schiedam Nieuwlanders hoeven wijk niet te verlaten maaspost Verkeersmaatregelen wielerronde Schiedam Jan des Bouvrie opent brasserie mrt ---- Veel handtekeningen opgehaald voor speelveld wckf OPHUIS Charmant onder de douche A/a sloop van 1115 woningen in Nieuwland: PLUS Opgeteld de beste! J0NGE GRASKAAS DE KOFFIE 9M| 500 gram Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek een relaxed vakantiebaantje? Ik word een RDbiker Werk aan de weg over devesten 3 3116 ad schiedam Big Brother Ruud eregast Rolantino's Pj MgR Ml Fietspad langs de Harreweg Schaap scheren op't Hoefblad 6 WEKEN VOOR 35,- Of bel gratis 0800 - 06 42 ALS U WILT BEZUININGEN, KAN UW CV-KETEL U DAARBIJ HELPEN! Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 13 juni 20018e Jaargang nr 24 Vanaf zaterdag wordt het weer lachen in Schiedam! SCHIEDAM - De gemeente Schiedam en Woonplus garande- ren dat alle bewoners van de 1115 woningen die in de periode 2002-2008 in Nieuwland zullen worden gesloopt, een vervan- gend huis in Nieuwland krijgen. Wanneer ze dat tenminste willen. SCHOUDER- KARB0NADES AROMA ROOD klein 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 Altijd zonnig geprijsd! Bel gratis 0800 - 0642 www.rotterdamsdagblad.nl I0JK GEMS' Nieuwe wteweN Moos2JL.ee j a Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam SANDOR-KEUKENSTAD SCHIEDAM VERKOOP VAN ALLE SHOWROOMKEUKENS LEVERTIJD DIRECT NIEUWPOORTWEG 8 SCHIEDAM TEL. 010- 4627676 Zie elders in deze Dat maakte Jos Feijtel, directeur van Woonplus, dinsdag bekend. Feijtel denkt dat er in Nieuwland genoeg woonruimte is om de door sloop gedupeerde Nieuwlanders op te vangen. Hij denkt daarbij on- der andere aan het gebied Talma- laan, Schaperlaan en Prof Aalbert- selaan dat in de periode 2002-2003 door Woonplus aanzienlijk wordt opgeknapt. Verder zegt Feijtel dat de doorstroom van de woningen in Nieuwland zo groot is, dat het mo- gelijk is om betrekkelijk snel nieu- we woningen aan te bieden. De garantie van Feijtel en verant- woordelijk wethouder Peter Groe- neweg heeft tot verbazing en onge- loof geleid onder de betrokken be woners. De getroffen bewoners krijgen een verhuisvergoeding die zal liggen in de buurt van de zeven duizend gulden. De regeling valt onder een sociaal plan dat onlangs is vastgesteld. 1 kilo 7.98 'kilo •S PLUS m der IWeer SS PLUS »r oijk KLARETAAL Zoek jij een relaxed vakantiebaantje? Geef je dan op als "RDbiker". Het Rotterdams Dagblad is een middagkrant, "RDbikers" kunnen dus altijd uitslapen. Heb Jij Interesse? En ben jij mini- maal 15 jaar. Surf dan naar www.rotterdamsdagblad.nl (klik op de button RDbiker) of bel gratis 0800 - 0642. IIAKAV**. WKte de WWistrMt 55-57 Cootsmgek Beurspleln In het eerste half jaar zoeken de be woners zelf naar een woning. Als dat na een half jaar nog niet is ge- lukt, zoekt Woonplus mee. Alle huurders worden thuis bezocht door een medewerker van Woon plus. Deze inventariseert de wen- sen en persoonlijke situatie van de getroffen huurder. Aan de hand van deze gegevens kan Woonplus (na het halve jaar zelf zoeken) een passende woningen aanbieden. Voor de 1115 te slopen woningen komen in Nieuwland 755 wonin gen terug. In het gebied Parkweg Noord worden 525 woningen te- ruggebouwd, zowel huur als koop. Twintig procent zijn huurwonin- gen tot de huursubsidiegrens (tot fl. 900,-), twintig procent van de nieuw te bouwen huizen zijn mid- deldure huurwoningen (tot fl. 1700,-); de rest bestaat uit mid- deldure en dure koopwoningen. In het gebied Goeman Borgesius worden 230 woningen terugge- bouwd, eveneens zowel huur als koop, in de zelfde prijsverhoudin- gen als in Parkweg Noord. (zie verder de binnenpagina) SCHIEDAM - Eindelijk heeft de kapel van de voormalige Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk een nieuwe bestemming gekregen. De afgelopen jaren kon de kapel dankzij de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam en het geld van vele sponsors worden gerestaureerd en de afgelopen week kon de sleutel worden overhandigd aan de Roemeense Orthodoxe kerk die er haar intrek in neemt. Bij de officiele opening waren veel hoogwaarheidsbekleders aanwezig uit Schiedam en Roemenie. F°t0 *°9er van der Kraan SCHIEDAM - Bewoners uit de M.C.M. de Grootstraat en omge- ving hebben wethouder Groene- weg maandag 11 juni een petitie aangeboden waarin ze de gemeen te vragen het nog niet ingerichte terrein op de hoek van de Mgr. No lenslaan en de Parkweg aan de zij- de van de M.C.M. de Grootstraat in te richten als speelveld. Op de Wijkplusdag, die 12 mei werd gehouden in de Grote Kerk, ging de actie voor het speelveld van start. De eerste handtekenin gen werden hier verzameld. In de weken daarna is de jeugd uit de omgeving langs de deuren gegaan voor nog meer handtekeningen. Een groot aantal mensen steunt de actie, omdat de locatie, midden in een wijk waar veel kinderen wo- nen, zeer geschikt is voor een Anticfues St interior Originde Lloyd Loom stoeten Westhavenplaats 1 -3131 BT Vlaardingen telefoon 010 - 460 20 44 DE VOORDELIGSTE RENTE IIY POT II I-1' K A DVKStPNTRUM Investeringen die zichzelf terugverdienen... daarin zijn we allemaal wel gei'nteresseerd. Neem nu de Energiepremieregeling, waarmee energie besparen extra voordelig is. Schaft u bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur met het energiezuinige A-label aan, dan krijgt u van de overheid een premie terug via ONS. Is uw woning bovendien voor 1998 gebouwd en treft u energiebesparende maatregelen zoals de aankoop van een HR-ketel, dan kunt u ook gebruik maken van deze regeling. Zo kan uw ketel u helpen bij het bezuinigen op energie en geld! Kan het nog makkelijker? Meer informatie over de Energiepremieregeling? Bel (010) 262 1000, of surf naar www.onsgroep.nl Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010)262 1000 www.onsgroep.nl speelveld. Hoe het spelveld er pre- cies moet gaan uitzien, is nog niet bekend, maar met steun van de ge meente zou een leuke speelplek voor de jeugd gerealiseerd kunnen worden. SCHIEDAM - Ter hoogte van Sveaparken wordt maandag 18 ju ni begonnen met het asfalteren van een gedeelte van de 's-Graveland- seweg. Het gaat om het stuk tussen de rotonde Joppelaan en de brug over de Poldervaart. De werk- zaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag en het verkeer kan enige hinder van het werk aan de weg ondervinden. Broersveld 127 SCHIEDAM tel. 010-473 3316 fax. 010-473 0289 SCHIEDAM - Het was nog even onzeker wie het grote lustrumfeest van muziekgroep De Rolantino's zou presenteren. De 'Bekende Nederlander' die eerst was uitgenodigd liet redelijk laat pas weten toch niet te kunnen, daarna vestigde Annelies Kars, de muzikaal leidster van de muziekgroep voor verstandelijk gehandicapten, haar hoop op Big Brother Ruud. Toen die zijn defintieve 'ja' gaf, kon het feest pas goed beginnen en een feest; dat werd het zaterdag 9 juni in het Theater a.d. Schie. De goedlachse Ruud maakte er een compleet feestje van samen met de muzikanten. Het Natio- naal gehandicaptenorkest Colour Music uit Litouwen was met 55 man ook van de partij, evenals vier groepen muzikanten uit Hongarije. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het is de organisa- toren van de wielerronde van Schiedam gelukt om in samen- spraak met de gemeente het sport- evenement te verplaatsen van de 's-Gravenlandsepolder naar het centrum van de stad. De keuze is Broersvest 135 Schiedam Centrum Tel. 010-426 84 92 Sexy slippers, de grote mode. Crocoprintleder in wit, qroen en lila 199,- gevallen op een lokatie waar de Ronde van Schiedam in het verle- den al meerdere malen is gehou den. Donderdagavond 21 juni strij- den zo'n 120 renners verdeeld over twee categorieen op een ron- deparkoers in de Lange Nieuw- straat en de Tuinlaan. Om de sport- wedstrijd die van 18.15 tot 21.30 uur wordt verreden, in goede ba- nen te leiden zijn 21 juni een aantal verkeersmaatregelen van kracht. Vanaf 16.00 uur zal een stopver- bod gelden op de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat, inclusief de parkeerhavens aan de zijde van de woningen. Op de parkeerhavens aan de parkzijde tegenover Lange Nieuwstraat 97 geldt voor een strook van zo'n veertig meter een stopverbod vanaf 15.00 uur. Op deze plek wordt de jurybus van de organisatie opgesteld. Voor de par keerhavens aan de parkzijde van de Lange Nieuwstraat, Plein Een- dragt en de Makkerstraat geldt vanaf 16.00 uur een parkeerver- bod. Dit geldt niet voor de bewo ners van voornoemde straten en die van de Tuinlaan. Na 17.00 uur geldt een inrijverbod voor perso- nenauto's, vrachtwagens en bus- sen voor de Lange Nieuwstraat en de Tuinlaan. een relaxed vakantiebaantje? of surf naar lit word een RDbiker i»"hJ>nI BERGWEG EN CEINTUURBAAN Stem op de meest waardevolle vrijwilliger of organisatie van Schiedam Kijk in deze krant op de pagina van het Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam of bel voor informatie met 010 246 5001 Stembiljetten kunnen worden ingeleverd tot 31 mei 2001 SCHIEDAM - Het nieuwe vrijliggende fietspad langs de Harreweg is onlangs in gebruik genomen. Het pad ligt aan de oostzijde van de Harreweg en begint bij het fietspad tussen de Harreweg en Groeneweg. In Delft, in het verlengde van de Harreweg, sluit het fietspad weer aan op de rij- weg. Langs het fietspad zal nog een ruiterpad worden aangelegd. Voor de vele fiet- sers die in Delft werken of naar school gaan biedt het fietspad meer veiligheid en comfort. In de nabije toe- komst zullen er meer fiets- paden worden aangelegd in dit gedeelte van Midden Delfland. SCHIEDAM - Het traditio- nele schaapscheerdersfeest wordt zondag 17 juni gehou den op kinderboerderij 't Hoefblad in het Beatrix- park. Niet alleen worden op die dag de schapen van hun wollen jas ontdaan, maar ook zijn er tal van andere feestelijke activiteiten. Om 12.00 uur wordt het feest ge- opend met muziek, waarna om 12.30 uur de eerste ron de schaapscheren wordt ge- daan. Een uur later is er een demonstratie Line-dancing en om 14.30 uur een demon stratie schapen drijven. Bij verschillende kraampjes kan kruidenthee worden ge- proefd, wol worden gespind of kaarsen worden gedraaid van bijenwas. Kinderen kunnen meedoen aan een speurtocht met opdrachten op de kinderboerderij en in de heemtuin. lifJUfU VAP£gPAe RGOg-APPA- KAAT I? KORTING! Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in I Naam: Adres: (6 weken voor slechts 35,-) Voorl: m/v Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/gironr.: (i.v.m. oontrole bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzeget naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drle maanden geen abonnee bent geweest. KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1