530 bij 36 uur. Hij/zij heeft de opdracht de zorgverbreding in het basisonderwijs vorm te geven en kortdurende psycho socials hulpverlening aan ouders in relatie tot omgang met het kind of aan het kind uit te voeren. Ouderenadviseur voor 24 uur. Schaal 22 - 33, salaris 4314 - 5530 bij 36 uur. Hij/zij streeft naar het versterken van de zelfstandigheid van de ouderen, waardoor deze de regie over hun eigen leven kunnen blifven voeren en daardoor ianger zelf- standig kunnen blijven functioneren. Uw honorering Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-welzijnswerk of CAO- Klnderopvang. Uw sollicitatie Kunt u voor 2 mei a.s. sturen naar Charlois' Welzijn, afd. Personeel en Organisatie sollicitatie, Postbus 5036. 3008 AA Rotterdam. Voor meer infor- matie over de organisatie en een uitgebreid functieprofiei kunt u contact opnemen met de heer A.J.M. Martens, hoofd personeel en organisatie, tel. 010-410 55 00. Het werkgebied Zoek je een vaste baan voor 5,5 uur/dag, ben je representatief en spreek je goed Engels? Bel dan! Ook voor diverse andere parttime banen! LUNKJLIMAAT- V1CE Wij zoeken een Heb je een basisopleiding MTS-niveau rich- ting werktuigbouw (of scheepswerktuigkunde) met sterke elektrotechnische belangstelling of richting elektrotechniek met sterke werktuig- bouwkundige belangstelling? Ben je toe aan verandering? Solliciteer dan nu bij KSB, servicevestiging Heinenoord, en word pom- penspecialist voor onze kwaliteitsproducten! De opleiding tot centrifugaalpompentechnicus geschiedt in ons bedrijf in Heinenoord en bij onze fabrieken in het buitenland. Het bezit van het rijbewijs B E is vereist, alsmede enige kennis van de Engelse en Duitse taal. Vanzelfsprekend bieden wij voor de functie prima arbeidsvoorwaarden en goed gere- gelde werktijden. Interesse? Bel voor meer informatie of zend jouw schriftelijke sollicitatie en CV aan: KSB Nederland B.V. Dhr. K. van Dijk Postbus 5030 3274 ZJ Heinenoord Tel: 0186-603700 E-mail: kees.van.dijk@ksbgroup.com Als wereldwijd opererende groep van ondernemingen met bijna 15.000 medewer kers en een omzet van ruim twee miljard behoren wij tot de top in onze branche. Pompen en afsluiters zijn ons vak. Met onze kennis op het gebied van productie en materialen, ontwikkelen wij probleemoplossingen voor klanten over de gehele wereld en in alle takken van de industrie. KSB Nederland beschikt over een verkoop- en servi- ce-apparaat dat pompen en afsluiters uit voorraad of na assemblage levert voor vrijwel alle toepassingen. Wij bieden: opleiding, prettige werksfeer, salaris van ca. Hfl. 4000,- per maand. Werktijden van 16.00 tot 21.30 uur. Wij zoeken personen tussen 20-30 jaar met commerciele ervaring. Voor meer info bel 010-2660188. E-mailen of faxen kan ook. E-mail: info@euro-effort.nl, Fax: 010-2660199

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 27