a Rotterdammers van toen en nu aan tafel in Het Schielandshuis Jubilerende Paul Rottger blij met Shakespears 'King Lear' Flashbacks: Green Lizard speelt Nirvana maasstad Enthousiasme straalt af van de musical 'Foxtrot' 'Hulde aan de gulden' in Kunsthal Rotterdam Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa Wipneus Pirn in Now Wow pop stad door Vincent Wernke ROTTERDAM - Ooit aan tafel willen zitten met Piet Heyn? Of Bep van Klaveren misschien. Of met de burge- meester van Rotterdam Ivo Opstelten? Tot en met 18 november kan dat in Het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam. Daar staat een grote sfeer- volle tafel gedekt voor twaalf spraakmakende Rot terdammers van nu en vijf bekende stadgenoten van vroeger. 'Dining-internatio- nal/Rotterdam, aan tafel!' is een initiatief van beeld kun- stenaar Hanneke Breuker. door Vincent Wernke ROTTERDAM - Paul Rott ger viert komende maand zijn 25-jarig jubileum als the- atermaker. Dat doet hij met de Shakespeare-klassieker 'King Lear'. Een gesprek met een theatermaker die wil sa- menwerken met de mensen uit de buurt waarin het Rot terdams Centrum voor Thea ter is gevestigd - de Mathe- nesserdijk. Een samenwer- king tussen culturen, die uit- eindelijk kan leiden tot een nieuwe vorm van theater. ROTTERDAM - Green Li zard is hard op weg een van Neerlands meest geliefde rockbands te worden. Dat be- reikte de groep met een even simpele als doeltreffende for- mule: hard rocken, hard wer ken. In September voegen de Brabanders een spannend hoofdstuk toe aan hun pas korte loopbaan, want dan co- veren zij de denderende songs van Nirvana tijdens de Marlboro Flashbacks. Woensdag 19 September 2001 ROTTERDAM - Rotown staat ko- mend weekend geheel in het teken van Rotterdams Fabrikaat. Op vrij- dag is er Sounds of the swinging soul metropool featuring late night specialities by restaurant Hong Kong. Aanvang 22.00 uur en de toegang bedraagt drie rijksdaal- ders. Chicks on Speed staat zater- dag in Rotown en het Rotterdamse Xplized.nl is gevraagd om van dit concert meer te maken dan alleen het bandje op het podium. Aan vang 22.00 uur en de entree be draagt 12,50. Zondag tenslotte laten Mark Ritsema en Gyz La Ri viere zich inspireren door de spraakmakende Engelse tentoon- stelling 'Senstation'. Ook deze avond begint om 22.00 uur en de toegang is gratis. Op donderdag 20 September in WaterFront Ambitious Demo-fes tival met Fullblown, Crush, Mr. T., Rivan, Toxic, Plain Vanilla. Aan vang 20.00 uur en de entree bedr- gaat 12,50. Een dag later een dubbeloptreden van Undeclinable en Chillfactor. Aanvang eerste op- treden 21.00 uur en kaarten kosten 17,50. Vrijdagnacht is er Rocka- way Beatz en zaterdag van 22.00 uur De Buurtsuper\ 80's, 90's, gangmakers en vers geperst. Bo- vendien nieuw: de 80's kwis met de Baltimora's - dia's, geluidsfrag- menten, prijzen. Tevens: 60's 70's DJ-ambiance. Entree/ 9,98. Stef Kamil Carlens exposeert in Motel Mozai'que in Tent en dat wordt gevierd met een feestje van Nighttown, Tent en Rotterdam 2001. De opening is verdeeld over twee dagen en wordt opgevrolijkt met gastoptredens. Aanvang 20.00 uur en kaarten kosten 15 gulden. De Ranch Girls presenteren vrij- dag hun nieuwe cd 'Can you hear it' in Nighttown. Aanvang 21.009 uur en de entree is gratis. Vrijdag staat de Philadelphia-sound cen- traal in Nighttown tijdens nog een aflevering van Motel Mozai'que. Aanvang 20.00 uur en kaarten kos ten 35 gulden. En zondag in Night town het 2e Minerva Salsa Festi val. Vanaf 14.00 uur zijn er work shops en vanaf 16.00 uur diverse bands, waaronder Companeros, Fruita Nueva, Malasa, Palante en Ritmica. Kaarten voor dit salsa- evenement kosten 25 gulden. Vrijdag in Baroeg Mad Sin. Bar nyard Bailers, Godless Wicked Creeps en Cenobites. De zaal gaat om 19.00 uur open en kaarten kos ten f 25,-. Een dag later een paar echte old school hard core bands Maximum Penalty, Breakdown, Backfire en support. De zaal gaat om 20.00 uur open en kaarten kos ten twee tientjes. En zondag op het podium Sigue Sigue Sputnik. Vol- gens Baroeg moeten we zelf maar gaan kijken waarom deze band zo spraakmakend is. Aanvang 15.00 uur en kaarten kosten twee tientjes. Het is een grote lange tafel, waar- aan de zeventien Rotterdammers 'zitten'. De gasten vormen een dwarsdoorsnede van de stadsbe- volking en zitten allemaal op hun 'eigen' stoel. Op tafel staat ook hun 'eigen' servies. Een bordje geeft informatie over de zeven tien gasten, hun eetgewoonten en hun dagelijks leven. Een serie fo- to's en videoportretten maakt de tentoonstelling compleet. „Het idee is in 1998 ontstaan, toen ik in Stockholm was", ver- telt beeldend kunstenaar Hanneke Breuker. „In Rotterdam heb je al- lerlei locaties waar mensen elkaar ontmoeten. In Stockholm heb je dat bijna niet en vinden de sociale contacten thuis aan tafel plaats. Ik bedacht toen dat het aardig zou zijn om een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse bevolking aan ta fel te zetten, om te zien wat voor beeld dat op zou leveren." „Vervolgens ben ik gaan zoeken naar een goede locatie, en ben bij het Historisch Museum Rotter dam terechtgekomen. Daar op- perde men het idee om ook een paar historische Rotterdammers aan tafel te zetten. Dat vond ik een leuk idee, want dat maakt het project nog interessanter." De oudste persoon die aan tafel zit is Piet Heyn, wiens maaltijd destijds bestond uit schotels met groenten en schaaldieren ver- werkt in pasteien of taarten. On- derdeel van zijn servies, is een houten kistje. „Men zegt dat in Het servies van Piet Heyn, zoals dat te zien is in Het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam. foto:Dicksiuijter dat kistje de Zilvervloot heeft ge- zeten, maar ik weet het niet hoor...", glimlacht Breuker. Naast Heyn zit de weduwe Van Nelle. Zij at vooral brood en pan- nenkoeken, gruttenbrij of karne- melkse pap met paardenbonen, roggebrood met aardappelen, ge- zouten vis: bij- voorbeeld pe- kelharing of bokking. N hij had het toegezegd. We zijn ook bij hem en de andere mensen gaan filmen." Op de video zien we Opstelten aan tafel zitten met zijn vrouw en drie dochters. Ter- wijl mevrouw Opstelten het vlees Zo zit Serpil Alpman, consul-ge- neraal van het Turkse consuiaat aan tafel, evenals Sparta voetbal- ler Nordin Boukhari. De jongste gast is de dertienjarige Gino Ra mos. De jonge rapper kookt vaak, maar is „Voordeoudere personen heb ik veel materiaal gebruikt uit de tijd waarin ze leef- den. De huidige Rotterdammers hebben de spullen die op tafel staan allemaal ter beschikking ge- steld. Maar ook de spullen van Bep van Klaveren zijn echt. Bur- gemeester Opstelten was niet blij dat hij zijn stoel kwijt was, maar aansnijdt, schenkt Ivo een glaasje wijn in. De burgemeester houdt van de Franse keuken. van lams- bout met witte bonen in tomaten- saus. „De Rotterdammers aan tafel vormen een dwarsdoorsnede van de bevolking", vertelt Breuker. niet echt een groot eter. Zijn lievelings- gerecht is macaroni met boter en zout. „Dit pro ject is semi-wetenschappelijk-so- ciaal onderzoek, maar eigenlijk ook gewoon nieuwsgierigheid", lacht Breuker. „Ik vind het inte- ressant hoe het eraan toegaat aan tafel. Je ziet dat veel mensen die het erg druk hebben, vaak buiten de deur eten. Zoals studente en breakdancer Aruna Vermeulen en Jules Deelder. Zij hebben dan ook een stoel en servies van hun favoriete eetgelegenheid uitgeko- zen. Ik wil ditzelfde project ook in andere steden gaan doen, bij- voorbeeld in Porto. Dan zal het er waarschijnlijk heel anders uit- zien, omdat die stad heel anders is opgebouwd. Bovendien wordt daar veel traditioneel Portugees gegeten." „Ik kook wel veel", vertelt Breu ker over haar eigen eetgewoon ten. „Ik vind de maaltijd een be- langrijk moment van de dag, waarop je even met elkaar van gedachten kunst wisselen over wat zich heeft afgespeeld. Maar ik sta zelden uren in de keuken. Daar heb ik de tijd niet voor.' Tot en met 18 november 2001 te zien in Het Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31. Voor meer infor matie: 010-217.67.67 of www.di- ning-international.org. ROTTERDAM - Princess Events organiseert op vrijdag 21 September een Glitter Glamour Party in danceclub Now Wow. In de Glitter-zaal ligt de nadruk op swingende jaren '70 en '80 met veel danceclassics, wijde pijpen en het populaire duo Wipneus Pirn. Nieuw is de Glamour-zaal waarin meer wordt gekeken naar de huidige muziekstromingen. Volgens organisator Frank Roolaart heeft Rotterdam behoefte aan party's waarbij gezelligheid voorop staat. „In de meeste discotheken wordt te hard ge- draaid. En dan bedoel ik niet het geluidsvolume, maar de muziekkeuze." Kaarten voor deze Glitter Glamour Party kosten drie tientjes en zijn on- der meer verkrijgbaar bij het bespreekbureau van het Rotterdams Dag- blad. Kaarten aan de deur kosten 35 gulden. Aanvang 23.00 uur. door Vincent Wernke ROTTERDAM - Eind jaren ze- ventig verscheen de musical 'Fox trot' in de theaters. Paul de Leeuw zag 'Foxtrot' van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink destijds en was zeer onder de indruk. Niet voor niets was het al langer een wens van hem om de musical op- njeuw op het toneel te brengen. Als gastprogrammeur van het Oude Luxor kwam het moment waarop hij deze wens eindelijk kon uitvoe- ren. Het resultaat is een show waar het enthousiasme vanaf straalt. 'Foxtrot' gaat over het jonge meis- je Josien (Carice van Houten) dat van het platteland naar de stad gaat. Ze komt terecht in een pen sion van tante Til (Jenny Arean) waar ook het louche zangduo Jules (Paul de Leeuw) en Lisette (Sanne Wallis de Vries) woont. Jules geeft zich bovendien uit voor leraar Duits en Lisette voor concertzan- geres. Josien krijgt les van Jules en wordt hopeloos verliefd op hem. Jules kan haar liefde niet beant- woorden omdat hij op mannen valt. Uit wraak gaat Josien naar bed met de vriend van Jules. Als vervolgens blijkt dat ze zwanger is, moeten ze er alles aan doen om te zorgen dat de gebeurtenissen en leugens verborgen blijven voor Jo- siens vader. 'Foxtrot' speelt in de jaren dertig. Tijden waarin de opvattingen heel anders waren dan nu. De musical speelt zich af tegen het decor van een economische crisis en boven dien hangt de tweede wereldoorlog in de lucht. Hoewel de thematiek behoorlijk gedateerd is, hebben de makers van 'Foxtrot' een sterke musical afgeleverd. Het tempo ligt hoog, maar dat neemt niet weg dat er een aantal prachtige liedjes in de show zit. Hoogtepunt is een 'dron- kemanslied' van drie dames. Mede door het aanstekelijke enthousias me van de cast is 'Foxtrot' een feest om naar te kijken. Mocht het Oude Luxor Theater na 2001 ver- dwijnen, heeft het met 'Foxtrot' in ieder geval een waardige af- scheidsvoorstelling in huis gehad. Kaartverkoop: 010-484.33.33 of 0900-9203 (75 cent p/m). De hoofdrolspelers van de musical 'Foxtrot'. Eerder dit jaar speelde het Rotter dams Centrum voor Theater de voorstelling 'De rode roos van Rotterdam', een theatrale reis langs de vele culturen van Rotter- dam-Delfshaven. De samenwer- king met de buurt en andere instel- lingen is goed bevallen, vertelt the atermaker Paul Rottger. „Ik werk zelfs al aan een vervolg op 'De ro de roos'. We hadden niet verwacht dat het zo goed zou lopen. Dankzij 'De rode roos' hebben we een nieuw publiek gevonden en er zijn ook veel mensen uit andere steden komen kijken. Voor mij is dat suc- ces het bewijs dat onze nieuw in- geslagen weg - werken met andere culturen - wordt gewaardeerd en belangrijk gevonden wordt." Nadat Paul Rottger was afgestu- deerd aan de Toneelschool, werkte hij eerst veel voor film en televisie. Daarna zat hij tien jaar bij het Ro Theater in Rotterdam, waarna hij werkte in de 'vrije sector' en eigen producties maakte. Dit combineer- de Rottger met zijn werkzaamhe- den voor het Rotterdams Centrum voor Theater. „Vijf jaar geleden heb ik ervoor gekozen om dit cen trum verder uit te bouwen. Eind vorig seizoen ben ik weer begon- nen met spelen, onder meer in de voorstelling 'Lazarus'." Begonnen als theaterschool voor amateurs, was het Rotterdams Centrum voor Theater in de eerste jaren vooral een 'wit gebeuren'. Maar de tijden zijn veranderd, dus het centrum ook. „We zijn meer Theatermaker Paul Rottger: „Mensen bevestigen elkaar in hun eigen gedrag en in 'King Lear' wordt datglasheldergemaakt.foto: Rob Kamminga naar buiten getreden en kunnen en willen nu luisteren naar andere op vattingen", zegt Rottger. Het cen trum verzorgt onder meer lessen op lagere en middelbare scholen in Delfshaven, cursussen voor vol- wassenen en neemt deel aan bij- zor.dere projecten. Rottger: „We zijn zo ontzettend breed bezig in de stad en ik vind ook dat dat moet, want het is toch gemeenschapsgeld dat we gebruiken." Daarbij zoekt het Centrum voor Theater bewust de samenwerking met de verschillende culturen in de wijk. Volgens Rottger kan deze sa menwerking uiteindelijk een nieu we vorm van theater opleveren: ,,'De rode roos' was daartoe een aanzet. Wij zijn gewend aan de westerse vorm van theater. Maar dat wordt opgevoerd in kunstpalei- zen en trekt vooral het welgestelde deel van de bevolking. Daardoor is de drempel hoog. Wij proberen al- tijd een theatervorm te bedenken waardoor het publiek zoveel mo- gel ijk bij het stuk betrokken kan zijn. Niet voor niets hebben we een zaal waar niet meer dan tachtig mensen in kunnen. Mensen voelen zich daardoor echt te gast,." Hoewel het stuk niet speciaal voor zijn 25-jarig jubileum wordt opge voerd, is Rottger blij dat de spelers van het Rotterdams Centrum voor Theater de komende weken het klassieke 'King Lear' van Shake speare op de planken brengen. „Ik wilde dat stuk heel graag eens doen. Maar dat deze voorstelling samenvalt met mijn 25-jarig jubi leum is toeval, want anders had ik het toch gedaan." „Ik ben gefascineerd door het fa- miliegebeuren, mijn stukken heb ben daar bijna altijd mee te ma ken", vertelt Rottger over zijn mo- tivatie om 'King Lear' op de plan- ken te brengen. „Bovendien is het een van de meest heldere en toe- gankelijke stukken van Shake speare en het is actueel. Het gaat over een vader die zijn rijk gaat verdelen. Hij doet dat door zijn dochters te vragen wie het meest van hem houdt. Daar zit een enor- me manipulatie van liefde in. Dat speelt zich vaak af in familiever- band. De manier van omgaan bin- nen een familie frappeert mij vaak. Men wil wel anders, maar dat blijkt toch niet te lukken. Mensen bevestigen elkaar in hun eigen ge drag en in 'King Lear' wordt dat glashelder gemaakt Na 25 jaar heeft Paul Rottger nog lang niet genoeg van het theater- vak: „Theatermaken is het enige dat ik kan. Het is het mooiste vak, al wordt het ook zwaarder. Hoe meer je weet, des te moeilijker het wordt. Ik ben ook erg kritisch op mezelf. Dromen om op het podium te verwezenlijken heb ik niet echt, ik wil gewoon werken en met col- lega's communiceren. Daardoor ontstaan de mooiste dingen. Zoiets kan alleen in samenspraak met an- deren. Theater maken is echt een groepsproces." Reserveren: 010-477.38.91. Green Lizard Avond aan avond staat Green Li zard op het podium, en vormt daar door een steeds soepeler geoliede machine. Dit leidde al tot optre- dens op Lowlands en Noorderslag en onlangs zelfs tot een uitnodi- ging voor het roemruchte Deense Roskilde-festival. „Dat was echt een droom die uitkwam", vertelt een opgetogen gitarist Brian Tjon Ajong. De vijf Tilburgers, verder bestaande uit Brians broers Remi (zang) en Willy (gitaar), Jan Jaap Onverwagt (bas) en Roeland Uijt- dewilligen (drums), spelen gruizi- ge, donkere muziek, die zich nog het beste laat vergelijken met de grunge die begin jaren negentig uit Seattle overwaaide. Een vergelijking die Brian best be- grijpt. „Zeker in het begin had Seattle een grote invloed op mijn gitaarspel. Mijn eigen sound was vooral gebaseerd op die van Pearl Jams Mike McCready. Vooral met Alice In Chains werden we in die tijd vaak vergeleken. Maar we hebben ook andere invloeden, zo als metal en punk. En later ging ik weer naar 'emo-core' luisteren, en naar Jeff Buckley. Ach, alsjejong bent valt er nog zoveel te ontdek- ken en te leren in de muziek." Gezien de leeftijd (Brian is 23), is het opmerkelijk wat Green Lizard al heeft neergezet. Hun eerste re lease, 'The Nine EP', verscheen in 1997 en werd geproduceerd door een van hun helden: Jack Endino. Een jaar eerder had het vijftal de talentenjacht de Wraak van Bra bant gewonnen, gevolgd door de Grote Prijs van Nederland. Dat is zonder twijfel te danken aan de kwaliteiten van de musici, maar volgens Brian kwam er ook wat geluk bij kijken. „We boffen bij- voorbeeld dat we meekonden op een Europese tournee met The Ga thering, die ons veel goed heeft ge daan. Daarnaast moet je ook in- ventief zijn. Dat zie je terug in on ze fansite, de flyers, en de schap- pelijk geprijsde T-shirts. Vorig jaar verscheen het album 'Identity', wederom geproduceerd door een 'grote jongen': Clif Nor- rell (Skunk Anansie, R.E.M.). Hierop werd de Green Lizard- sound verder uitgebouwd in twaalf opvallend volwassen songs, waar onder de Police-cover 'Wrapped Around Your Finger'. Inmiddels zijn er zo'n 10.000 exemplaren van 'Identity' verkocht. In September stort Green Lizard zich volledig op Nirvana, in het ka- der van Marlboro Flashbacks. Bri an kijkt ernaar uit. „Wij werden vaak vergeleken met Alice In Chains, maar nooit met Nirvana. Daarom is dit juist zo spannend. Ik moet eerlijk bekennen dat ik Co- bain pas na zijn dood ben gaan waarderen. Ik vond Pearl Jam, Ali ce in Chains en Soundgarden altijd beter. Toen Nirvana in 1991 in Pa- radiso stond, was ik pas 14 en mocht in nog niet naar concerten." Maar inmiddels is hij helemaal om. Brian roemt vooral de songwriters- kunsten van Nirvana. „Met heel weinig middelen maakten zij zulke pakkende songs, dat is echt heel knap. Mijn favoriete Nirvana-al bum is niet 'Nevermind', maar 'Bleach'. Dat is de cd die zij met Jack Endino hebben opgenomen. Het is een heel noisy album met veel sterke nummers, zoals 'Nega tive Creep' en 'Downer'. Maar ook het latere album in 'Utero' heeft zo zijn charme hoor." Juist omdat Nirvana stilistisch nogal verschilt van Green Lizard, ver- heugt de gitarist zich op de Flash- backs-tournee. „Het is een uitda- ging om een andere stijl te spelen. Veel nummers zijn met slechts een gitaar opgenomen, zij waren im- mers maar met z'n drieen. Mis schien gaan wij die gitaren wel dubbelen, of spelen we op com pleet andere instrumenten. Ik wil in ieder geval dat het verrassend wordt. En hard natuurlijk! Ik zag laatst een live-dvd van Nirvana, en zij speelden echt erg hard." Te zien op 26 September in Plan C in Rotterdam. Informatienummer: 0909-2026069 (45 cent p/m). ROTTERDAM - De gulden wordt in januari 2002 vervangen door de euro. Vooruitlopend op deze in- grijpende gebeurtenis vindt in de Kunsthal Rotterdam de tentoon stelling 'Hulde aan de gulden' plaats! die het einde markeert van bijna zeshonderd jaar Nederlandse guldens. Door de boeiende ge- schiedenis, schoonheid en diversi- teit te tonen, wordt afscheid geno- men van de gulden. Tegelijk wordt de opvolger op passende wijze ver- welkomd. De Kunsthal Rotterdam is de eerste locatie waar het pu bliek de nieuwe originele euro- bankbiljetten samen met de euro- munten in werkelijkheid kan aan- schouwen. Het verdwijnen van de nationale munt stemt velen weemoedig. De gulden is ons vertrouwd en, niet in de laatste plaats, het Nederlandse geld is mooi. Nederlandse bankbil- jetten en muntgeld zijn stevig ge- worteld in een lange en hoogstaan- de ontwerptraditie. Ondanks alle beperkingen waar papiergeld en munten veiligheidshalve aan moe ten voldoen, getuigen de resultaten van een typisch Nederlandse esthe- tiek. Dit wordt zichtbaar door de presentatie van ruim honderd ori ginele ontwerptekeningen van bil- jetten en munten. Daarbij is werk van vooraanstaande kunstenaars, zoals C.A. Lion Cachet en M.C. Escher, en de ontwerpers van het papiergeld dat nog in omloop is: R.D.E. Oxenaar en J. Drupsteen. De meeste ontwerpen zijn nooit eerder tentoongesteld. Nog los van hun artistieke kwali- teit spreekt uit de ontwerptekenin gen het lange en minutieuze traject dat voorafgaat aan de druk van bankbiljetten of het slaan van mun ten. De geschiedenis van het Ne derlandse geld en de graftsche tra- ditie daaromtrent wordt ervaren in een tijdstunnel, die alle biljetten en munten toont die sinds 1814 in omloop zijn geweest. Deze tunnel is ontworpen door Studio Drup steen, evenals de audiovisuele pre- sentaties met wetenswaardigheden en geestige anekdotes. Aan de hand van originele biljetten worden verschillende thema's uit- gelicht, zoals het vertrouwen in het geld. Zonder vertrouwen van bur gers zou er immers geen geld be- staan. Welke afbeeldingen zijn ge kozen voor ons geld en hoe Neder- lands zijn deze? 'Hulde aan de gul den' besteedt ook aandacht aan het productieproces, de beveiliging, de valsemunterij en bijzondere zaken zoals het noodgeld dat werd uitge- bracht toen er in de oorlog een te- kort aan geld was. Voor meer informatie: 010- 440.03.01 ofwww.kunsthal.nl. AMsmmsi hs Ontwerp voor achterzijde van 25 gulden van J. Roozendaal. afbeelding: Kunsthal Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 15