LAATONS WEER DE BEEST UITHANGEN Gehandicapt? Chronisch ziek? Arbeidsongeschikt? Met ANGO komt u tot uw recht! HYDRAULISCHE SYSTEMEIM KOOP NU UW NIEUWE COMPUTER OP DE VERNIEUWDE SITE! www.kinorama.nl www.kiriorama.nl Klusrecht wettelijk geregeld M EDEWERKER FINANCIELE ADMINISTRATIE (m/v) 0 GIRO 4868 0 Giro 145 JE ZOEKT AFWISSELEND WERK? JE ZOEKT PLEZIERIGE COLLEGA'S? JE WILT WAARDERING VOOR JE WERK? JE WILT WERKEN IN EEN KLEIN TEAM? JE BENT NIET BANG VOOR VUILE HANDEN? JE BENT GEEN 9 TOT 5 TYPE? Help Andrea en haar vriendjes opstaan! VERPLEEGKUNDIGEN EN GROEPSLEIDERS (MAO VOOR UITEENLOPENDE ACTIVITEITEN IN EN ROND OPNAME Bavo rno ZO'N VAKANTIE IS ONBETAAL- BAAR de Zonnebloem* Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek? Gehandicapt? BijANGOtel je voor drie! Wereldwijd maakt mode elk jaar 40 miljoen slachtoffers onder pelsdieren. Help Bont voor Dieren in haar strijd tegen dit zinloze geweld. Bel voor een gratis actiepakket BON WvV (020) 676 66 00 of kijk op www.bontvoordieren.nl Dan heeft Hyva B.V. wellicht een interessante job voor jouw als (aankomend) BARENDRECHT WORLDLEADER IN HYDRAULIC SYSTEMS jjj|j Wm WEET WAT IE TE DOEN STAAT ALS HET OM GEWELD OAAT. Bavo RNO www.wakkerdier.nl STEUN STICHTING WANKER DIER De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), is de grootste algemene belangenbehartiger van, voor en door mensen met een handicap, chronisch zieken en arbeidsongeschikten. ANGO komt op voor uw belang, op alle terreinen die te maken hebben met de handicap. Of het nu gaat om belastingteruggave, uitkeringen, thuiszorg, woningaanpassingen of vervoer... Meedoen? Dat kan. Sluit u aan. Word lid. =v week 17 TOTAAL-TX16 b.v.k. 36 uur p/w FWG 40 of 45 (afhankelijk van opleiding en ervaring) CAO GGZ Groep m <3r De Bavo RNO Groep: Organisatie vopr ggz met circa 1000 medewerkers en 16 vestigingen in Rotterdam ten noorden van de Maas, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Een regio met 500.000 inwoners van vole nationaliteiten en met alle problemen grootstedelingcn eigcn De OpnamekJiniek in Capelle aan den IJssel: Circa 20 meestal onvrijwillig opgenomen clienten worden hier opgevangen, behandeld en begeleid door gespecialiseerde ggz-medewerkers. Aanleiding: psychiatrische en sociale crises, meest ten gevolge van psychosen en ernstige stemmingsstoornissen. De gemiddelde opnameduur is 3 weken. Belangrijkste activiteiten: observatie, overleg en onderhandeling met clienten, familte, verwijzers en hulpverleners, structurerende en medicamenteuze behandeling. Informatie over de functie: U bent de belangrjjkste gesprekspartner van onze clienten. U hebt een substantieel aandeel in de keuze en uitvoering van de behandeling die bij de hulpvraag past en recht doet aan de sterke eigenschappen v^n onze clienten, U wordt zowel betrokken bjj de 24-uurs opvang als bij de ontwikkeling en uitvoering van alternatieven zoals opname- vervangende deeltijdbehandeling (OVDB). Wij zoeken collega's die zich op flexibele wijze willen inzetten voor de uiteenlopende taken en functies in en rond opname. Contra-ind icaties: We hoeven in deze advertentie niet op te sommen welke professionele en persoonljjke kwaliteiten u als professional in de psychiatrie nodig hebt: dat weet u zelf. Wei noemen we een paar contra-indicaties voor het solliciteren bjj onze kliniek: - u zoekt eenvoudig en rustig werk; - u hebt een hekel aan hectiek en improviseren; - in de omgang met uw collega's stelt u zich liefst zo formeel mogeljjk op: - u verwacht dat uw leidinggevende precies vertelt wat u moet doen Uitnodiging (deze vacature): Wij nodigen u uit om, alvorens te solliciteren, persoonljjk kennis te komen maken. Bel voor een afspraak met Corry van Barneveld, coordinator kliniek, of Tineke Zondervan, coordinator behandelzaken, telefoon (010) 258 45 00. U kunt ons natuurlijk ook schrijven. Stuur uw sollicitatie naar Personeelszaken Bavo RNO Groep, Postbus 820, 2900 WB Capelle aan den IJssel PA 40. Open Dagen (alle vacatures): We houden regelmatig 'open huis' voor iedereen die belangstelling heeft voor ons werk. Een goede gelegenheid om u te orisnteren op een baan of vrijwilligerswerk bij onze organisatie. De eerstvolgende open dag is op 30 mei 2001Aanmelding en informatie: Hans Kroos, Dit jaar gaan weer ruim 6200 langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandi- capten met de Zonnebloem op vakantie Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van intensieve verpleging en verzorging. U kunt de Zonnebloem helpen Doe mee aan de 'Actie Zon nebloemvakanties' Clro 145, Breda. 'OOK IK HELP MEE' riONALE VEREN Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 65 62 E-mail mfo#zonnebloem nl www zonnebloem nl De almaar ingewikkelder wet- en regelgeving kunt u het beste SAMEN aanpakken. Bel of schrijf ANGO. Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Telefoon (033) 465 43 43 Bontgenoten gezocht MONTEUR Wat is Hyva B.V.? De Hyva groep is een internationaal toonaange- vende leverancier en fabrikant van technische pro- ducten voor de transportwereld. Wij produceren en leveren o.a. hydraulische telescoopcilinders, kipperinstallaties, autolaadkranen, beweegbare vloeren, haak- en portaalarmsystemen. De op- bouw en reparatie van de door ons geleverde pro- ducten vindt onder andere plaats op onze werk- plaats te Barendrecht. Wat zoekt Hyva? Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde kandidaat met een technische opleiding, die in staat is om zelfstandig te werken en kan lassen, bankwerken en (hydrauliek) monteren. Ervaring met hydrau- liek, pneumatiek en elektra is een pre. Gemotiveerde beginnende monteurs die nog niet geheel aan bovenstaande voldoen maar hier wel graag in opgeleid willen worden, worden ook uit- genodigd om op deze vacature te reageren. Interesse? Bel voor informatie en/of het maken van een afspraak met Wilco van Houdenhoven, tel. (0180) 611 399 of kom langs en stel je ter plekke op de hoogte. Ons adres is Zuideinde 28 te Barendrecht. Je kunt je sollicitatie ook schriftelijk of per e-mail richten aan Hyva Holding B.V., t.a.v. afdeling Personeelszaken, Postbus 347, 2400 AH Alphen aan den Rijn. Het e-mailadres is d.vandijk@hyva.com. REGIO - Huurders krijgen binnenkort het wettelijke recht om zelf veranderingen en verbe- teringen in hun woning aan te brengen. De verhuurder kan zijn toestemming alleen weige- ren als de waarde of de verhuurbaarheid van de woning door de veranderingen wordt ge- schaad. De doorbraak in het huurrecht is te danken aan een amendement van het kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks op de wetsvoorstellen voor de integrale herziening van de huurwetge- ving. Het amendement werd breed gesteund in het overleg dat de Tweede Kamer had met staatssecretaris Remkes van VROM en minister Korthals van Justitie. Ook de bewindslieden stemden ermee in. Help slachtoffers van straatgeweld zonder gevaar te lopen Haal versterking Verleen eerste hulp Vertel de polltie wat je gezien hebt Functie-informatie: De nieuw aan te stellen medewerker draagt mede verantwoordelijkheid voor p- het tijdig vastleggen van alle financiele mutaties, participeert in projectgroepen en ondersteunt de teamleider financiele administrate bij de volgende werkzaamheden: - de mutatievastlegging van kas, bank en giro en kosten, het voeren van de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraad- en verbruiksadministratie: - het optimaal houden van de tussenrekening: - het aanleveren van cijfers voor zowel de periodieke rapportage als het jaarversl'ag aan de afdeling Control Finance; - het beheer van de kas; - geldstromen uit onder andere: subsidies, ID-banen, opleidingsbeleid en kinderopvang; - applicatiebeheer van het financiele systeem. Functie-eisen: Wij zoeken een enthousiaste en creatieve collega met een opleiding op meao-niveau (of mba). Analytische vaardigheden en cijfermatig inzicht alsmede een flexibele, klantgerichte instelling zijn alledaagse eigenschappen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met enige jaren relevante werkervaring met een goede zowel mondelinge als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. jbr Salaris: De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. Meer informatie? Bel (010) 258 80 00 en vraag naar mevrouw drs. E.C. Barneveld, manager Administratieve Dienst of de heer C.P. Westdijk, teamleider Financiele Administratie. Sollicitat ies: Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze vacature sturen naar de afdeling personeelszaken, Postbus 820, 2900 AV Capelle aan den IJssel onder vermelding van vacaturenummer PA42. BINNEN DE ADMINISTRATIEVE DIENST VERZORGT DE AFDELING FINANCIELE ADMINISTRATIE DE BOEKHOUDING EN DE KASFUNCTIE. TER VERSTERKING VAN DEZE AFDELING ZOEKEN WIJ OP KORTE TERMIJN EEN voor een dienstverband van 36 uur per week Bavo RNO Groep is een organisatie die werkt voor 500.000 mensen die wonert in de gezondheidsregio Rotterdam Noord. Met een 1000-tal medewerkers leveren wij geestelijke gezondheidszorg in de meest brede zin van het woord. Onze organisatie staat voor de uitdaging om in de komende jaren een passend antwoord te vinden op de sterk toenemende en veranderende hulpvraag. Bavo RNO Groep kent een aantal dusters verspreid over het gehele verzorgingsgebied met ieder een eigen specifiek omschreven doelstelling. Kinderen in Bolivia staan op uit hun uitzichtloze bestaap, dankzij de door Kinderstem gesponsorde kinderbrigades. Help mee. steun Kinderstem! Sir Mensen in Nood Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Telefoon (033) 465 43 43 Internet: www.handicap.nl E-mail: ango@handicap.nl HELP DE DIEREN UIT DE BIO-INDUSTRIE EN VRAAG EEN GRATIS ACTIEPAKKET AAN (020) 463 89 24 OF VIA ONZE WEBSITE JL--

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 35