video Art Connexion in Museumpark verbindt jonge Europeanen ROTTERDAM mMMSJ ft preview life style maasstad maasstad puzzel agenda t schrijvert zegt meer ROTTERDAM - Het internationale jongerencultuurfestival Art Connexion is afgelopen weekeinde pas goed losgebarsten. Honderden jongeren uit tal van landen hebben zich in het Mu seumpark verzameld. Een week lang werken ze aan kunstpre- sentaties en maken ze intussen kennis met elkaar en met Rot terdam. De bijeenkomst duurt nog tot vandaag - woensdag - als de eindvoorstelling van Art Connexion plaatsvindt. m MnMM j__ Top 10 •feowzjoe R sjAak leert sNec. je N'coMpRerjD PAS PARDONJCST -ce QUE VOL'S SA\jez. OU EST L'eUROMAST WCET V WAA.R oe eiFFCiTORe (S EXCURSIES FESTIVALS/ MANIFESTATIES MARKTEN BRADERIEEN MUZIEK OVERIGE THEATER westblaak 1 SO postbus 1 OS5 3000 br rotterdam y m. Na het enorme succes van 'Silence of the Lambs' waren de verwachtingen voor het vervolg hooggespannen. Maar toen 'Hannibal' eenmaal in de bioscopen te zien was, overheersten de verhalen over de gruwelijkheden in deze film. En dat terwijl die zich met name beperken tot het laatste deel. 'Hannibal' speelt zich af tien jaar na de ontsnapping van seriemoordenaar Hannibal Lecter uit een hermetisch afgesloten inrichting. Hij blijkt zich te hebben verstopt in Florence. Niet alleen de FBI zit achter hem aan, maar ook miljonair Mason Verger, die totaal verlamd en verminkt is geraakt na een ontmoeting met Lecter. Lecter wordt in Florence opgemerkt door re- chercheur Rinaldo Pazzi, die hem wil uitleveren aan Verger om zo een enorme beloning op de strijken. Zijn plannetje mislukt, met gruwelijk af- loop voor de politieman. Lecter vlucht daarop naar de VS, waar hij FBI- agente Clarice Straling weer tegen het lijf loopt. De verwachtingen voor 'Hannibal' waren zo hooggespannen, dat deze film alleen maar tegen kon vallen. 'Hannibal' blijkt echter geen schim van 'Silence of the Lambs'. Alles wat deze film goed maakte, ontbreekt in het vervolg. Er is geen spanning, het verhaal is zwak en ongeloofwaardig, en Hannibal Lecter is in sommige scenes eerder belachelijk dan angstaanjagend. De gruwelijk heden - waar in de voorpubliciteit zo de nadruk op werd gelegd - bevinden zich aan het einde van de film, als 'Hannibal' iemands schedel openmaakt en zijn hersens bakt alvorens ze op te eten. Een gruwelijk moment, dat echter potsierlijk overkomt. Hetzelfde geldt voor de scene waarin miljo nair Mason Verger wordt verslonden door een stel hongerige varkens. De ze film heeft slecht een klein lichtpuntje: Julianne Moore is een waardig vervanger van Jodie Foster. Vincent Wernke In het straatbeeld worden we de komende tijd verwelkomd door al- lerlei mensen die ons vanaf abri's de belofte 'Ik schrijf je' doen. De posters zijn onderdeel van de PTT Post campagne 'Schrijven zegt meer'. Om mensen in praktijk te leren ervaren hoe leuk en persoon- lijk het schrijven van een kaartje is, zal tijdens het Straatfestival in Rot terdam op 18 en 19 augustus en de Wereldhavendagen op 8 en 9 Sep tember een opvallende PTT Schrijfpost aanwezig zijn. Telefoontjes, SMS-jes, emails: we worden ermee overspoeld. Toch missen deze elektronische bericht- jes het persoonlijke karakter van een handgeschreven kaart of brief. Ze zijn echter leuk om te krijgen en dat wil PTT Post benadrukken. Je krijgt immers een tastbaar bewijs van iemands persoonlijke gevoe- lens. Het zijn handgeschreven ui- tingen die je graag bewaart. Speci- ale kaartjes en (liefdes)brieven doe je immers niet snel weg. Birgit Schuurman en Daphne Deckkers roepen Nederlanders op om de pen ter hand te nemen en hen een kaartje te sturen. Iedereen die Birgit en Daphne een persoon- lijk kaartje stuurt met zijn of haar meest bijzondere wensen, gedach- ten en verhalen maakt kans op een persoonlijk kaartje terug. Hun postadres is postbus 16393, 2500 BJ Den Haag. Om het persoonlijke karakter van het schrijven te laten ervaren, trekt een speciale 'PTT Schrijfpost' in augustus en September langs tal van buitenattracties. Kinderen mo- gen daar met een pen van twee me ter lang een boodschap schrijven op een gigantische ansichtkaart. Van het schrijven wordt een foto gemaakt die ter plekke verstuurd kan worden. Volwassenen kunnen een persoonlijke kaart laten maken door een karikatuurtekenaar. Voor deze campagne is een Mini- zine geschreven vol tips, sugges- ties en wetenswaardigheden over schrijven. Daarnaast staat er een interview met Renate Dorrestein in, een gedicht van Gerrit Komrij, een quote van Bridget Jones en tal van inspirerende ideeen voor jong en oud. Het boekje is gratis ver- krijgbaar op het postkantoor. Woensdag 15 augustus 2001 CX63 Een van de deelnemers aan het 'Internationale jongerencultuurfestiva! Art Connexion. doorDik Vuik „Er zijn nu ongeveer 350 jongeren bij elkaar", vertelt Iris Daalder za- terdagavond in het Museumpark. Met de nodige communicatiemid- delen probeert ze alles op het ter- rein soepel te laten verlopen. „Ze komen overal vandaan en zijn soms dagen onderweg. Sommige Slowaken gingen donderdag al op de bus naar Praag en deden er twee dagen over om hier te komen." Uiteindelijk zijn ongeveer 400 jon geren bijeen voor de manifestatie InwilWI/77771 Tentoonstelling Inter helium in Las Palmas met eerste drukken van bekende boeken uit de coi- lectie van de bibliotheek Van de eerste cappuccino in Ne- derland tot de buismeubelen van Gispen: Rotterdam was in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw de modernste stad van Ne- derland. Of het nu ging om archi- tectuur, design, dans, muziek, re vue, film of literatuur, het vooroor- logse Rotterdam liep voorop. Rot- terdammers waren gek met hun stad en alles moest het nieuwste, het beste en het grootste zijn. De eerste avant-garde film, buisstoel, grotestadsroman en galerijflat, het modernste warenhuis, de grootste tuinstad, de hoogste hefbrug en de langste tunnel van Nederland: ma de in Rotterdam. Rotterdam was in het interbellum een bruisende stad, voor de hoge en voor de lage cultuur. Wie kent niet de namen van Oud, Gispen, Speenhoff, Van der Vlugt, Borde- wijk, Louis Davids, Tuschinski en Schuitema? De tentoonstelling In terbellum Rotterdam, te zien vanaf 18 augustus in voormalig pakhuis Las Palmas, gaat over de periode tussen de twee wereldoorlogen en plaatst kunst en cultuur uit die ja ren in een context van de gebeurte- nissen in Rotterdam. Die geschie- denis is geen rechtlijnig verhaal en kent scherpe conflicten, maar biedt ook schitterende oplossingen. De tentoonstelling is ook geen eenzij- dige vertelling, maar toont in vorm en inhoud meerdere yersies van dezelfde geschiedenis. Alle Rotterdamse musea, het Ge- meentearchief en de Bibliotheek hebben uit hun eigen verzamelin- gen het mooiste van de jaren twin- tig en dertig geselecteerd en pre- senteren samen de collectie van het interbellum met ruim 150 objec- ten. Grote, kleine, bijzondere, ont- roerende en indrukwekkende schatten met hun eigen verhaal. Bibliotheek Rotterdam stelt de vol- gende boeken ter beschikking: 'Muizen en demonen' van Jo Ot- ten, 'Stad' van B. Stroman (1932), 'Karakter' van F. Bordewijk, 'Kruimeltje' en 'Pietje Bell' (1937) van C. van Abkoude. Ook de strip 'Bulletje en Bonestaak' van A.M. de Jong en het gedicht 'Te R'dam.' van J. Prins en vijf bundels van K. Speenhoff, 'liedjes, wijzen en prentjes' zijn in Las Pal mas te bewonderen. Tentoonstelling Interbellum Rot terdam 1918 -1940 in Las Palmas, Wilhelminakade 66 (Kop van Zuid) Rotterdam,tot en met 2 de- cember 2001, di t/m zo van 09.30 17.30 uur, wo. tot 22.00 uur. Toe- gangskaarten f 10,00. 1Henriette Akofa - Een slavin in Parijs 2. Jan Burke - Botten 3. Mark Billingham - Slaapdood 4. Peter Mayle - Franse les 5. Alice Hoffman - Onder water 6. Maeve Haran - Vrouw gezocht 7. Ken Follett - De countdown 8. Henning Mankell - De vijfde vrouw 9. Katie Fforde - Keukengeheimen 10. Herman Koch - Dingetje Maasstad publiceert tweewekelijks de po pulate top 10 collectie van de Gemeente Bi bliotheek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvallend boek uit de collectie. De catalogus van de bibliotheek op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl. COAAPRESID If - ranuJi. J IK t>E£R'JP HET NIET. WE6T (J IVAAR. DE EUROMASt li? Art Connexion. Onderdak vinden ze onder meer in de het tot jeugd- herberg voor rugzakkers omgeto- verde Ton Menkenhal. Art Con nexion maakt deel uit van de al elf jaar lang bestaande 'Kunstbende', een landelijke wedstrijd voor jon- gerenkunst. Veel jongeren komen uit Nederland, maar ook uit tal van andere Europese landen zijn dele gates overgekomen. Jongeren- kunst is wat hen bindt. Zelf iets met cultuur doen, bedenken en presenteren. De uitwisseling van ideeen gebeurt in tientallen work shops, die allemaal op het festival- terrein in het Museumpark zijn te vinden. Op een ongedwongen ma- nier wordt er gewerkt aan optre- dens in disciplines als dans, multi media, muziek of taal. De bijeenkomst van de internatio nale deelnemers werd zaterdag ge- vierd met een openingsshow in de Circustent. Stuk voor stuk roept presentator Mike er de delegates van de verschillende landen aan, zodat een spontane wave ontstaat. Bij Nederland, Belgie en Duitsland ontstaat een klein pandemonium van geluid. Andere delegates zijn kleiner maar worden ook enthousi- ast begroet, zoals die ene jongen uit Slowakije die na de verre reis toch nog op tijd de weg naar de cir custent heeft gevonden. Een 'very special week' wordt ze allemaal toegewenst door de organisatie van het festival. 'Connexion is the foto: Dick Sluijter main thing', roept Mike op om toch vooral veel onderling te men- gen en niet bij eigen landgenoten te blijven hangen. Het festival wordt ook onder- steund vanuit de Nederlandse poli- tiek. Zoals door Staatssecretaris Rick van der Ploeg, die compleet met hippe zonnebril in een video- boodschap de jongeren veel ple- zier toewenst. Hij zou zich zo op het festivalterrein zelf kunnen ver- tonen, zonder uit de toon te vallen. Dat geldt minder voor wethouder Hans Kombrink, die stijfjes ge- kleed in colbert en stropdas even- eens een videoboodschap heeft. 'Hello, youngsters of Europe', be- gint hij zijn welkomstgroet. 'Join creative forces, express yourself gaat hij verder alsof het een politie- ke toespraak betreft. Het verschil met de vlot overkomende Van der Ploeg valt ook de jongeren in de circustent op en gelach begeleidt Kombrink's videoclip. Het geeft niet, zolang maar duidelijk wordt dat Rotterdam haar internationale bezoekers welkom heet. Mike laat de videoboodschappen volgen door een kleine danceparty en iets zegt dat het met die uitwis seling en kennismaking wel goed komt. Wie de circustent te krap vindt gaat naar buiten, de stad in. Rotterdam is groot en een week duurt maar kort als je tussendoor ook nog aan je kunstzinnige bijdra- ge voor het festival moet werken. 41 43 29 49 60 26 35 6 1 14 58 46 19 22 51 Horizon taal 1. Haarvet 6. Stamge- noot 12. Zeeuwse plaats 14. Azijn 15. Klaar 17. Eerste veren 20. Knock-out21. Heden 23. Zelfkant 24. Luxemburgse omroep 25. Pias 26. Bloem 28. Mooie voorwerpen 30. Ierland 31. Prik 33. Veilig Ver- keer Nederland 34. Edelman 35. Omroepvereniging 37. Hetzelfde 38. In persoon 39. Oorsieraad 40. En volgende 42. Windzijde 44. Bo- tervat 47. Zoutmeer 49. Energie 51 Cowboyfeest 53. Jongensnaam 54. Deel van Oostenrijk 56. Walkant 57. Jongensnaam 58. Klein vertrek 59. Deel van vinger 61. Jong dier 62. In oprichting 63. Uurwerk 66. Moeder 67. Italiaanse stad 68. Deel van geweer 70. Gebroken 71. In sect. Horizontaal: 1 Alledaags, 6 Bloei, 9Extra, lONoodkreet, 11 Diergaar- de, 12 Daar, 14 Adoptie, 15 Rui- neus, 17 Netwerk, 19 Ellende, 20 Roem, 22 Botermarkt, 25 Af gra ving, 26 T ango, 27 Langs, 28 Kaste- lein Verticaal 1. Musicus 2. Persoonlijk vnw. 3. Onbepaald vnw. 4. Arabi- sche stad 5. Zuurdeeg 7. Muziek- term 8. Stand 9. Laag 10. Maanstand 11. Door elkaar 13. Met verlof 16. Vestingwerk 18. Tegen- over 19. Ierland 20. Jongensnaam 22. Keukengerei 25. Niets 27. Dro- ge wijn 29. Extra werkuur 30. Gel- derse plaats 32. Drinkgelegenheid 34. Jongensnaam 36. Bedrijfsvorm 37. Deel van fuik 41. Hoorzitting 43. Oostnoordoost45. Kledingstuk 46. Overmaat 48. Drietal 49. Rij 50. Vertaler 52. Plaats in Noord-Hol- land 54. Russischerivier55. Franse plaats 58. Bewusteloosheid 60. Voorzetsel 63. Vat 64. Niet parke- ren 65. Drinkgerei 67. Geloof 69. Onmeetbaar getal. Verticaal: 1 Arend, 2 Lotgenoot, 3 Draagstoel, 4 Aanname, 5 Snorder, 6 Buks, 7 Omega, 8 Interesse, 13 Diplomatie, 14 Abnormaal, 16 Eindronde, 18 Kroniek, 19 Edelgas, 21 Eigen, 23 Toorn, 24 Taks. Diverse haltes Rotterdam Reis door de tijd met Lijn 10 Vertrekpun- ten zijn: C.S.; Willemsplein; Wilhelmina- plein; Schiedamseweg; Coolsingel; Oude- dijk; Blaak. De rondrit voert langs allerlei bezienswaardigheden: musea, historische gebouwen, moderne architectuur, winkels en toeristische attracties. t/m 31 aug(beh. ma vr eerste tram 10.00; laatste tram 15.30; f 9,-; kinderen van 4 t/m 11 jaar/p65 f 6,50 Boompjeskade Bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk Da- gelijks vertrek vanaf de Boompjeskade met een luxe passagiersschip. Varende over de Nieuwe Maas en de Lek wordt u door een ervaren gids op de hoogtegehou- den van alle bezienswaardigheden gedu- rende deze vaartocht. na ongevaar 1 uur varen wordt er afgemeerd bij de gemeente Kinderdijk. Reserveren noodzakelijk 010- 2183131. t/m 6 sep; 10.45 en 14.15; f 27,50; kinderen t/m 12 jaar f 20,- (incl. en tree molen) Schemertour op het water Inschepen par- tyschip 'Erasmus'. Opstapplaats Boom pjeskade. 20.00 uur vertrek met 'Erasmus' o.l.v. een gids van Industrieel Toerisme. Tot 23.00 uur rondvaart door de Rotter damse haven. Een unieke gelegenheid om op bijzondere wijze kennis te maken met de feeeriek verlichte haven vanaf het wa ter. De tour vindt doorgang bij aanmelding van minimaal 50 personen. 22 aug; 19.30 tot 23.00; f 39,- Vertrek Coolsingel t.o. VW Coolsingel0900-4034065 Rondrit per Paardentram De Paarden- tram vertrekt vanaf de Coolsingel en brengt u langs de beeldengalerij aan de Westersingel, die in het kader van R2001 is gerealiseerd. Vervolgens steekt u de Maas over via de Erasmusbrug naar de Kop van Zuid, waarna u over de Koninginnebrug en de Willemsbrug terug komt op de rechter maasoever waar u richting de Oude Haven rijdt. C. 75 minuten. t/m 30 sep 2001 (beh. ma di do vr 11.00-13.00-15.00; f 16,-, p65 f 12,50; 4 t/m 11 jr f 10,-; kaarten VW Plein Station Blaak/Koopgoot Rotterdams Straatfestival 2000 Een straatfestival met internationale allure, waar artiesten het tegen elkaar opnemen in de strijd om de 'Gouden Straatkei'. Vele muzikanten, acrobaten, clowns, gooche- laars, breakdancers, vuurspuwers, pop- penspelers vertonen hun kunsten op diver se locaties in Rotterdam. 17 t/m 19 aug; gratis Museumpark Rotterdam Zomerpodium Kleurrijke mu ziek-, dans- en theatervoorstellingen in het Museumpark. Zomerpodium bevat spette- rende podiumoptredens, kinderwork- shops, beach parties. kindeRuitmarkt, Mr Zap Pleinbioscoop en themafeesten zoals het nieuwe Hindustaans Bollywood Festi val en landelijk Kaskawi Festival 26 aug; gratis Mr Zap Pleinbiosscoop Opvallende speel- films uit diverse genres. Cult, Camp, Actie en Wereldcinema wisselen elkaar af. De films worden vertoond op het grootste filmscherm van Europa. Tip: kom op tijd of neem je eigen bioscoopstoel meet/m 26 aug; 21.30; gratis Art Connexion, Youth Culture Festival Het zesdaagse internationale jongerenfes- tival beleeft haar lie editie en is dit jaar speciaal in het kader van Rotterdam 2001 culturele Hoofdstad van Europa naar Rot terdam gehaald en maakt deel uit van het jongerenprogramma Staalkaarten van Rotterdam 2001. 16 aug Schouwburgplein Zomerplein Deze zomer zal het Schouw burgplein het podium van de stad vormen: Op een grootstedelijk terras wordt een kof- fieconcert gevolgd door kindertheater, waama fragmenten uit Rotterdamse thea ter- en dansvoorstellingen getoond wor den. De middagen worden afgesloten met jazz, blues, klezmer en levensliederen. t/m 26 aug; Vanaf 12.00; Info: 010-2821919 W.C. Alexandrium Antiek/Verz./Curiosa 18 aug; 10.00- 17.00 Aanlegsteiger achter Luxor Posthumalaan I; 010-4843333 Watermuziek In het kader van Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa. Duur tocht drieenhalf uur. Door Peter Goedhart. 'Watermuziek' is zijn verhaal over rotterdammers die een nieuwe stad bouwden en een wereldhaven, doorspekt met zeemanspoezie en melancholie over de zee en degenen die haar bevaren. Een muzikaal relaas over water, onze erfvijand maar ook levensbron. 16, 19 en 24 aug; 20.00; f 30,- Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 15; 010-4131494 Up There Orgel anders. Alan Laurillard (sampler, saxofoon, perc.), John Terwal (orgel). Felicity Provan (stem, trompet) en Jodi Gilbert (stem). Een programma met invloeden uit de volksmuziek, popcultuur en meer. 18 aug; 15.00; f 12,50; cjp/p65/ r'dam pas f 10,-; vrienden f 7,50 Jongerencentrum Baroeg Spinozaweg 300; 010-4191232 Alternatieve Dansavond @ltohip- dancegrungeska(te)rockcrossover. 18 aug; 21.00; f 7,50 De Metalen Inquisitie Alle smaken metal- cafe. Diverse DJ's. 17 aug; 20.00; gratis Rotown Nieuwe Binnenweg 19; 010-4362669 New End Original 19 aug; 22.00; f 10,- DJ Wizard's Celtic dance beats: Peat Bog Faeries Celtic techno. 23 aug; 22.00 Calypso 2001 Mauritsweg 5; 010-4022019 Straight Up calypsounds Hiphop Lounge Hiphop ultieme belevenis, gratis multi- disciplinair, muziek, dans. 23 aug; 22.00- 01.00 Straight Up Calypsounds Hiphop Loun ge. gratis, multidisciplinair, muziek, dans. 16 aug; 22.00-01.00 Club Vibes Westersingel 50a; 010-4366389 Happy Station Nr.l 80's Club. 16 en 23 aug; 23.00-05.00 Heavy Vibes DJ Dadi guests. 17 aug; 23.00-05.00 Good Vibrations Hosted by A3aan Deniz. 18 aug; 23.00-05.00 Easy-cafe Claes de Vrieselaan 113; 010-4761222 Easy Real Music Night 17 aug; 22.00- 02.00; gratis African Dance Night 18 aug; 22.00-02.00 Eat Drink Dance Nieuwe Binnenweg 142; 010-2250234 Mainframe Elke dinsdag zal de muziek, varierend van New York Garage tot softe techno, verzorgd worden door Dave van Thol. 21 aug; 21.00-01.00 Bar-Dancing Hallo Stadhuisplein 43; 010-4146400 The Lounge Residence deejayAndyC& Edward. Meer info: 010-4717326 kag- gy@kaggy.nl 19aug; 21.00-01.00; f 12,50 Scheepsbrug 010-1410104 Zomer-buitenmuziek aan de Leu vehaven Braziliaanse samba-klanken. 19 aug; 14.30; gratis Underground Prins Alexanderlaan 37 The place of uk-garage 2step, r&b and ur ban grooes. Met verschillende deejays. 17 aug; 23.00-04.00; za. 24.00-05.00; f 17,50/15,- Waterfront Boompjeskade 10; 010-4145288 Matika Tekno experimental. 17 aug; 22.00; f 3,75 DeBuurtsuper! 80's, 90's verse aanbie- dingen. Dj's The Royal Plastic Entertai ners. 18 aug; 22.00; f 9,98 Local Hiphop Habitz 16 aug; 22.00; f 10,- MurderCity Devils (USA)+NRA. 23 aug; 22.00; f 15,- Ahoy' Rotterdam Ahoy'-weg 10; 0900-2352469 Kids Adventure - Beleef't Zelf Tijdens Kids Adventure zijn er tal van activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Met dit grootschalige evenement krijgt Rotterdam na vele jaren eindelijk een opvolger van het legendarische Jeugdland. Cibi, Moto, Gaia, Ho en Kix nemen je mee naar hun continent vol Sport Spel, Techniek Natuur, Entertainment, Cultuur en Media. 17 t/m 26 aug; 10.00-17.00; f 14,- Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25; seer. 010-4801847 0 Openstelling Het voor Rotterdam en om- geving zo unieke barokke, houtgesneden schuilkerkinterieur uit 1720 zal openge- steld worden aan het publiek. 18 aug; 10.00-17.00; gratis Wijkgebouw Clemenshuis Gruttostraat 9; 010-4816045 Kinderfilm Jeugdvakantiepaspoort. 17 aug; 14.00; f 2,50 Arboretum T rompenburg Honingerdijk 86; 010-2330166 Muzikalezondag Vanaf 11.00 uur diverse muzikale optredens in de tuin. Heeft u zelf muzikale talenten en wilt u optreden voor publiek? Misschien kunt u een bijdrage le- veren aan deze sfeervolle dag. Informatie: 010-2330166. 19 aug; 10.00-16.00 Diergaarde Blijdorp van Aerssenlaan 49; 010-4431495(tape)/4431431 Mammoetopgraving in Diergaarde Blij dorp Kinderen kunnen als archeoloog he- lemaal uit hun bol gaan. Zij gaan hier op zoek naar echte fossiele botten van mam- moeten en andere dieren. Als toekomstige wetenschapper mogen zij graven, krabbe- len, borstelen, botten determineren ensfce- letten namaken. Opgeven kan alleen op de dag zelf bij de opgraving. Reserveren-is niet mogelijk. Info: 010-4431456. t/m 2 sep; f 5,- Zoocamp Kinderen kunnen op een vrij- dag- of zaterdagnacht in de Diergaarde kamperen, midden tussen de dieren en meehelpen met diverse activiteiten. Reser veren is noodzakelijk op telefoonnummer: 010-443 14 56. t/m 25 aug (beh. ma di wo do zo); Calypso 2001 Mauritsweg 5; 010-4022019 Vocality Showcases zang, dans en rap. 17 aug; 23.30-05.00 Tikken in de Roos Multidisciplinair, workshop en radioprogramma over ge- weld en kicks. 18 aug; 09.30-17.30; f 10,- Kinderboerderij de Kraal Langepad 60; 010-4523666 Jeugdvakantiepaspoort t/m 31 aug Easy-cafe Claes de Vrieselaan 113; 010-4761222 Backgammon competitie 20 aug; 20.00- 01-00; gratis Euromast Parkhaven 20; 010-4364811 Lego-bouwwedstrijden Deze zomer kun nen kinderen van 4 t/m 12 jaar meedoen met Lego bouwwedstrijden. De wedstij- den worden gehouden in de zaal De Nieu we Stad (4e etage). Ouders kunnen onder- tussen genieten van het uitzicht in het Pa- noramarestaurant en lekker uitwaaien op de platforms. Vooraf aanmelden bij Euro- mast. 010-4364811. 22 aug; 14.00 en 15.00; f 15,50; kinderen t/m 11 jaar LtO.- Maritiem Buitenmuseum Leuvehaven 50-72; 010-4048072* Spannende verhalen Op een van de sAe- pen van het Maritiem Buitenmuseum. Kinderen tussen 6 en 12jaarluisteren met rode oortjes naar de verhalen van de jee- bonk. Hij verwacht ze om 14.00 uur aan boord. En wie weet, mogen ze overal een kijkje nemen... 22 aug; 14.00; f 5,- (incl. drankje, snoepje en bouwplaat van vuurto- ren) Stoomschip Ook deze zomer ligt er een stoomsleper klaar voor een tochtje over de rivier van een uurtje. Zie de skyline van Rotterdam en bezoek de havens. Voor het vaarschema: www.buitenmuseum.nl 19 aug; Eerste vaart 12.30, laatste vaart 15.30; f 15,-; kinderen f 7,50 Schip MS Stubnitz Las Palmas Adrift at Stubnitz/Las Palmas Twee maanden van tentoonstellingen, concerten, party's, me- diapresentaties en conferenties. Adrift re- flecteert een echte en een virtuele zwerf- tocht rond de Noordzee. Meer info: Henk Koolem, 06-50656221, of via www.A- drift.nl t/m 31 aug Nationaal Schoolmuseum Nieuwe Markt la; 010-4045425 Zomer in het museum De hele zomer is het feest in het museum want de juffrouw is ja- rig! In de werkklas maak je een slinger voor haar. Je versiert een vlaggetje en schrijft in je allermooiste handschrift met een kroontjespen. Alle vlaggetjes worden aan elkaar geplakt tot een grote slinger. En natuurlijk krijgt iedereen een traktatiet/m 2 sep (beh. ma di. t/m za. 10.00-17.00; zo. 13.00-17.00 V2 Organisatie Eendrachtsstraat 10 (NDU pand); 010-2067272 dot.nu Sound 'nVision Een event waarin geluids- en beeldkunst met elkaar in ge- sprek gaan. Deze live-events zijn een co- productie met Paradiso te Amsterdam. Da tum onder voorbehoud!! 18 aug; 20.30 Openbaar Vervoer Museum in Metrostation Oostplein Oostplein 165; 010-4330762 -j JeugdvakantiepaspoortKinderenmeteen Jeugdvakantiepaspoort mogen bij ons een kijkje nemen. Zij kunnen een speurtocht oplossen of een kleuiplaat inkleuren. t/m 2 sep orn "f Nieuwe Luxor Theater Posthumalaan 1; 010-4843333 Sneeuwwitje Studio 100. Het klassieke sprookje 'Sneeuwwitje en de zeven dwer- gen' van Grimm spreekt nog steeds tot de verbeelding, zowel bij de kinderen als vol wassenen. en terecht, want het verhaal is even mooi als tragisch. Een vurige liefde ontvlamt tussen een prins en een prinses. 16 t/m 19 aug; 13.00 en 17.00; vr. 19.00; f 60,-/50,-; kinderen f 50,-/ 40,-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 19