maasstad Oude stad met rijke historie heeft toerist alles te bieden at Voor wie vooruit wil La Rochelle: historische parel aan Franse westkust 25 Trambestuurders m/v Haven en handel speelden in La Rochelle altijd een belangrijke Gele fiets De oude haven met twee Middeleeuwse torens in La Rochelle De opmerkelijke gotische toren van het stadhuis. mmmSm 1/eel van de historie is tegenwoordig nog terug te vinden in het centrum van de stad. 'Op mijn 17e ben ik vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Als medewerker seismotogisch onderzoek werkte ik op veel plekken in het land. Maar al dat reizen beviel me niet zo. Dus toen ik de mogelijkheid kreeg om bij de RET als buschauffeur te gaan werken, heb ik die kans met beide handen gegrepen. Ik heb zelfs bij de RET mijn groot rijbewijs gehaald. Als buschauffeur ben ik iedere dag met mensen bezig. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Want men- sen willen niet alleen comfortabel reizen en op tijd aan- komen, ze moeten zich ook veilig voelen. Dus doe ik veel meer dan alleen een bus besturen. In de drukte en dynamiek van de stad ben ik tegelijk piloot, steward, gastheer, ordebewaker en aanspreek- punt. Dat maakt mijn werk veeleisend, maar ook afwisselend. Geen dag is hetzelfde.' $evki Gok, buschauffeur Het grootste openbaarvervoerbedrijf van Rotterdam, de RET, zoekt gedreven trambestuurders (full time). Mensen die willen werken aan een persoonlijke onderneming. Vooral voor onze 'stadionlijn' naar de Kuip zijn trambestuurders van harte welkom. Voel jij je thuis in de dynamiek van Rotterdam en kun je goed met mensen omgaan? Waag dan de overstap naar de tram. De RET leidt je op als trambestuurder. Je salaris bedraagt tussen f 3.500 1.588) en 4.600 2.087) bruto per maand. Heb je interesse? Stuur dan een brief naar RET, Werving Selectie, Antwoordnummer 50525, 3050 WB Rotterdam. Bel voor meer informatie met afdeling Werving Selectie, telefoon (010) 447 66 99. Of kijk op www.ret.rotterdam.nl (bij bedrijf, vacatures). LIlu. TOTAAL-TXll a tekst en foto's Dik Vuik Twee stoere verdedigingstorens bewaken de haveningang. Een stadsmuur werpt zich op langs de lagune. Het is duidelijk dat La Rochelle een bewogen geschiedenis achter de rug heeft. Bovendien zijn er tal van interessante musea te vinden, zodat de bezoeker van de Franse westkust hier zeker een paar dagen zoet is. Kortom: La Rochelle is een aanrader. toenmalige burgemeester, Jean Guiton, geldt nog steeds als een held en heeft zijn eigen standbeeld in de stad verdiend. Ook na de opgave van de vroegere vrijheden kon La Rochelle uitein- delijk weer een belangrijke haven- stad worden. Handelsbetrekkingen met West-Indie en Canada werden hier vandaan onderhouden. In de Tweede Wereldoorlog vormde La Rochelle voor het laatst een strijd- toneel, toen er in de industriele ha ven een Duits U-Bootcomple werd aangelegd. De betonnen bunkers zijn ondanks bombardementen vrijwel ongeschonden de oorlog doorgekomen en zijn nog steeds te bezichtigen. Nog steeds zijn visse- rij en handel tegenwoordig belang- La Rochelle ligt precies tussen Bretagne en de streek rond Bor- deau in. Vanuit Nederland zal de reis een dag of twee duren, maar wie toch zijn vakantiedoei in West-Frankrijk zoekt komt er vanzelf in de buurt. De stad kent een levendig historisch centrum. Pittoreske straatjes slingeren zich door het centrum, dat's zo- mers vele bezoekers trekt. La Rochelle kent een bewogen ge schiedenis, met name omdat het in de 16de eeuw een protestants bol- werk was. Ontstaan als vissersdorp in de lOde eeuw, ontwikkelde La Rochelle zich vanaf de 12de eeuw tot een belangrijke havenstad. De plaats verkreeg meer vrijheid met de zo belangrijke stadsrechten, in 1199 verkregen van de Hertog van Aquitaine. De beide nu zo domi- nante torens bij de haven, de Tour Saint-Nicholas en de Tour de la Chalne, werden in de 14de eeuw gebouwd, ter verdediging en als residentie. Vooral wijn en zout vonden vanuit La Rochelle hun weg naar Europa. De verkregen vrijheid zette zich voort in de 16de eeuw, toen het protestantisme de stad bereikte. La Rochelle werd een vrijstad en maakte vanaf 1590 een ongekende bloeiperiode mee. Aan die bloei kwam een einde toen kardinaal Richelieu in de 17de eeuw zijn eenwordingspolitiek in Frankrijk doorzette. Binnen die politieke eenwording was voor een protestantse vrijstad als La Rochel le geen plaats meer en in 1628 be- gon een dertien maanden durende belegering. In de lagune werd een dam aangelegd, zodat ook over het water geen ontsnappen meer mo- gelijk was. Resten van die dam zijn op luchtfoto's van de haven overi- gens nog steeds te zien. De belege ring was uiteindelijk succesvol en door hongersnood gedwongen moest de stad zich overgeven. De rijk voor La Rochelle, maar min- stens zo belangrijk is dat La Ro chelle zich ook in toeristische zin heeft ontwikkeld. De stad slaat munt uit haar roemruchte verleden en koestert haar historische struc- tuur. Tegelijkertijd hebben zich musea ontwikkeld, die de bezoeker langere tijd vasthouden. Wandelend door het centrum valt vooral op, dat ondanks het vroege re strijdtoneel de stad goed behou- den is gebleven. Uit bijna alle eeu- wen sinds de vestiging van de stad zijn gebouwen bewaard gebleven. Laat-Middeleeuwse panden men- gen zich gemakkelijk met architec- tuur uit de 17de en 18de eeuw. Vanuit de Vieux Port met haar to rens ligt het oude centrum prak- tisch binnen handbereik. Het stad- huis blijkt een afspiegeling van de geschiedenis van de stad en kent uitbreidingen uit verschillende eeuwen, met verschillende bouw- stijlen. Het oudst is de toren, die vanuit de door Gotische muren omringde binnenplaats fier het ou de stadscentrum overziet. Oude re- dershuizen, historische kerken, een klooster met kloostertuin van waaruit het geluid van de stad vol- ledig aan je voorbij gaat. La Ro chelle is een flinke wandeling waard! Met informatie van het Of fice du Tourisme op zak leer je de stad kennen en komen de details tot hun recht. Wie de omgeving met de fiets wil leren kennen, kan een 'gele fiets' huren. De eerste twee uur zijn gratis, pas daarna gaat de huur in. Inderdaad: een soort wittefietsen-plan dus. Het te- kent het belang dat in La Rochelle wordt toegekend aan toerisme. Tal van musea hebben zich inmid- dels in La Rochelle ontwikkeld. Het meest opvallend is het Aquari um de La Rochelle, een zee—aquari um met duizenden diersoorten uit de Atlantische Oceaan, de Middel- landse Zee en de Tropen. Het Aquarium is zojuist vernieuwd en gemoderniseerd. In Jules Verne stijl wordt de bezoeker schijnbaar per lift naar de diepzee vervoerd, om daarna in een reeks prachtige zalen met aquaria terecht te ko men. Een aanrader is ook de Serre Tropicale, waar je je even in de tropen waant. Ernaast ligt het Cafe de 1' Aquarium, waar een prachtig uitzicht over de oude haven en de stad is te genieten. Maar ook tal van andere musea in de stad geven aan dat het La Ro chelle emst is met haar toeristische bezoekers. In het havengebied is het Musee Maritime te vinden, dat een kleine collectie vissers- en ma- rineschepen herbergt. Het topstuk is ongetwijfeld de France I, een uit 1958 stammend meteorologisch fregat. Doet dat wellicht al enigs- zins aan Jacques Cousteau den- ken? De bekende duiker die met zijn televisiedocumentaires de we- reld bewust heeft gemaakt van het onderwaterleven? Welnu, ook Cousteau speelt in het maritiem musuem een rol en wel in de ten- toonstelling 'L'aventure sous-la mer'. Van kapitein Nemo tot Cousteau, de bezoeker kant er alles zien over de exploratie van de zee- bodem. Nog meer musea in La Ro chelle zijn het museum voor schaalmodellen, het museum voor natuurgeschiedenis en het museum voor de geschiedenis van het pro testantisme in La Rochelle. En zo- als elke zichzelf respecterende stad heeft ook La Rochelle uiteraard een Musee des Beau Arts, waar een prachtige verzameling uit de Franse schilderkunst is te bewon- deren. De slotconclusie is dat La Rochelle met haar toeristische initiatieven een bezoek meer dan waard is. Het grotendeels autovrije centrum, de gele fietsen, de mooie omgeving en de vele musea zorgen ervoor dat iederen hier aan zijn trekken komt. Toch al van plan West-Frankrijk te bezoeken? Dat komt dan mooi uit: kun je gelijk La Rochelle inspecte- ren! Het Office du Tourisme van La Ro chelle is te vinden aan de Place de la Petite Sirene, 17000 La Rochel le. Telefoon 33 (0) 546 411 468. lnternet.www.ville-larochelIe.fr. Voor algemene informatie over va- kantie in Frankrijk: www.frankrijkhuis.nl. Wie voor een langer verblijf aan de Franse westkust een geschikte camping zoekt, kan onder meer te recht op Camping Clairefontaine in Pontaillac, een lommerrijke en goed uitgeruste gezinscamping die precies tussen La Rochelle en Bor- deau in ligt. Telefoon 33 0) 546 390 811. Informatie in het Neder- lands is beschikbaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 30