Veel ambtenaren kennen de stad niet jJ©@ \jMM rjm voor smut ususstu H£R-£XAM£N Parade in Museum park Barata aan doorbraak? schiedam maaspost Dutchtone vakantiepakket! Schaapjes ontdaan van hun dikke witte wol - SLECHTS3 - Conceptnota Zelfanalyse: CORRECT CAR CONTEST Ik word een RiDbiker IMOKIA 3310 Viskoffer meegenomen Referendum live uit Schiedam I •8 PLUS Opgeteld de beste! GRIEKSE KERSEN SUCADE- ^PPEN APPEL- FLAPPEN VIVASTAR Stadstoer Via andere route naar NS-station Straat- speeldaq in West Diensten Grote Kerk verhuizen UW GELD STROOMT NIET LANGER WEG VIA DE VAATWASSER! -J&l. m 0P=0P donderdag 21/06 Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 20 juni 20018e Jaargang nr 25 'T BESTE AANB0D SCHIEDAM - Het komt nog steeds voor dat ambtenaren op hun eigen afdeling plannen ontwikkelen, zonder goed te over- leggen met andere sectoren. Ook blijken veel ambtenaren de stad niet goed te kennen. Dat staat in de tweede Zelfanalyse van de gemeente Schiedam die in conceptvorm gereed is. over devesten 3 3116 ad schiedam VRIJDAG 29 JUNI een relaxed vakantiebaantje? SONY WERELDONTVANGER EEN VERTAALCOMPUTER plus i r< de? Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland IS Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek VRIJDAG 22!06 ZATERDAG 23/06 CDR-700 10 pak Altijd zonnig geprijsd! Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam TELEFOON: 010 - 4090140 DE VOORDELIGSTE RENTE aHYPOTHEEK DVI E SCENTRU M /auwuer# \..,w '>1111 Juwelier Brunott is verbouwd! Met trots presenteren wij u een oud vertrouwd adres in een volledig nieuw jasje. Nieuwe collecties van o.a.: Breitling, Omega, Baume Mercier. Graag tot ziens! Brunott Juweliers - Oude Binnenweg 45 Rotterdam. Tel. 010 - 4116615 In de zelfanalyse wordt gesteld dat elkaar afgesteld door een gebrek er nog heel veel moet worden ver- anderd aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Op sommi- ge afdelingen overheerst volgens de Zelfanalyse nog steeds 'de smalle aanpak' (alleen maar kijken naar de eigen afdeling) voor een deel veroorzaakt door de instroom van nieuwe medewerkers. Andere oorzaken zijn onvoldoende kennis, kortzichtigheid en overzicht van de betrokken ambtenaren. „Maar op andere momenten heeft het toch nog te maken met de oude cultuur en de neiging om het eigen werk- veld af te schermen en te willen scoren", staat in de Zelfanalyse. „Inhoud en samenhang komen op de werkvloer te weinig tot uitdruk- king en sectorale belangen preva- leren." Projecten die worden opgezet dankzij de gelden van het Grote- stedenbeleid, zijn soms slecht op HP MFT PHRPFPT PARKEERTERREIN AAN DE CEINTUURBAAN BERGWEG EN CEINTUURBAAN TULARE TAAL Zoek jij een relaxed vakantiebaantje? Geef je dan op als "RDbiker". Het Rotterdams Dagblad is een middagkrant, "RDbikers" kunnen dus altijd uitslapen. Heb jlj Interesse? En ben jij mini- maal 15 jaar. Surf dan naar www.rotterdamsdagblad.nl (klik op de button RDbiker) of bel gratis 0800 - 0642. Withstraat 55-57 Cooisr«el a Beurspleln aan ervaren beleidscapaciteit bij de verschillende onderdelen van de ambtelijke organisatie: „Teveel beleidswerk rust op de schouders van een te kleine groep, waaronder (te)veel leidinggevenden. De gemeente Schiedam moet ver- der beter communiceren, zowel met de eigen ambtenaren als met de burgers van de stad. „Te veel van de ambtelijk of bestuurlijk be- trokkenen zeggen of blijken on- danks alle goede bedoelingen te weinig op de hoogte zijn van de in- houd en het hoe en waarom van het Meerjaren Ontwikkelings Pro- gramma", staat in het concept. Het vertrouwen in de nieuwe aan- pak van de gemeente Schiedam onder de Schiedammers zelf lijkt in het algemeen eerder te zijn afge- nomen dan gegroeid: „Geef priori- teit en inhoud aan communicatie", luidt het devies, „Zowel binnen de organisatie als daar buiten richting de stad en de partners." Het is bovendien een gemiste kans dat alle initiatieven en projecten die op touw zijn gezet dankzij de Gsb-gelden niet 'breed naar de stad als geheel zijn gecommuni- ceerd'. Dat verklaart volgens de opstellers van de Zelfanalyse ook de relatief geringe bekendheid van de Schiedammers over het belang van het Grotestedenbeleid, en de weinig enthousiaste respons vanuit de stad. (zie verder de binnenpagina) SCHIEDAM - Een onbekende man of vrouw heeft vrijdagoch- tend 15 juni een viskoffer meege nomen, die voor de deur stond van een woning aan de Middelharnis- straat 20. De koffer was zilverkleu- rig, uitgevoerd met een zwart zitje en leuning en uitschuifbaar pla teau. De eigenaar van de viskoffer is wedstrijdvisser en roept de on bekende dader de koffer terug te bezorgen. Voor meer informatie: familie Goossens (426 0882). SCHIEDAM - De aula van het Ste- delijk Museum wordt woensdag 27 juni gebruikt voor opnames van het televisieprogramma Het Refe rendum dat live om 21.25 uur wordt uitgezonden op Nederland 3 bij de RVU. 2L.* e V fe* SCHIEDAM - Aan Liesbeth List was afgelopen zaterdag de eer de eerste Schiedamse fiuisterboot officieel te dopen. Temidden van een toegestroomde massa werd op de punt van de boot een fles champagne kapot gestagen en onthulde List de naam: 'Aleida'. Trots keken de initiatiefnemers toe. De rest van de dag was de boot vooral gereserveerd voor VIP's uit Schiedam en omstreken, nadat ie vorige week al uitvoerig 'getest' was tijdens verschillende proefvaarten. 'sAvonds werd een tochtje gemaakt langs de verlichte bruggen. Binnenkort zal een tweede boot aan het programma worden toegevoegd en wie weet is List dan wel weer van de partij om de doop te doen. Foto Roger van derKraan VERS UIT EIGEN OVEN 500 gram 2." kilo 13?8J 4stuksvoor Broersvest 135 Schiedam Centrum Tel. 010-426 84 92 -;;s: -if?; Summertime, SCHIEDAM - De schapenscheer- der verontschuldigde zich afgelo pen zondag maar bij voorbaat: An I PRIJS IS HEIDI* OP: J MND. ABONNEMENT i.c.m. 2jarigAllin 180 NU: GRATIS 25- EXTRA BELLEN IN HET BUITENLAND! •Stj:; btone MAAK NU KANS OP EEN REIS t.w.v. 1500- Telecom 'Vraag naar de voorw. in de winkel. Prijswijz. en zetfouten voorbehouden CD-Recordables perfect voor data opslag tot 700 Mb Ook geschikt voor het opnemen van 80 minuten Audio Voor CD-writers tot 16x speed NORMAAL 24,99 NU 3 PAGEN LANH VOOR INFORMATIE REIT U 0900- KINORAMA (0900-5*667262) ROTTERDAM ».e. AlEXAMDR/UM [l] W.C. X UI DPI El M HOOPSTRAAT 1*1 PERUSE DORPSTRAAT „Als ik in zijn hals begin met het weghalen van de vacht, wordt het zo'n enorme kluwe, dat ik alle kleine oneffenheidjes die op de huid van het schaap zitten niet meer kan zien. Die haal ik dan on- herroepelijk open, ik zeg het maar even..." De groep toeschouwers die zich op kinderboederij 't Hoef- blad had verzameld luisterde en keek ademloos toe. Een paar scha- pen werden met vakkundige hand in korte tijd van hun dikke vacht ontdaan, terwijl er volop uitleg werd gegeven. Over de structuur van het wol bijvoorbeeld, die bij een Texelaar weer heel anders is dan bij een doorsnee melkschaap en over de scheerrichting; van de kop af. De kinderen die rond de schaapjes stonden toe te kijken kregen allemaal een pluk wol mee naar huis en wie dan nog energie overhad kon zich uitleven op het springkussen dat tussen de andere dieren op de boerderij was neerge- zet of bij een van de kraampjes. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De culturele stads toer door Schiedam gaat woens- dagochtend 20 juni weer van start. De toer wordt met een bus gere- den. Enkele stukken worden wan- delend afgelegd. Kaarten a f 10,- kunnen worden gekocht bij het postkantoor op de Lange Nieuw- straat. Start: Artoteek, 's Grave- landseweg 806 Duur: 10.00 tot 12.00 uur Broersveld 127 SCHIEDAM tel. 010-473 3316 fax. 010-473 02 89 SANDOR-KEUKENSTAD SCHIEDAM VERKOOP VAN ALLE SHOWROOMKEUKENS LEVERTIJD DIRECT NIEUWPOORTWEG 8 SCHIEDAM TEL. 010-4627676 SCHIEDAM - Reizigers worden met ingang van maandag 25 juni via een aangepaste looproute naar het perron geleid. Deze om- leiding is noodzakelijk in verband met werkzaamhe- den aan de hal van het stati on. Hier worden kabels ge- iegd en de grond gestort. Naar verwachting zullen de werkzaamheden rond 6 au- gustus gereed zijn. SCHIEDAM - Kinderen kunnen vandaag, woensdag 20 juni, veilig op straat spe- len. Het is namelijk weer Nationale Straatspeeldag en dat betekent dat ouders in het hele land straten en plei- nen afsluiten voor het ver- keer. In Schiedam organiseert de Sint Bernardusschool, die dit jaar het zeventigjarig be- staan viert, de autovrijemid- dag. De Bosboomlaan en Francois Haverschmidtlaan zijn in handen van de jeugd en ze kunnen daar naar har- telust spelen. Ook maken enkele bekende Nederlan- ders hun opwachting. SCHIEDAM - De Grote of St. Janskerk wordt momen- teel gerestaureerd. Daarom kunnen er tijdelijk geen diensten worden gehouden. De middagdiensten gaan wel door, alleen op een andere locatie. Hiervoor is de grote zaal van de Magnalia Dei Kerk aan de Albardastraat uitgekozen. De diensten be- ginnen hier vanaf 24 juni traditiegetrouw om 17.00 uur. Investeringen die zichzelf terugverdienen... daarin zijn we allemaal wel geTnteresseerd. Neem nu de Energiepremieregeling, waarmee energie besparen extra voordelig is. Is uw woning voor 1998 gebouwd en treft u energie- besparende maatregelen, dan krijgt u van de overheid een premie terug via ONS. Schaft u huishoudelijke apparatuur met het energie- zuinige A-label aan zoals een vaatwasser, dan kunt u ook gebruik maken van deze regeling. Zo stroomt er voortaan minder water en minder geld weg via de vaatwasser! Kan het nog makkelijker? Meer informatie over de Energiepremieregeling? Bel (010) 262 1000, of surf naar www.onsgroep.nl Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010)262 1000 www.onsgtoep.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1