schiedam Zeldzame varens ontdekt in tuin Grote Kerk ^ItIaSBF Kl VI POOR JREllE USlimS IV Asfalteren legt verkeer uit Noord voile dig plat a ELKE 41 Threnody: Jnieuwe cd moet vrstampschijf worden' yfroQPHUISi G0EDK0PER DAN TAX-FREE! Iadvertende -SIECHTS3 DA6EM- maaspost Asfaltwegen krijgen nieuwe toplaag mm d r DE CORRECT SUMMER SALE KRANTii mm vs Twee soorten wettelijk beschermd $rm 0Muif Denieuwe showroom van Wooning Rotterdam isweeropen! mmmmmmms llETOPONZE SPECIAIE Mogelijke fusie tussen Aquamarijn en Maascollege StlediamiAiarkt Gemeente positief over honderd procent gerecycled papier Ons woningaanbod A20 en A4 dicht tijdens bouwvak Bureau Halt bestaat 12,5 jaar Of bel gratis 0800 - 06 42 Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 11 juli 20018e Jaargang nr 28 SCHIEDAM - Misschien groeien de varens al jaren in de tuin van de Grote Kerk, dat zou best wel eens kunnen. W. van Hoogdalem, voorzitter van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente, kijkt nog steeds een beetje ongelovig naar het groen aan de oost- en noordzijde van de muur. Vijf bijzondere varensoorten die onlangs zijn ontdekt door J. Reumer, direc- teur van het Natuur Museum Rotterdam. Twee varens zijn wettelijk beschermd. 'T BESTE AANBOD TAX-FREE SH0PPEN K0M NAAR F0T0 KLEIN! GRUFIDIG DLC-1OOO pONPERPAd 12/07 VRIJOAaj3/07 ZATERDA614/07 over devesten 3 3116 ad schiedam groot. DEZE WEEK IN MAASPOST Opgeteld de teste week een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. WM Neem nu een spotvoordelig Tour de France mini- abonnement (4 weken voor 17,50) en beleef de Tour als nooit tevoren. Vul snel de bon in r - 1 llMl'fffflifVilfl Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam weekbladen SANDOR-KEUKENSTAD SCHIEDAM VERKOOP VAN ALLE SHOWROOMKEUKENS LEVERTIJD DIRECT NIEUWPOORTWEC 8 SCHIEDAM TEL. 010-4627676 Antiques &t&ntcmr Ori£ine(e Lloyd Loom stoeCen Westhavenplaats 1 *3131 BT Vlaardingen telefoon 010 - 460 20 44 Na maanden verbouwen en restylen is de totaal vernieuwde showroom van Wooning in Rotterdam weer open. Nu met een nog groter aanbod van de mooiste keukens, badkamers en tegels. U bent van harte welkom! Wooning Rotterdam Olympiaweg 44a, tel. 010-4791944. De directeur van het Natuur Muse um trof tijdens een bezoek aan de tuin van de Grote Kerk zo'n twee- honderd bijzondere varens aan. Het gaat om de Steenbreekvaren en de Tongvaren (beide wettelijk TELEFOON: 010 - 4090140 DE V00RDELIGSTE RENTE aHYPOTHFEK ADVIESCF. NTRUM FotoKlein met 16 vakxaken a/ti/d bij u in de buurt! PRIJS IS HEIDI* OP Made by Panasonic Mini DV digitale camera met 400x digitale zoom CCD met 800.000 pixels Steady Shot en Night Shot (1 lux) Mini Inclusief accessoires NORMAAl 2999,- NU 3 DAGEN LANG B90,4S 0900-K! NOR AM A 0900-54667363) ROTTERDAM W.C. Alexandrium [i] W.C. ZUIDPLEIM HOOtZSTRAAT 1*1 BEROSEDORPSTRAAT beschermde soorten), verschillen- de Mannetjesvarens, een Muurva- ren en een Stijve Naaldvaren. Deze laatste soort is in de Rijn- mond voor het eerst in een stad aangetroffen. De Stijve Naaldva ren was tot nu toe alleen in de Voornse duinen aangetroffen. Volgens Reumer is ook de combi- natie van de varensoorten uniek. „Behalve deze vijf afzonderlijke soorten muurplanten, levert ook het ensemble een meerwaarde op die de muur een uit vegatatiekun- dig oogpunt waardevolle status ontleent", schrijft de directeur van het Natuur Museum Rotterdam in een rapport. Reumer heeft de tuin bezocht op uitnodiging van ir. A. van der Zwan, die nu bezig is met de res- tauratie van de Grote Kerk. De ont- dekking houdt in dat de muur in de tuin van de Grote Kerk alleen met de grootst mogelijke zorg mag worden opgeknapt. Van Hoogdalem loopt verder door de tuin. „Ik heb dit nooit ver- moed", zegt hij. „En dat midden in de stad." (Zie verder de binnenpagina) SCHIEDAM - Metrostation Vijfsluizen was zaterdagavond het toneel van de laatste voorstelling van de Architectuurmanifestatie van de Beneluxlijn. Het was een cadeautje van de RET voor de overlast die de bewoners de afgelopen jaren hebben moeten ondergaan. Een ding werd in elk geval duidelijk: het nieuwe metrostation is nog niet waterdicht. Zie voor een verslag de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het aanbrengen van nieuwe toplagen op de Churchill- weg en Laan van Bol'Es heeft dinsdagmorgen een geweldige chaos veroorzaakt op vrijwel alle wegen in Schiedam-Noord. Vanaf dinsdagmorgen 06.30 uur waren alle belangrijke wegen afgesloten voor verkeer, zodat er al rond 07.00 uur files ontstonden. Omdat het verkeer in beide richtingen vol ledig vast kwam te staan, ontston den er levensgevaarlijke situaties. Hulpdiensten of politie hadden Schiedam-Noord met geen moge- lijkheid in of uit gekund. Het lijkt een raadsel hoe ONS en gemeente tot een dergelijke plan ning van werkzaamheden heeft kunnen komen. De 's-Graveland- seweg, vanaf de rotonde bij Svea- parken, wordt al een tijdje geme- den door automobilisten omdat dit stuk al enige weken onder con- structie is. De bedoeling is dat hierin een afslag wordt gemaakt richting Degerfors en dat de wegen worden geasfalteerd. Omdat er maar een beperkt aantal auto's per keer wordt doorgelaten staat de weg regelmatig vast. De andere weg (Churchillweg) om Schie dam-Noord te verlaten was dins dagmorgen vroeg dus afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. fin dat bracht de te verwachten chaos met zich mee. Al om 07.00 uur stond de Slimme Watering helemaal vast met auto- verkeer. En dat gold ook voor de Scheepvaartweg, Van Dalsumlaan en Laan van Bol'Es waarlangs het verkeer werd omgeleid. ONS IBOR, die de werkzaamhe den uitvoert, erkent dat de chaos te wijten is aan miscommunicatie tussen gemeente en ONS. „Een fout in de planning en bovendien schijnen er nog wat omleidings- borden verkeerd te hebben ge- staan", aldus een woordvoerder. De reden die de gemeente geeft voor deze onfortuinlijke planning is tijdsdruk vanwege de bouwvak. „Hierdoor zijn deze belangrijke plekken tegelijk aangepakt. fien ongelukkige zet. In het vervolg zullen we bij dit soort acties beter letten op een goede doorstroming van het verkeer." SCHIEDAM - De voorzitters van het bestuur van CSG Aquamarijn en de Raad van Toezicht van de Holland Maas Onderwijsgroep in Maassluis, waartoe ook het Maas college behoort, hebben maandag 9 juli een intentieverklaring gete- kend waarin is besloten tot een on- derzoek naar een mogelijke fusie. De afgelopen periode hebben de beide besturen regelmatig overleg gehad over de toekomstige positie van het onderwijs in de regio tus sen Rotterdam en Den Haag. Daar- bij is in het bijzonder gekeken naar het onderwijsaanbod in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor Maassluis en Schiedam geldt nu, dat CSG Aquamarijn en het Maascollege elkaar op een relatief kleine markt beconcurreren. Voor ouders en leerlingen zijn er met het oog op het onderwijsaanbod aan- zienlijke voordelen te behalen als beide instellingen in deze vesti- gingsplaatsen meer zouden gaan samenwerken. Het bestuur van CSG Aquamarijn en de Raad van Toezicht van de Holland Maas Onderwijsgroep hebben besloten door middel van een onderzoek een besluit voor te bereiden dat voorziet in een fusie van CSG Aquamarijn en de Hol land Maas Onderwijsgroep. In de intentieverklaring zijn uitspraken neergelegd met betrekking tot on der andere onderwijskundige spreiding, identiteit en toeganke- lijkheid. 36 kwaliteitsfoto's voor slechts Abnormaal SCHIEDAM - Op verschillende asfaltwegen in Schiedam worden tot en met vrijdag 13 juli nieuwe toplagen aangebracht. De wegen worden tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Het ver keer wordt omgeleid door middel van borden. De rijweg van de Nieuwe Haven (tussen Schoolstraat en Westerka- de) wordt woensdag 11 juli vanaf 07.00 uur tot en met donderdag 12 juli afgesloten voor verkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Westerkade, Stadhouderslaan en Willem de Zwijgerlaan. De Brauwweg wordt donderdag 12 ju li vanaf 20.00 uur tot de volgende morgen 05.00 uur en vrijdag 13 ju li vanaf 20.00 uur tot en met zater- dag 14 juli in de loop van de och- tend voor verkeer afgesloten. Dit verkeer zal via Rijksweg 20 wor den omgeleid. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam is in april overgestapt op het gebruik van honderd procent gerecycled papier. Voor zover be- kend is Schiedam de eerste Neder- landse gemeente die deze stap heeft gezet. Behalve het papier in printers en kopieerapparaten is ook het offici- ele briefpapier en het meeste druk- werk vervangen door deze milieu- vriendelijke papiersoort. De om- schakeling heeft tot op heden geen enkele klacht opgeleverd. In Schiedam wordt al langer milieu- vriendelijk papier gebruikt. Toen de leverancier met de productie hiervan stopte vanwege een te klei ne markt, was dit aanleiding om op zoek te gaan naar alternatieven. De papiersoort die werd gevonden is geproduceerd uit gerecycled kan- toorpapier. Het voldoet tevens aan vele strenge eisen op het gebied van productie, milieu en archive- ring. Diverse (internationale) keur- merken zijn dan ook toegekend. De Gemeente Schiedam bespaart hierbij ook nog eens fl. 20.000,- per jaar doordat het honderd pro- cent gerecycled papier goedkoper is. De omschakeling naar honderd procent gerecycled papier maakt onderdeel uit van de Gemeentelij- ke Interne Milieuzorg. DOP&DOP Vastgoed Adviseurs en bemiddelaars o.g. Aan- en verkoop, verhuur en huur van onroerende zaken, hypotheken en verzekeringen Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010 - 473 88 88 iililiii #9 HJ iS 4ttt Mgr. No!enslaan460, Schiedam-Nieuwland 1 9* PLtl5'v<uslli£fc Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek HAAL GRATIS OP! BERGWEG110 EN CEINTUURBAAN111.117EN125 WATERWEG - Rijkswater- staat heeft in verband met diverse wegwerkzaamheden ingrijpende afsluitingen van de rijkswegen A20 en A 4 gepland tussen knooppunt Kleinpolderplein en knoop punt Benelux. Van zaterdag 14 juli 21.00 uur tot donder dag 26 juli 21.00 uur wordt de A20 richting Hoek van Holland vanaf knooppunt Kleinpolderplein tot knoop punt Kethelplein dag en nacht afgesloten voor alle verkeer. Bovendien wordt de A4 in zuidelijke richting van vrij dag 20 juli 21.00 uur tot maandag 23 juli 05.00 uur van knooppunt Kethelplein tot knooppunt Benelux dag en nacht afgesloten voor alle verkeer. Aansluitend wordt de A20 richting Gouda tus sen knooppunt Kethelplein en knooppunt Kleinpolder plein van vrijdag 27 juli 21.00 uur tot vrijdag 10 au- gustus 21.00 uur eveneens dag en nacht afgesloten voor alle verkeer. Hoewel de ge- plande wegwerkzaamheden tijdens de bouwvakvakantie plaatsvinden, is door de om- vang van de afsluitingen de kans op verkeershinder groot. Er is een speciaal tele- foonnummer opengesteld voor informatie over wegaf- sluitingen: 0800 - WEGIN- FO (0800-934 46 36). SCHIEDAM - Bureau Halt bestaat 12,5 jaar en dat wordt gevierd met het uit- brengen van een Halt-boek- je waarin kort wordt terug- gekeken op 12,5 jaar Halt en de huidige ontwikkelingen worden beschreven. Het eerste exemplaar is van- daag, woensdag 11 juli, uit- gereikt aan burgemeester Scheeres. FRANCE LJ J3, noteer mij voor zo'n mini-abonnement* (4 weken voor slechts 17,50 7,94)) Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. I fiwfflsw wjbwb* *4 ML ARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1