schiedam Bouwvergunning voor 'De Nieuwe Warande' DISCOUNT Extra geld nodig? BA/gero I I 3 Schat is er bijna klaar voor I Zin in - een m Werkstad in Las Palmas M tien jaar succes met fantasy' en magie /koQPHUIS' 0800-1415 V00R JEZELFBEGINNEN?! in no lot 17.00 »»d ••PLUS - 10.98 maaspost 4 H 'Geen aanleiding om bouwvergunning te weigeren' geopend Opgeteld de bestei HAM- LAPPEN Festival a.d. Schie Nieuwe Damlaan een maand dicht 5-Meifestijn op het Fabriplein a I f e e I m t Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 2 mei 20018e Jaargang nr 18 VAN 12.00- 17.00 UUR Stem op de meest waardevolle vrijwilliger of organisatle van Schiedam SPORTHAL MAGRIET - SCHIEDAM SCHIEDAM - Het college van B en W heeft vorige week de bouwvergunning voor het project 'De Nieuwe Warande' ver- leend. B en W zagen geen reden om de door HBG Vastgoed bv gevraagde bouwvergunning te weigeren, na onderzoek van de Inspectie Milieuhygiene. ligfietscenvu™ ®u m - 4MB i©4 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 Bel gratis voor oe Aigero-vesnging n Bereken online hoeveel u kunt lenen: www.algero.nl Kom om 19.00 uur naar de Startersinformatiebijeenkomst. Bel: 010-4057675 IN ROTTERDAM Karel Doormanstraat 333 IN SPIJKENISSE Stadhuispassage 11 ZIE ONZE GEW0NE AD VERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD! KNIP OF ROND WIT SPINAZIE over devesten 3 3116 ad schiedam Altijdzonnig geprijsd! Wb KQNtN6lNN€DA6 2-OQ1 m TRElNVERKEEfc iZOHP AMSTERDAM IS <o£S112£MD, DEM.EZET &U5SEH IN,,, Rotterdams Dagblad bestaat 10 jaar! 3 weken voor /10,-!H Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam weekbladen BERGWEG EN CEINTUURBAAN Kijk in deze krant op de pagina van het Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam of bel voor informatie met 010 246 5001 Slembiljetten kunnen worden ingeleverd tot 31 mei 2001 www.pcdiscourtt.nl Z0NDAG 6 MEI 10-16 UUR HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE Het college had enige tijd gewacht met het verlenen van de bouwver gunning voor het realiseren van ongeveer honderd koopapparte- menten en zeshonderd vierkante meter voor dienstverlenende be- drijven of instellingen. Eerst wilden B en W de eerste re- sultaten in beeld hebben van on derzoek door de Inspectie Milieu- hygiene naar het bedrijf Breeuw- werk. Dit onderzoek wordt uitge- voerd naar aanleiding van klachten van bewoners van het appartemen- tencomplex Liverpool, op de hoek van de Nieuwe Haven en Wester- kade. De bewoners klagen al ge- ruime tijd over stank en andere verhuur - verkoop - dt5 ligfietsen en paintballen Vraag onze gratis brochure www.ligfiets.net/ligfietscentrum DE V00RDELIGSTE RENTE IIYPOTHEIK ADVl E SCENTRUM Maandagt/mvrgdag 9 00 "21.00 uur. Zaterdag10_00_16i00^^^— Dinsdag 8 mei I Woensdag 9 mei Woensdag 30 mei Zwijndrecht, Theater de Uitstek Nieuwerkerk aan den IJssel, Hervormd Kerkelijk Centrum Rotterdam, Sparta Stadion of kijk op www.rotterdam.kvk.nl EERST EVEN LANGS JE KAMER VAN KOOPHANDEL 7t\' overlast van de activiteiten van Breeuwwerk. Omdat ook het plan 'De Nieuwe Warande' deels in de directe nabij- heid van Breeuwwerk zal worden gerealiseerd, wilde het college de resultaten van het onderzoek laten meewegen in het nemen van het besluit over het wel of niet verle nen van de bouwvergunning aan HBG. Vorige week werden de eerste re sultaten bekend van het onderzoek. „Twee aspecten zijn in het onder zoek bekeken, te weten luchtver- ontreiniging en explosiegevaar", wordt gesteld in een gemeentelijke verklaring. „Deze resultaten vor- men voor het college geen aanlei ding om HBG de bouwvergunning te weigeren." Volgens de gemeente kan het bouwplan van HBG een goede in- vulling geven aan twee al langer braakliggende terreinen tussen de Warande en de Nieuwe Haven. SCHIEDAM - Wat een Koninginnedag kan maken ofbreken schijnt toch vooral, hoe triviaal dat ook mag klinken, het weer te zijn. Wat dat betreft was de editie 2001 een geslaagde. Een heerlijk zonnetje zorgde er in de vroege morgen al voor dat velen richting aubade, rommelmarkt en straattekenen togen. Alleen de jaarlijkse lampionnenoptocht kreeg nog wat druppeltjes te verwerken, maar dat mocht de pret allang niet meer drukken. Foto Roger van der Kraan PLUS van der Meer PLUS van 0ijk 3 broden Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Broersveld 127 SCHIEDAM tel. 010-473 3316 fax. 010-473 02 89 SCHIEDAM - Schiedam is volgens het Theater a.d. Schie een nieuw cultureel evene- ment rijker. Op 29 en 30 juni vindt het eerste Stadserffesti- val plaats. „Een bruisend we- reldmuziekfeest voor alle Schiedammers met muziek en dans uit alle windstreken en smakelijke verrassingen op het culinair terras", aldus het Theater a.d. Schie. Het festi val begint vrijdagavond 29 ju ni om 19.30 uur en sluit zater- dagnacht 30 juni om 01.30 uur. Als thema is gekozen voor wereldmuziek: de optre- dens vinden plaats op twee verschillende podia, een podi um op het Stadserfplein en een podium in de foyer van het Theater a.d. Schie. Broersvest 135 Schiedam Centrum Tel. 010-426 84 92 Exclusieve "Sling Back" in lila, zwart, blauw en wit f 229,- SCHIEDAM - De kaartverkoop is al begonnen, de repetities bevinden zich in een afrondende fase: volgende week woensdag volgt de premiere van 'Kolk', het nieuwe stuk van Schat Producties. De locatie is ook deze keer weer bijzonder: het oudste stukje van Schiedam, de Oude Sluis. Vlakbij de plaats waar de dam in de Schie werd gelegd, zullen de spelers van Schat vier generaties Schiedamse kunstenaars verbeelden tot aan de dag van vandaag. Het publiek zal daarbij 'op' het water zitten. Deze week in Maaspost een speciale Schat-pagina. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In verband met de aanleg van een ro- tonde op de kruising Nieuwe Damlaan - Burgemeester Honnerlage Gretelaan en het woonrijp maken van de Burgemeester Honnerlage Gretelaan, is de Nieuwe Damlaan vanaf 5 juni voor een maand afgesloten voor het verkeer. Door een wijzi- ging in de werkwijze kan de Nieuwe Damlaan echter een maand eerder open dan ge- pland. Naar verwachting kan de Nieuwe Damlaan dus al op dinsdag 3 juli weer open voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van omleidings- borden. Donderdag 26 april is ge- start met graafwerkzaam- heden voor de singel langs de Burgemeester Honnerla ge Gretelaan. Vanaf don derdag 3 mei start het woon rijp maken van deze laan tussen de Nieuwe Damlaan en de Damlaan. Na de bouwvakantie start het woonrijp maken van de Honnerlage Gretelaan tus sen het Offcierenpad en de Damlaan. SCHIEDAM - Op het Fabri plein in Schiedam-West wordt zaterdag 5 mei een groot feest gevierd in ver band met Bevrijdingsdag. De dag begint om 12.00 uur met het bevestigen van en- kele kunstwerken aan de ge- vels die gemaakt zijn door kinderen in het kader van kunstproject Kunstgreep. Voor de kinderen is een spelparcours uitgezet en clown Bobo en de jeugdrijn- mondband verzorgen een optreden. Van 11.00 tot 16.00 uur is er een rommel markt waarvan de grond- plekken gratis zijn. Er moet wel een tientje borg voor worden betaald. a*.. SCHIEDAM - Op het eerste gezicht lijkt het een enorme partycent die over de Oranjebrug is gespannen, een overblijfsel van Koninginnedag. Maar het witte zeil is echt brood- en brood nodig om zo min mogelijk overlast te veroorzaken tijdens de renovatie van de Oranjebrug. Het werk wordt immers niet alleen tussen negen en vijf uitgevoerd, ook buiten de normale werktijden zijn de mensen van ONSIBOR druk in de weer om de brug weer helemaal up-to-date te maken. Het onderhoud aan de brug wordt versneld uitgevoerd omdat veel bewoners klageriov&rde hetriedie losliggende platen van de brug veroorzaken. Auto's en andersnel verkeer kan tot en met 5 mei geen gebruik maken van de Oranjebrug. Voetgangers en fietsers kunnen wel over de brug. f eestje f Het ts feest. Rotterdam1, Dagblad wordt 10 Jaar. Op 2 april 1991, rolde het eerste exemplaar van de persen. Twee Rotterdamse kranten (Het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad) samengevoegd tot een krant. Omdat wij jarfg zijn, verrassen wij u elke dag in april op eon feestelijke lezersaanbieding. Profiteer van ens eenmalig verjaardagsabonnement: Naam: Adres: PostGode: Telefoonnummer: Woonplaats: yyf tIW #1 H'H /GiiHfjr poM/cj'jfii i Rotterdam* DagMad, Afdcttng Aixmncrt? St?r vice Antwoordnummer 1573, 3000 VB Rotterdam KtARE TAA1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1