4,ML1 maasstad En het ringsteken gaat vooralsnog gewoon door Leraren Aquamarijn naar India voor filmproject straatkinderen 2999 839' 249 449' 335 79 249 165 Maenaf CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN111 ROTTERDAM. TEL: 010-4.618.618 FAX: 010-4.186.270 m- AUT0RADI0CASSETTE- SPELER 400 WATT SUBWOOFER 3-WEG/100WATT 180 WATT AUTO VERSTERKER CD-WISSELAARSET clariorr Koninginnedag in Schiedam Weerklank voor moeders Activiteiten voor 55- plussers KENWOOD MaGnat jm.- Nieuwe Passage 30 april dicht MT- j 6 MINIDISCS WISSELAAR |J [_m- Art.nr. 75321 RDS-AUT0RADI0 MET CD-SPELER ♦INCLUSIEF MONTAGE 'INCLUSIEF BENELUX CD-ROM CLARION NAX-5000 BENELUX CD-ROM NAVIGATE SYSTEEM LBE Car-navigatie systeem bestaande uit 5,8 Inch monitor, navigatie- computer en Benelux-CD-rom. Navigatie met 3-D weergave en pictogram-mode voor invoeren van b.v. flitspalen. Monitor voorzien van scherm-split-functie voor gelijktijdige weergave van pictogram en kaartafbeelding. In Duitse bladen goed getest met resultaten: "Heel veel waarde voor uw geld". A59T- INCLUSIEF BTW 3561.81 KENWOOD CD-7875 MASK CD-WISSELAARSET Bestaande uit autoradio-cassettespeler (type KRC-778) met het revolutionaire 'MASK' draaifront dat bij het uitzetten, het toestel uit het gezicht onttrekt. Prima mogelijkheden zoals RDS-verkeerinfo, autoreverse cassettegedeelte en 4x45 Watt. Meegeleverde CD-wisselaar (type KDC-C715) is geschikt voor 10 CD's. jm- INCLUSIEF BTW 998.41 MAGNATPROJECT SUB-10 SUBW00FER BOX Subwoofer met een diameter van 25 cm voor in de auto die zorgt voor een krachtige bassweergave. Belastbaar tot 400 Watt. Kast afmetingen: 36x55x32 cm. PER STUK INCLUSIEF BTW 296.31 Programma overig Schiedam /^/oneer PIONEER DEH-2100 FM-AUT0RADI0 MET CD-SPELER Autoradio CD-speler met FM-RDS-Tuner voorzien van 18voorkeuzezenders. Deze radio CD-speler heeft een vermogenvan 4x40 watt. Voorzien van atneembaar frontpaneel. jm- INCLUSIEF BTW 398.65 JBL GTP-93INB0UW AUTO LUIDSPREKER 3-Weg inbouwluidsprekers met een belastbaarheid tot 100 Watt maximaal. Compleet met frontroosters en aansluitmateriaal. Afm. 15.5x22.5 cm met een inbouwdieptevan 7.5 cm. PERPAAR J299T- INCLUSIEF BTW 94.05 MAGNAT CLASSIC 360 AUTO VERSTERKER Met zijn royale vermogen en aansluitmogelijkheden is de Classic 360 een absolute must vooriederemobiele muziekfanaat. Het vermogen is schakelbaar op 4x90, 2x180 Watt of 1x180+2x90 Watt. INCLUSIEF BTW 296.31 SONY I I I SONY MDX-65 MINIDICS WISSELAAR De kleinste wisselaar ter wereld biedt plaats voor 6 minidiscs. Hij kan binnen handbereik gaplaatst worden. Het unieke van deze wisselaar is dat u minidisc kan wisselen terwijl de andere minidisc doorspeelt. ALLEEN ZATERDAG I I I I 28 APRIL VAN 17.00-18.00 UUR INCLUSIEF BTW 534.31 GRUNDIG WKC 2201 AUTORADIO-CASSETTESPELER MET AFNEEMBAARFRONT Autoradio-cassettespeler met amber kleurige verlichting. Het radiodeel heeft 18 FM en 6 AM voorkeurzenders en is voorzien van RDS. Uitgangsvermogen 4x14 Watt. INCLUSIEF BTW 196.35 GRURDIG DE WERELDZAAK VOOR DE ZAKENWERELD Op de Correct car-stereo afdeling aan de Ceintuurbaan 111 vindt u alles op het gebied van car-elektronica. Zo vindt u er niet alleen meer dan 200 speaker oplossingen en 50 diefstal preventie mogelijkheden. Maar ook een ruime keuze in car navigatie systemen, meer dan 100 autoradio cassettespeler combinaties met of zonder CD-speler, complete CD-wisselaar sets en meer dan 50 vermogensboosters. Alles staat overzichtelijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde en geven u een persoonlijk advies. O o Woertsdag 25 april 2001 XQ53 SCHIEDAM - Ontmoe- tingshuis De Weerklank gaat donderdag 10 mei van start met een nieuwe activi- teit voor moeders en jonge kinderen. Die zijn van 10.00 tot 11.30 uur welkom voor de wekelijkse koffiebijeen- komst in het huis aan het Cornelia van Zantenplein 51. Tot nu toe organiseerde De Weerklank vooral activi- teiten voor de 'ouderen' in de wijk. Omdat ze echter een ontmoetingsplaats voor alle mensen in Groenoord wil zijn, is nu besloten tot de koffiebijeenkomst voor jon ge ouders. Voor de kleintjes is een speciaie speelkamer ingericht. Van te voren aan- melden is niet nodig, er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie kan gebeld worden met nummer 473 52 06. SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Ze hebben nog geen idee wat ze in India zullen aantreffen. Drie leraren van Aquamarijn het Gil- de die 28 april vertrekken naar Vijayawada, diep in het binnen- land van India. Ver weg van de bekende toeristische centra, ver weg van comfort en vermaak. Maar het is dan ook geen vakan- tie voor Richard Kok, Caroline Wapenaar en Martin de Groot. Het drietal gaat in Vijayawada een voorlichtingsfilm opnemen voor de stichting Care and Share, die probeert Indiase straatkinderen een beter leven te geven. De kinderen worden opgevangen, krijgen een bed, eten en een opleiding. Het lijkt vreemd dat twee wiskun- deleraren en een leraar visuele technieken voor een stichting een film gaan maken, maar een profes- sioneel filmteam was voor de stichting onbetaalbaar. Bovendien had Share and Care al goede erva- ringen met het Aquamarijn. Een Sinterklaasactie op school leverde vorig jaar in een paar uur tijd meer dan zesduizend gulden op, het was een enorm succes. „Ons eerste doel is het maken van de film", zegt Martin de Groot, „Maar we willen ook op andere terreinen werk verrichten. We wil len ook les gaan geven aan straat kinderen, voorlichting bijvoor- beeld. Aids is een heel groot pro- bleem in India." Wapenaar: „Maar we willen ook een les aard- rijkskunde geven: 'waar zitten jul- lie en waar wonen wij'." De drie leraren hebben al een in- druk van het gebied waar ze naar toe gaan. „Het is echt een heel arm gebied", zegt Caroline Wapenaar. Richard Kok: „In de stad Vijaya wada alleen al leven twintigdui- zend straatkinderen, het is zeker geen toeristencentrum." „En het is maar acht uur vliegen hier van- daan", zegt Kok. Het is een vreemde tegenstelling, vindt hij. India is in bepaalde opzichten straatarm, maar is in de informatie- technologie een echte koploper. Terwijl new economy-bonzen enorm rijk worden, sterven de kin deren soms op straat. Het project werkt naar twee kanten toe. Er wordt geprobeerd de straat kinderen een beter leven te bieden, en de leerlingen van de Aquama rijn het Gilde krijgen een beter be- grip van de problemen van Derde Wereldlanden. Wapenaar: „We kunnen aan de leerlingen echt zien wat er met hun geld is gedaan. Dat je echt die koe filmt die met de op- brengst van de Goede Doelen- markt is gekocht. Er moet zo een band komen tussen de leerlingen en de straatkinderen. Want we wil len ook aan de straakinderen laten zien hoe onze leerlingen leven." Het project zou groter kunnen uit- groeien, zegt het drietal, ze denken daarbij als voorbeeld aan het Ke- nia-project van Wim van den Burg, leraar aan het Groen. Van den Burg verblijft soms maanden in Kenia, soms laat hij leerlingen overkomen om te helpen bij het bouwen van scholen en waterput- ten. „We weten nog niet waar het eindigt", aldus Martin de Groot. Giften kunnen worden overge- maakt op giro 65840, ten name van PCVO Aquamarijn, onderver- melding van Aquamarijn in India en vice versa CORRECT CAR ELECTRONICS CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr.815 CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr.76 CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 61441 CORRECTPRIJS EXCL. BTW CORRECTPRIJS EXCL. BTW CORRECTPRIJS EXCL. BTW CORRECTPRIJS EXCL. BTW CORRECTPRIJS EXCL. BTW SCHIEDAM - Koninginnedag is traditiegetrouw een feest van de sportverenigingen, scouting en allerlei andere verenigingen. Ook dit jaar is de organisatie weer grotendeels in handen van deze clubs. In Kethel wordt waarschijnlijk weer het grootste feest gevierd van 09.00 tot 21.00 uur. Maar ook in andere delen van Schiedam kan het Oranje- feest op grote en bescheidener schaal worden gevierd. Voor Oranjevereniging Wilhelmi- na in Kethel (al sinds 1898 actief) is de aanloop tot deze Koninginne dag waarschijnlijk de spannendste in jaren geweest. De ringsteekwed- strijden waarbij de ruitersportver- enigingen strijden om het Kampi- oenschap van Kethel, staan al we- ken dan weer wel en dan weer niet op de tocht. Omdat de MKZ-crisis min of meer onder controle leek werd de laatste tijd weer stilletjes van 'doorgaan' uitgegaan. Tot mi nister Brinkhorst gisteren een op- roep deed aan alle Oranjevereni- gingen om de dierenactiviteiten niet door te laten gaan. Voor Koos Scheijbeler, secretaris van Wilhel- mina, was het allemaal niet een- voudig: „Het ringsteken is een tra- ditioneel onderdeel van ons Ko- ninginnedagfeest dus het liefst wil len we het er in houden, maar door alle toestanden rond MKZ is het evenement op voorhand al behoor- lijk gedeclasseerd", meldde hij gisteren. „Twee van de drie stoete- rijen komen bij voorbeeld al niet omdat ze paarden samen met koei- en en varkens op een terrein hou den en daarom een vervoersverbod hebben." Toch deed de voorzitter er alles aan om het evenement te behouden. Een telefoontje naar het Ministerie van Landbouw en Vis- serij verwees de vereniging naar een speciaie site waar alle voor- waarden voor evenementen met dieren netjes op een rijtje waren gezet. Dat betekende goed nieuws voor Scheijbeler en voor het ring steken: „Voor 'evenhoevigen' (waaronder paarden) binnen de ei- gen gemeente geldt geen verbod", sprak de voorzitter duidelijk opge- lucht. „Dus als daar de komende dagen geen verandering in komt gaat het ringsteken gewoon door. Al is het maar met twee paarden." Wat natuurlijk ook doorgaat is de traditionele aubade op het plein voor de kerk aan het Noordeinde. Al om 09.00 uur worden de kinde ren uit Kethel en omgeving hier verwacht om mee te zingen met Jeugd Harmonie St. Radboud. Om 10.00 uur gaat de feestmarkt van start rondom Schiedamseweg en Kerklaan. Naast verschillende tweedehands koopjes en nieuwe waar van kooplieden zijn hier 1am- pionnen en feestartikelen te koop voor de optocht die 's avonds door de wijk gaat. Op het grasveld bij de vijver zijn de spelattracties te vinden voor jong en oud. De Scouting Taize- groep bouwt hier aan een tokkel- baan, er kan worden deelgenomen aan oud-hollandse spelletjes en Pe- pe Bianco is aanwezig met zijn kindershow. Het harmonie-orkest van Sint Radboud geeft vanaf 10.30 uur een koffie-concert aan het Noordeinde, maar er is nog veel meer muziek. Daarvoor moet dan wel even worden doorgewan- deld naar het feestterrein, maar daar is tussen 13.00 en 16.00 uur dan wel bijna ieder half uur een nieuwe groep of artiest te vinden. Wie gaat voor de bekende namen moet daar om 14.25 uur present zijn. Dan zingt Imca Marina de menigte toe. Luis Felipe geeft zijn interpretatie van Ricky Martin ten beste om 13.45 uur en Cherwin doet Seal na om 15.00 uur. Beide gooiden in voorgaande jaren hoge ogen in de Soundmixshow. Close Call sluit de serie optredens af. Om 21.00 uur begeleiden de har- monieen van Harpe Davids, Juli ana en de Jeugd Rijnmondband de lampionnenopttocht door Kethel. De route loopt via de Harreweg door de Akkers, Hoven en Gaar- den terug naar de Kerkweg waar om ongeveer 21.50 uur het vuur- werk wordt ontstoken. De Erker-West Tussen 09.30 en 17.00 uur rom- melmarkt op het Erkerplein, straat- tekenen, kinderkermis en open po dium. Dr. Willem Dreesplein-Nieuw- land Tussen 10.00 en 15.00 uur straatte- kenen en kinderrommelmarkt. Kluphuis Zuid-Oost heel de dag door straattekenen Anijsveld-Spaland Tussen 10.00 en 12.30 uur een feestelijk programma voor de kin deren met straattekenen en spellen- circuit. Boekweitakker-Spaland Van 09.30 tot 12.00 uur straatteke nen en een optreden van Graat en Hermien. SCHIEDAM - De Stichting Ouderenwerk organiseert dinsdag 1 mei een koffie-in- loop in dienstencentrum De 4 Molens van 10.00 tot 12.00 uur. Dat kost een gulden per persoon. Apotheek Jansen geeft woensdag 2 mei voor lichting over 'bet opiossen van slaapprobiemen zonder medicatie' in dienstencen trum Oost. Belangstellenden zyn welkom van 10.00 tot 11.30 uur en de kosten zijn fl. 3,50. Eike maandag kan er worden deelgenomen aan country dansen in De 4 Mo lens van 19.00 tot 22.00 uur (fl. 23,- per maand) en elke dinsdag is er driebanden- biljart in De 4 Molens van 12.00 tot 16.00 uur. SCHIEDAM - De deuren van de winkels in winkelcen- trum De Nieuwe Passage blijven maandag 30 april dicht voor het winkelend publiek. Dinsdag 1 mei is ie- dereen natuurlijk weer wel kom. Art.nr. 9 Artnr. 70022 CtoAsfc 360 Art.nr.4189 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische I reserveringen of bestellingen mogelijk. WINKELOPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag van 9.30-18.00 uur, vrijdag van 9.30-21.00 uur en zaterdag van 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geooend van 12.00-17.00 uur. Art.nr. 185631 BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam1 Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Crooswijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 5